Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/04/2017

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Nisan ayı I. Birleşimi 03.04.2017 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlan olunur.

 

                                                                                                                                                                Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

T.C

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    03/04/2017

                                                                                                                    Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.03.2017  tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2621) 2016 Yılı Faaliyet Raporu hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1236) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1235) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi hk.

 

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-130) Osmangazi Mahallesi 592/18 sokakta bulunan parka Edebiyatçı yazar "Ümit KAFTANCIOĞLU" adının verilmesi hk.

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1597) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 16.02.2017 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi hk.

 

6- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-430) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 36954 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin /1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1923) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IB pafta, 25956 ada, 3 parsel 305,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1924) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 37631 ada, 4 nolu parseldeki 7/81(14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1925) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33289 ada, 33 nolu parseldeki 3.909/17.257(39,09m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2134) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36248 ada, 25 nolu parseldeki 38/125(76,00m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2125) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi 127 nolu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan binyüzonüç (1113) öğrenciye not ortalamasına göre değişen öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen miktarlara ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesinin kabulüne ilişikin Plan Bütçe, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1434) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36150 ada, 4 parsel 172,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

 

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 30.03.2017