Meclis Çalışmaları

02/05/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 02.05.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

MECLİS BAŞKANI

(Belediye Başkan V.)            : Fahrettin ORANDI.

 

ÜYELER                              : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ -  Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ -  Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Fatma ATALAY -  Hatice TATLI - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- İyi akşamlar değerli arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz var Meclisi açıyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet ediyorum.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Meclis üyeleri ve başkanca gündeme ilave edilmesi istenen önerge var mı? Yok. Olmadığına göre gündeme maddelerine devam edelim.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Sayın Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gündemdeki konuların gündemde yazıldığı gibi okunmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3679) 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2016 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz başkanım.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan bu gündem maddesi Kesin Hesap Cuma günü görüşülmek üzere değil mi?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Tabi tabi değerli arkadaşlar bu Plan Bütçe Komisyonuna havale ediliyor. Komisyonda tartışırsınız. Cuma günkü toplantıda tekrar tartışırız.

 

Çağlar HASPOLAT- Gündemimize alıyoruz.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Tabi tabi.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2671) Bayraklı Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarihli ve 11 sayılı Meclis Kararı ile Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 579 nolu Sokağa "Şehit Polis Fethi Sekin Sokak" ismi verilmesi kabul edilmiş ancak söz konusu isim Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi ile Konak ilçesi, Çınarlı Mahallelerinin ortak caddesi olan İslam Kerimov Caddesine verilmiş olduğundan; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine göre Belediye sınırları içinde birden fazla cadde ve sokağa aynı isim verilemeyeceğinden:  06.01.2017 tarihli ve 11 sayılı Meclis Kararının iptali ve Osmangazi Mahallesi, 579 sokağın adının "Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Sokak" olarak değiştirilmesi hk.

Veli TOPAL-  Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler ve Mahalle Sınırları Tespit Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-   Bu maddenin Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler ve Mahalle Sınırları Tespit Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2578) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 25531 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 04.01.2010 tarih ve 10/09 sayılı kararın iptal edilerek,  59/76 (177,00 m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-   Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonlarına sevkini…

 

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan 100 m2 üzeri satışların İmar Komisyonuna da gitmesi yönünde bir kararımız vardı. Ortak bir kararımız vardı.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Şimdi değerli arkadaşlarım zaten bu madde Plan Bütçe, Hukuk komisyonlarına gidiyor. Oradaki arkadaşlarımız..

 

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım bizde biliyoruz oraya gittiğini de, özellikle bu 100m2 üzerindeki satışların İmar Komisyonuna gitmesi yönünde…

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- 28m2 arkadaşlar bu.

Çağlar HASPOLAT-  177 m2 değil mi?

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- O kaç hisse biliyor musunuz?

Veli TOPAL- O sadece tamamı.

Çağlar HASPOLAT-  Tamam 100m2 ve üzerindekileri o zaman.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-   Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2577) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 15 nolu parseldeki 573/43159 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2479) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A pafta, 32877 ada, 8 nolu parseldeki 1/235 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2450) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N IID pafta, 32831 ada, 20 nolu parseldeki 2537/16694 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2449) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIIA pafta, 36712 ada, 11 parsel 256,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum.

 

Çağlar HASPOLAT-  İmara da sevkini istiyoruz. Başkanım İmara da sevkini istiyoruz. 256m2 başkanım.

 

Veli TOPAL- Bunu biz inceledik, belediyenin hissesi 8 m2 falan, grupta incelemesini yaptık. 8 m2 falan belediye hissesi…

 

Çağlar HASPOLAT-  8 m2 ise belediyenin hakkı 8 m2 diye yazılsın.

 

Veli TOPAL- O eksik yazılmış ama önergede var.

 

Çağlar HASPOLAT-  Belediyeye ait taşınmaz diyor burada. Nasıl olacak?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Değerli arkadaşlar, Sayın Çağlar aynı dosyalar bize de gelmekte, size de gelmekte. Siz önünüzdeki dosyaya baktığınız zaman belediyenin kaç m2 hisse sahibi olduğu orada yazmaktadır.

