Meclis Çalışmaları

06/04/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN NİSAN AYI TOPLANTISININ 06.04.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.04.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1383) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında "Meclis Toplantıları, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." denilmekte olduğundan Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi No:125 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hk

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :45


 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-453) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 nolu parselin Park alanı olarak düzenlenmesine ve Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 nolu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:2.0, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.

HUKUK + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için  1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :46


 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının  kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :47


 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Hasan KARABAĞ, Nail KURTULUŞ, Ali KÖKOĞUZ, Latif AYDEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 02.05.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                     

 

                                                                                                                  Necati YILDIZ

                                                                                                                                                         Meclis I. Başkan V.