Meclis Çalışmaları

01/08/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ayşegül ÇETİNKAYA- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Ali ŞENAY- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mustafa KARAMAN- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Adem SEÇİLMİŞ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Yeterli çoğunluğumuz vardır toplantıyı açıyorum. Öncelikle sizleri saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşına davet ediyorum.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Buyurun Mikail bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım Hayrettin Bey’e teşekkür etmekten salonu tam anlamıyla sindirme ortamına girmeye başladı. Eğer belediyedeki arkadaşlarımız biraz daha sesi yükseltirlerse mikrofondaki sesi Hayrettin Beyin sesi kaybolacaktır. Alıştırdı bizi burada böyle ben varım demeye artık burada biraz daha sesini kıssın.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir kere Hayrettin Beye solo yaptıralım İstiklal Marşımızı, hatta şimdi.

Kemal BÜYÜKKESİM- Veya Hayrettin beye plaket verelim başkanım en iyi İstiklal Marşını okuyan kişi.

BAŞKAN- Evet mutlu oluyor insan tabi. İstiklal Marşında ayağa kalkmayanlar var, İstiklal Marşını yok sayanlar var.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.07.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Bir tane gündeme ilave edilmesi istenen önergemiz var. Okuyalım.

1- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ- 792) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-imza Uygulama Paketi, Süreç Yönetimi Katmanı, Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi, Karar- Destek Uygulama Katmanı, E- Devlet Kapısı Uygulama Katmanı ve Mobil Belediyecilik Hizmeti alımı işi ihalesinin 21 ay süreyle yapılması hk.

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan sözlü önergem olacak benimde.

BAŞKAN- Efendim.

Mikail BİLİCİ- Sözlü önergem olacak.

BAŞKAN- Buyurun.  

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan geçen ay televizyon haberlerinde Adana Seyhan ilçesinde çocukların mevcut akarsulara değil de havuzları kullansınlar diye yapay…

BAŞKAN- Portatif havuzlardan.

Mikail BİLİCİ- Dizayn etmişler. Şimdi sayın başkan sizin bu belediye başkanlığı yapmış olduğunuz bu ilçenin 17 tane mahallesi gerçekten çocuklar ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziki…

BAŞKAN- Düşünüyoruz bizde önümüzdeki sezon.

Mikail BİLİCİ- Sıkıntıları yaşayan bölgenin nüfusun çocukları bunlar. Burada bu bölge çocuklarına o konuda okullar tatil olduğunda, şimdi veya önümüzdeki sezon…

BAŞKAN- Önümüzdeki yıl artık geçti.

Mikail BİLİCİ- Her okul bahçesinde bunu uygulayacak olursanız, o çocuklara biraz önem verdiğinizi, özel olduklarını hissettirirseniz onlar bir gün sizi onore ederler. Bir de sayın başkan bu bizim bölgemizde bu ara konut olayı hastaneden dolayı yoğun. Erkekle bayan arasında miras ortamında sıkıntılar oluyor. İki aile tespit ettim ben, sizde burada yerel iktidarın sahibisiniz yani yerel iktidar sizsiniz, başkan da sizsiniz. Bu ailelerin içerisine bir şekilde müdahil olursanız, o ailedeki kız çocuklarının mirastaki sıkıntılarına, mahkeme ortamına gitseler sorun çözülecek ama bir baskıdır var mahkeme ortamına gitmeden bir sıkıntı yaşanıyor. Bunu da gündeminize almanızı rica ediyorum.

BAŞKAN- Sizin tespit ettiğiniz aileler varsa biz arabulucu olalım.

Mikail BİLİCİ- Var. Elyas BAYRAM diye bir vatandaşımız var Cengizhan da. Nusret KARA diye bir vatandaşımız var. Komisyonu mu çalıştıracaksınız…

BAŞKAN- Gerek yok. Sosyal İşler Komisyonu bu konuda görevli olabilir hazır komisyon var zaten.

Mikail BİLİCİ- Tamam, yani burada biraz hassas olursanız memnun olurum.

BAŞKAN- Bizde gireriz devreye bende komisyona katılırım. Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonu da var ikisi de olabilir. Sosyal Hizmetler ile Kadın- Erkek Eşitliği Komisyonlarını ayrı ayrı görevlendiririz.

Mikail BİLİCİ- Gündeme alırsanız başkanım bunu önemli bu çok önemli.

BAŞKAN- Alalım tamam.

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim sağolun.

BAŞKAN- Rica ederim. Portatif havuzları iyi kontrol etmek ve hijyenik tutmak lazım kolay değil o iş.

Mikail BİLİCİ-  Başkanım bunun kaynağına ilişkin bilgi vereyim birazda, baktım bütçeye.

BAŞKAN- İsterseniz Dilek ve Temennilerde verin, gündemi bitirelim.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4067) Belediye Meclisimizin 03.06.2013 tarih 10/71 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 4. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4068) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 18 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4094) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk

Veli TOPAL- Plan Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılması hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Sosyal İşler ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Veli TOPAL Beyin saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği hk.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan.

BAŞKAN- Buyurun.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN- Konu hakkında mı söz aldınız?

İsmail YAĞCI- Evet, Pazaryerleriyle ilgili. Sayın başkan 6 ay önce Çay Mahalle Pazaryeri bitmişti ama henüz daha…

BAŞKAN- Şimdi yeni yönetmelik hazırlanıyor o yüzden.

İsmail YAĞCI- Peki bunun 6 ay bekletilmesi inşaatın tamamlanma aşamasında 70 tane yer belirlenip, Pazar esnafı olmayan dışarıdan gelen yaklaşık 70 kişi oraya gelip yerleştirilip ve ondan sonra 6 ay bekletilerek bu kanun değişikliğini ya da meclis değişikliğinin yapılmasıyla ilgili açıklama.

BAŞKAN- İşte yönetmeliği bunun için çıkardık. Hak etmeyenler var ise orada ayıklanacak, yönetmeliğe uygun şekilde encümende iptaller ve ihdas yapılan pazaryerleri için encümen kararı gerekiyor kanun gereği, o düzeltmeler yapılacak haksızlığı önlemek için.

İsmail YAĞCI- Pazar esnafı çok rahatsız.

BAŞKAN- Kim esnafı?

