Meclis Çalışmaları

02/10/2017


BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 02.10.2017 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    :  Ali ŞENAY - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Fatma ATALAY - Mustafa ÇEKİÇCİ - Hayrettin GÜNGÖR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE BİLGİLENDİRME

BAŞKAN- Tahsin Bey yedek divan üyesisiniz arkadaşlarımız mazeretli sizin geçmeniz gerekiyor. Tamam mıyız? Ak Parti grubu arkadaşlar Saygı Duruşumuz ve İstiklal Marşımız.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Arkadaşlar toplantıya başlamadan bir sunumu var arkadaşların, onu bir alalım. Bu numaratajların değişmesiyle ilgili.

Bahar ERDİCAN (Belediye Başkan Yardımcısı)- Sayın meclis üyelerimiz İçişleri
Bakanlığı’nın Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı bir ihale sonucu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi oluşturulmaya başlanmış, bizim numarataj ve yapı ruhsatı, yapı kullanma bilgilerimiz genel sistem içinde yürütülmeye başlanmıştır. Ancak bu projenin kapsamında çalışma devam etmektedir ve sonuçlanması 2018 yılını hedeflemektedir. Bu çalışmalar esnasında bu projenin gelişiminde mevcut verilerin sisteme aktarılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmaktadır. İhaleyi alan firma ASELSAN olup, ASELSAN’ın alt taşeron firmaları tarafından bir fiil yerinde pilot olarak seçilen yerlerde veri çalışmaları tamamlanmıştır kısmen. Bizim ilçemizle de ilgili olarak bize iletilen ve bu protokol gereği ilçelerin bu verileri onaylaması gerekiyor ön onay yapması lazım sonuçlanabilmesi için. Bize gelen verilerde yaklaşık %53’lük bir numarataj değişikliği söz konusu. Yapılan görüşmelerde Büyükşehir Belediyesiyle yapılan görüşmelerde ve bize iletilen bu %43’lük özür dilerim %53’e yakın mevcut dokudaki numaratajların değişikliği ile ilgili sözlü görüşmemizde böyle bir değişikliğin bir anda yapıldığı takdirde hem mevcut kullanıcıların elektrik, su, doğalgaz, posta, telefon gibi tüm sistemlerini değiştireceği, hem bizim oluşturduğumuz alt yapı sistemleriyle ilgili sıkıntı yaratacağı, nedir bu; biz numarataj ve numaralamaları adreslerin numaraları, levhaları, sokak ve numaraları da mevcutta tamamlamıştık. Bunlar açısından hem kamu zararı oluşturacağına hem de çok büyük bir kaosa ve belirsizliğe yol açacağını sözlü olarak bildirdik. Gördüğünüz paftada yaklaşık değişliği söz konusu olan alanları sokak sokak görüyoruz. Şimdi burada bizim bunu önemsememiz ve sizlere bilgi olarak aktarmamızın nedeni, yapılmak istenen bu Mekansal Adres Kayıt Sistemiyle ilgili projelendirmenin hedef olarak iyi bir çalışma tabiî ki olması gereken adresleri koordinatlı sistemlerle binaları akıllandırıp, hani her türlü veriyi bunların içine girme konusunda güzel bir proje olmakla beraber hani genel makro anlamda bunu desteklemekle beraber bu verileri birden bıçak gibi mevcut numaratajlar yanlıştır, yeni numaratajlar oluşmalıdır demenin uygulamada çok büyük sıkıntılara yol açacağını izah etmekti. Detayda Ahmet Bey’in Emlak Kamulaştırma Müdürümüzün ilave edeceği bir şey varsa onu alalım ama alanın lekelerden görebiliyor musunuz? Alanın %53’lük kısmı değişen mahalleler, bizim ise önerimiz bunun hani kesinlikle biz belediye olarak ön onay vermeyeceğiz buna ama teknik anlamda çünkü çok büyük kaosa ve vatandaşın uygulama anlamında da çok büyük sıkıntıya neden olacak bir sonuç doğuracağı için, ancak meclis üyelerimiz olarak bu konuda da bilgilenmenizi ve sonuçta hani bakanlığın üst olarak bir yetkisi var. Her ne kadar ön onay yapmasak ve bu sakıncaları belirtsek de bunun bu vaziyette onaylandığı takdirde oluşabilecek ve yaşanabilecek sorunlar hakkında da vakıf olmanızı sağlamak için bugün başkanımızdan talep ettik bu bilgilendirmeyi. Ben sözü Ahmet Bey’e vereyim daha detaylı söyleyeceği şeyler varsa onların bilgisini versin.

