Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/06/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Haziran ayı II. Birleşimi 07.06.2017 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                  Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                07.06.2017

                                                                                                                              Çarşamba

                                                                                                                                 Saat : 18:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI   

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.06.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2643) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2679) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1172) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-680) 8 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılımın kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-1607) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3730) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIID pafta, 36929 ada, 31 nolu parseldeki 3857/14457 (38,57 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının  kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3615) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36929 ada, 27 nolu parseldeki 46405/2172852 (4,99 m2) ve 2401/11682 (48,02 m2); toplamda (53,01 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.