İsmail YAĞCI- Pazar esnafı çok rahatsız

BAŞKAN- Hak edenler rahatsız olmasın haklı. Bir kişiye 8 tane falan verilmez pazaryeri, o öyle olmaz.

İsmail YAĞCI- Onların öyle bir talebi yok zaten. Sadece haklı adaletli bir şekilde dağıtım yapılması…

BAŞKAN- İşte hakkı adaleti yerine getirmek için yapıyoruz merak etmeyin siz. Orada müfettiş arkadaşlar inceleme yapıyor hukuka uygun, yönetmeliklere uygun bir çalışma yapılıyor kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım oradaki Pazar esnafı yıllarca 30-40 yıldır yağmurda, çamurda, güneşte, soğukta kahrını çekti o mahallenin. Bu tespiti pazaryeri başlarken temeli başlarken mi tespit edildi, yoksa şimdi mi tespit edilecek?

BAŞKAN- Şimdi pazaryeri başlarken belli bir miktar vardı sonradan sayı çok artmış. O sayılardaki eğer şişirmeler varsa onlar ayıklanacak.

İsmail YAĞCI- Onunla bizzat ilgilenmenizi rica ediyorum.

BAŞKAN- Ayıklanacak.

İsmail YAĞCI- Yani baya şişirme var…

BAŞKAN- Tamam aynı noktaya geldik.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu yönetmelik bu Çay Mahallesi için mi değiştiriliyor, genel mi?

BAŞKAN- Hayır, genel. Encümene girerken bazı maddelerin daha ilave edilmesi gerektiği encümen başkanımız ve arkadaşlarımız tarafından tespit edildi. Yeni bir çalışma daha yapıldı ilaveler yapıldı yönetmeliğe onlar komisyona gelecek incelersiniz arkadaşlar. Hangi komisyona?

Veli TOPAL- Başkanım Eğitim, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf - Sanatkârlar ve Pazaryeri…

BAŞKAN- Bu maddenin Eğitim, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf - Sanatkârlar ve Pazaryeri Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4796) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 87077351-170.01-E.594965 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesi, 127 no.lu parselin Kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş, ancak aynı mahallede ikamet etmedikleri gerekçesi ile Kadastro Müdürlüğünce uygun bulunmadığından; Belediye Meclisimizce alınan 03.04.2017 tarih ve 38 sayılı meclis kararının iptali ve Doğançay Mahallesi muhtarı tarafından belirlenen ve gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişinin seçilmesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Hukuk Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım ben bu madde hakkında konuşmak istiyorum. Yaklaşık 3-4 aydır bizim gündemimizde olan bir konu daha önce yine meclise geldi mecliste burada meclis arkadaşlarından bir heyet seçtik gittik hâkimin karşısına…

BAŞKAN- Sizde vardınız değil mi?

Çağlar HASPOLAT- Bizde vardık bizde oradaydık başkanım. Yani böyle önemli bir konuda…

BAŞKAN- Atlanılmış mı diyorsunuz?

Çağlar HASPOLAT- Atlanılmış mı, yoksa teknik bir hatamı yapılmış bilmiyoruz. Biz gittik hâkime hanımın karşısına bize sizin ne işiniz var burada dediler.

BAŞKAN- Bizde o öyle olmasın diye Hukuk Komisyonuna gönderiyoruz. Muhtar da bir liste yapmış göndermiş, listede baktım 2 tane aynı soyadlı adam var, VURAL.  Akrabaysa bunlar olmaz onu çağırsınlar muhtarı bu kişiler hakkında da soruştursun komisyon.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bir de bu Doğançay gerçekten bir 30 yıldır İmar sorunu var oranın alt yapı sorunu, imar sorunu 30 yıldır bekliyor.

BAŞKAN- İmarını da yaptık parselasyonunu da yaptık, Büyükşehir kardeşim…

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehirde onaylamış çekme mesafelerinden dolayı bekletiliyor öyle biliyoruz.

BAŞKAN- Geciktiler de ondan.

Çağlar HASPOLAT- Geciktiler ama başkanım bu…

BAŞKAN- Yönetmelik değişinceye kadar gecikti. Yoksa geldiği gün imzalasalar gitti, öyle yani.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi başkanım Doğançay Mahallesi önemli bir mahalle…

BAŞKAN- Çoktan çıkmıştı oranın.

Çağlar HASPOLAT- Yani 30 yıllık bir sorun.

BAŞKAN- İmarı çok değil 2-3 sene oldu çıkalı. Parselasyonu yapıldı verildi imzalayacaklar, onlar imzalayana kadar yönetmelik değişti. Yok, yeni yönetmeliğe uydurun parselleri…

Çağlar HASPOLAT- Tamam yeni yönetmeliğe uydurduk mu?

BAŞKAN- Uydurduk, Bahar Hanım burada mı? Bilgi verir misin Bahar Hanım.

Bahar ERDİCAN-(Belediye Başkan Yardımcısı)- Sayın başkanım Büyükşehir’e yazdığımız Doğançay ile ilgili parselasyon planının incelenmesi esnasında sizin söylediğiniz gibi planlı alanlar yönetmeliği değişince birde bu arada mekânsal planlar yönetmeliği de değişti. Yani İmar planı yapılmasıyla ilgili yönetmelik de değişti. Bu her iki husustan dolayı bizim parselasyonumuzu incelerken bir tereddütleri oldu. Plan onaması bu yönetmeliklerden önce olduğu halde biz görüşmelerimizi tamamladık, en son çalışmalarımızı da bitirdik ve planlama grubumuz kendi planlama grubumuzla beraber onları ikna turundayız tekrar.

BAŞKAN- Allah kolaylık versin.

Bahar ERDİCAN-(Belediye Başkan Yardımcısı)- Sağolun, teşekkürler.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım ikna turu olmazsa siz gelin meclise zaten Büyükşehirden bekleniyorsunuz. Bu konuya bir el atın, en azından Doğançay İmar’a kavuşsun.

BAŞKAN- Bu maddenin Hukuk Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyondaki arkadaşlardan ricam bu kişileri doğru bir şekilde tespit etti mi muhtar? Bir de o var, muhtara bıraktık ama… Yer var özellikleri işte Emlak müdürümüz o konuda bilgi versin. Burada mı Ahmet Bey? Nasıl özellikler istiyordu?

