Meclis Çalışmaları

03/07/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 03.07.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN- Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Çağlar HASPOLAT - Tarkan DÜZMAN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır birleşimi açıyorum. Öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Hayrettin Bey bu İstiklal Marşlarında sizi buraya alalım, hani öğretmenler olur yönetirler.

Hayrettin GÜNGÖR- Estağfurullah, buradan idare ederiz başkanım.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.06.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Arkadaşlar hoş geldiniz. Meclisimizi açtık. Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerince Gündeme İlave Edilmesi İstenen Önergelere geçmeden önce, bugünlerde kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Artı bugünlerde siyasi parti temsilcilerine, yöneticilerine özellikle Ak Partili arkadaşlarımıza saldırılar oldu. Siyasilerin öldürülmesi bir ülkenin sorunlarını çözmez aksine arttırır. Dolayısıyla onlara da Allah’tan rahmet diliyoruz ve tekrarının olmamasını diliyoruz.

 

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Önerge yoksa, Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesine geçelim.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bu maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-253) Kardeş Belediyemiz Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Kandilli Belediyesince yapılacak olan Kültür Merkezi yapım işine ait yükleniciye ödenmek üzere 300.000,00 TL nakdi destek olunması talebi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Hukuk ve Kültür komisyonlarına sevkini öneriyoruz. 2’inci meclis birleşiminde çıkması kaydıyla.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk ve Kültür komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4235) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 4 parsel 277,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

Veli TOPAL- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kaç metrekareydi bu?

Veli TOPAL- 277,00 m2 7 tane varisi var başkanım.

BAŞKAN- Anladım tamam. Ama bu dosyayı dikkatli inceleyin m2 yüksek çünkü. Evet.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Şht. Plt. Ütğm. Türker Aydın Sokak ile Alijya İzzetbegovic Caddesi arasında kalan alanda yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenmiş Enerji Nakil Hattının (ENH) GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş. nin 27.04.2017 tarihli ve 19726 sayılı yazısı doğrultusunda imar planlarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisi hk.

Veli TOPAL- İmar ve Çevre ve Sağlık komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN -Bu maddenin İmar ve Çevre ve Sağlık komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesi, 26M-Ic pafta, 25870 ada 1 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sağlık, Kreş, Sosyal Tesis vb. yapılabilir.) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi hk.

Veli TOPAL- Başkanım İmar, Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık, Eğitim ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bütün komisyonlara, İmar, Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık, Eğitim ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.50, E:1.0 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 no’lu parsel ise yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam, 8 Kat (A-8) yapılaşma koşullu imar adası, kısmen de yol olarak belirlenmiş alan için parsel malikince, 3999 ada, 1 no.lu parselin Park alanı olarak belirlenmesine ve 67 ada, 34 no.lu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:1.8, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL Başkanım İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN – Bu maddenin İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ-3600) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-ID pafta, 37129 ada, 12 nolu parseldeki 561/10711 (11,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ-3414) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25875 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, "Temel Eğitim Alanı" olarak imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Körfez evleri.

Veli TOPAL- Evet komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar belediyemiz üzerindeki hacizlerin bizim gösterdiğimiz arsalar üzerinde kalıp, diğerlerinin kaldırılması söz konusu olmuştur. Bekleyen müteahhit arkadaşlara duyurun. Dolayısıyla haciz sıkıntısı da kalkmıştır belediyenin üstünden. Zaten Danıştay kararıyla o kalan da kalkacak büyük bir oranda. Böylece aylardır beklediğimiz haciz meselesi de ortadan kalkmıştır. Doğrumudur çocuklar? Ahmet Bey burada mısınız? Nedir son durum? Bekleyen arkadaşlar duysun.

Ahmet KAÇMAZ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Dava sürecinde bizim gösterdiğimiz 130 tane gayrimenkulde haczin devamına, diğer yaklaşık olarak 1300 gayrimenkulde haczin terkinine karar verildi.

BAŞKAN- Müteahhitleri ilgilendiren bölüm yani vatandaşı ilgilendiren..

Ahmet KAÇMAZ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Evet bayram öncesi ve sonrasında bitirdik başkanım.

BAŞKAN- Taşınır ve taşınmazlar, toplam.

Ahmet KAÇMAZ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Evet

BAŞKAN- Durum budur arkadaşlar.

Ali ŞENAY- Başkanım müteahhit arkadaşlar Konya’daki firmaya 1’er tane daire ipotek etmişlerdi onu nasıl yapacaklar?

BAŞKAN- Nasıl?