Ahmet KAÇMAZ (Emlak ve İstimlâk Müdür V.)- Öncelikle iyi akşamlar, buradaki konumuz bizim 2011 yılında faaliyete geçen İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Mekansal Adres Kayıt Sisteminin altyapı çalışmasıdır. Sistem mevcutta vardır ve bugün itibariyle yapılan bütün ruhsatlı binalar buraya hem koordinat bilgisi x y dediğimiz değerleriyle, hem de metinsel bilgiler olanlar binanın yapı sınıfı, yapı cinsi metre karesi gibi bilgilerle Ulusal Adres Veri Tabanındaki Maks Sistemine işlenmektedir şuan pratik olarak zeminde bu uygulamalar yapılmaktadır. Ancak bakanlığımızın aldığı bir karar doğrultusunda yapılan ihale sonucunda ASELSAN firması bu işi almış, alt yüklenici firmalar ve danışman bir firma tarafından da bu iş sahada adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğe uygun olarak yeniden sahada bir keşif çalışması pafta gezimi dediğimiz gezim tespitler yapılmaktadır. Sokak içerisinde 1 adet taksimli bina bulunsa dahi, yani bir sokakta 25/1 diye bir bina olduğunda, saha ekibi bunu numarasını 27 olarak düzelterek bütün binalar o sokak boyunca değişerek bir saha çalışması gerçekleştirmiştir. Bu saha çalışması da bu taksimli sokakların gece kondu bölgesinde Gümüşpala-Emek bölgesinde yoğun olmasından kaynaklı bütün sokaklarda bu kırmızı lekeler olarak bulunan noktaların yani yaklaşık 40 bin adet kapı numarası bu taksimli sokaklar itibariyle değişikliğe uğrayacağı, bunu saha çalışmasında bir rapor olarak düzenlenmiş ve Büyükşehir’e elden teslim edilmiş. Yani böyle bir çalışmamız var bilginiz olsun. Bu işte proje yönetim aracı diye bir sayfaları var bakanlığın bu bakanlıkta proje yönetim aracına hem ilçe belediyesinin kullanıcıları hem Büyükşehir’in kullanıcıları tanımlanmış ve danışman firma işlem firması tarafından da bu koordineli olarak bir şekilde yürütülüyor sahada ve bu çalışmanın ilçe belediyesinin önüne, ön onay aşamasında geleceği, ön onay verildiği takdirde Büyükşehir Belediyesinden kesin onay isteneceği ve sonrasında hayata geçeceği bugün itibariyle söyleniyor. Ama bizim bu çalışmaya saha açısından ve pratikte kullandığımız Olgu Yazılımı, kendi kullandığımız Kent Bilgi Sistemimiz ve Büyükşehir’in kullandığı Coğrafi Bilgi Sisteminin mevcut altyapısının tamamen değişmesi anlamına geliyor ve sahada da vatandaşların bütün aboneliklerinin, ticaret sicillerinin baştanbaşa değişmesi anlamına geliyor. Bu anlamda da biz kurum olarak da daha sonrasında daha büyük zararlar veya kamu zararı oluşmasın diye bununla ilgili meclis üyelerimizi ve başkanımızı bilgilendirdik sizleri de bilgilendirelim istedik. Burada oluşabilecek işte her türlü sorun biz ön onay vermemeyi düşünüyoruz başkanımızın takdiridir. Bundan sonrasında yapılacak işlemlerde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

BAŞKAN- Tamamlayın.