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlâk Müdür V.)-  Doğançay Mahallesinde ikamet etmesi, 40 yaşın üzerinde olması, herhangi bir vukuatının bulunmaması. Bu şartlara haiz muhtarla beraber görüştük.

BAŞKAN- İlk önce neden öyle yapmadınız?

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlâk Müdür V.)-  Başkanım kadastrodan gelen üst yazıda meclisçe belirlenmesi yazıyordu. Yani, meclis üyelerinden diye biz onu algıladık. Sonra kadastrodaki arkadaşlar da bunun farkında değiller. Konu hâkimin önüne gidip Çağlar Bey’inde dediği gibi bu sefer ikinci dosyada da aynı hatayı yapıyorsunuz, kadastroya bu yazıyı iade edince kadastroda bizden bunun yenilenmesini talep etti, bizde muhtarımızla beraber bunu yaptık.

BAŞKAN- Açıklık yoktu gönderdikleri yazıda. Meclis belirler deyince meclis belirledi, kendinden belirledi nereden belirleyecek.  Sokaktan adam bulacak hali yok.

Çağlar HASPOLAT- Yani muhtarın belirleyip meclisin burada onay vermesi…

BAŞKAN- Öyle demesi lazım yazıyı yazarken muhtarın belirlediği… Ama incelensin iki tane soyadı aynı olan VURAL soyadı olan isim yazmış muhtar oraya. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesini İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 no.lu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Kaç tane var böyle?

Veli TOPAL- Sayın başkanım 8 ve 13 dâhil Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- 8-9-10-11-12-13 maddeleri aynı maddeler. Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4952) Mülkiyeti Belediyemize ait, Manavkuyu Mahallesi, 4091 ada 20 no.lu parselde kayıtlı olan, üzerinde "Attaroğlu İlkokulu" mevcut olan 2.210,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

BAŞKAN- Kaç madde böyle?

Veli TOPAL- Sayın başkanım 4 tane madde böyle. Bu gündem maddelerinin Hukuk..

BAŞKAN- Hangi mahalleler?

Veli TOPAL- Bir tanesi Manavkuyu, Postacılar Mahallesi, Osmangazi…

BAŞKAN- 4 tane belediye parselini arkadaşlar…

Veli TOPAL- Onur Mahallesi.

BAŞKAN- İşte o Körfez evleri diye geçiyor eskiden Onur Mahallesiydi. Postacıları geçen meclis verdik. Değerli arkadaşlarım 4-5 parselimizi belediye olarak Milli Eğitime tahsisi ediyoruz, inşallah iktidar partisi olarak sizde yardımcı olursanız okul yapılmasını hızlandırırız.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir parsel daha kalmış oda hızlanıp çıkartılabilirse iyi olur.

BAŞKAN- Öylemi Emlak müdürümüz. Başka parsel kaldı mı?

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlâk Müdür V.)-  Yeni gelen talep yok başkanım, geleceğini söylediler bekliyoruz.

Veli TOPAL- Başkanım bu maddelerin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Eğitim, Kültür ve Kent Konseyi Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddelerin Sayın Veli TOPAL’ın saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

18- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ- 792) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde ihale edilecek olan Yönetim Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-imza Uygulama Paketi, Süreç Yönetimi Katmanı, Vatandaş İlişkileri Yönetimi Sistemi, Karar- Destek Uygulama Katmanı, E- Devlet Kapısı Uygulama Katmanı ve Mobil Belediyecilik Hizmeti alımı işi ihalesinin 21 ay süreyle yapılması hk.

BAŞKAN- Bu 3 yıldan az çok olunca meclis kararı gerekiyor.

Veli TOPAL- Oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3591) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Mühendis’e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4235) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada,4 parsel 277,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, Şht. Plt. Ütğm. Türker Aydın Sokak ile Alijya İzzetbegovic Caddesi arasında kalan alanda yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenmiş Enerji Nakil Hattının (ENH) GDZ Elektirik Dağıtım A.Ş.’nin 27.04.2017 tarih 19726 sayılı yazısı doğrultusunda imar planlarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Körfez Mahallesi, 26M-Ic pafta, 25870 ada 1 ve 4 parseller, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.00 yapılaşma koşullu Kreş Alanı olarak belirlenmiş olan 25870 ada 1 ve 4 parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (Sağlık, Kreş, Sosyal Tesis vb. yapılabilir.) olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bu parselde mülkiyet kimindir acaba?

BAŞKAN- Mülkiyet bizim değil mi Ahmet Bey?

