Meclis Çalışmaları

06/04/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 06.04.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ

Üyeler                                    : Ali ALAN-Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY -  Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR –Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER -  Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Ramazan BULUT - Sema TURAN -  Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT -Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ, Nail KURTULUŞ, Ali KÖKOĞUZ, Latif AYDEMİR.  

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Arkadaşlar sessiz olalım çoğunluğumuz vardır, toplantıyı açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet, gündeme kaldığı yerden devam edelim.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Birimlerden Gelen Önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1383) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında "Meclis Toplantıları, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." denilmekte olduğundan Bayraklı Mahallesi, Anadolu Caddesi No:125 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-453) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 nolu parselin Park alanı olarak düzenlenmesine ve Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 nolu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:2.0, Yençok:8 kat olarak yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-671) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 adet Çift Kabinli Kasalı Kamyonet (Klimalı) ile 2 adet 16+1 Minibüs (Klimalı) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 Mikail BİLİCİ- Sayın başkan burada bir şeye değinmek istiyorum ben. Taşıt alımında bir şeye değineceğim ben mümkün mü?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bununla mı ilgili?

 

Mikail BİLİCİ- Bu maddeyle ilgili.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Oy birliği ile kabul edilmiş Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır kabul edilmesi bahis değil. Mevcut taşıtlarla ilgili bir yorum yapacağım, belediyemizin taşıtlarına ilişkin.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Şimdi sayın başkan bütçemizdeki açığın farkındasınız. Büyük bir açık var bütçede, bunu her toplantıda hatırlatacağımı, bu hatırlatmanın da alt yapısını oluşturacağımı söyledim Hasan Bey’e sayın başkanım. Taşıt alımımız 445 milyon lira, 2016 yılındaki bütçedeki rakamları söylüyorum. İş makinesi alışımız 25 milyon 960 bin lira, Taşıt bakım onarım giderimiz var 415 bin lira, 415 binlik rakam, iş makinesi onarımı 268 binlik rakamda. Şimdi bu mevcut taşıtlar üzerindeki bilanço okumasını… Bilanço neyi anlatıyor derseniz söyleyeyim. Bilanço diyor ki; çalışan çok azsa…

 

Şeref BALBAY- Sayın başkanım bütçe görüşmelerinde değiliz. Mikail Bey gereksiz şekilde şuan meclisi oyalıyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bir saniye Şeref Bey, sözünü tamamlıyor.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır araç alımı konuşuluyor şuan. Çalışan yok ama gezen çok görüntüsüne giriyor mevcut bütçedeki taşıt harcamalarımız, araç harcamalarımız. O yüzden sizlerden ricam bundan sonraki meclise gelecek olan bu tür alımlarla ilgili tavırlarımız son derece sert olacak.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Konu anlaşılmıştır, teşekkür ederim. 

 

Mikail BİLİCİ- Çünkü gerçekten bütçe açığımız çok fazla. 50 Bin lira tasarrufun yapılması şart. 50 bin lira tasarruf olacak 2017 de teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet devam ediyoruz.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1928) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi 25MIIA pafta, 36805 ada, 4 nolu parseldeki 8/125 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Dilek ve temennilerde söz almak isteyen var mı? Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim. Alpaslan Mahallesi çıkışı taşocağının hemen alt kısmındaki bina yapımları var. Geçen bir araç içerisindeydim orada su için veya kanalizasyon için yollar açılmış olabilir. Araçların kullandığı otoyol son derece bozuk, şoför başkana da, meclise de, onu icra eden müteahhide de sağlam konuşmalar icra etti. Sizden rica ediyorum oradaki rezillikten dolayı bizim hakaret işitmek gibi bir lüksümüz yok. Oradaki müteahhit arkadaşlar her kimlerse o hakaretleri ben onlara gönderdim bilginiz olsun, teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Peki, teşekkür ederim. Çağlar Bey buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet, arkadaşlar sessiz olalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu geçen Pazartesi günüde sormuştum ben, bu Bayraklı Belediyesinin sınırları içerisinde bulunan Doğançay’daki su dolum tesisinin yanındaki 225 ve 226 parsellerde bir döküm sahası oluşturulmuş, bunun içinde Bayraklı Belediyesi izin vermiş. Şimdi burada Bayraklı Belediyesinin verdiği izinde Orman Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli 25406 nolu Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkım Atıkları Kontrol Yönetmeliğinin 16. maddesine göre vermişler. Bu maddeyi incelediğimiz zaman; “mevcut sürücü eğitim alanının bozulan ve çukurlaşan bölgelerini doğal toprak ile düzeltilmesi” diye bir bölümü var. Şimdi, burada bu alanda dere yatağı bildiğimiz bir yer çok ciddi büyüklükte hafriyat toprağı dökülüyor. Böyle bir saha da yok, sürücü eğitim kurslarına verilen bir yönetmelik bu, orada bir sürücü kursu daha önce yoktu. Yeni bir sürücü kursu mu yapılıyor? Buraya bu izni belediye nasıl veriyor hangi yolla veriyor? Bayraklı belediyesinin yetkisi var mı bunda ve kime verilmiş? Şimdi 5200 m3 bir dökülecek alan tespit edilmiş. Fakat şuan da bile 5200 değil 25200 m3 dolgu var orada. Yani  gerekirse yetkili arkadaşlarımız gitsin baksın neyin nesidir burası kafa bulandırıyor ve basında da yer aldı. Bununla ilgili ciddi bir açıklama bekliyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet Fen İşlerindeki arkadaşlar…

 

Çağlar HASPOLAT- Vatandaşlardan da şikâyet var.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu konuda bir çalışma yapsınlar önümüzdeki mecliste sayın başkan tahmin ediyorum bilgilendirir. Evet, başka söz almak isteyen arkadaşımız. Evet buyurun.

 

Tahsin ÜNAL- Osmangazi de 512/ 10-11-12-13-14 numaralı sokaklarda hatta 17’e kadar doğalgaz çalışması var ama gaz bu sokaklara Şubat ayında verildi daha hala sokaklar kazıldığı gibi duruyor toz toprak içinde. Birde 592/14 sokaktan 592/1 sokağa giriş çok dar o yolun açılması gerekiyor, orada 22 metre yol var şuanda mevcut olan yol 8 metre, geriye kalanın açılması lazım. Bu yol çoktan beri açılmadı, açılırsa çok iyi olur. Çünkü büyük araçlar park ediyor orda sorun oluyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkür ederim. Bitti mi? Buyurun İsmail Bey.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan Spor Müdürlüğümüzün yüzme kursuyla ilgili ne zaman başlıyor? Vatandaşlardan çok yoğun talep var bununla ilgili duyuru yapılırsa iyi olur.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Arkadaşlar not alıyor. Fahrettin Bey bu konuda her halde bilgi sahibisiniz.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım yüzme ile ilgili okulların kapanış Mayıs ayının sonuna doğru yüzme havuzumuz açılıyor.  Kayıtlarımız başlayacaktır arkadaşlarımızın bilgisine arz olunur.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkür ederim. Başka…

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım zaten bu konuşulan konular sesli önümüzdeki tutanaklarda da var, hepsi kayıt oluyor. Birinci gündem maddemiz oydu.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım biz Pazartesi günü de aynı konuyu sormuştuk. Bununla ilgili bir açıklama gelmedi.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İlgili arkadaşlarda not alıyorlar merak etmeyin. Şimdi işleyişi biliyorsunuz genellikle bu tip cevapları icranın başındaki kişiler veriyor. Bende sizin gibi meclisin bir parçasıyım yani o konulara hâkim değilim onu bilmelisiniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım bir de otopark ne zaman açılacak onu da söylemiştik bir gün verirlerse otoparka arabamızı bırakalım. Hem personelimiz, hem müdürümüz…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Geçen sayın başkan bu konuda sizi bilgilendirdi. Tekrar sormayın.

 

Çağlar HASPOLAT- Bilgilendirdi de kesin bir tarih verelim şimdi sinyalizasyon orada gerek yok araç bırakacağız otoparka, otoban yapmayacağız oraya.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İçerideki düzen… Geçen sayın başkan söyledi içerideki düzenleme biter bitmez sizi de gezdirecekler. O konudaki spekülasyonlara itibar etmeyiniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Bekliyoruz bir tarih verseydiniz başkanım.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Gelmeyen arkadaşlarımız meclis üyemiz, Hasan KARABAĞ, Nail KURTULUŞ, Ali KÖKOĞUZ, Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Veli TOPAL- 2 Mayıs Salı saat: 18.00 de.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 2 Mayıs Salı saat: 18.00 de toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Teşekkürler.

 

 

 

    Necati YILDIZ

 Meclis I. Başkan V.

 

 

     

 

 

                                                 Sema TURAN                                  Ayşegül BAHADIR

                                                           Üye                                                    Üye