Meclis Çalışmaları

01/06/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 01.06.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.05.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2768) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önergenin Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 6. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1172) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasına ilişkin önergenin Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 7. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3600) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-ID pafta, 37129 ada, 12 nolu parseldeki 561/10711 (11,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmamasına ilişkin önergenin Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 8. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3615) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36929 ada, 27 nolu parseldeki 46405/2172852 (4,99 m2) ve 2401/11682 (48,02 m2); toplamda (53,01 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmamasına ilişkin önergenin Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 9. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3730) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIID pafta, 36929 ada, 31 nolu parseldeki 3857/14457 (38,57 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmamasına ilişkin önergenin Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 10. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2643) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2679) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-1607) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + KENT KONSEYİ KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-680) 8 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılım hk.

KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3414) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25875 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, "Temel Eğitim Alanı" olarak imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis yapılıp yapılmaması hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2768) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :60

 

7- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1172) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3600) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-ID pafta, 37129 ada, 12 nolu parseldeki 561/10711 (11,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3615) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36929 ada, 27 nolu parseldeki 46405/2172852 (4,99 m2) ve 2401/11682 (48,02 m2); toplamda (53,01 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3730) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIID pafta, 36929 ada, 31 nolu parseldeki 3857/14457 (38,57 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-1598) Bayraklı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) orak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :61

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2671) Bayraklı Belediye Meclisinin 06.01.2017 tarihli ve 11 sayılı Meclis Kararı ile Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 579 nolu Sokağa "Şehit Polis Fethi Sekin Sokak" ismi verilmesi kabul edilmiş ancak söz konusu isim Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi ile Konak ilçesi, Çınarlı Mahallelerinin ortak caddesi olan İslam Kerimov Caddesine verilmiş olduğundan; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine göre Belediye sınırları içinde birden fazla cadde ve sokağa aynı isim verilemeyeceğinden:  06.01.2017 tarihli ve 11 sayılı Meclis Kararının iptali ve Osmangazi Mahallesi, 579 sokağın adının "Kahraman Şehit Polis Fethi Sekin Sokak" olarak değiştirilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :62

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2479) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2A pafta, 32877 ada, 8 nolu parseldeki 1/235 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :63

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2577) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 37121 ada, 15 nolu parseldeki 573/43159 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :64

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2450) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N IID pafta, 32831 ada, 20 nolu parseldeki 2537/16694 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :65

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2578) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 25531 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 04.01.2010 tarih ve 10/09 sayılı kararın iptal edilerek,  59/76 (177,00 m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :66

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3008) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 33118 ada,1 parsel 399,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği),  İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :67

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2449) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIIA pafta, 36712 ada, 11 parsel 256,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :68

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-520) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-IIb pafta, 14105 ada, 1 nolu parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 05.214 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itiraz reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy birliği), Hukuk Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :69

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Çağlar HASPOLAT, Mustafa KARAMAN’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 07.06.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                        Meclis Başkanı