Ahmet KAÇMAZ( Emlak ve İstimlâk Müdür V.)-  Başkanım içinde çok az bir vatandaş hissesi var 10m2, onun dışında tamamen bizim.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 no.lu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.50, E:1.0 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak, Osmangazi Mahallesi, 25O-Ia ve 25O-Id pafta, 3999 ada, 1 no.lu parsel ise yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Ayrık Nizam, 8 Kat (A-8) yapılaşma koşullu imar adası, kısmen de yol olarak belirlenmiş alan için parsel malikince,  3999 ada, 1 no.lu parselin Park alanı olarak belirlenmesine ve 67 ada, 34 no.lu parselin yapılaşma koşullarının TAKS:0.50, E:1.8, Yençok:8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Tarkan DÜZMAN- Son madde hakkında konuşacaktım başkanım.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Tarkan DÜZMAN- Bu ilçemize yapılan yeni hastane ili ilgili olan konu. Bu ben İmar Komisyonundayken ilk geldiğinde, planlama müdürümüz de katıldığında 2,0 emsal m2 artışı olduğu yönünde bir görüş bildirdiler dediler ki; “1-8 emsal olursa mevcut emsalde artış olmayacak bu dosyayı bu yüzden iade ediyoruz”. Sonra biz tekrar Hukuk Komisyonuna geçtik bu dönemde. Bu dönemde Hukuk Komisyonuna geldiğinde daha önce bizim İmar Komisyonunda konuştuğumuz emsale geri çekilmiş, metrekare artışı falan yok incelediğimizde dosyada. Karşı tarafın aldığı arsa gayet değerli, orada 3500m2 belediye kamuya yer terk ediyor. İzmir’in içinde de bu tip işler yapılmış şahsa özel bir uygulama olmadığı, İzmir içinde çeşitli yerlerde bu uygulamanın yapıldığını gördük. Bayraklıya sonuçta güzel bir hastane yapılacak hem istihdam olacak hem sonrasında sağlık yönünden Bayraklıdaki insanlar şehir hastanesi bitmediği için dışarılara gidiyorlar. Yürüme mesafesinde özellikle İkiyüz bin nüfusun ulaşabileceği bir yerde hastane yapılıyor. Burada yatırımcı da karşılığında çok ciddi bir parayla arsa alıp belediyeye terk ediyor oradaki emsal hakkını mevcut inşaatının üstüne talep ediyor. İlk görüşmemizde emsal artışı olduğu için iade edildiği söylendi ama bu dosyayı incelediğimizde şuan emsal artışı yok, bu sefer sorduğumda da arkadaşlar cevap veremedi. Yani biz şu anda bunun neden böyle olduğunu bilmeyerek oy çokluğu dedik, biz vatandaşın veya yatırımcının talebini neden ret etmedik? Bize doğru geldi hukuk açısından da İzmir de yapılmış bir sürü örneği var onları da araştırdık. En basitinden bizim bu Bayraklı sınırlarında park hastanesi yapılmış gerçi bizim dönemimizde yapılmamış o. Emsal ilavesi üstüne terk edilip biz yapmamışız ama sonrasında ruhsatı biz vermişiz. Hani orada yapılan bir şeyi keşke burada da yapsaydık diye biz bunu bu şekilde geçirdik. İlave oda sayısı artacaktı ne bileyim Kadın Doğumdu, Dâhiliyeydi vs. özel bir şey yok iken ciddi bir para verilip bize güzel bir yeşil alan bırakılacakken de neden bu böyle oldu onu anlamadık. Bununla ilgili kısa bir açıklama yaparsa arkadaşlarımız seviniriz.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu hastane mevcut koşullarda inşaat ruhsatını almış kaba inşaatını tamamlamış. Terk ettiği yeşil alanın da hastaneyle uzaktan yakından hiç alakası yok, hastaneye hiçbir faydası yok. Hiç katkı sağlayamayacağı uzak bir mesafede olduğu için…

 

BAŞKAN- Lokasyon olarak hiç aynı değil, mesafeli bir yer orası. Zaten Osmangazi Mahallesi diyor, Manavkuyu…

 

Tarkan DÜZMAN- Şimdi rayiç değerlerine falan bakıldı mı? Yani neye göre? 750 metre mesafe İzmir de daha önce yapılanlarda aynı mesafede yerler var yani.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi burada terk edilen yeşil alan kamuya yani belediyeye veriliyor tekrar hastanenin kendi bünyesinde kullanacağı bir alan değil.

 

BAŞKAN- Manavkuyu’ da iki yüz metre ileride bir yer terk etse tamam. Osmangazi, dereyi geçeceksin ileride 1 kilometre fark var arada.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani sonuçta belediyeye kalacak başkanım niye kabul etmiyorsunuz.

 

BAŞKAN- Manavkuyu’nun dibinde bir yerde kalsaydı ya.

 

Çağlar HASPOLAT- Manavkuyu’da da olsa orada da olsa belediyeye terk edilecek bir alan. Belediye burada karda değil mi? Zarar mı ediyor buradan. Almamakla da zarar ediyor.

 

BAŞKAN- Kamu zarar ediyor, orada yoğunluk arttırmaya hakkımız yok bizim.

 

Çağlar HASPOLAT- Ya yoğunluk arttığı zaman…

 

BAŞKAN- Oradaki yoğunluğu arttırıp oradaki insan fazlalığını Manavkuyu ya yükleme hakkımız yok.

 

Çağlar HASPOLAT- Belediye’ye kamuya terk diye yapıyor burada.

 

BAŞKAN- Osmangazi Mahallesinde yapıyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani bunun hesabını iyi yaptınız mı? Yoksa…

 

BAŞKAN- Yaptık. Belediye Meclisi kararları Allahın emri değil, çok haklıysanız arkadaş da haklıysa yargıya gider hakkını alır.

 

Çağlar HASPOLAT- Bu yargılık bir olay değil, bu keyfi bir olay. Biz onun keyfi bir olay olduğunu biliyoruz başkanım.

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan yatırımcının önünü açmak böyle bir hastaneyi bence İzmir de 30 ilçeden başka bir yere yapacak olsak…

 

BAŞKAN-  SOYER’in arsasını da yaptık hastaneyi  yatırımcının önüne açıldı orada ama bak yargı pat diye bozdu attı hepimizin kararını ona ne diyeceksin.

 

Çağlar HASPOLAT- Neresi başkanım?

 

Tarkan DÜZMAN- Ama burada öyle değil başkanım ya, siz iyi incelememişsiniz muhtemelen bence bu dosyayı.

 

BAŞKAN- Soyer arsasını.

 

Çağlar HASPOLAT- Yok başkanım iyi biliyor canım.

 

BAŞKAN- Arada dağlar var Çağlar Bey. Dereler var dağlar var.

 

Çağlar HASPOLAT- Belediyeye arsa gelecek başkanım ya siz iyi hesap yapmamışsınız.

 

Tarkan DÜZMAN- Rayiç değerlerine bakıldı mı?  Yani terk edilen yerler…

 

BAŞKAN- Yani zaten rayiç… Orayla orasının arasında dağlar kadar fark var.

 

Tarkan DÜZMAN- Mesafe olabilir.

 

BAŞKAN- Mesafede, parası da.

 

Tarkan DÜZMAN- Hepsi ilçe sınırında bence rayiç değerleri de aynı buraların.

 

BAŞKAN- Şimdi bakın ben belediye başkanlığında 9. yıla giriyorum. Allaha şükür bu meclis hiçbir imar konusundaki kararıyla yargıya taşınmadı, bir tek soyer arsası oldu o soyer arsası da geçen dönem kararıydı. Ama belediyelerin başına en büyük dert açan konular bunlar biliyorsunuz. Sürekli yargıya taşınmak istemiyorsan aklıselim davranacaksın. Varsa bir hakkı arkadaşın gider yargı orda bilirkişi gelir bizde uyar geçeriz niye sıkıntıya giriyoruz. Yok, Büyükşehir olur demiş, ya bu Büyükşehir çok biliyorsa kendisi yapsın. Niye kendisi yapmıyor? Yetkisi var 1000lik yapma yetkisi. Efendim Büyükşehir ilçe belediyesi yapar demiş. Büyükşehir’in hem 5000lik yapma yetkisi var hem 1000lik yapma yetkisi var Sayın İmar komisyonu.

