Meclis Çalışmaları

02/10/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 02.10.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.09.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programı hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6999) Bayraklı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3506) Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali ŞENAY'ın  Adalet ve Kalkınma Partisinden istifası sebebiyle  boşalan Plan Bütçe ve  Sosyal Konutlar Komisyonları üyeliğine yapılan işaretle oylama sonucu Meclis Üyesi Aynur ÇETİN görev yapmak üzere seçilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :112

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 255 (iki yüz elli beş) vatandaşa 2017 Yılı 2. Grup için nakdi yardım yapılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1019) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'ın açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu olarak atanması hk.

EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + HUKUK + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3243) 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası ile 05.09.2017 Tarih ve 98 sayılı Bayraklı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği;  Çay Mahallesi 2108/8 Sokak ve civarında kurulan sokak pazarının, 2108/8 Sokakta inşaatı tamamlanan Şehit Jan.Kom.Çvş.Hakan ŞAKAR Çay Mahallesi Kapalı Pazaryerine taşınması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + KENT KONSEYİ + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6249) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36290 ada, 8 parsel 285,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698 (22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :113

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5714) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32974 ada, 11 nolu parseldeki  2176/12135 (21,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :114

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5716) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 31 nolu parseldeki 1534/18657 (46,02 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :115

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5831) Bayraklı ilçesi, Çay Mahallesi, 25N-IIA pafta, 2261 ada, 68 nolu parseldeki 134/8849 (1,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :116

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5713) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 36748 ada, 15 nolu parseldeki 136/549 (132,76 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :117

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5718) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33289 ada, 14 nolu parseldeki 72/311 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :118

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 5 parsel 113,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :119

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5719) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33119 ada, 3 parsel 339,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :120

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :121

 

10- (BİLA) Şehit Ümit Boz Tesisleri civarında yürürlükteki imar planında "Zemin Katlarında Konut Yapılamaz, İşyeri Yapılabilir" plan notuna "Tercihli olarak Zemin Katlarda Konut Yapılabilir" plan notunu eklenmesi talebinin reddine ilişkin Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Hukuk, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :122

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Fatma ATALAY - Mustafa ÇEKİÇCİ - Hayrettin GÜNGÖR’ün mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 06.10.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                           

 

 

 

                                                                                          Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                    Meclis Başkanı