 

Çağlar HASPOLAT-  Başkanım burada karar alıyoruz 250 m2 yüz ölçümlü taşınmaz diyoruz.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Ama hissedarlar diyor, hissedarlar çok ortaklı. Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-1598) Bayraklı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler ve Esnaf Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler ve Esnaf Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Kemal Bey.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bu 7’inci maddeyi düzeltelim. Mülkiyeti belediyemize ait diyor. Burada bir çelişki var yani..

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Efendim.

Kemal BÜYÜKKESİM-  7’inci maddede diyor ki mülkiyeti belediyemize ait hak sahibi…

Münir DEMİR- Başkanım onda İmar vardı ama İmarı unuttu galiba Veli Bey. İmar Komisyonuna sevki vardı bunun.

Veli TOPAL- Tamam İmara da sevk edelim. Ama ben notunu almamışım. İmara da sevk edelim.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan burada hak sahibine satış var. Mülkiyeti belediyemize ait deniliyor.

Veli TOPAL- Tamam İmara da sevk edelim 7’inci maddeyi..

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmara da sevkini oylarınıza sunuyorum.

Çağlar HASPOLAT-  7’inci maddenin başkanım. Özellikle 7’inci maddenin mülkiyeti belediyemize ait bir daha okutursanız yeniden İmara da sevkini…

Veli TOPAL- Sayın başkanım Birimlerden Gelen Önergelerin 7’inci maddesini İmar Komisyonuna da sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Birimlerden Gelen Önergelerin 7’inci maddesini İmar Komisyonuna da sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten İmara sevk edildi. Yazılmıştı değerli arkadaşlarım.

 

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2086) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Değerli arkadaşlarım bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

10- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2042) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

11- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-505) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.02.2017 tarih ve 97509404.301.05.117 sayılı meclis kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmek istenen üç adet aracın bedelsiz olarak hibe alınması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını talep ediyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-520) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-IIb pafta, 14105 ada, 1 nolu parsele ilişkin  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 05.214 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz hk .

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin Hukuk ve İmar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-522) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde yaklaşık 72 Ha'lık alanda hazırlanmakta olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, çalışma alanı sınırları içinde yer alan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulması hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu maddenin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-130) Osmangazi Mahallesi 592/18 sokakta bulunan parka Edebiyatçı yazar "Ümit KAFTANCIOĞLU" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1925) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 25N-IC pafta, 33289 ada, 33 nolu parseldeki 3.909/17.257(39,09m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2134) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36248 ada, 25 nolu parseldeki 38/125(76,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1924) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 37631 ada, 4 nolu parseldeki 7/81(14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Başkanım komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1923) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IB pafta, 25956 ada, 3 parsel 305,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-430) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M-IId paftada yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenen 36954 ada 1 ve 2 no.lu parsellerin, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-453) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 nolu parselin Park alanı olarak düzenlenmesine ve Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 nolu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:2.0, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan özellikle bu gündem maddesiyle ilgili… Özellikle bu 7’inci gündem maddesiyle ilgili sonuçta Osmangazi Mahallesi…

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- 7’inci gündem maddesi değil mi?

Çağlar HASPOLAT- 7’inci burada İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları ortak bir ret vermişler tabi bunu gerekçesi bir yoğunluk artışı var. Ondan dolayı ama bu bölgemize yapılacak olan bir yatırım. Yani özel sektörün yapacağı bir yatırım. Bu konuda özellikle bürokratlarımızdan, müdürlerimizden daha duyarlı olmasını ve sonuçta Bayraklı sınırları içerisinde iyi bir kompleks hastane yapılacağı kanaati var, biz ve arkadaşlarımızda. Müdürlerimizin ve bürokratlarımızın bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz başkanım.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Değerli arkadaşlarım Bayraklı Belediyesi 2009 yılından bu yana plan tadilatlarıyla ilgili hassas davranmıştır. Bu plan tadilatı komisyona sevk edilmiştir. Bu sevk edilen komisyonda bulunan arkadaşlarımız gerek Ak Partili kardeşlerimiz olsun, gerek Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarımız olsun kendi aralarında komisyonda tartışarak karar vermişlerdir. Bu karara saygılıyız.