 

Ali KÖKOĞUZ- Büyükşehir başka şeyler yapıyor herhalde basında okuyorsunuz.

 

BAŞKAN- Dolayısıyla, bilmiyorum onu orası seni ilgilendiriyor da.

 

Ali KÖKOĞUZ- Tarlaları İmara açmakta uzman oldu.

 

BAŞKAN- Topu bize atıyorlar. Bu kadar doğruysa sizin söylediğiniz Büyükşehirde yapın geçin.

 

Ali KÖKOĞUZ- Tarlaları soğan bahçelerini imara açmayı çok iyi biliyor.

 

BAŞKAN- İlgili arsa sahibini de bize gönderiyorlar bizimle muhatap ediyorlar. Ya siz Büyükşehirsiniz yetkiniz varsa yapın bu kadar basit.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sizinde tarlanız varsa Büyükşehir açıyor yardımcı oluruz sayın başkanım.

 

BAŞKAN- Valla Kula’da tarlalar baba sattı hepsini.

 

Ali KÖKOĞUZ- İzmir’de .

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar başka söz almak isteyen. Buyurun.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım Çağlar Beyin…

 

BAŞKAN- Çağlara sataşma şimdi bak. Güzel güzel meclis yapıyoruz şurada bak.

 

Fahrettin ORANDI- Başkanım zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ne geliyorsa bu belediye başkanlarımızın başına imar konusundan geliyor.

 

BAŞKAN- İşte biraz önce anlattım ben.

 

Fahrettin ORANDI- Onu da temenni olarak…

 

BAŞKAN- Ben başka bir şey söyleyeceksin sandım. Sen Spor Kulübü başkanısın.

 

Fahrettin ORANDI- Ona da gelecektim başkanım.

 

BAŞKAN- Spor Kulübü başkanısın balık avlama takımımız zıpkınla Türkiye şampiyonu oldu. Zıpkınla balık avlama takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. 3 tanede milli takıma adam gidiyor Hırvatistan’a gidecekler belki bizde gideriz hep beraber.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım değerli arkadaşlarım…

 

BAŞKAN- Basketbol takımı ne oldu onu söyle.

 

Fahrettin ORANDI- Basketbol takımımız 1. Lige çıktı.

 

BAŞKAN- 1. Lige çıktı arkadaşlar kadınlar basketbol takımımız. Halk oyunlarındaki genç takımımız genç grubumuz Artvin’e Türkiye şampiyonluğuna gidiyor, geçen sene şampiyon oldu.

 

Latif AYDEMİR- Fahrettin Beye teşekkür ederiz…

 

BAŞKAN- Konuştu. Buyurun İsmail Bey.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım öncelikle başınız sağ olsun.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

 

İsmail YAĞCI- Allah sabır versin, geride kalanlara ömür versin. Sayın başkanım İsmail KARACA Sokak 1631-1610-1611 Sokak ve Adil AKÇAN Sokağı Fen İşleri bir kontrol ederse yollar çok bozuk.

 

BAŞKAN- Baksın, kim var burada Fen İşlerinden? Yazın.

 

İsmail YAĞCI- Birde çöpleri çöp arabası topluyor ama Temizlik İşlerimizin normal temizliklerinde biraz daha hassas olunursa oralarda vatandaşlardan bayağı şikâyet var.

 

BAŞKAN- Olur, tamam. Buyurun Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biz de Ak Parti grubu olarak baş sağlığı diliyoruz. Başınız sağ olsun.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Çok genç bir arkadaşımızdı.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım birde Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramında kurban yerlerinin belirlenmesi ve vatandaşımızın daha iyi hizmet alabilmesi için yer belirlendi, Doğançay’da herhalde. Burada belediyemizin düzenli bir tedbir almasını hijyen açısından…

 

BAŞKAN- Her yıl arkadaşlar alıyor. İnşallah bu yılda…

 

Çağlar HASPOLAT- Almasını, vatandaşın güzel bir Kurban Bayramı geçirmesini diliyoruz.

 

BAŞKAN- Şimdi oraya gittiğinizde göreceksiniz. Orada bir güzel hayvan rehabilitasyon merkezi yaptık, onun işte resimlerle süslemesi yapılıyor duvarlara kedi, köpek ve diğer hayvanların. Şantiye binamızda atölye binaları ve idari binalar yapılıyor, bir de tamir atölyesi yapılıyor. Bu üçü bittiğinde inşallah orada açılış yapacağız. Birde ikinci Cemevi o yol güzergâhında inşaatı devam ediyor, o Cemevi de yapılıp bitecek. Kurumsal olarak belediyemiz alt yapısını tamamlamış olacak. Burası, bahçe Atatürk Heykelimizi dikiyoruz…

 

Çağlar HASPOLAT- Meydan düzenlemesi ondan dolayı mı? Yeşil alan tekrar bir beton dökülme yapılmış onu soracaktım başkanım.

 

BAŞKAN- Projesi öyle değildi onun fazladan yapıldı. Kaymakam Bey ile görüştük, törenlerimizi burada yapmamız lazım. Çünkü, oradan kurtulması lazım trafiğin olduğu yerde. Dolayısıyla bu hazırlığı da yapıyoruz burayı artık, belediye binamız bu tarihi eserin de restorasyonundan sonra güzel bir hatıra olarak bu dönemden kalacak.

 

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan burayla ilgili YİKOB dan bir destek alındı mı?

 

BAŞKAN- Sayın Valimiz sağ olsun bize her konuda destek oluyor. Geçen günde şehit cenazemizin mevlüdüne geldi beraberdik. O konularda çok mahalli idarelerden gelen bir insanımız olduğu için çok açık bu konularda, yardım ediyor sağ olsun kendisi yapacak yani her türlü yardımı. Biz sizden o zaman yine destek veririz. Buyurun Abdullah Bey. İki bina var bizde şimdi, bir Kültür Müdürlüğünün yanındaki bina var, bir de burası var.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım amatör kulüpleri Ümit Boz da antrenman için saat sıkıntıları varmış verilmiyormuş ya da onlara uygun olmayan saatlere veriliyormuş. Biliyorsunuz buradaki kulüpler hep zor…

 

BAŞKAN- Sezon başlarken veriyoruz hepsine. Sahanın da dinlendirilmesi gerekiyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Verilen saatler takıma uymuyormuş öyle bir sıkıntı var.

