Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/04/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Nisan ayı II. Birleşimi 06.04.2017 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                            Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                06.04.2017

                                                                                                                              Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI   

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

03.04.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-...............) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında "Meclis Toplantıları, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." denilmekte olduğundan Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi No:125 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hk.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-453) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 nolu parselin Park alanı olarak düzenlenmesine ve Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 nolu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:2.0, Yençok:8 kat olarak yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 06.04.2017