Çağlar HASPOLAT- Bizimde saygımız var da başkanım, neden gerçekleştiği konusunda yani neden böyle bir karar alındığı konusunda gerekirse bir imardaki arkadaşlarımız bize bilgi verebilir.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Sizin komisyonda bulunan arkadaşlarınız konuyla ilgili size…

Çağlar HASPOLAT- Onalar da bilgi verdiler. Diğer komisyonlardaki arkadaşlarımızın da bilgisi olsun. Meclis üyesi arkadaşlarımızın da bilgisi olsun.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Veli Bey İmar Komisyonunda siz…

Veli TOPAL- Şimdi sayın başkanım bu konuyu arkadaşlarımızla grubunda görüşmüşler, tartışmışlar bizde kendi grubumuzda bu konuyla ilgili görüşlerimizi dile getirdik. Ayrıca planlama müdürümüz de bu konuyla ilgili bilgi verdi. Komisyon raporuna da aynı şekilde yazıldı. Tüm arkadaşlarımızın bilgisi olduğu kanaatindeyim.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Evet buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar bende bir Hukuk Komisyonu üyesi olarak söz alayım. Şimdi buradaki olay şöyle; başka bir yerden parsel satın alarak oradaki inşaat m2’si hakkını mevcut hastanenin üstüne alıyor, bu doğal bir şey. Burada bir emsalle ilgili çarpan hatası yapılmış. Amma bürokratlar, amma yapan firma tarafından. Oradaki yasal 6186’idi yanlış hatırlamıyorsam hak ettiği, talep ettiği 6800’dü. Biz Hukuk Komisyonu olarak sadece bu gerekçe üzerinden bunu iptal ettik. Reddettik. Fakat yasal hakkı talep edildiğinde, bunu geçirelim maksadında hani yapılacak hastane Bayraklı’ya değer katacak, istihdam sağlayacak. Yasal mevzuata uygun olduğu zaman bu ve bu tip konularda birde hastane yarı kamusal çalışma alanı oluyor biliyorsunuz özel de olsa. Önünü açmak adına biz Bayraklı Belediyesi olarak elimizden geleni yapalım diye söylüyoruz. Ret gerekçemizi tekrar söylüyorum. Emsal artışı vardı o yüzden reddettik. Onu tekrar düzenleyerek getirirlerse herhalde hep beraber oy birliğiyle geçiririz diye düşünüyorum. Saygılar.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Evet Veli Bey.

Veli TOPAL- Şimdi başkanım zaten biz Tarkan Beyle de aynı şeyi söylüyoruz. Vatandaş bu şartlar altında, bu yapılanma koşuluyla ruhsat almış inşaata başlamış zaten. Yani burada bir sıkıntı yok. İnşaat artışı talep ediyor, biz bunu reddetmiş bulunuyoruz. Arkadaşımızla aynı şeyi söylüyoruz. Başka bir şey konuşmuyoruz yani.

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Değerli arkadaşlarımız, ülkemizde hukuk yolu açıktır. Sizin aldığınız kararlar yani bağlayıcı da değildir. Ama o vatandaşımız dava yoluna başvurabilir. Eğer hakkı ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hakimleri, savcıları eğer Türkiye Cumhuriyeti Devletinin etiketini taşıdığına inanıyorum. Onların doğru karar vereceğine de inanıyorum.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Buyurun Aynur Hanım.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri dün 1 Mayıs tarih itibariyle önemli bir gündü. İşçinin alın teri…

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Aynur Hanım oturarak da konuşabilirsiniz.

 

Aynur ÇETİN- Yok yok böyle daha rahatım. Alın teriyle kazanılan kazanç kutsal bir kazanç.  Alın teri ve emek sermayenin öncüsü, alın terinin ürünü sermaye bu anlamda kutsal olan alın terinin sahibi işçilere emekçilere hasredilmiş, onlara hediye edilmiş 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü partim ve şahsım adına kutluyorum. Teşekkürler.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşım.. Ramazan Bey buyurun.