 

BAŞKAN- Onu ayarlarlar.

 

Abdullah AKTAŞ- Yardımcı olunursa seviniriz.

 

BAŞKAN- Sayın kulüp başkanım ayarlayın.

 

Fahrettin ORANDI- Başkanım Abdullah Bey’in getirdiği bütün konularda kendisine yardımcı olmuşuzdur kendisi biliyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Balık avlamada birinci mi oldular başkanım.

 

BAŞKAN- Avlama takımı. Zıpkınla balık avlama takımı kurduk Türkiye şampiyonu oldu. Bedava bir iş yapmıyor, balık avlayan takım şampiyonu.

 

Fahrettin ORANDI- Başkanım Türkiye’de bu konuyla ilgili milli takıma 3 kişi çağırıldı, bunun üçü de Bayraklıdan.

 

BAŞKAN- Benim bildiğim biri Gümüldür’lü palavra sıkma.

 

Fahrettin ORANDI- Üçü de bayraklı lı.

 

Çağlar HASPOLAT- İnşallah bayraklı sahilinde de yakalayacağız değil mi başkanım.

 

BAŞKAN- Marina projesi buranın Çevre Bakanlığından geldi, yat limanımız onaylanmış. Bana gelmiş bir nüshası. Bununda Bayraklıya müthiş bir katkısı olacak inşallah bu Sahil Güvenlikte buradan kalkar orası öyle olur başka türlü olmaz yani. Çevre Bakanı onaylı geldi burası bize.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi birde İzmir’de…

 

BAŞKAN- Şimdi özel yapanlar mesela Turyağ’ın yerine yapılan Sur yapı özel izin aldı yat limanı. Rönesans aldı onlarında yat limanları olacak bir de burada kamunun yat limanı olacak. İhale ederken yap, işlet, devret işte.

 

Tarkan DÜZMAN- Birde başkanım şu üst geçidin altında İZ-SU yu ben bile aradım da 10 gündür şu kokoreççinin önünde 10 gündür su kaynıyor. 3 esnaf aradı en son 2 gün önce ben kendimde aradım İZ-SU yu meclis üyesi olarak söyledim ama 10. gündür hala su kesintisi devam ediyor. Kim etkiliyse İZ-SU da hemen şu İzban’dan geçen köprünün altında kokoreççinin altı 10 gündür ciddi su akıyormuş. Ben aradım ama yinede yapmadılar. Kim yetkiliyse bir zahmet bir arasın.

 

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben o yönde bayağı bir tecrübe edindim ben yardımcı olurum bu konuda arkadaşıma.

 

BAŞKAN- İZ-SU konusunda uzman oldun.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan son kez bir şey söyleyebilir miyim?

 

BAŞKAN- İsmail bey çok söz aldın.

 

İsmail YAĞCI- Başkanım Tepekule Mahallesinde icra kâğıdı gelmiş bir vatandaşımızın evine Bu Yahya oğullarından dolayı ödeme yapsın mı, yapmasın mı?

 

BAŞKAN- Hayır yapmasın. Şimdi Büyükşehir biz mahkeme kararı ile 2-3 parselin bizim yaptığımız parselasyona göre onayını yaptırdık bedelsiz terkin. Onu Danıştay’a götürdü Danıştay ret dedi, Danıştay kararını düzeltmeye gönderdi.  Yapma çünkü Danıştay’a gittiği kararını mahkemeye versin. Tamam mı? Adalet Mahallesi planları önümüzdeki… İmar Komisyonundaki arkadaşlarımız için Adalet Mahallesindeki önümüzdeki günlerde Sibel Hanım ne günlerde takip ediyorsunuz?

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım iki tane görüş bekliyorduk yenilememizi istedi Büyükşehir aldığımız görüşlerde. Onların cevapları elimize geldi Büyükşehir’e ilettik bir aksilik olmazsa onların gündeminde…

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım ve Ali Bey ile irtibat kur.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Tamam. Bu ay Büyükşehir de onlar ilk meclise sokacaklar ikinci mecliste çıkaracaklar, bizde onlardan şuan haber bekliyoruz. İkinci mecliste gündemine taşıyacak.

 

BAŞKAN- 1000likler için bilgilendirme toplantısı yapılacak.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Bu ay içinde yapılacak bilgilendirme toplantıları.

 

BAŞKAN- Adalet Mahallesi kaç kat oluyor ortalama.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- 10 kat ile çözülüyor başkanım.

 

BAŞKAN- 10 kat ile çözülüyor ben 14 diye atıp tuttum.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- 10 kat ile başkanım 14’e çıkmadık.

 

BAŞKAN- İyi tamam. Adalet Mahallesi neresi? Folkart’ın karşısı, caminin olduğu arka bölüm, Park 35 evlerinin arkası, derenin spor salonunun olduğu bölge.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Evet. Yüzbaşı İbrahim Hakkı’ya kadar olan bölüm. Genel de 3 -4 katlı yapılaşmaların bulunduğu alan.

 

BAŞKAN-  Çalışmayı etüdü görmek isteyenler sende var zaten.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Var başkanım.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bu havuzlarla ilgili bütçe kaynak belirlenecekti. Bir de Fahrettin Beyin başında olduğu komisyon geçen sene 3 e karşı 5 almış. Yani 3 milyonken bütçesi 5 milyonmuş. Bir zıpkınla 3 tane balık vurmuşlar ama 2 milyon biz onlara fazladan bütçeden ödeme verdik. Bu sene ona dikkat edersiniz inşallah.

 

BAŞKAN- 2 milyon mu? 

 

Mikail BİLİCİ- Tabi 2 milyon. 3 milyon küsurdan 2 milyon fazla vermişiz 5 milyona çıkmış. Sayın başkan 2017 öyleydi.

 

BAŞKAN- Spor Müdürlüğü ayrı…

 

Mikail BİLİCİ- Ben anlamam.

 

BAŞKAN- Anlayacaksın Spor Müdürlüğü ayrı Spor Kulübü ayrı.

 

Mikail BİLİCİ- Yani Spor Müdürlüğünden hiçbir katkı görmüyor mu Spor Kulübü?

 

BAŞKAN- Belediye bütçesinden özel görüyor.