Ali ŞENAY- Hacizleri, belediyenin haczinden dolayı müteahhit arkadaşlar belediyedeki firmaya o yaptıkları binadan birer tane daire haczettiler.

BAŞKAN- Belediyedeki firmaya mı? Belediyeye haciz veren firmaya mı?

Ali ŞENAY- Evet evet.

BAŞKAN- Onlar kalkacak otomatik. Ama müteahhit arkadaşların bizim Emlak ve İstimlak ve Hukuk servisiyle bir görüşme yapmaları lazım. Kaç tane siz tespit edin öyle arkadaş varsa çağrın.

Ahmet KAÇMAZ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Başkanım hepsiyle irtibata geçiyoruz. Bilgileri var, en kısa zamanda onları çözeceğiz. İki tanesini çözdük, devam ediyoruz.

Ali ŞENAY- Tamam başkanım bende dernekte anlatırım.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Söz almak isteyen arkadaş var mı? Ali Bey buyurun.

 

Ali ALAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle başkanım fiziki anlamda ayakta konuşmam biraz zor olacak, müsaade ederseniz ben yerimden konuşmak istiyorum.

 

BAŞKAN- Tabi buyurun buyurun.

 

Ali ALAN- Arkadaşlar malum başkanımızın da değindiği gibi Van’ın Özalp Boğazkesen Mahallesinin eski muhtarı ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkan yardımcısı Aydın AHİ terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BAŞKAN- Ali Bey ben bir düzeltme yapayım.  Düzeltme  değil de katkı koyayım. 2 Temmuz da, biliyorsunuz dündü. 2 Temmuzda yanan bütün insanlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz ve böyle olayların tekrarının olmamasını diliyoruz. Evet devam edin.

Ali ALAN- Öncelikle ailelerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi tüm teşkilatının başı sağolsun. Sizinde dile getirdiğiniz gibi Temmuz ayının özel tarihleri var. Özellikle 2 Temmuz 1993 de Sivas katliamı diye bir katliam gerçekleşti. Ne yazık ki Türkiye çok sıkıntılı bir süreçten geldi. 24 yıl önce sadece ve sadece orada Pir Sultan Abdal şenliklerinde o günün anlam ve önemini belirten etkinliklere katılmak için orada bulunan sanatçı, aydın 33 tane canımız orda hunharca katledildi. İnsanlık onuruna aykırı bir şekilde ve en temel hakları olan yaşam hakları ellerinden alındı. Bu anlamda onların eşsiz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Oradaki hedef sadece o insanlar değildi. Ben geçmiş yıllarda da pek çok kez meclis gündeminde bu 2 Temmuzla ilgili konuşma yaptım. Oradaki toplanan grup “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak. Şeriat isteriz.” Gibi sloganlar atarak ve ne yazık ki bizim en değerli varlıklarımız ve en değer verdiğimiz konu olan dinimizi alet ederek, tekbir getirerek bu topluluğu ateşe vererek 33 tane canımızı aldı. Bu olayların yaşanmamasını diliyoruz. İnşallah yaşanmaz. Ve devamında da 3 gün sonra memleketimde, Erzincan da, 5 Temmuz da yine Refahiye ilçesi, Başbağlar Köyünde 33 tane canımızı..

BAŞKAN- Başbağlar evet. Başbağlar Katliamı var.

Ali ALAN- Başbağlar da 33 tane canımızı aldılar.

BAŞKAN- Herhalde 15 Temmuzu da ilave edeceğiz. Şimdi Temmuz ayı deyince 15 Temmuzda meclisimiz yok. 

Ali ALAN- Evet tabiî ki 15 Temmuzu da atlamadan geçmemek lazım. Yine ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden bu insanlar, bu şahıslar…

BAŞKAN- Ne olursa olsun katledilmek insanlık dışı bir şey.

Ali ALAN- Ve Türkiye birlik ve beraberliğini en iyi şekilde 15 Temmuzda da göstermişti. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması dileğiyle sözlerimi kapatıyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri herkese iyi günler diliyorum. Bende grubum adına öncelikle geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramını hep birlikte, milletçe geçirdik. Hepinizin Ramazan Bayramını bu vesileyle grubum adına kutluyorum. Sayın başkan siz öncülük ettiniz, sayın meclis üyesi Ali ALAN beyefendi de tekrarladı. Ülkemiz zaman zaman çok kötü günlerden geçiyor. Ülkemizin birlik ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast edilerek bir kısım eylemler yapılıyor. İnsanların yaşam haklarına tecavüz ediliyor. 2 Temmuz Sivas Katliamı, hemen 5 Temmuz Başbağlar Katliamı, 15 Temmuzu yeniden idrak edeceğiz, anacağız, bizim için bu kurtuluş dönemeci oldu bu. Yine son günlerde bir kısım güvenlik güçlerimizden şehitlerimiz var. Yine siyaset adına görev alan arkadaşlarımız özellikle bizim partimizden yaşam haklarına kast edildi.

