Meclis Çalışmaları

06.07.2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 06.07.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Faysal YILDIZ - Hasan KARABAĞ - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Adem SEÇİLMİŞ - Çağlar HASPOLAT - Rukiye BAYRAK KARATAŞ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Latif Bey hoş geldiniz. Geliyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

03.07.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar bir açıklama yapayım 2’inci oturumlarla ilgili, gündem dışı önerge verilemiyor bu 2’inci oturumlarda. Yasa gereği 1’inci oturumda başkanlık önergeleri ve meclis üyesi önergeleri alınabiliyor. Birde bir konuyu daha açayım aslında ben size kitapçık dağıtacağım meclis iç tüzüğüyle ilgili. İmar ve bütçe konuları dışındaki meclis konuları komisyona gitmeden mecliste görüşülerek de kabul edilebiliyor. Sadece mecbur olduğumuz konular imar ve bütçe konuları. Onlar mutlaka komisyona gitmesi gerekiyor. Bunu da bir parantez açarak hatırlatayım. Öyle öyle.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan gerekli olduğunda komisyonlara gider.

BAŞKAN- Ben öyle diyorum. Benim senden farklı bir düşüncem yok. Mecbur olduğumuz illaki gitmesi gereken konu imar ve bütçe konusu. Onun dışında göndermeyebiliriz. İstersek tabi, gönderiyoruz zaten hepsini.

Ali KÖKOĞUZ- Zaten oylanması gerekiyorsa oylanıyor ve gönderilmiyor. Ama genellikle komisyona gönderiliyor. Plan bütçe ve imar komisyonları zorunlu, 5393’te yazılan kanunun tam metni o.  Plan bütçe ve İmar zorunlu, diğerleri komisyona gönderiliyor. Gönderilmediği anlarda oyladıklarımız da oluyor zaten.

BAŞKAN- Aynı şeyi söyledik.

Ali KÖKOĞUZ- Yok benim anladığım diğerleri komisyona gitmediği…

BAŞKAN- Hayır hayır.

Ali KÖKOĞUZ- Gidecektir

BAŞKAN- Ali Bey sık sık Kula’ya gitmekte fayda var. Suyundan içelim biz. Evet Birimlerden Gelen Önergelerin 1’inci maddesi.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1392) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi ihalesinin süresi hk.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar şimdi, Destek Hizmetleri Müdürü burada mı? Bir açıklama yapın. Biraz önce bahsettiğim konuyu içeren bir konu bu.

 

Tuğba ALTUNDAĞ (Destek Hizmetleri Müdür V.)- Başkanım 5393 sayılı Belediye Kanununun 67’inci maddesinde..

 

BAŞKAN- Sesini yükselt biraz.

 

Tuğba ALTUNDAĞ (Destek Hizmetleri Müdür V.)- Yukarıda sayılan az önceki maddeler güvenlik, yemek hizmetleri bunun gibi benzeri işlerin ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerini izleyen 6’ıncı ayın sonunu geçmemek üzere…

 

BAŞKAN- İhale edilmesi gerekir.

 

Tuğba ALTUNDAĞ (Destek Hizmetleri Müdür V.)- ihale yoluyla 3’üncü şahıslara gördürülebilir deniliyor. Burada da belediye meclisimizin onayını almamız gerek.

 

BAŞKAN- Tamam. Şimdi arkadaşlar kanun gereği 3 yıl mecbur ya hizmet alımları, bu biraz önce saydığı konularda seçimlere belli bir süre kala yapılan ihalelerde gelen yönetime kolaylık sağlasın diye 6 ay süre geçici geçen bir süre verilebiliyor. O yüzden 3 yılın altındaki ve üstündeki süreler içinde meclis kararı gerekiyor. Bu 22 aylık bir ihale, bu şimdi mecliste görüşülecek.

 

Veli TOPAL- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Latif AYDEMİR- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- 95 kişilik çıkıyoruz. Evet devam edelim.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-253) Kardeş Belediyemiz Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Kandilli Belediyesine ait 270 ada, 15 parselde tapuya kayıtlı mülkiyet üzerinde yapılacak olan Kültür Merkezi yapım işinde yükleniciye ödenmek üzere 300.000,00 TL nakdi destek olunması talebine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.

