Meclis Çalışmaları

01/03/2017

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
06.02.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-452) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Zabıta Müdürlüğü tarafından talepte bulunulan 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-935) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 5 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :25

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-925) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299)
Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.
HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1366) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta 40217 ada 1 parseldeki 1.094,20 m2 taşımazın kat karşılığı ihaleye çıkarılmasına ilişkin 06.01.2017 tarih ve 16 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi, taşınmazın satış yolu ihaleye çıkarılmasına ve kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması, yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesi hk.
ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

9- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve aşağıdaki şartları taşıyan 1113 (bin yüz on üç) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.
EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (AK PARTİ GRUBU-BİLA) Yapımı belediyemiz tarafından tamamlanan Çay Mahalle Pazaryerine "Şehit Hakan ŞAKAR"  isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazar Yeri, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :26

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-145) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 3.Ulusal Karikatür Yarışması" ve "Bayraklı Belediyesi Aforizma (Duvar Yazıları) Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27


3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-672) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36181 ada, 12 parsel 37 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :28

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-160) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25 O-IVd paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında park alanı olarak belirlenmiş kamuya terkli alanda 4mx3m ebatlarında 1 adet Doğalgaz Bölge Regülatörü ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :29

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) Mülkiyeti hazineye ait olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 26M-Ia pafta, 2443 ada, 9 nolu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Sosyal Tesis olarak belirlenmiş olan kısmının belediye hizmet alanı (1.Sınıf Atık Getirme Merkezi) olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi hk.
İMAR + ÇEVRE VE SAĞLIK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


VIII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ- (Meclis üyesi Sema TURAN, Aynur ÇETİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 06.03.2017
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Meclis Toplantı Salonu.   

                                                                                                    


                                                                                                                      Hasan KARABAĞ
                                                                                                                        Meclis Başkanı