Bahar ERDİCAN (Belediye Başkan Yardımcısı)- Başkanım teknik anlamda meclisten ve sizlerden bu çalışmanın her ne kadar teknik kısım veya bürokratik ayağı olarak olumsuzlukları bildirsek dahi siyasi iradeler olarak da bu çalışmanın böyle sonlanmasına engel olunması gerektiğini, bunun zamana yayılarak yıkılıp yeniden yapılacak yapılarla ancak düzeltilmesi sonucu hedeflenen noktalara gidilebileceğine böyle mevcut işte örneğin, 2 katlı ya da 4 katlı ya da 5 katlı 8 daireli yerlerin bugün kullandıkları işte zeminde dükkan, işyeri kullanıcıların bütün aboneliklerini ve bütün işte dediği gibi arkadaşımızın ticaret sicil ya da herhangi diğer kullanımla ilgili haklarını yok edip sıfırdan ve büyük bir değişime neden olacak bu işlemleri bilgilendirmeleri bir üst makam bakanlık teşkilatında da hani bunları hatırlatmalı ve vurgulamalı bunun takipçisi olunmalı diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Büyükşehir tarafından yürütülen bir proje bildiğimiz kadarıyla…

BAŞKAN- Değil bakanlığın.

Çağlar HASPOLAT- Bakanlık bazında mı? Anladım.

BAŞKAN- İşte nüfus idaresi değil mi? Neydi kurumun adı?

Bahar ERDİCAN (Belediye Başkan Yardımcısı)- İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Hizmetleri ve Nüfus İdaresi Müdürlüğü.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım binaların kimliğini yada numaratajını etkileyen bir durum mu söz konusu?

BAŞKAN- Tamamen etkiliyor. Yani bütün numaraları değişince, adres değişince bütün abonelikler hepsi değiştirilmesi gerekiyor vatandaşın. Ticaret sicilden... Bizim önerimiz zamana yayalım yeni yapılar yapıldıkça düzelsin.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bütün İzmir geneline değil mi?

Latif AYDEMİR- Türkiye geneli mi ya da bu?

Çağlar HASPOLAT- Sadece Bayraklı’ ya özgü bir şey değil her halde.

BAŞKAN- Biz 2-3 pilot ilçe seçilmiş onlardan biriyiz.

Bahar ERDİCAN (Belediye Başkan Yardımcısı)- Balçova, Narlıdere ve Bayraklı 3 ilçe pilot…

BAŞKAN- Yani bizim gibi taksimleri çok olan bir gecekondu bölgesinde bu facia olur. Zaten millet fakir fukara. Evet, niye bizi seçtiler anlamadım. Karşıyaka’yı seçselerdi keşke. Evet, durum bu. Evet devam edelim arkadaşlar.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

08.09.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Başkanı ve Meclis Üyelerince Gündeme İlave Edilmesi İstenen Önergelerin Görüşülmesi var mı? Yoksa Birimlerden Gelen Önergelerin Görüşülmesi.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Birimlerden Gelen Önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programı hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Hangisi o 1’inci madde mi?

Veli TOPAL- 1’inci madde efendim.

BAŞKAN- Bu maddesinin 1’inci maddenin Performansın 2018 Yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6999) Bayraklı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin de Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3506) Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali ŞENAY'ın  Adalet ve Kalkınma Partisinden istifası sebebiyle  boşalan Plan Bütçe ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği üye seçimi hk.

BAŞKAN- Evet Ak Parti grubunun önerisi nedir?

Çağlar HASPOLAT- Ak Parti grubundan Aynur ÇETİN.

BAŞKAN- İkisine de mi?

Çağlar HASPOLAT- İkisine de başkanım.

BAŞKAN- Ali ŞENAY Bey in AKP den istifasıyla boşalan Plan Bütçe ve Sosyal Konutlar komisyonlarına, Aynur ÇETİN Hanımefendi önerilmiştir. Kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 255 (iki yüz elli beş) vatandaşa 2017 Yılı 2. Grup için nakdi yardım yapılması hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Plan Bütçe, Hukuk ve Sosyal İşler komisyonlarına bu maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1019) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'ın açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu olarak atanması hk.

BAŞKAN- Bu BAY-GEM ile ilgili arkadaşlar. Yeni ismi Sosyal Etkinlik Merkezi olmuş, BAY-GEM parantez içinde. Nereye gönderiyorduk.

