Meclis Çalışmaları

01/08/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.07.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-792) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-İmza Uygulama Paketi, Süreç Yönetimi Katmanı, Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi, Karar-Destek Uygulama Katmanı, E-Devlet Kapısı Uygulama Katmanı ve Mobil Belediyecilik Hizmeti alımı işi ihalesinin süresine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 18. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4067) Belediye Meclisimizin 03.06.2013 tarih 10/71 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 4 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :81

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4068) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 18 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :82

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4094) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4796) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi, 127 no.lu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş, ancak aynı mahallede ikamet etmedikleri gerekçesi ile Kadastro Müdürlüğünce uygun bulunmadığından; Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararının iptali ve Doğançay Mahallesi muhtarı tarafından belirlenen ve gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişinin seçilmesi hk.

HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 nolu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4886) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NID pafta, 37631 ada, 19 nolu parseldeki 5,00/31,00(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5014) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M 2D pafta, 36911 ada, 7 nolu parseldeki 2/405 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5056) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 10 nolu parseldeki 3,00/43,00 (18,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5016) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIb pafta, 32697 ada, 22 nolu parseldeki 2.699/50.564(26,99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4790) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36910 ada, 24 nolu parseldeki 14054010/1303339763 (3,88 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4952) Mülkiyeti Belediyemize ait, Manavkuyu Mahallesi, 4091 ada 20 no.lu parselde kayıtlı olan, üzerinde "Attaroğlu İlkokulu" mevcut olan 2.210,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4953) Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesi, 8333 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu" alanı olarak ayrılan, 8.084,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Mesleki Teknik Öğretim Okulu" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4954) Mülkiyeti Belediyemize ait, Onur Mahallesi, 25892 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Lise"  alanı olarak ayrılan, 11.373,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Lise" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4955) Mülkiyeti Belediyemize ait, Postacılar Mahallesi, 9910 ada 2 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İlkokul" alanı olarak ayrılan, 5143,86 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

EĞİTİM + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

(BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-792) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-İmza Uygulama Paketi, Süreç Yönetimi Katmanı, Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi, Karar-Destek Uygulama Katmanı, E-Devlet Kapısı Uygulama Katmanı ve Mobil Belediyecilik Hizmeti alımı işi ihalesinin süresi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :83

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :84

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4235) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada,4 parsel 277,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :85

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Şht. Plt. Ütğm. Türker Aydın Sokak ile Alijya İzzetbegovic Caddesi arasında kalan alanda yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenmiş Enerji Nakil Hattının (ENH) GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş. nin 27.04.2017 tarih 19726 sayılı yazı doğrultusunda imar planlarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :86

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesi, 26M-Ic pafta, 25870 ada 1 ve 4 parseller, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada 1 ve 4 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Sağlık, Kreş, Sosyal Tesis vb. yapılabilir.) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :87

 

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.50, E:1.0 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 no.lu parsel ise yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam, 8 Kat (A-8) yapılaşma koşullu imar adası, kısmen de yol olarak belirlenmiş alan için parsel malikince,  3999 ada, 1 no.lu parselin Park alanı olarak belirlenmesine ve 67 ada, 34 no.lu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:1.8, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :88

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Adem SEÇİLMİŞ’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.08.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                           

 

                                                                                        Hasan KARABAĞ

                                                                                                                               Meclis Başkanı