Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/09/2017

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Eylül ayı I. Birleşimi 05.09.2017 Salı günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

            İlan olunur.

 

 

                                                                                                                                                                        Sema TURAN

                                                                                                                                                                    Belediye Başkan V.

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    05.09.2017

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1734) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 (Opel Vectra Otomobil) plakalı aracımızın "Sarıpınar Belediye Başkanlığına" hibe edilmesi hk.

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4809) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 S 2592 (BMC/KAMYON) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

 

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4874) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KUK 67 (BMC/KAMYONET) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5713) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 36748 ada, 15 nolu parseldeki 136/549(132,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5714) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32974 ada, 11 nolu parseldeki 2176/12135(21,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5716) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 31 nolu parseldeki 1534/18657(46,02 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 24M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698(22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 14 nolu parseldeki 72/311 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 5 parsel 113,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5719) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 3 parsel 339,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 nolu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4886) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NID pafta, 37631 ada, 19 nolu parseldeki 5,00/31,00(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5016) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIb pafta, 32697 ada, 22 nolu parseldeki 2.699/50.564(26,99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4790) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36910 ada, 24 nolu parseldeki 14054010/1303339763(3,88 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4953) Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesi, 8333 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu" alanı olarak ayrılan, 8.084,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Mesleki Teknik Öğretim Okulu" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4954) Mülkiyeti Belediyemize ait, Onur Mahallesi, 25892 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Lise"  alanı olarak ayrılan, 11.373,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Lise" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4955) Mülkiyeti Belediyemize ait, Postacılar Mahallesi, 9910 ada 2 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İlkokul" alanı olarak ayrılan, 5143,86 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.619 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, Bayraklı İlçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIId pafta, 37911 adada, 1 parselin E=1.00 Yençok=2 Kat yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (PTT) ve 2 no.lu parselin E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) olarak belirlenmesine yönelik Plan ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçe Müftülüğünün 04.07.2017 tarih ve 470 sayılı yazısı ile, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIb pafta, 14100 ada, 1 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Cami" olarak ayrılan taşınmazın, planda belirlenmiş bahçe mesafelerinden sonra kalan alanın Cami imalatı için elverişli olmadığı belirtilerek, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.