 

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sayın başkan, bu ilgili belediye kimdir?

 

BAŞKAN- Kardeş belediye diye geçirdik burada, mecliste.

 

Ali KÖKOĞUZ- Tamam tamam. Şimdi bu yardımla ilgili öncelik sırası bu belediyenin midir? Bizim yakın çevremizde daha çok ihtiyacı olan belediyeler muhakkak ki vardır.

 

BAŞKAN- Yapıyoruz onlara da.

 

Ali KÖKOĞUZ- Neden özellikle kardeş belediye?

 

BAŞKAN- Kardeş belediye bizim Zonguldak’taki bir beldemizde bu. Daha önce Olur’da bir AKP’li belediyeydi. Oraya da araç verdik. Sonrada teşekkür etti, geri gönderdi. Olur, Erzurum.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yani bölgemizde bir ilçeye versek daha doğru...

 

BAŞKAN- Bölgemizdeki ilçeye ben verdiklerimi sayayım mı sana şimdi? Verdik yani arkadaşlar hep. Dolayısıyla biz başka bölgelerde daha mağdur ilçeler var arkadaşlar.

 

Ali KÖKOĞUZ- Mesela benim memleketim Kula’ya vermiyorsunuz neden?

 

BAŞKAN- Senin memleketin Kula 2 dönem, 3 dönem AKP’li belediyeydi. Allah’ın yardımını aldı bir dünya. Sonrada kaybettiniz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi bu belediye yardım almıyor mu hiç acaba İller bankasından falan.

 

BAŞKAN- Belde belediyeleri bunlar küçük ilçeler 5 bin nüfusu var. Evet buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım, şimdi bir söz var. İstanbullulara mahsus bir söz; “Şurada dileniyor, burada dağıtıyor.” diye. Şimdi biz Karşıyaka da dilenip, Bayraklı da mı dağıtıyoruz? Bütçe açığımız…

 

BAŞKAN- İktidar dışarıdan Katar’dan alıyor, Suriyelilere veriyor.

 

Mikail BİLİCİ- Katar’dan alıyor, Suriyelilere veriyor…

 

BAŞKAN-  Nasıl oluyor? Sen şimdi benimle uğraşamazsın.

 

Mikail BİLİCİ- Uğraşmıyorum.

 

BAŞKAN- Ben hazır cevap bir insanım.

 

Mikail BİLİCİ- Bütçede 6 bin lira, 6 milyonluk ödeme var yıllık. Biz 300 bin lira nakit veriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu 1.5 yılda ödenecek hak edişlere bağlanmış, cüzi paralarla aydan aya veya hak edişten hak edişe gelecek, hak edişi o ödediğinde biz kalanını kendimize düşeni ödeyeceğiz. Ödemediği anda öbür tarafa hak edişi keseceğiz. Yani inşaatın devamı garantisi var bu işte. Gideceğiz hep beraber açılışını yaparız, fakir bir belde. Evet buyurun.

 

Aynur ÇETİN- Şimdi komisyonda görüşülüp, gönderilen rapora göre önergede öyleydi. Kardeş belediye Kandilli Belediyesine yapılacak olan kültür merkezi yapım işinde yükleniciye ödenmek üzere…

 

BAŞKAN- Düğün salonu falan filan, içinde düğün salonu da var.

 

Aynur ÇETİN- 300 bin lira para. Şimdi bizim yıllardır bütçemiz dar, kısıtlı diyoruz. Bizim de bir kültür merkezi hikayemiz vardı.

 

BAŞKAN- Yaptık, 2 tane yaptık.

 

Aynur ÇETİN- Biz bitirdik mi yani?

 

BAŞKAN- Şimdi Tarkan bey sormuş biz kültür merkezi yaptık mı diye. Tarkan beyin olmadığı dönemde geçen dönem 75. Yıl Kültür Merkezini yaptık. 75. Yıl Mahallesinde çok güzel faaliyetleri var. Nafiz Gürman da taziye evi kültür merkezi adı altında yapılmış şahane bir kültür merkezi var. Giderken bir uğrayın. Komple bir tesis efendime söyleyeyim yakında Postacılarda başlayacağız yapacağız kültür merkezi.

