Meclis Çalışmaları

03/07/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 03.07.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.06.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-253) Kardeş Belediyemiz Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Kandilli Belediyesine ait 270 ada, 15 parselde tapuya kayıtlı mülkiyet üzerinde yapılacak olan Kültür Merkezi yapım işine ait yükleniciye ödenmek üzere 300.000,00 TL nakdi destek olunması talebi hk.

HUKUK + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4235) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada,4 parsel 277,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Şht. Plt. Ütğm. Türker Aydın Sokak ile Alijya İzzetbegovic Caddesi arasında kalan alanda yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenmiş Enerji Nakil Hattının (ENH) GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş. nin 27.04.2017 tarih 19726 sayılı yazı doğrultusunda imar planlarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesi, 26M-Ic pafta, 25870 ada 1 ve 4 parseller, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan  25870 ada 1 ve 4 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Sağlık, Kreş, Sosyal Tesis vb. yapılabilir.) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + İMAR + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.50, E:1.0 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 no.lu parsel ise yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam, 8 Kat (A-8) yapılaşma koşullu imar adası, kısmen de yol olarak belirlenmiş alan için parsel malikince,  3999 ada, 1 no.lu parselin Park alanı olarak belirlenmesine ve 67 ada, 34 no.lu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:1.8, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3600) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-ID pafta, 37129 ada, 12 nolu parseldeki 561/10711 (11,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :77

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3414) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25875 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, "Temel Eğitim Alanı" olarak imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :78

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Çağlar HASPOLAT, Tarkan DÜZMAN’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 06.07.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                   Meclis Başkanı