Meclis Çalışmaları

07/06/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 07.06.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR-  Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Ali ŞENAY- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN, Mustafa ÇEKİÇCİ, Aynur ÇETİN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Sesim geliyor mu arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım yeterli çoğunluk vardır meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.06.2017  tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Komisyondan gelen raporların gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2643) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi kabulünü öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2679) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mimar’a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1172) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanununun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-680) 8 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yaz Sanat ve Müzik-Folklör Festivali'ne" katılımın kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-1607) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3730) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIID pafta, 36929 ada, 31 nolu parseldeki 3857/14457 (38,57 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3615) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36929 ada, 27 nolu parseldeki 46405/2172852 (4,99 m2) ve 2401/11682 (48,02 m2); toplamda (53,01 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Tarkan Bey.

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Şimdi başkanım ben bir konu ile ilgili görüş bildireceğim. Bu belediye personeli, müdürlerimiz, bürokratlarımızla ilgili bir takım sıkıntılar var. Şöyle örnek vereyim 3 tane, daha 3 yıldır yaşadığımız çok şey var ama üst üste gelince aksaklık neredeyse giderilsin. Güvenlik personeli kapıda diyor ki;  “buraya arabayı koyamazsınız burası personelin otoparkı” daha önce karşılaştığım bir şey. Personel nedir? Belediye meclis üyesi nedir? Hepimiz burada bir ekibiz aslında o bir yanlış cümle kullanıyor. İki, İmar’ın odasına giriyorsunuz yanımda geçen gün bir takipçiyle kendi işimle ilgili giriyorum, memur arkadaş beni tanıyor tanıdığı halde diyor ki yanımdaki takipçiye kızım sana söylüyorum gelinim sen anla “bugün soru sorma günü değil” diyor. Ya bir belediye meclis üyesi, bir memurun yanına bizde mi o günleri takip edeceğiz acaba biz mi bilmiyoruz? Bu son dönemde karşılaştığım şeyler, bir müdürümüzün odasında sekreterinin önünde oturuyoruz bir hoş geldin veya yüzünde bir tebessüm veya şöyle bir kafasını sallamadan bunu ben sizin gruptaki arkadaşlarla da bizimkilerle de konuşuyoruz. Böyle bir sıkıntı var ya tanımamazlıktan, ya artık biz kendi şahsımıza özel saygı bir şey istemiyoruz. Belediyeye geldiğimiz gün belli saat belli ama belediye meclis üyesini ya tanımıyor arkadaşlar bir kata girişe belediye başkanı ve meclis üyelerinin tamamının resimleri asılsın. Bir şey var belediyemizde vurdumduymazlık mı diyelim belediye meclis üyelerine karşı bu sadece bizim grubumuz değil arkadaşlarla da komisyonlarda da oturuyoruz konuşuyoruz tabi haliyle onlar hükümet olduğu için burada bunları dile getiremezler ama biz kendi aramızda konuştuğumuzda bu sıkıntının 37 tane meclis üyesine yapıldığını biliyoruz. Yani buradaki bir personelin, müdürlerin, amirlerin, bizlerin de birer seçilmiş olduğunu, Bayraklıdaki biz 75 bin kişiyi temsil ediyoruz siz 85 bin kişi kafamıza göre gelmiyoruz. Bir meclis üyesini gördüklerinde 5 bin kişinin adına burada olduğunu unutmadan ona göre bir tertip düzen olursa sevinirim. Bununla ilgili siz gerekli arkadaşlara gerekli uyarıları yaparsanız iyi olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Müdür arkadaşlar dinledi zaten sizin şikâyetinizi, gerekli uyarıyı arkadaşlara yaparız. Otoparkla ilgili şimdi çıkartmalar hazırlanıyor meclis üyeleriyle ilgili. Belediyenin otoparklarında hem dışarıdaki hem aşağıya o çıkartmalarla geleceksiniz dolayısıyla arkadaşlar tanımış olacak sizi. Personel için talimat verildi dışarı ile ilgili herhalde o. Çevredeki şu otoparkla ilgili. Yakında yarından itibaren trafo da kalkacak buradan, trafo kalkma çalışmaları başlayacak karşıya da taşındıktan sonra onun yanını da açık otopark yapacağız. Dolayısıyla otopark sorununu arkadaşlar meclis üyelerinin arabalarındaki çıkartmayla tanıyacaklar, gerekli talimatları da bugün müdür arkadaşlara verdik otoparklar da müsait olan yerlere meclis üyesi arkadaşlarımız koyacak. O konuda biraz öncede sizin çektiğiniz sıkıntıyı arkadaşlarımız, başkan yardımcıları da dinledi ilgili müdürlüklerle arkadaşlarla, personelle meclis üyeleri icranın içinde olmasa da belediyenin karar organında insanlar dolayısıyla eski bir meclis üyesi olarak bende size gereken ilgi ve alakayı vatandaşı da üzmeden onun önüne geçmeden, antipatik olmadan yapmamız lazım. Evet, buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi otopark dediniz de bu aşağıdaki binamızın otoparkı gezdirecektiniz bizi.

 

BAŞKAN- Gezdiririz ya.

 

Çağlar HASPOLAT- Bitti mi, bitmedi mi? Açıldı mı? Faaliyete girdi mi, girmedi mi?