Veli TOPAL- Başkanım Hukuk, Kültür, Eğitim, Gençlik Spor ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sadece bu ismini değiştirmek için mi? Açma, kapatma devri…

BAŞKAN- Açma Kapatma yetkisinin bir kişiye verilmesi gerekiyormuş.

Çağlar HASPOLAT- Siz kapatıyor musunuz BAY- GEM’i?

BAŞKAN- Değil. Yeni yönetmeliğe uyduruyoruz, protokol yapıyoruz. Protokole göre isim değişikliği ve yetki istiyorlar. Sayın Veli TOPAL’ın saydığı komisyonlara bu maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3243) 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası ile 05.09.2017 Tarih ve 98 sayılı Bayraklı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği;  Çay Mahallesi 2108/8 Sokak ve civarında kurulan sokak pazarının, 2108/8 Sokakta inşaatı tamamlanan Şehit Jan.Kom.Çvş.Hakan ŞAKAR Çay Mahallesi Kapalı Pazaryerine taşınması hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Esnaf ve Pazar Yerleri, Sosyal Konutlar, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Veli TOPAL Bey in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6249) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36290 ada, 8 parsel 285,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5717) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36949 ada, 40 nolu parseldeki 2273/19698 (22,73 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Latif AYDEMİR- Başkanım bu maddeler 1 den 9’a kadar aynı.

BAŞKAN- 1 den 9’a kadar aynı mı?

Veli TOPAL- Aynı başkanım hepsi oy birliğiyle.

BAŞKAN-  1’den 8’e kadar olan maddelerin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ-5832) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36101 ada, 9 parsel 246,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Aynıymış oda. Bu maddenin de komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (BİLA) Şehit Ümit Boz Tesisleri civarında yürürlükteki imar planında "Zemin Katlarında Konut Yapılamaz, İşyeri Yapılabilir" plan notuna " Tercihli olarak Zemin Katlarda Konut Yapılabilir" plan notunun eklenmesi talebinin reddine ilişkin Esnaf - Sanatkârlar ve Pazaryerleri, Hukuk, İmar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

BAŞKAN- Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım burada biz bu ilgili müdürlerimizden bir bilgi alabilir miyiz? 

BAŞKAN- Sibel Hanım burada mı?

Veli TOPAL- Başkanım müdürlük görüşü var raporda.

BAŞKAN- Bir daha söylesin arkadaş.

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-  Başkanım önergede geçen bölge yürürlükteki imar planlarında TM koşulu dediğimiz bir koşuldadır yani…

BAŞKAN- Nedir TM koşulu?

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-   Zemin katta zorunlu ticaret vardır, diğer katlarda tercihlidir konut veya ticaret olabiliyor. Önergede bunun zemin katında tercihli ticaret olması yönünde bir talep vardı buda TM 1koşulu dediğimiz koşula denk geliyor ancak, 2014 yılında yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde TM 1 koşulunun karşılığı gösterim olarak yoktur ve biz 2014 yılından beri hazırladığımız imar planları, plan tadilatı veya plan revizyonlarını söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan lejantlara göre hazırlamak zorundayız. TM ve TM 1 koşulu artık tercihli ticaret yani, konut artı ticaret dediğimiz bir fonksiyona karşılık gelmektedir ve burada da ticaret için belli bir yüzde vermek zorundayız. Vermediğimiz zaman yönetmeliğe düşüyor ve minimum % 20 si ticaret olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bizim bu bölgeyi tamamen konut alanı olarak belirlememiz gerekiyordu konut alanı olarak belirlediğimizde de bu bölgede yaklaşık uygulamalar sonrası 18’e tabi olan adalar var. Yaklaşık 100-120 arasında bir parsel sayımız var bu en az 120 tane hane eklenmesi demektir 4 kişi ile çarptığımızda yaklaşık 500 kişilik bir nüfustur. Bu 500 kişilik nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarını planda belirleme zorunluluğumuz vardır yine mevzuata göre. Bu kadar sıkışık bir bölgede bu kadar küçük alanda yapacağımız bir tadilatla bu donatı alanlarında sağlama şansımız yoktu. O yüzden müdürlük görüşümüzde bunu belirttik.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Burada şimdi koskoca spor tesisi yaptınız oraya etrafında ticari konut yok.

BAŞKAN- Var var, o bölgede var civarında.