BAŞKAN- Bayramlarda bir facia Aynur Hanım değil mi? 66 vatandaşımız mı öldü?

Aynur ÇETİN- Bu öyle, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Böyle kötü günleri bir daha yaşamamayı temenni ediyoruz.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aynur arkadaşımız da ifade etti geçtiğimiz ay içerisinde Ramazan Bayramını kutladık hep beraber. Ben geçmiş Ramazan Bayramının başta ülkemiz olmak üzere, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya sağlık, huzur, barış getirmesini diliyorum. Ayrıca savaşların olduğu, insanların, masum insanların öldürüldüğü ve çocukların katledildiği silahların gölgesinde kutlamış olduğumuz son bayram olmasını diliyor ve temenni ediyorum. Arkadaşlarımız da sizler de ifade ettiniz dün 2 Temmuzdu. 2 Temmuz  da maalesef Sivas’ta Pir Sultan Abdal anma etkinliklerine katılan bir grup aydın, yazar, şair ve masum insana, ülkemizi orta çağ karanlığına götürmek isteyen gerici ve yobaz gruplarca saldırı olmuş ve bu saldırılarda maalesef 33 canımız yanarak hayatını kaybetmiştir. Ben bu yanan bütün canları saygı ve özlemle bir kez daha anmak istiyorum. Ayrıca bu olayın faillerini de insan dahi diyemeyeceğimiz bu failleri de şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizde ve dünyada böylesi olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tabi bu olayların toplum vicdanında yaratmış olduğu üzüntü, keder kadar da aradan 24-25 yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayların faillerinin maalesef buradaki topluluğu tenzih ediyorum, hala aramızda geziyor olmalarıdır ve büyük bir bölümünün cezalandırılmamış olmasıdır. Toplum vicdanın rahatlatılması ve kişilerin yaptıklarının yanlarına kâr kalmaması anlamında bu olayların faillerinin hukuksal olarak nasıl olur bilemiyorum çünkü uzunca bir süre geçti, 24-25 yılı aşkın bir süre geçti. Adalet önünde cezalandırılması toplum vicdanını bir nebzede olsa rahatlatacağını düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun. 

Ali ALAN- Başkanım ben bir şey daha söylemek istiyorum. Malum 30 Haziran da yönetmelik ile ilgili bir süremiz vardı.

BAŞKAN- Evet İmarda.

Ali ALAN- Evet İmar bölümündeki arkadaşlar cansiperane çok çalıştılar mümkün olduğunca vatandaş mağdur edilmedi. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Başta belediye başkan yardımcımız, imar müdürümüz ve orada imar bölümünde çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Özveri ile çalıştılar sağ olsunlar. Hatice Hanım buyurun.

Hatice TATLI- Sayın başkan…

BAŞKAN- Mikrofona basarsanız…

Hatice TATLI- Önce sizin ikinci dedeliğinizi kutlayarak başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım hep 2 Temmuzdan da bahsettiler, 5 Temmuzdan da ve siyasi yöneticilerin Ak Partili arkadaşların ölümünden de gerçekten çok üzgünüm. Ama bir şey daha var; insanlar ölüyorken doğa da ölüyor bir taraftan. “Son dere kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık öldüğünde paranın yenmediği görülecektir.” deyişinden hareketle, araştırmalar gösterdi ki şuanda Gümüldür de 800 hektardan fazla orman yandı. Manavgat ta bir taraftan yine Antalya da bir başka yerde yanıyor, bizim içimizde yanıyor. Çünkü biz bu doğayı emanet aldık, çocuklarımıza devredeceğiz bir miras olarak ve yapılan Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı İl Müdürlüğünün yaptığında “insan faktörü var burada…

BAŞKAN- % 97 imiş.

