Meclis Çalışmaları

05/09/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 05.09.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (Ali KÖKOĞUZ, Mustafa KARAMAN-BİLA) Şehit Ümit Boz Tesisleri civarında yürürlükteki imar planında "Zemin Katlarında Konut Yapılamaz, İşyeri Yapılabilir" plan notuna " Tercihli olarak Zemin Katlarda Konut Yapılabilir" plan notunun eklenmesi talebine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1734) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KBB 48 (Opel Vectra Otomobil) plakalı aracımızın "Sarıpınar Belediye Başkanlığına" hibe edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :94

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4809) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 S 2592 (BMC/KAMYON) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :95

 

3- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4874) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan 35 KUK 67 (BMC/KAMYONET) plakalı aracımızın Kandilli Belediye Başkanlığına hibe edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :96

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5713) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 36748 ada, 15 nolu parseldeki 136/549 (132,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX
 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5714) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32974 ada, 11 nolu parseldeki 2176/12135 (21,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5716) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 31 nolu parseldeki 1534/18657 (46,02 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 24M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698 (22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 14 nolu parseldeki 72/311 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 5 parsel 113,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5719) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 3 parsel 339,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (Ali KÖKOĞUZ, Mustafa KARAMAN-BİLA) Şehit Ümit Boz Tesisleri civarında yürürlükteki imar planında "Zemin Katlarında Konut Yapılamaz, İşyeri Yapılabilir" plan notuna " Tercihli olarak Zemin Katlarda Konut Yapılabilir" plan notunu eklenmesi talebi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-879) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 227 (iki yüz yirmi yedi) vatandaşa nakdi yardım yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :97

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-2437) Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin 07.06.2017 tarih ve 74 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Bayraklı Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Egitim, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :98

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4792) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta,  33221 ada, 5 parsel 200,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :99

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4885) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 1981 ada, 47 nolu parseldeki 2811/12811(56,22 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :100

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4886) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NID pafta, 37631 ada, 19 nolu parseldeki 5,00/31,00(25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :101

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5016) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIb pafta, 32697 ada, 22 nolu parseldeki 2.699/50.564(26,99 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :102

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4790) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36910 ada, 24 nolu parseldeki 14054010/1303339763 (3,88 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :103
 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4953) Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesi, 8333 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Mesleki ve Teknik Öğretim Okulu" alanı olarak ayrılan, 8.084,73 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Mesleki Teknik Öğretim Okulu" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :104

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4954) Mülkiyeti Belediyemize ait, Onur Mahallesi, 25892 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Lise"  alanı olarak ayrılan, 11.373,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "Lise" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :105

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4955) Mülkiyeti Belediyemize ait, Postacılar Mahallesi, 9910 ada 2 no.lu parselde kayıtlı olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "İlkokul" alanı olarak ayrılan, 5143,86 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na "İlkokul" yapılmak amacıyla tahsis yapılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :106

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.619 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda, Bayraklı İlçesi, R. Şevket İnce Mahallesi, 26N-IIId pafta, 37911 adada, 1 parselin E=1.00 Yençok=2 Kat yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı (PTT) ve 2 no.lu parselin E=1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) olarak belirlenmesine ilişkin Plan Ve Proje Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin kabulüne ilişkin İmar Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :107

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) Bayraklı İlçe Müftülüğünün 04.07.2017 tarih ve 470 sayılı yazısı ile, Osmangazi Mahallesi, 25N-IIb pafta, 14100 ada, 1 no.lu parselde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Cami" olarak ayrılan taşınmazın, planda belirlenmiş bahçe mesafelerinden sonra kalan alanın Cami imalatı için elverişli olmadığı belirtilerek, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :108
 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri, 24N-IIa, 24N-IIb, 25N-IIIa, 25N-IIIb, 25N-IIIc ve 25N-IIId (L18a-4c-1c, L18a-4c-1d, L18a-4c-4a, L18a-4c-4b, L18a-4c-4d, L18a-4d-2c ve L18a-4d-3b) paftalarda, Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :109

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Adem SEÇİLMİŞ, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 08.09.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                           

 

 

                                                                                                            Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                    Meclis Başkanı