Çağlar HASPOLAT- İşte onun etrafında bakın var da yine bunun etrafında olan parsellere denk geliyor bu. Yani yaptığınız iş ile söyleminiz aynı değil orada tesis var koca tesis yaptınız…

BAŞKAN- O tesise çıkarken sağ taraf ticari alan.

Çağlar HASPOLAT- Sağ tarafı yetmiyor ki. Etrafının canlanması lazım madem orada biz koca büyük bir yatırım yaptık.

BAŞKAN- Zaten dükkân işte her taraf.

Çağlar HASPOLAT- Her tarafı değil başkanım.

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-   Zaten zemin katlarda zorunlu ticaret var şu anda.

BAŞKAN- Sen konut istiyorsun ters konuştun sen.

Çağlar HASPOLAT- Hayır hayır.

BAŞKAN- Sen şimdi talebi biliyor musun?

Çağlar HASPOLAT- Talebi biliyorum.

BAŞKAN- Talep, ticarileri konut yapalım diyorlar her taraf ticari orada. 

Çağlar HASPOLAT- Ticari olsun diyoruz zaten.

BAŞKAN- E ticari zaten.

Latif AYDEMİR- Ticarinin konut olması sayın başkanım.

BAŞKAN- Çağlar Bey bir yanlış anlama var.

Çağlar HASPOLAT- Evet, yanlış anlaşılma var. Ticari olması iyidir başkanım.

BAŞKAN- Tamam o zaman Çağlar Bey kabul ettiğine göre oy birliği ile geçirmemiz lazım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan müsaade eder misiniz?

BAŞKAN- Buyurun Aynur Hanım.

Latif AYDEMİR-  Çağlar Bey gruba biraz geç kalmıştı o yüzden kusura bakmayın.

 

Aynur ÇETİN- Ondan dolayı değil.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bence de ticari olmasında fayda var, oraya tesis yapılmışsa…

BAŞKAN- Ara verelim, grupla toplantı yapalım.

Çağlar HASPOLAT- Karşı gelmenin bir anlamı yok, doğruya doğru.

BAŞKAN- Ara verelim mi?

Çağlar HASPOLAT- Yok ara vermeye gerek yok.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan müsaade ederseniz, şimdi Çağlar Beyin söylemek istediği şu, orada bir tesis yapıldı o tesisisin çevresinde bugüne kadar ticaret hayatını canlandıracak bir ortam yaratılmadı maalesef. Oradaki şuan zorunlu ticaret seçeneği de bu amaçla konulmuş olmalı ancak orada bir ticari hayat capcanlı olmadığı için hali hazırda vatandaş mağdur. Yani oraya dükkân yaptığı zaman kiraya veremiyor ya da kendisi ticari faaliyet açısından kullanamıyor çünkü kısır. Onun bahsetmek istediği grup başkanvekilimizin budur sayın başkan.

BAŞKAN- Grup başkanvekiliniz tam tersini söyledi Aynur Hanım. Ben grup başkanvekilinizden yanayım orada ticaret olsun olacakta zaten.  Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? 

Kemal BÜYÜKKESİM- Önerge sahibi konuşmak istiyor sayın başkanım.

BAŞKAN- Önerge sahibi buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sayın başkan buradaki vatandaşın talebini biz iletiyoruz. Sizde takdir edersiniz ki, sizin doğduğunuz büyüdüğünüz mahalleler burası sokakların girişinde 7 metre, 6 metre, 8 metre vs. Vatandaş buralarda zemin katlara dükkân yaptığında değerlendirmiyor ki zaten bugüne kadar olan yıllardan beri olan gelişmeyi sizde biliyorsunuz orada dükkânın çalışmayacağını herhangi bir iş yapamayacağını. Bu nedenle vatandaşın talebi doğrultusunda zemin katlarda da konut yapılabilir ibaresi talep etmiştik önergeyle. Bu açıdan ele alabilmeniz gerekir şöyle ki; bakın geçen hafta Büyükşehir belediye komisyonundan Karşıyaka çarşı geçti bu şekilde çarşı. Ticaret seçenekli yapıldı, Karşıyaka çarşı tamamı ticaretti ve 5 kat komple ki zaten burada sadece zemin katlarla ilintili bir talepti, takdir sizlerin. Vatandaşın talebi buydu…

BAŞKAN- Teknik olarak anlattı arkadaş dikkatli dinlediyseniz teknik olarak da yapmak mümkün değil konut hepsini. Çünkü sosyal donatı alanları çıkacak yer yok orada nerede yapacaksın?  Durum bu.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım plan notuyla aşabilirdik onu.

