Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/10/2017

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Ekim ayı I. Birleşimi 02.10.2017 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                    Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    02.10.2017

                                                                                                                   Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

08.09.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programı hk.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6999) Bayraklı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-..............) Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali ŞENAY'ın  Adalet ve Kalkınma Partisinden istifası sebebiyle  boşalan Plan Bütçe ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği üye seçimi hk.

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 255 (iki yüz elli beş) vatandaşa 2017 Yılı 2. Grup için nakdi yardım yapılması hk.

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1019) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'ın açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu olarak atanması hk.

 

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3243) 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası ile 05.09.2017 Tarih ve 98 sayılı Bayraklı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği;  Çay Mahallesi 2108/8 Sokak ve civarında kurulan sokak pazarının, 2108/8 Sokakta inşaatı tamamlanan Şehit Jan.Kom.Çvş.Hakan ŞAKAR Çay Mahallesi Kapalı Pazaryerine taşınması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6249) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36290 ada, 8 parsel 285,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698 (22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5714) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32974 ada, 11 nolu parseldeki 2176/12135 (21,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5716) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 31 nolu parseldeki 1534/18657 (46,02 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5831) Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIA pafta, 2261 ada, 68 nolu parseldeki 134/8849 (1,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5713) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 36748 ada, 15 nolu parseldeki 136/549 (132,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 14 nolu parseldeki 72/311 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 5 parsel 113,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5719) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 3 parsel 339,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

10- (BİLA) Şehit Ümit Boz Tesisleri civarında yürürlükteki imar planında "Zemin Katlarında Konut Yapılamaz, İşyeri Yapılabilir" plan notuna " Tercihli olarak Zemin Katlarda Konut Yapılabilir" plan notunu eklenmesi talebinin reddine ilişkin Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Hukuk, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.