 

Aynur ÇETİN- Biz yatırım için kredi ciddi miktarlarda kredi çekmeyi düşünürken ve çekerken bütçemizi zorlarken bu şekilde…

 

BAŞKAN- Bunlar küçük paralar bunların tartışması olmaz. Değerli arkadaşlarım burs için bayramdan önce 900 milyar para dağıttık. Bakın burs için. Bizim sosyal yardımlara ve sosyal işlere harcadığımız para tavan yapar. Sağlık İşlerinde diş hekimleriyle harcadığımız para, harika paralar ve yerini bulan paralar. Fakir mahallelerde…

 

Aynur ÇETİN- Yapalım başkanım, ama bizim kendi belediyemiz, Bayraklı nüfusuna yapalım bu yardımı, ilçe sınırları içerisinde o kadar çok ihtiyaç sahibi var ki.  Küçük diye küçümsemeyelim o parayı da.

 

BAŞKAN- Doğru söylüyorsun.

 

Aynur ÇETİN- Kendi halkımıza harcayalım öncelikle. Bizim de eleştirdiğimiz nokta bu zaten.

 

Ali KÖKOĞUZ- Kaldırım yok bu Bayraklı da sayın başkan.

 

BAŞKAN- Belediye sizde olsa hangi Ak Partili belediyelere neler gönderecektiniz Allah bilir. Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yardımlar yapılsın, yapılmasın demiyoruz. Şimdi bu yapılacak olan kültür merkezlerini gelsin dediğiniz beldelerdeki yerleri özel idareler zaten yapıyor. Gerekli projeyi sunuyorlar, muhtarlık kanalıyla yapılabiliyor.

 

BAŞKAN- Düğün salonu falan var içinde onun, öyle çok büyük bir yer değil.

 

Abdullah AKTAŞ- Yapıyorlar başkanım kendi şeylerinde de yaptırabiliyor aslında yani. Şimdi buradaki bizim itirazımız…

 

BAŞKAN- CHP’li belediyelere özel idareler yapmıyor Abdullah bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Yapıyor.

 

BAŞKAN- Yapmıyor bırak şimdi.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım özel idareler kapandı.

 

BAŞKAN-   Asfalt bile vermiyorlar. Anlatmayayım şimdi ben onların anlattıklarını orada.

 

Hatice TATLI- Başkanım, özel idare köylere yapıyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Onu diyorum bende köylere kadar yapılıyor da belediye nasıl yaptıramıyor.

 

BAŞKAN- Zonguldak Türkiye Cumhuriyetinin bir parçası değil mi Abdullah Bey?  

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım parçası da, biz her yıl kredi çekerken, faiz öderken…

 

BAŞKAN- Bu belediyeyi CHP kaybeder AKP alır, başka bir parti alır bunun tantanası olmaz.

 

Veli TOPAL-  Sonuçta Zonguldak Kandilli halkı kullanacak başkanım illa Ak Parti, CHP, MHP…

 

Aynur ÇETİN- Kandilli halkının bir tane devasa var zaten ben biliyorum, sürekli gidip geldiğim için. Düğün salonu da var, kendi yeri de var yani. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi yapacakları ne?

BAŞKAN- Perişan perişan AKP’li belediyeler güzel yardım alıyor devletten, onlar alamıyor. Evet bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Başka, bitti mi gündem?

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Buyurun İsmail Bey.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan, değerli meclis saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanım, geçen yıl 15 Temmuz da bizde Bayraklı olarak sevgi yolunun girişini “15 Temmuz Şehit ve Demokrasi Meydanı” olarak belirtmiştik. Ama 1 yıldır 1 tabela dahi asılmadı.

 

BAŞKAN- Tabelayı Büyükşehir’in olduğu için orası, soralım şimdi Hatice hanıma ve diğer arkadaşlara. Büyükşehirle ilgilenin o caddeler Büyükşehir’e ait.

 

İsmail YAĞCI- Büyükşehirden de bildiğim kadarıyla onaylandı geçirildi ama..

 

BAŞKAN- Büyükşehirden geçti.

 

İsmail YAĞCI- Tabela asılmadı.

