Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 06/07/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Temmuz ayı II. Birleşimi 06.07.2017 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                     

                                                                                                                                        Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                         Belediye Başkanı
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                06.07.2017

                                                                                                                                Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI   

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.07.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1392) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi ihalesinin süresi hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-253) Kardeş Belediyemiz Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Kandilli Belediyesine ait 270 ada, 15 parselde tapuya kayıtlı mülkiyet üzerinde yapılacak olan Kültür Merkezi yapım işinde yükleniciye ödenmek üzere 300.000,00 TL nakdi destek olunması talebine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.