 

Ramazan BULUT- Sayın başkanım, öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bende aynı şekilde Aynur Hanımın dileklerine katılıyorum. Sömürünün olmadıgı, insana onurca yaklaşan eşitliğin özgürlüğün barış ve adaletin sağlandığı bir çalışma hayatı dileğiyle herkesi sevgiyle selamlıyorum efendim.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Ramazan Bey. Başka söz almak isteyen? Buyurun Ali Bey

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu İmar Komisyonuna giden 13. madde var önerge maddelerinden bir tanesinde işte Adalet ve Manavkuyu Mahallelerinde yaklaşık 72 hektarlık imar plan revizyon çalışmaları başlamakta oldugunu okuyoruz. Ve bu semtteki inşaatların durdurulması hakkında bir karar talep edilmiş. Her ne kadar İmar Komisyonunda görüşülecek ama, bu revizyon planının çerçevesi nedir? Ne yapılmak isteniyor? Meclise önceden bilgi verilsin ki, bu karar sağlıklı biçimde teşekkül edebilsin. Bununla ilgili nasıl bilgi alabileceğiz?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Bununla ilgili planlama müdürümüz konuyla ilgili sizi aydınlatsın.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri sınırları içinde yaklaşık 72 hektarlık alanda revizyon plan çalışması var. Şuanda biz orada sadece uygulamaları durduruyoruz. Plan çalışmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimizi tamamladık. Şuanda tasarımımız Büyükşehir Belediyesinde, onlar son kontrollerini yapıyorlar. Bir çok konuda mutabakata varılmıştır. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi öncelikle nazım imar planını revize edecek, onun onayından sonra 1/1000 ölçekli imar planının revizyonu için zaten belediye meclisimize gelecek ve o aşamada tüm meclis üyelerimiz planımız hakkında bilgilendirilecekler.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yalnız durdurulmasının süresiyle ilgili herhangi bir hüküm yok burada. Vatandaş mağdur olunca gidip kapının önünde teneke çalacaklar, haberiniz olsun yani şimdiden söylüyorum.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Daha önce Çay Mahallesinde yaptıgımız çalışma sırasında da uygulamaları durdurmuştuk biz. Zaten burada durdurduğumuz bizim şu anda inşaat ruhsatını almış, inşaatı devam eden yerlerin muktesep hakkı olduğu için, burada gündemde kısa okundugu için o detaya girilmiyor. Ama önergemiz okunduğunda görülecek ruhsatını almış muktesepi olan binalardaki tadilatı olan veya devam eden inşaatlarda herhangi bir problem yok. Onların muktesebi olduğu için onlarda uygulama devam edecek.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Tatmin oldunuz mu Ali Bey?

 

Ali KÖKOĞUZ- Kesinlikle tatmin olmadım. Ruhsatı alanlardan bahsetmiyoruz ki, onlar zaten yapacaklar Anayasal kazanılmış hakları var. Burada revizyonla ilgili neleri kapsıyor, neleri kapsamıyor? Revizyona girmemesi gerekenler olabilir, vatandaşı bekletmeyelim. Yapsınlar yapabilecek olanlar bunun bilinmesi lazım.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Anladım Ali Bey. Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Ben müdürümüze bir şey sormak istiyorum. Peki buradaki imar çalışmaları Tepekule ve Çay Mahalledekinin birebir aynısı mı olacak? Farklı bir şey var mı? Orası biliyorsunuz yüksek yapılara daha yakın…

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Benzer mantıkla çalışılıyor ama birebir aynısı değil tabi benzer noktalar da var. Farklı noktalar da var.

 

Abdullah AKTAŞ- Yani kat artışları yine önceki gibi mi? m2 gibi mi olacak aynı m2’de mi kalacak?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Gabariyle ilgili yani emsalle ilgili diyor arkadaşım.

 

Abdullah AKTAŞ- Yani şöyle kat artışı olacak mı? İnşaat alanı artış olacak mı o bölgede?

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Kat artışı var tabi bizim gene hedefimizde, zeminde yayılmış olan inşaatların dikeye doğru taşınması var.