 

BAŞKAN- Kemal Bey konuşacak mısınız?  Tamam.  Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Ak Partili meclis üyesi Ali ŞENAY Beyefendi Ak Parti den istifa edip CHP ye geçti. Allah hayırlı uğurlu etsin demeyeceğim diyemiyorum dilim varmıyor.

BAŞKAN- Şimdi burada gerginliğe yol açmayalım lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Gerginliğe yol açacak bir şey kendisi bu günkü kanunlar ve mevcut yasalar önünde demokratik hakkını kullanıp geçmiş olabilir fakat ilmi siyasette bu davranış çok hoş karşılanmaz. Yani burada siyasi büyüklerimiz de var onlara da bir sorsun danışsın senin ismini seçen, meclis üyesi yapan partine, seçmenine, sana oy veren partiliye bir hakaret kabul edilir bu davranış ilmi siyasette. Partini beğenmeyebilirsin, konumunu beğenmeyebilirsin fakat etik olan taktığın o rozeti partine iade etmek ve o koltuktan da istifa etmektir. Yoksa kimse sana hakkını helal etmez sen de kimseyle helalleşemezsin. Bizim tarafımızdan bir başka bakış açısı da sayın başkan her şey bir tarafa geçmiş kabul etmiş öyle bir şey yapmış her şey bir tarafa sayın başkan Ali ŞENAY Ak Parti den istifa etti geldi CHP’ye geçti rozeti de siz taktınız bir salon toplantısı düzenleyerek.  O salonda şu konuşmaları yaptınız; Kişinin nereden geldiği önemli değil ne amaçla geldiği önemlidir. Bu sizin lafınız, bu soruyu Ali ŞENAY’a da sordunuz mu çok merak ediyoruz ve neden, ne amaçla geldiğini bize de söylesin burada. Konuşmaya şöyle devam ediyorsunuz, Ali ŞENAY la bizim en ufak bir pazarlığımız olmadı. Kimse bir şey söylememiş siz söylemişsiniz pazarlık olduğunu iddia eden de yok ama siz böyle bir cevap verme gereksinimi duymuşsunuz. Gerçekten oldu mu, yoksa olmadı mı bilemiyoruz başkanım vallaha kimseye güvenimiz kalmadı. Şimdi bir de konuşmanızda Çanakkale de CHP nin adalet kurultayında şehitlerin yattığı yerde içki içenlerin Ak Partiden geldiğini tespit ettiğinizi söylemişsiniz sayın başkanım.

BAŞKAN- Ben demedim öyle tespit edilmiş.

Çağlar HASPOLAT- Siz beyanat verdiniz.

BAŞKAN- Evet doğru olabilir gelebilirde yani.

Çağlar HASPOLAT- O arkadaşlar Ak Parti den CHP ye geldiler, daha öncede bize gelirken de CHP den gelmişler. Gelip umduklarını bulamayıp parti parti gezenler onlar. O tespitinizi de madem öyle yanına koysaydınız iyi olurdu. İspatlarım CHP den gelmiş Ak Parti ye, Ak Parti den geçmiş CHP ye umduğunu bulamamış.

BAŞKAN- Kubilay UYGUN gibi.