 

BAŞKAN- Tabelayı takip edelim arkadaşlar. Büyükşehir meclis üyesi arkadaşlarım. Tamamdır. Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Şehit Pilot Üsteğmen Türken Aydın Sokağı biliyorsunuz yenilendi kaldırım taşları. Yalnız, geçmiş kayıtlara baktım ben görsellere 2014 yılından bugüne kadar sürekli ayda 1 defa, ayda 2 defa, hatta haftada 2 defa geçen arife günden bu güne kadar 10 günde 2 defa patlayan bir nokta var. İZSU’nun branşmanlarından  bir tanesi. Öğlen saatlerinde 42 tane kayıt yapılmış, 43’üncü olarak bir arkadaş aramış, 44’üncüsü ben  Büyükşehir’i arayarak yaptım. Burayı bir türlü biz yaptıramıyoruz. Bu arkadaşlar geliyorlar aynı noktayı üstün körü yapıp geçiyorlar. Bir tane tonajlı araba geçiyor, aynı nokta…

 

BAŞKAN- Noktayı tam ver. Gamze Hanım, Ümit bey içme suyu buradaki arızalarını yapan, Ümit bey, Mustafa bey kanalı yapıyor. Ver telefonu şimdi.

 

Abdullah AKTAŞ- Mustafa beyi de ben aradım. Geleceğiz halledeceğiz, gelen giden yok.

 

BAŞKAN- Mustafa bey içme suyunu yapmıyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi 10 günde sadece 1 gün geldiler yaptılar 2’inci gün patladı.

 

BAŞKAN- Boru mu patlıyor sürekli?

 

Abdullah AKTAŞ-  8 gündür orası görseniz oluk oluk su akıyor. İZSU’dan gelen giden yok. İlgilenen yok.

 

BAŞKAN- Türker Aydın Sokakta. Tamam.

Abdullah AKTAŞ-  Birde oranın branşmanının alta, aşağıya alınması lazım. Arkadaşlar onu yapmadan üstünü kapatıp geçiyorlar. Yani barnşmanla üst seviye arasında yaklaşık 20 cm mesafe var.

 

BAŞKAN- Yer üstüne yakın olduğu için, sık sık basınçla patlıyor.  Evet tamamdır. Aldı notunu arkadaş. Buyurun Hatice Hanım.

 

Hatice TATLI-  Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız biz insanlara, hayvanlara, doğaya hep adaletli davranmak gerektiğini söyleriz. Ve bir adalet yürüyüşümüzün olduğunu da biliyorsunuz zaten. Özellikle AKP’li arkadaşlarımızı adalet mitingine davet ediyoruz. Çünkü bir çok yerde..

 

BAŞKAN- Sen 15 Temmuza gidersen, bizde geliriz diyorlar.

 

Hatice TATLI- Ama onlar gelsin bizde gidelim.

 

Latif AYDEMİR- Evet bizde 15 Temmuza bekliyoruz.

 

Hatice TATLI- Ama onlar 9’unda gelecek ki biz 15’inde gidelim.

 

BAŞKAN- 9’unda gelirseniz, bizde geleceğiz.

 

Hatice TATLI- Siz gelin bizde gelelim. Çünkü hepimize gerekli bu adalet. Bu nedenle bende bir çağrıda bulunuyorum.

 

Latif AYDEMİR- 15’inin bir maneviyatı var.

 

Hatice TATLI- Sizleri İstanbul da görmek istiyoruz. Adalet, ne diyor Atatürk “Adalet olmadan, hiç bir şey olmaz.” diyor. Bizde bu adalet yürüyüşünü genel başkanımızın başlattığı binlerin yürüdüğü, milyonların o gün toplanacağı mitingde sizleri de görmek isteriz.

 

Abdullah AKTAŞ- PKK’lılarda dahil mi?

 

BAŞKAN- PKK’lı yok ya. HDP ile iş tutan sizsiniz eskiden. Açılımı kim yaptı? Şimdi konuşturmayın gene beni. Dolmabahçe’de protokoller yaptınız, Oslo’da protokoller yaptınız. Şimdi konuşmayalım gene uzatmayalım.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yani en son buluşmadaki fotoğraflara bir bakın, öncekilere bir bakın.

