Meclis Çalışmaları

08/09/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 08.09.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER


I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.09.2017 tarihli Meclis tutanağı, bazı kelimelerin çıkarılmış haliyle oy birliği ile kabul edildi. 

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5831) Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIA pafta, 2261 ada, 68 nolu parseldeki 134/8849 (1,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2  yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-885) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan İzmirdeniz Projesi (2. Bölge) Alaybey Tersanesi-Alsancak Limanı arası Kıyı Kesimine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/e maddesi uyarınca kurum görüşü talebi hk

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :110

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6601) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden ihtiyaç duyulan 14.150.000,00TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :111

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Faysal YILDIZ,  Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR Rukiye BAYRAK KARATAŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 02.10.2017

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Meclis Başkanı