 

Mikail BİLİCİ- Özel mi o? 

 

BAŞKAN- Tabi.

 

Mikail BİLİCİ- E o zaman Spor Müdürlüğüne dâhil edin.

 

BAŞKAN- Spor Müdürlüğüne… Bak Mikail bey konuşuyorsun konuşuyorsun da araştırmıyorsun. Spor Müdürlüğü bünyesinde takım kurulamıyor, tescili yapılamıyor müsabakaya giremiyor.

 

Mikail BİLİCİ-  Takımlara yardım oluyor mu?

 

BAŞKAN- Oluyor. Onu yapacağız ayrı konu ama Spor Kulübü dernek olursa Spor Kulübü statüsünde olur onlar yarışmacı bulur. Yani bizim Spor Kulübümüz yarışıyor.

 

Mikail BİLİCİ- Önemli bir konu sizin ve bürokratlarınızın belki bilgisi vardır başkanım. Bizim mevcut belediyemizde Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüklerimiz var. Bu prefabrik havuz sisteminin de orada harcanacak bütçeyi.

 

BAŞKAN- Bütçe Spor Müdürlüğü bütçesi olabilir.

 

Mikail BİLİCİ-  Şunu yapın başkanım siz orada; bu SSK teşvikleri var burada bizim en az 1000 kişi sigortalımız var. Mali İşler başkanımız veya sizler işverenler bilir 500 liralık tahakkukla giderler bankaya ödeme yapmaya 400 lira tahsil ederler devlet her bir işçi için100 lirayı destekler. Bizim geçen denetimdeki faturaların üzerinde Temizlik İşlerinde fiyat farkı rakamlarını gördüm ben. Acaba Mali İşler başkanlığı burada 1200 işçinin rakamını yılda ciddi bir rakam yapıyor. 1 milyar 200 bin lira para yapıyor.

 

BAŞKAN- Onu ilgili firma alıyordur canım.

 

Mikail BİLİCİ-  Hayır o teşvik işçiden dolayı alınan para devletin katkı koyduğu para. O fiyat farkı konan faturaları işverenle görüşüp de bizim işverene yılda sırf o SSK priminden dolayı 1 milyar 200 milyon bırakmak gibi bir lüksümüz yok belediye olarak. Bunu bürokratlarınıza soracak olursanız orada ciddi bir bütçe var başkanım.

 

BAŞKAN- Tamam anlatsın arkadaşlarımız.

 

Mehmet ŞİMŞEK( Belediye Başkan Yardımcısı)- Sayın başkanım gerek taşeron firmalar gerek belediyemizde çalışanlardan dolayı biz bu teşviklerini zaten kesiyoruz. Bütçemize de gelir olarak kaydediyoruz.

 

BAŞKAN- Siz onumu söylediniz.

 

Mikail BİLİCİ- Eğer kesiyorlarsa sorun yok. O zaman çok güzel.

 

BAŞKAN- Ali Bey buyurun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan İlçemizde Büyükşehir belediyesinin yapması gereken görevler var yasa gereği.  Maalesef ki Büyükşehir Belediye başkanı Bayraklıya şaşı bakmakta. Örneğin kamulaştırılması gereken yollar var bir örnek vereyim. Yıllardan beri 9 seneden beri söylüyoruz, Manas bulvarından Sakarya bulvarına açılması gereken 30 metrelik bulvar var.

 

BAŞKAN- Sibel o konuyla ilgili bilgi verir misin bize?

 

Ali KÖKOĞUZ- Bilgiye gerek yok biliyorum zaten. Kamulaştırma programına alındı kulak arkası yapılıyor.

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım 30 metrelik bir bulvar var Adalet Mahallesinde bizim revizyon çalıştığımız alanların içindeydi. Ama onun hizmet çapı 30 yıl önce belirlenen imar planlarında hizmet çapının çok iyi değerlendirilmediğini düşündük biz. Büyükşehir ile bu fikrimizi konuştuğumuz zaman  onlar da bunu kabul ettiler şimdi onun güzergahını değiştirdik…

 

BAŞKAN- İbrahim Hakkı yapmadık mı?

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- İbrahim Hakkı’ya dik çıkıyoruz, Manas bulvarına bağlanıyoruz böylece Manas bulvarına paralel otobana trafiği taşıyacak bir alternatif düşünüyoruz revizyonlarda.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan sadece bunu söylemiyorum genellikle…

 

BAŞKAN- Orada öyle bir değişiklik var.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan sancı yalnız bu değil. Büyükşehir belediye başkanı Bayraklıyla ilintili herhangi bir konuya el atmıyor.

 

BAŞKAN- Bana mı kızıyor acaba? Evet, ben bile aday olmuyorum…

 

Ali KÖKOĞUZ- Bende onu soruyorum aranızda bir problem mi var? Bir geçimsizlik mi var? Biz Büyükşehir belediyesinde bunu soruyoruz kendi ilçem adına bir günde siz gidin şuna hesap sorun belediye başkanına.

 

BAŞKAN- Ben şimdi sizin önünüzde başkandan hesap mı soracağım?

 

 

Ali KÖKOĞUZ- Soracaksınız tabi. Buranın belediye başkanı sizsiniz sayın başkan gerektiğinde eleştirmenizde lazım. Çünkü Bayraklıya hizmet alamıyoruz veya küsseniz de barışın.

 

BAŞKAN- Barıştır bizi Ali bey kavga edip durma barıştır.

 

Çağlar HASPOLAT- Gerçekten başkanım Ali Bey bu konuda haklı. Kentin İzmir’in iki tarafına iki yakasına çok güzel tramvay döşedi. Karşıyaka’ya da yapıldı öbür tarafa da yapıldı.

 

BAŞKAN- Buraya da yapılacakmış.

 

Çağlar HASPOLAT- Burası daha programda yok. Eğer o iki tramvay Bayraklı üzerinden birleştirmezlerse hiçbir kıymeti yok. Burası tam körfez, burası körfezin incisi can damarı. O iki projeyi Bayraklı üzerinden düzeltilmesi konusunda… Altınyol’un yerin altına alınması lazım, Bayraklının sahille birleşmesi lazım.

 

BAŞKAN- Şimdi yat limanı onaylandıktan sonra Altınyol’un trafiğinin orada kalması mümkün değil. Orada sosyal tesisler yapılacak, zaten kapalı alanda var orada güzel ayarlanan Marinanın olduğu yerde.