 

Abdullah AKTAŞ- Önceki gibi olacak o zaman.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Abdullah Bey teşekkür ederim.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan sayın başkan son kez bir şey söyleyeyim. Bakın bu mecliste öyle bir sağlıklı karar almamız lazım ki; örneğin bu Tepekule ve Çay Mahallesinde vatandaşlar gerçekten isyan ediyor. İnsanların taşınmazları var, içerisinde oturuyorlar dükkanları var vs. Şimdi dava açmaya çalışıyorlar. Bakın böyle şeyleri biraz bekletelim. Çay Mahallesi, Tepekule'nin bir sonuçlanmasını görelim, meyvesini görelim. Vatandaşın memnuniyetini görelim. Ondan sonra başlayalım, eğer gene vatandaş itiraz ederse mahkemeye giderse duvara toslarız otururuz sonra. Biz bu konuda çok hassasız Ak Parti grubu olarak bilginiz olsun.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Anladım Ali Bey. Değerli arkadaşlarım bu plan çalışmasıyla ilgili sayın belediye başkanımız bunu İnşaat Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası yani bütün sivil demokratik kitle örgütleriyle meslek gruplarıyla 2010 yılında konuşarak bu planlamayı ele almıştır. Bazı mahallelerin zemin etütleri yapılmıştır. Yapılan bu zemin etütleri doğrultusunda kat artışıyla ilgili yapılan planlamayla ilgili vatandaş mağdur edilmeyecek şekilde, ben atıyorum, Tepekule Mahallesinde bende oturuyorum. Tekelden emekli bir insanım, emekli paramla yaptım evimi. Bir gün satsam evimin değeri 300 bin lira versem kimse almaz ama yan taraftaki vatandaşa baktığım zaman dört katlı bir bina dairenin bir tanesi 700 bin liraya gidiyor. Vatandaşın Tepekule Mahallesinde oturan vatandaşlarımızın %98'i bu konuda memnundur. Bende Tepekule'de oturan bir kardeşiniz olarak ve bunun yanında bu kent nasıl yenilenecek değerli arkadaşlarım? Düzenli bir planlamayla bu düzenli planlama Büyükşehir Belediyemizle beraber 1/1000 ölçeklileri biz yaparız. 1/5000 ölçeklileri Büyükşehir Belediyemiz nazım imar planları yapılarak bu kent ancak bu şekilde değiştirilebilir. Bu kent değiştiği zaman iş adamlarımız, müteahhitlerimiz kentin merkezinde kalan bu yerler değerli yerler. Bayraklı önemli bir yer kent merkezinde bir yer, bu nedenle hem işsizlik oranı var ülkemizde vatandaşlarımızın iş bulma bu müteahhit kardeşlerimizin yanında çalışarak istihdam sağlamış olur. Ve bu kentin önü ancak öyle açılabilir. Burada sayın belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geçenlerde ben İstanbul'a gittiğimde aynen Bayraklı'ya benzer Ümraniye Belediyesi var İstanbul'da evet. 800 bine yakın nüfusu var. Çok büyük bir ilçe. Bayraklı Belediyesi'nin bu çalışmalarını kendilerine bir Ak Partili belediye örnek almıştır. Ve o belediye başkanı da bizi örnek aldığına göre sayın belediye başkanına da burdan selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Bunun yanında bir dakika Ali Bey siz konuştunuz dinledik. Bunun yanında 1 Mayıs ile ilgili emek ve dayanışma, değerli arkadaşlarım 1887 yılında Chicago kentinde insanlar gün doğarken iş başı, gün batarken paydos ve oradaki direnen işçi kardeşlerimiz maden ocaklarında çalışan işçi kardeşlerimiz direnerek üç yüzün üzerinde şehit verilmiştir. Eylemleri gerçekleştiği zaman 1 Mayıs'a denk gelmiştir. Bütün dünyada emekçi bayramı ilan edilmiştir. Bu süreçte Osmanlı Devletinde de 1912 yılında da 1 Mayıs ülkemizde 1912 de Amele Bayramı olarak anılmıştır. Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra 1 Mayıs kutlandığı zaman 80 yılına kadar değerli arkadaşlarım ülkemizde 43 milyona yakın nüfusumuz vardı. 4 milyon, 5 milyona yakın sendikalı işçimiz vardı. Düşünebiliyor musunuz 43 milyon nüfusu olan bir ülkenin 5 milyona yakın sendikalının olması fabrikaların harıl harıl çalışması, iş güvencelerinin oluşması ama ne yazık ki bugün ülkemiz 80 milyon, 80 milyon olan bir ülkede 1 milyon 200 bin, 1 milyon 100 bin sendikalı işçi kardeşimiz vardır. Bunun en azından birgün o günkü rakamlara göre 8 milyon bu ülkede sendikalı, iş güvenceli kardeşlerimizin olması gerekiyordu. Sizler sağolun, 1 Mayısı 12 Eylül den sonra işçi bayramı olarak Ak Parti bayram olarak onada teşekkür ediyoruz. Tabi 12 Eylül hareketinin yaptığı bir kıyımdı bu. Bunun yanında da değerli arkadaşlarım 2002 yılında bu ülkede 70 milyon sendikalı işçi vardı. İnternete girin görebilirsiniz. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde 1 milyon sendikalı işçi var. Dilerim ki, bu ülkede fabrikalar açılsın, üretim yapılsın, emekçi kardeşlerimiz asgari ücrete köle olana kadar sendikaların bu kardeşlerimizinde en düzgün şekilde koruyarak kendilerine verilsin. Teşekkür ederim. Buyurun Çağlar Bey son söz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi az önce İstanbula gittim, Ümraniye Belediyesi, Bayraklı Belediyesi’ni örnek almışta... Bayraklı Belediyesi’nin neyini örnek almış? Ne yapmış Bayraklı Belediyesi? İyi ki İstanbul’a gitmişsiniz etrafınıza baksaydınız İstanbul da şehirleşme, yapılaşma nasıl oluyor, Kentsel dönüşüm nasıl oluyor, İmar nasıl oluyor bir bakın. Bayraklı da ne yaptık ki Ümraniye Belediyesi geldi bizi örnek aldı? Onun haricinde birşey daha soracağım başkanım. Şimdi bu Seyhankentte sizinde oturduğunuz yerdeki 300 haneli bir sitenin giriş kapısını mühürledi belediyemiz. Bununla ilgili imza topladılar, ne yaptı belediyemiz?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Biz mühürlemedik onu Çağlar Bey. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

 

Çağlar HASPOLAT- Belediyemizin zabıta ekipleri mühürledi başkanım burayı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mühürleme yetkisi yoktur.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Tamam siz konuşun.

 

Çağlar HASPOLAT- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mühürleme yetkisi yoktur, zabıta ekibimiz yaptı bunu ve burayla ilgili burada oturan sakinler imza topladı bununla ilgili, sizde bildiğim kadarıyla öncülük yapıyorsunuz, ne yaptınız başkanım?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Şimdi değerli arkadaşlarım Çağlar Beyin bahsettiği Armağan Çağlayan sitesi. Armağan Çağlayan sitesi Ali Bey çok iyi bilir değil mi? Müteahhit'i sayın Ciritoğlu. Armağan Çağlayan değerli arkadaşlarım burada plan notu düşerek orada 22 m genişliğinde yol vardır. Yolu o sitelerde ikamet eden arkadaşlarımız muvafakatname verirlerse kendileri açmak zorundadır. Bayraklı Belediyesiyle alakası yok. Ali Bey siz bu konuyu iyi biliyorsunuz. Bu nedenle arkadaşlarımız oraya tutmuşlar bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na şikayette bulunmuşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir bakanlık birim müdürleri, belediye başkanlarıda biz bu ülkede nereye bağlıyız? Hükümetimize bağlıyız, devleti kim... gelen, bakanlardan gelen bilgilere göre, çıkan yasalara göre yönetilir. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının...

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım hem fikiriz o konuda. Yani 30 senedir kullanılan kapıyı kapattınız başkanım yani.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığını... O zaman ben size şöyle söyleyeyim. Siz şimdi Çağlar HASPOLAT olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir dilekçe veriniz. Sayın bakanım diyin; buradaki Bayraklı Belediyesi, Yapı Kontrol Müdürlüğüne gönderdiğiniz belgeyi kaldırırsanız bir Ak Parti belediye meclis üyesi olarak mutlu olurum.