 

BAŞKAN- Açılımlar saçılımlar kapandı şimdi.

 

Abdullah AKTAŞ- Dağdan inenler kalktı adalet yürüyüşünde şimdi.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar bu adaletle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Bu Saddam var ya meşhur asılmadan evvel, mahkeme son sözünü söyle demiş ne diyorsun “Adaletli yargılanmak istiyorum.” Oda demiş ki “Senin koyduğun kanunlarla yargılıyorum seni.” demiş. Yani bu işin sonunda adaletsizliğin sonunda dönüp dolaşıp herkesi bağlayan bir iş.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bu dediğinize hiç katılmıyorum. Bir kere orada nükleer silah var diyerek geldiler Irak’ı işgal ettiler.

BAŞKAN- Hayır kanunu diyorum bak. Çıkardığı kanunla yargılıyorum diyor.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Ne oldu şimdi başkanım Irak’ta işkal ettiler. Aynı şeyi..

 

BAŞKAN- Ya Irak’ın içeriğine girmiyorum ben. Yargıdaki hukuk adaletinin herkese lazım olduğunu söylüyorum. Olay bu.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Kimyasal silah var dediler Irak’ı işgal ettiler başkanım.

 

BAŞKAN- Tamam yargılansın…

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bunu hepimiz biliyoruz.

 

BAŞKAN- Ama hukuki kurallar içerisinde herkes yargılansın. Hakkaniyet içinde.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bakın bir söz alabilir miyim?

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Biliyorsunuz Tayyip ERDOĞAN bir şiir okudu diye ceza aldı ve cezaevinde yattı. Yani hukuk hepimize lazım.

 

BAŞKAN- İşte onu diyoruz biz de.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Adalet şudur budur hepimize lazım. O zaman ben Refah Partisi, Fazilet Partisinde, ilk üyeliğim de SHP’dir. Refah Partisi kapatıldı. Fazilet Partisi kapatıldı. Biz sokaklara çıkıp da yürümedik. Şeriatın kestiği parmak acımaz dedik demi. Yani onun için burada daha sayın neydi içeride yatan arkadaşımızın adı yargılaması daha sürüyor, sonuçlanmadı. Yani neticede burada Hatice hanıma ben katılmıyorum. Gerçekten katılmıyorum. 15 Temmuz çok farklıydı. Bir işgal edilme şeyi vardı Türkiye’mizin. Yani işgal edilseydi belki şuan hiç birimiz burada olmayacaktık başkanım. Yani adalet hepimize lazım. Keşke yani.

 

Latif AYDEMİR- Gönül hanım neydi?

 

Gönül VURAL- Kontrollü

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Sizin bizim diye bir şey yok başkanım ülke hepimizin ya.

 

Latif AYDEMİR- Kontrollü?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Birde şey dediniz başkanım “Katar’dan para geliyor, Suriyelilere dağıtıyoruz.” Başkanım yani hakikatten ülkemizde çok provokasyon olaylar oluyor. Bunu sizin söylemeniz çok doğru değil.

 

BAŞKAN- Niye değil ?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklı da…

 

BAŞKAN- Ya kardeşim Suriyelileri Suriye bir kere oradaki savaşın parçası olarak Suriyelilerin buraya girmesi söz konusu oldu. Oda ülkemizdeki bir sürü insanın, işsiz insanın dolmasına sebebiyet verdi. Adamlar bir paraya çalışır. Niye bunlar kendi ülkesinde yaşasın.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım ben şahsi olarak Kemal BÜYÜKKESİM…

 

BAŞKAN- Bak dünyada başka ülkeye gidip işgal etmeyen tek millet biziz Türk Milleti. Biz böyleyiz ölürüz, vatanımızda ölürüz.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Ölürüz aynen öyle başkanım biz terk etmeyiz.

 

BAŞKAN- Terk etmeyiz. Nereye gideceğiz biz ?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bakın ama Suriye de savaş yok Suriye de bir yani devlet gidip…

 

BAŞKAN- Keşke olmasaydı diyoruz biz.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Keşke olmasaydı.

