Meclis Çalışmaları

03/04/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN NİSAN AYI TOPLANTISININ 03.04.2016 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.03.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

                                                                                                                 Hasan KARABAĞ

                                                                                                                     Meclis Başkanı                                        

 

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2621) 2016  Yılı Faaliyet Raporu hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :34

 

 Necati YILDIZ

Meclis I.Başkan V.

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1236) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliği için yapılan  gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın; Mustafa ÇEKİÇCİ (36), Gamze Gül ÇAMUR (35), Hamdi VATANSEVER (33) oy alarak 1 yıl süre ile  Encümen Üyeliğine Meclisimizce nisbi çoğunluk ile seçilmişlerdir.

 

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :35

 

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1235) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak aşağıda belirtilen 13 Komisyonun 5 üyeden oluşacak şekilde 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA

1-Sema TURAN

2-Necati YILDIZ

3-Hatice TATLI

4-Ali ŞENAY

5-Mustafa KARAMAN

 

İMAR KOMİSYONUNA

1-Veli TOPAL

2-Fatma ATALAY

3-Ayşegül BAHADIR

4-Hayrettin GÜNGÖR

5-Kemal BÜYÜKKESİM

 

HUKUK KOMİSYONUNA

1-Fatma Duygu KUMAŞ

2-Faysal YILDIZ

3-Nail KURTULUŞ

4-Mikail BİLİCİ

5-Tarkan DÜZMAN

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONUNA

1-Gönül VURAL

2-Hatice TATLI

3-Hasan KARABAĞ

4-Rukiye BAYRAK KARATAŞ

5-Tahsin ÜNAL

 

EĞİTİM KOMİSYONUNA

1-Şeref BALBAY

2-Mustafa ÇEKİÇCİ

3-Ramazan BULUT

4-İsmail YAĞCI

5-Tarkan DÜZMAN

 

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ KOMİSYONUNA

1-Nail KURTULUŞ

2-Veli TOPAL

3-Mustafa ÇEKİÇCİ

4-Adem SEÇİLMİŞ

5-Tahsin ÜNAL

 

 

 

 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNA

1-Yeşim TEKOĞLU

2-Nail KURTULUŞ

3-Ramazan BULUT

4-İsmail YAĞCI

5-Abdullah AKTAŞ

 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONUNA

1-Hasan KARABAĞ

2-Faysal YILDIZ

3-Ayşegül BAHADIR

4-Kemal BÜYÜKKESİM

5-Abdullah AKTAŞ

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNA

1-Emre MARAZ

2-Ramazan BULUT

3-Fahrettin ORANDI

4-Adem SEÇİLMİŞ

5-Mustafa KARAMAN

 

KÜLTÜR KOMİSYONUNA

1-Emre MARAZ

2-Gönül VURAL

3-Şeref BALBAY

4-Rukiye BAYRAK KARATAŞ

5-Abdullah AKTAŞ

 

SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONUNA

1-Sema TURAN

2-Necati YILDIZ

3-Gamze Gül ÇAMUR

4-Tahsin ÜNAL

5-Ali ŞENAY

 

KENT KONSEYİ KOMİSYONUNA

1-Fatma ATALAY

2-Veli TOPAL

3-Şeref BALBAY

4-Tarkan DÜZMAN

5-Mustafa KARAMAN

 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNA

1-Ali ALAN  

2-Hatice TATLI

3-Necati YILDIZ

4-Mikail BİLİCİ

5-Rukiye BAYRAK KARATAŞ

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE

1-Yeşim TEKOĞLU (Asil)

2-İsmail YAĞCI (Yedek)

 

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİNE

1-Hasan KARABAĞ (Asil)

2-Kemal BÜYÜKKESİM (Yedek)

 

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİNE

1-Ali ALAN (Asil)

2-Yeşim TEKOĞLU (Asil)

3-Hasan KARABAĞ(Asil)

4-Gönül VURAL (Yedek)

5-Mikail BİLİCİ (Yedek)

6-Kemal BÜYÜKKESİM (Yedek)

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ:36

 

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-130) Osmangazi Mahallesi 592/18 sokakta bulunan parka Edebiyatçı yazar "Ümit KAFTANCIOĞLU" adının verilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1597) Belediyemizde mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 16.02.2017 tarihi itibariyle emekliye ayrılan personelin boşalttığı İcra Memuru kadro unvanının iptal edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :37

 

6- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için  1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-430) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 36954 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin /1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi hk.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1923) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IB pafta, 25956 ada, 3 parsel 305,00 m2  yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1924) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 37631 ada, 4 nolu parseldeki 7/81(14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1925) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33289 ada, 33 nolu parseldeki 3.909/17.257(39,09m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satılıp satılmaması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2134) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36248 ada, 25 nolu parseldeki 38/125(76,00m2) Belediyemiz Hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2125) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi Alurca Mahallesi,127 no.lu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Ramazan BULUT, Nail KURTULUŞ, Fatma ATALAY, Tarkan DÜZMAN, Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-233) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan binyüzonüç (1113) öğrenciye not ortalamasına göre değişen öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen  miktarlara ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :39

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-773) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nün 08.02.2017 tarih E.6407 sayılı yazısında "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'na istinaden, ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde alınacak bedellerin "harç" adı altında alınacağı" belirtilen Bayraklı Belediyesi, 2017 Yılı Gelir Tarifesi, 10.maddesinin tekrar güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :40

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1434) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36150 ada, 4 parsel 172,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :41

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1299) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M.IIID pafta, 36177 ada, 8 parsel 253,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :42

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-284) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1847/11 Sokak ile 1847/12 Sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisinde bulunan 3.00mx8.00m ebatlarındaki "Yer Altı Trafosu"nun, konumu ve ebatları aynı kalmak koşuluyla "Yer Altı Trafosu" ibaresinin kaldırılarak, trafonun yer üstünde yapılabilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :43

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-285) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25M-Ia pafta, 1846/5 sokak ile 1845/3 sokak arasında kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki uygulama imar planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4.60mx7.50m ebatlarında "Trafo Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :44

 

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Latif AYDEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Toplantı Tarihi: 06/04/2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Belediye Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu

 

 

 

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                         Meclis Başkanı