 

Ali KÖKOĞUZ- Başkan sizde aynı hataya düşüyorsunuz, sahillerden kurtaralım kendimizi. Oraya da hizmet lazım ama Büyükşehirde de söyledim size de söylüyorum. Dönün bir arkanıza bakın Postacılara bakın, Yamanlar’a bakın, Nafiz Gürman’a bakın oraları gören yok. Herkes körfeze bakıyor bu CHP zihniyetinde herkes körfeze. Körfez’e tramvay, körfeze…

 

BAŞKAN- Ali Bey ben o dağda büyüdüm.

 

Ali KÖKOĞUZ- Büyüdün unuttun mu başkanım? Doğduğun gecekonduyu unuttun ya.

 

BAŞKAN- Ne diyor Mikail bu ya. Benim adayım Mikail arkadaş.

 

Mikail BİLİCİ- Eyvallah. Hasan Bey bölgede sevilen birisi arkadaşlar. Cengizhan Mahallesinde 110 kişiyi işe almış ağzımızı açtığımız zaman oturtturuyor yerimize. Cengizhan’ın fakirleri bizim belimizi büküyor. Şimdi Ali Bey, Hasan KARABAĞ bu bölgenin değeri. Şahsen Büyükşehir belediye başkanının İl Kongresinden dolayı Hasan KARABAĞ’a hala böyle tavır koyması son derece üzücü. Hasan KARABAĞ’ın bölgede bir değer olduğunu biz CHP liler kadar biliyoruz.

 

BAŞKAN- Söz konusu Bayraklı ise gerisi teferruat.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ama geçmişinizi unutuyorsunuz sayın başkan.

 

BAŞKAN- Unutur muyum ya? Bu yaştan sonra geçmiş mi unutulur.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkan bari bu kongrede barışında hiç olmazsa…

 

BAŞKAN- Barışacağız artık. Buyurun Latif Bey.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım hayırlı akşamlar diliyorum. Bu Adalet Mahallesiyle Çay Mahallesiyle ilgili yapılan tüm plan çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Ankara asfaltıyla ilgili saymış olduğunuz firmalar arasında kalan küçük bir adada 6,80 gabarili  bir mahallemiz kaldı Mansuroğlundaki.

 

BAŞKAN- Lokal bir çözüm olur herhalde değil mi Sibel Hanım.

 

Latif AYDEMİR- Oradan kalkmış olsa baya büyük bir mesafe kat etmiş oluruz, unuttunuz mu acaba?

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım orası çok kopuk bir bölgeydi almadık ama şimdi o bölgeden zaten şahıs talepleri gelmeye başladı, çok fazla gelip görüşen var. O bölgede büyük bir ihtimalle bizim resen bir şey yapmamıza gerek kalmadan talepler gelecek. Gelip soran müteahhitler çok fazla adaları toplamaya başlamışlar parselleri. Toplulaştırıp yükselmeye yönelik gelip görüşüyorlar.

 

BAŞKAN- Latif Bey var mı içlerinde?

 

Sibel BAŞALOĞLU( Plan ve Proje Müdür V.)-  Latif Bey henüz yok başkanım.

 

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen arkadaş var mı?

 

Latif AYDEMİR- Birde biz Veli Topal Bey in oğlunun düğününe geldiğimizde çok güzel bir çalışma olmuş ama fakat otoparkla ilgili bir yarım saat 45 dakika bekledik. Otopark neden düşünülmedi burada, Veli Bey in düğününün kalabalığından mı yoksa genel bir sorun mu?

 

BAŞKAN- Aziz Bey Veli Bey’i de sevmiyor herhalde Kula lı diye. Köprünün altını otopark olarak kullanıyoruz. Yeni yapılan düzenlemede otopark alanı olduğunu biliyorum ama bitsin görelim bakalım. Giriş bu taraftan bir yerden verilecek herhalde.

 

Abdullah AKTAŞ- Orada otopark var ama ne bilgilendirme levhası var hiçbir şey yok. Bütün millet anayola park ediyor.

 

BAŞKAN- Biz talep edelim olmasa orayı.

 

Latif AYDEMİR- Birde sayın başkanım bu 14. maddede geçen 4 okulla ilgili Attaroğlu İlköğretim okulu 2200 metre dendi ya o dikkatimi çekti. Acaba mülkiyeti vatandaşa ait arsa ya da hisse sahibi var mı acaba.

 

BAŞKAN- Var mı? Yokmuş.

 

Latif AYDEMİR- Çünkü okulun bahçesi bitmiş gibi görünüyor oradaki yapılan konutlar.

 

BAŞKAN- Orada tecavüz var mı?

 

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Attaroğlu İlköğretim okulunun bulunduğu yer tamamı belediyemize ait mülk. Eski imar planlarında şuan revizyon çalışması devam ediyor. Okulun çevresindeki evler bitişiğindeki evler…

 

BAŞKAN- Bizim çalışma alanına giriyor mu orası?

 

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Giriyor başkanım.

 

Latif AYDEMİR- O yüzden vatandaşlar bu konuda bilgilendirildi mi ya da görüş alış verişi yapıldı mı? Baya ciddi…

 

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlak Müdür V.)- Mevcut okulun bulunduğu arsa sadece şuan tahsise konu çevresi değil sadece okulun bulunduğu arsa.

 

BAŞKAN- Okul arsasıyla vatandaşın ne alakası var tapu bizim.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi orada mevcut okul olduğu yer yıkılıyor aynen yerine yapılıyor ters bir yer.  Yani şu an çevresindeki…

 

BAŞKAN- Kaç metrekare orası ya.

 

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Okulun bulunduğu yer 2200 metrekare.

 

BAŞKAN- Bizim arsa kaç metrekare?

 

Ahmet KAÇMAZ(Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- 2200 metrekare.

 

BAŞKAN- Millete tasarruf olup ta yani istimlâk edersek diğer parselleri büyütebilir.

 

Abdullah AKTAŞ- Evet ama şuan şâhısa geçmiyor yani.

 

BAŞKAN- Tamam. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı?

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Adem SEÇİLMİŞ’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- 7 Ağustos Pazartesi saat 18:00.

 

BAŞKAN-7 Ağustos Pazartesi saat 18:00.de buluşmak üzere.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye