Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 08/09/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Eylül ayı II. Birleşimi 08.09.2017 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                     

                                                                                                                                               Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                08.09.2017

                                                                                                                              Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.09.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5831) Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIA pafta, 2261 ada, 68 nolu parseldeki 134/8849 (1,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-885) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey Tersanesi-Alsancak Limanı arası Kıyı Kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi uyarınca kurum görüşü talebi hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.