Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/05/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Mayıs ayı II. Birleşimi 05.05.2017 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                      Ramazan BULUT

                                                                                                                                                    Belediye Başkan V.

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                05.05.2017

                                                                                                                              Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI   

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.05.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3008) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 33118 ada, 1 parsel 399,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2042) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-522) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde yaklaşık 72 Ha'lık alanda hazırlanmakta olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, çalışma alanı sınırları içinde yer alan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3679) 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan  Bütçe komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