Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/08/2017

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Ağustos ayı I. Birleşimi 01.08.2017 Salı günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    01.08.2017

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.07.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4067) Belediye Meclisimizin 03.06.2013 tarih 10/71 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 4 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4068) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 18 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4094) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılması hk.

 

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4796) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi, 127 no.lu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş, ancak aynı mahallede ikamet etmedikleri gerekçesi ile Kadastro Müdürlüğünce uygun bulunmadığından; Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararının iptali ve Doğançay Mahallesi muhtarı tarafından belirlenen ve gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişinin seçilmesi hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 no.lu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4886) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NID pafta, 37631 ada, 19 no.lu parseldeki 5,00/31,00(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5014) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M 2D pafta, 36911 ada, 7 no.lu parseldeki 2/405(2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5056) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 10 no.lu parseldeki 3,00/43,00(18,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5016) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIb pafta, 32697 ada, 22 no.lu parseldeki 2.699/50.564(26,99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4790) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36910 ada, 24 no.lu parseldeki 14054010/1303339763(3,88 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4952) Mülkiyeti Belediyemize ait, Manavkuyu Mahallesi, 4091 ada 20 no.lu parselde kayıtlı olan, üzerinde "Attaroğlu İlkokulu" mevcut olan 2.210,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4953) Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesi, 8333 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu" alanı olarak ayrılan, 8.084,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Mesleki Teknik Öğretim Okulu" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4954) Mülkiyeti Belediyemize ait, Onur Mahallesi, 25892 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Lise"  alanı olarak ayrılan, 11.373,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Lise" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4955) Mülkiyeti Belediyemize ait, Postacılar Mahallesi, 9910 ada 2 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İlkokul" alanı olarak ayrılan, 5143,86 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4235) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada,4 parsel 277,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Şht. Plt. Ütğm. Türker Aydın Sokak ile Alijya İzzetbegovic Caddesi arasında kalan alanda yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenmiş Enerji Nakil Hattının (ENH) GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş.’nin 27.04.2017 tarih 19726 sayılı yazı doğrultusunda imar planlarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesi, 26M-Ic pafta, 25870 ada 1 ve 4 parseller, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada 1 ve 4 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Sağlık, Kreş, Sosyal Tesis vb. yapılabilir.) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.50, E:1.0 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 no.lu parsel ise yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam, 8 Kat (A-8) yapılaşma koşullu imar adası, kısmen de yol olarak belirlenmiş alan için parsel malikince,  3999 ada, 1 no.lu parselin Park alanı olarak belirlenmesine ve 67 ada, 34 no.lu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:1.8, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.