Meclis Çalışmaları

06.07.2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 06.07.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.07.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1392) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi ihalesinin süresi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :79

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-253) Kardeş Belediyemiz Zonguldak ili, Karadeniz Ereğli ilçesi, Kandilli Belediyesine ait 270 ada, 15 parselde tapuya kayıtlı mülkiyet üzerinde yapılacak olan Kültür Merkezi yapım işinde yükleniciye ödenmek üzere 300.000,00 TL nakdi destek olunması talebine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :80

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Mustafa ÇEKİÇCİ, Necati YILDIZ, Adem SEÇİLMİŞ, Çağlar HASPOLAT, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.08.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Meclis Başkanı