 

BAŞKAN- Keşke olmasaydı. Bu savaş körüklenmeseydi, yapılmasaydı. Suriyeliler vatanında kalsaydı. 3 milyon insanı, 3,5 milyon insana bu bütçemizle biz bakmak zorunda kalmasaydık. Söylediğimiz bu.

 

Kemal BÜYÜKKESİM-Yaşlı ve kadınlar…

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım, bizler 9’una gelmez isek bir şekilde mazeret var ise, siz 15’ine Hatice hanım gelmeyecek mi?

 

BAŞKAN- Hatice hanım gelmeyecek misiniz ?

 

Hatice TATLI- Gelmeyeceğim.

 

BAŞKAN- Gelmeyecekmiş Hatice hanım.

 

Latif AYDEMİR- Bize her yer Hatice o zaman.

 

BAŞKAN- Ney?

 

Latif AYDEMİR- Bize her yer Hatice hanım o zaman. Çünkü Hatice hanımı çok seviyoruz. Gelirse…

 

BAŞKAN- Ama her yerde görünen Latif sensin. Binali bey seni görüyor.  Latif  burada mısın? Latif burada mısın?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bu ülke bizim. Yani bu ülke bizim öyle birbirimize, burası da Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, burası Bayraklı Belediyesi, Bayraklı’nın sorunlarını tartışalım. Adalet yürüyüşünü yapanlara da saygı duyuyoruz. 15 Temmuzu ananlara da saygı duyalım. Bırakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil.  Sizin milletvekilleriniz var bunları dile getirirler. Bizim milletvekillerimiz var. Biz Bayraklı’nın sorunlarını dile getirelim burada. Bayraklı’nın tonlarca sorunu var. Hatice hanım her seferinde genel politikayı ele alıyor.

 

BAŞKAN- Vallahi Hatice hanımın milletvekili olması lazım bence de.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Tabi burası az geliyor Hatice Hanım’a onun milletvekili olması lazım.

 

BAŞKAN- Evet oy birliği ile milletvekilliğine karar verildi.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Adalet yürüyüşüne gidip yürüyebilirsiniz ön saflarda KILIÇDAROĞLU’yla kol kola girip resim verin…

 

BAŞKAN- Hatice Hanım bu konuları açmayın lütfen.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- 2019’da bakarsınız milletvekili gösterilirsiniz. Olur yani evet.

 

BAŞKAN- Hatice hanım da milletvekili olmak istiyor, istiyor önünü kesiyorlar. O burada kaldı.

 

Hatice TATLI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Yapandan Allah razı olsun.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Yapandan Allah razı olsun yani o zaman Deniz BAYKAL’dı galiba genel başkanınız bunları şimdi burada konuşmayalım.

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım bunları küçültebilir miyiz biraz?

 

BAŞKAN- O kare şeklinde olmayacak mıydı?

 

Aynur ÇETİN- Yuvarlakta, büyük.

 

BAŞKAN- O yuvarlak içinden çıkmıyor mu?

 

Aynur ÇETİN- Çıkıyor da büyük.

 

BAŞKAN- Çıkıyor ya Mustafa bey. Görünmez, dışarıdan görünmesi lazım. Bir deneyin siz olmazsa yenisini yaptırırız.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım bunlara kamyonet için yapılmış.

 

Abdullah AKTAŞ-  Eski pullar var ya başkanım, pulların boyunda olursa daha iyi olur.

 

BAŞKAN- Baya meclis üyeliğiniz böyle göze batsın diye yaptırdık.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım, bunu koyduk mu ön taraf gözükmüyor.

 

BAŞKAN- Gözükmüyor mu? Biraz köşeye koyarsınız.

 

 

 

 

 

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Mustafa ÇEKİÇCİ, Necati YILDIZ, Adem SEÇİLMİŞ, Çağlar HASPOLAT, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI.  BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Ne zaman yapıyoruz meclisi?

 

Veli TOPAL- Başkanım 1 Ağustos Salı günü saat 18:00.

 

BAŞKAN- 1 Ağustos Salı günü saat 18:00’de buluşmak üzere arkadaşlar toplantıyı kapatıyorum. İyi akşamlar.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül BAHADIR

                                                       Üye                                                        Üye