Hatice TATLI- “İnsan faktörü var” dedi. Demek ki, insanlar bile bile…

BAŞKAN- Veya bilmeden

Hatice TATLI- Bizim ciğerlerimizi yakmaya doyamadılar, öyle diye düşünüyorum. O nedenledir ki, ölümün her aşamasına, her çeşidine karşıyız teröre nasıl karşıysak ama doğanın da öldürülmesine karşıyız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi önce doğa diye cümlesine başlar çevre ile ilgili bir söylem geldiğinde. Bu nedenle bu kadar ağacın yanmasından ağlayarak yanmasından o ağaçların, gerçekten büyük üzüntü duyuyorum ve geçmiş olsun diyorum.

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen arkadaşlar?  Buyurun Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım, değerli katılımcılar ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Başta zatıâlinizin sayın başkanım tüm meclis açılışından beri güzel kelimelerinizin anlamları manalı oluşundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarıma da. Bir de Ali ALAN beyefendi bu Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili geçici 6. maddenin 3 ay uzatılması bugün resmi gazetede yayımlandı. Ben de ayrıca…

BAŞKAN- Tekrar mı uzatıldı?

Latif AYDEMİR- Uzatıldı. Bu konuda… 3 ay sayın başkanım.

BAŞKAN- Önce bir bu ayın sonuna kadar…

Latif AYDEMİR- 1 Ağustos sayın başkanım, 30 Haziran’dı.

BAŞKAN- 30 Hazirana kadar, 30 Temmuza kadar uzatıldı diye biliyordum ben. Daha mı uzadı?

Latif AYDEMİR- 3 ay uzatıldı sayın başkanım.

BAŞKAN- Yani hem müracaat uzadı, hem de başvuru mu uzadı? İpek Hanım onu bir açıklar mısın?

İpek AKSOY( İmar ve Şehircilik Müdür V.)-  Yönetmelik değişikliğini başkanım 1 Temmuzda olacaktı. Üç yönetmelik iptal olup tek yönetmeliğe dönülecekti. Ancak bugün sabah açıklandı, üç yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihine kadar uzatıldı. O tarihte bu yeni düzenlenen yönetmelik devreye girecek eski evrakı olanlar geçici 10. Madde 3 ay daha uzatılmış oldu başkanım.

BAŞKAN- Müracaat devam ediyor mu?

İpek AKSOY( İmar ve Şehircilik Müdür V.)-  Evet, devam ediyor başkanım.

BAŞKAN- Yani biz müracaat alıp ruhsatı… İyi tamam. Teşekkürler.

Latif AYDEMİR- Başkanım bu konuda ben de sayın başbakanımız Binali YILDIRIM beyefendi Bayraklıyı ziyareti esnasında  bu konuyu kendisine açtım, müteahhit arkadaşlarımızın bir dilek ve temennisi adı altında.

BAŞKAN- İnşaat alanı daralıyor galiba değil mi?

Latif AYDEMİR- %20

BAŞKAN- Bunu nasıl karşılıyor hükümet?

Latif AYDEMİR- Efendim?

BAŞKAN- Ne diyor.

Latif AYDEMİR- Bu sadece sürenin uzatılmasıyla ilgili biz bir katkıda bulunmuş oluyoruz.

BAŞKAN- İnşaat alanının daraltılması sıkıntı yaratmayacak mı?

Ali KÖKOĞUZ- Daraltmıyor, hayır.

BAŞKAN- Daraltmıyor mu? Ali(KÖKOĞUZ) Bey daralmıyor diyor o zaman mesele yok zaten.

Latif AYDEMİR- Ben de tıpkı bürokrat arkadaşlarımızın olduğu gibi teşekkürün aynısını Sayın Başbakanımıza Bayraklıdaki ziyaret esnasında kendisine ulaştırmıştım bu konuyu. Ben de teşekkür ediyorum.

 

 

BAŞKAN- Biz de teşekkür ederiz, Başbakanın Bayraklı şubesi olarak sizden haberleri alıyoruz.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Çağlar HASPOLAT, Tarkan DÜZMAN’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- Başkanım 6 Temmuz Perşembe saat 18.00.

 

BAŞKAN-  Senin düğün ne zaman?

 

Veli TOPAL- Cuma ve Cumartesi  

 

BAŞKAN- Cuma günü mü? Veli beyin düğünü var o yüzden Perşembe yapacağız. Herkes davetli değil mi verdin mi davetiye herkese?

 

Latif AYDEMİR- Başkanım Veli beyin mi?

 

BAŞKAN- Veli bey evlenmiyor, oğlu evleniyor.

 

Latif AYDEMİR- Biz öyle anladık da.

 

BAŞKAN- Teşekkürler arkadaşlar.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

                                     Sema TURAN                                         Ayşegül BAHADIR

                                                Üye                                                               Üye