 

BAŞKAN- Faaliyete girdi daha devam ediyor bazı çalışmalar.

 

Çağlar HASPOLAT- Evet uzun sürdü baya. Binadan fazla sürdü başkanım.

 

BAŞKAN-  Ne yapalım denizin altında yani mücadele ediliyor. Olacak o kadar. Evet, buyurun Ramazan Bey.

 

Ramazan BULUT-  Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

BAŞKAN-  Siz arabayla inmediniz mi hiç aşağıya? Arabayla gelmiyor musunuz? İnmediniz mi hiç aşağıya.

 

Çağlar HASPOLAT- Daha inmedik bizde merak ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Ben seninle özel ineyim gezdireyim beraber başkan olarak.

 

Çağlar HASPOLAT- Komple meclisi gezdirirseniz başkanım. Tek başına olmaz.

 

Ramazan BULUT-  Bayraklı belediyesi, belediye küçük kızlar voleybol kategorisinde Ekim ayı klasman grubu ile başlayan takımımız 5 takım arasından Karşıyaka Spor Kulübüyle yarı finale yükselmiştir. Yarı final etabını Üçüncü olarak bitirip 5 takım arasında İzmir İli yarı final grubuna katılmaya hak kazanmıştır. İzmir İli yarı final grubunda 7 takım arasından İkinci olarak bitirip dörtlü finale kalmıştır. Rota Koleji, Bayraklı Belediye Spor, Ege Voleybol, Arkas olarak yapılan finalde üçüncü Olmuştur. Takımımıza başarılar diliyorum, emekleri geçen herkese…

 

BAŞKAN- İzmir üçüncüsü mü oldular?

 

Ramazan BULUT-  İzmir üçüncüsü olmuş başkanım.

 

Çağlar HASPOLAT- Hiç haberimiz yok başkanım insan bir haber verir.

 

Ramazan BULUT-  Belediye küçük kızlar voleybol grubunda takımımıza başarılar diliyorum, tebrik ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Basketboldaki kızlarımızda Türkiye üçüncüsü oldu. İnşallah eğer bir takım çekilirse birinciliğe çıkacak.

 

 Çağlar HASPOLAT- Tebrik ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Rica ederim. Halk oyunları genç zeybek kategorisindeki grubumuz Ege birincisi oldu. Türkiye birinciliğine gidecek Artvin’e. Geçen sene Türkiye birincisi olmuştu. İnşallah Ağustos ayında onları şampiyon olarak göreceğiz. Buyurun Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım süper ligde ilimizi temsil eden bir takım yoktu. Göztepe yıllardan sonra süper ligde ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Göztepe’yi bu başarısından dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gönül isterdi ki bizim ilimizde de ulusal bir yayın yapan televizyonumuz olsaydı vatandaşımızın tepkisini veya neşesini Türkiye çapında yayınlayabilseydik çok iyi olurdu.

 

BAŞKAN- TRT Spor verdi.

 

Veli TOPAL- TRT Spor verdi de, bizim ilimizden…

 

BAŞKAN- Yani yakında açılır herhalde o iki kanal el değiştiriyor herhalde açılacak. Evet, başka söz almak isteyen arkadaş var mı?

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Ramazan programında şimdi, Bayraklıda ramazan etkinliği yapılacak mı belediye tarafından? Ya da böyle bir etkinliğimiz…

 

BAŞKAN- Ramazan etkinliği tabi iftar sofralarıyla devam ediyor. Kültür Müdürlüğünün bir hazırlığı vardı galiba, burada mı arkadaş bilmiyorum ama. Müdür arkadaşlar burada olursa ilgili başkan yardımcıları sorularımıza cevap alabiliriz.  23’üne kadar bir etkinlik programladılar sanırım yakında ona başlayacaklar Ama ana fikri iftar yemekleri dolayısıyla günde 3000-3500 kişiye şuanda iftar yemeği veriyoruz 6 bölgede.

 

Çağlar HASPOLAT- Teşekkür ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Göztepe’nin şampiyonluğunu bizde kutluyoruz, dilerim Karşıyaka’mızda aynı şekilde olur. İzmir takımları Altay bu sene şampiyon oldu. Birinci ligde, Süper ligdeki takımlar kente hareket getirir ticaretine ve tanınmışlığını arttırarak kentin gelişimine katkı koyuyor. Onun dünyada çarpıcı örnekleri var, Barcelona takımıyla marka olmuş bir şehir ve inanılmaz ticaretine katkı koymuş. Bence bu konuda taşın altına elimizi hepimizin koyması gerekiyor. Bizde 3 araba göndererek şampiyonaya belediyemizden Göztepe’ye destek verdik. Aynı şeyin Karşıyaka için de olmasını dileriz. İzmir 2-3 takımı kaldırır. Evet, başka söz almak isteyen arkadaş var mı?  

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Ali ALAN, Mustafa ÇEKİÇCİ, Aynur ÇETİN’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI.  BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- 3 Temmuz Pazartesi saat 18:00.

 

BAŞKAN- 3 Temmuz saat 18:00 de buluşmak üzere toplantıyı kapatıyorum. İyi akşamlar.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül BAHADIR

                                                       Üye                                                        Üye