 

Çağlar HASPOLAT- Sonuçta başkanım 30 yıldır kullanılan bir kapı var orada, orayı da mühürlemeniz. Biz de biliyoruz başkanım bir belediyenin eğer bir kamulaştırma yapılacaksa kalkıpta onu oradaki vatandaş yapmayacak, yapamaz. Buna öncülük edecek yine belediyedir.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Şimdi Çağlar Bey doğru söylüyor. Değerli arkadaşlarım Armağan Çağlayan bu iş adamı kardeşimiz Büyükşehir ile ilgili bir yere el atmıştır. 200 binliranın üzerinde Büyükşehirde el atmadan ötürü Büyükşehir Belediyesi’nin parasını bloke ettirmiştir. Şimdi bununla ilgili Bayraklı Belediyesine ne yaptırılmak istenmektedir. Bayraklı Belediyesi fakir fukaranın parasını gidip bir yere el atıpta bu fakir fukaranın parasını kimseye peşkeş çekmez.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi yol açma, bulvar açma fakir fukaranın parasını oraya buraya peşkeş çekmek değildir. İşte bu kafayla yönetiyorsunuz belediyeyi. Olur mu öyle şey ya. O zaman Büyükşehirin yapsın vatandaş mı yapacak kamulaştırmayı?

 

Şeref BALBAY- Sayın başkan Çağlar Bey ile sohbeti dışarıda kahve içerek yapsanız daha iyi olacak diye düşünüyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu sohbet değil memleket meselesi. Bakın orada 300 kişilik bir hane var, ev var bir site var yani ve mağdurlar.

 

Şeref BALBAY- Çözün o zaman Çağlar Bey. Şov yapmadan çözün o zaman destekliyoruz sizi.

 

Çağlar HASPOLAT- Belediye çözecek bunu, kamulaştırmayı belediye yapacak, Büyükşehir yapacak. Yok öyle bir şey.

 

Şeref BALBAY- Burada kahve sohbetine döndü bu.

 

Çağlar HASPOLAT- Vatandaş mı yapacak onu. Kahve toplantısı olarak görüyorsanız tebrik ediyorum sizi.

 

Ali ŞENAY- Sayın başkanım meclisi siz mi yönetiyorsunuz, Şeref Bey mi yönetiyor? Sayın başkan meclisi siz mi yönetiyorsunuz, Şeref Bey mi?

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Şeref Bey mi? Değerli arkadaşlarım siz neyse...

 

Ali ŞENAY- Soralım eğer o yönetiyorsa o oraya geçsin, siz oraya geçin sayın başkan.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Ali Bey ben yönetiyorum.

 

Ali ŞENAY- O zaman siz oraya geçin Şeref Bey oraya geçsin.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Tamam ben yönetiyorum. O sizin eski samimiyetinizden kaynaklanıyor. Siz eski arkadaşsınız.

 

Ali ŞENAY- Farketmiyor, Şu anda görüşlerimiz ayrıldı.

 

Şeref BALBAY- Ali Bey toplantıya katkı koyuyorum.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Bakın değerli arkadaşlarım ben orada oturuyorum o mahallenin çocuğuyum.

 

Ali ŞENAY- İşi varsa dışarı çıksın başkan. Acelesi varsa o dışarıya çıksın biz görüşüyoruz.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Ali Bey ben o mahallenin çocuğuyum ve oraya gittiğimde 300 konut orada sakin ve bu anlattığımız konuda kardeşim haklısınız diyor. Çağlar Bey söyleyecek birşey bulamadığı için konuyu bu şekile getiriyor. Oda bizim kardeşimizdir hoşgörü ile karşılıyalım.

 

Ali ŞENAY- Hayır konu o değil ki. Halkın sorununu konuşuyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Peki teşekkür ederim başkanım, sağolun.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Değerli arkadaşlarım çok teşekkür ederim.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Ali ALAN, Fatma ATALAY, Hatice TATLI, Rukiye BAYRAK KARATAŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)- Veli Bey bir dahaki meclis ne zaman?

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bir dahaki meclis 5 Mayıs Cuma günü saat 16.00 da. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Pardon düzletiyorum saat 18.00 da.

 

Fahrettin ORANDI (Belediye Başkan V.)-  5 Mayıs Cuma saat 18.00 çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

 

 

 

                  Fahrettin ORANDI

                 Belediye Başkan V.

 

 

 

 

                                                 Sema TURAN                                        Ayşegül BAHADIR

                                                       Üye                                                                 Üye