 

Çağlar HASPOLAT- Aynen Kubilay gibi siz biliyorsunuz onu. Ayrıca orada içki içilmesi çok yanlış kim olursa olsun hangi partili olursa olsun ahlaksızca bir davranış yanlıştır kabul edilemez bu. Sonra demişsiniz ki, sizin sözleriniz partini gidip başka bir partiye satacaksın, sonra ben partiliyim diyeceksin ruhu partili olmayan, bedeni başka yerde olan insanlar gelmişler özellikle belediyelerin bizde olduğu yerlerde çıkar amaçlı menfaat için gelmişler adam işe sokmak için bunları partiden def etmek lazım. Bunlar sizin lafınız.  Ya komedi gibi o salonda komedi gibi. Bizde de var, derdimiz aynı ama biz tek tek gönderiyoruz siz alıyorsunuz sayın başkanım. Sonra demişsiniz ki, bize yürüdüğümüz yolda bizi satmayan adam lazım. Doğru herkese lazım, bizi satan sizi de satar. Sayın başkan son sorum Ali ŞENAY Ak Partiden istifa edip CHP ye geçerken o salonda siz de büyük bir onurla gururla o rozeti taktınız doğru mu?

BAŞKAN- Devam et.

Çağlar HASPOLAT- Doğru mu?

BAŞKAN- Ya bana soru sorma devam et.

Çağlar HASPOLAT- Ben soruyorum…

BAŞKAN- Ben cevaplayacağım sana.

Çağlar HASPOLAT-   Büyük bir onurla gururla o rozeti taktınız. Ali ŞENAY kardeşim de aynı onurla gururla o rozeti takarken aynı onuru, gururu yaşadı mı? Ne hissetti onu bize burada bir açıklarsa anlatırsa seviniriz. Şimdi yol yakınken Ali başkanıma benim bir tavsiyem var, bizim oylarla oturduğun o koltuğu lütfen geri iade et yakışan budur, adamlık budur, ahlak budur lütfen.

BAŞKAN- Buyurun.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çağlar Beyin parti transferleriyle alakalı görüşlerine bir cevap vermek istiyorum. Neden Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisinin oylarıyla seçilmiş Tuğrul TÜRKEŞ’i Ak Parti ye katılırken neden bu hassasiyeti göstermediler? Adalet derken Cumhuriyet Halk Partisine gelince Hz. Ömer’in adaletini isterlerken Ak Partiye gelince Turist Ömer’in adaletini kendilerine layık mı görüyorlar?  Teşekkür ederim. 

Çağlar HASPOLAT-   Çok adaletlisiniz, adaletli olduğunuz yerler belli.

BAŞKAN- Şimdi yalnız Tuğrul TÜRKEŞ tek değil canım Süleyman SOYLU, Numan KURTULMUŞ…

Çağlar HASPOLAT-   Sayın başkan şimdi bakın…

BAŞKAN- Bakan yaptınız ya.

 

Çağlar HASPOLAT-   CHP den de Ak Parti ye geçen çok oldu hiç biz bu şekilde deşifre edipte ortalığa atmadık sayın başkan yapılmaz bu.

BAŞKAN- Açar mısınız?

Hatice TATLI- Çok uzağa gitmeye gerek yok Kiraz Belediye Başkanı MHP den Ak Parti ye gelirken niye demediniz rozeti çıkarın diye? Niye bahsetmediniz? Böyle gönüllü olarak kabul ettiniz hiç sesiniz çıkmadı, davullu zurnayla kabul ettiniz.

BAŞKAN- Ya oluyormuş demekki böyle şeyler.

Çağlar HASPOLAT-  Memlekete faydası olacak merak etmeyin. Sağcıdan solcu olmamış kimse görmemiştir sonu hep hüsran olmuştur ama solcudan sağ siyasi gördük.

Hatice TATLI- Hayır hayır dinleyiniz.

BAŞKAN- Bir dakika Çağlar Bey sizi sükûnetle dinledi herkes.

Hatice TATLI- Niye “MHP den seçildiniz sizin o belediye başkanlığından istifa etmeniz gerekir” diye neden laf etmediniz?

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan zoruma gidiyor meclis üyesinin buradan seçilip oraya gitmesi zoruma gidiyor.

BAŞKAN- Çağlar Bey bir dakika konuşsun.

Hatice TATLI- Bana cevap vermeyin ben konuşuyorum söylüyorum size. Şimdi sizden ayrılınca tu kaka size gelince davullu zurnalı karşılama. Hiç etik değil adil de değil bunu bilin bir. İki, o adalet kurultayında hepimiz vardık orda her gün on bin kişi en az on bin kişi girdi çıktı. Sadece kendini bilmez iki kişinin orada o partiden bu partiden başkanımızın tespiti doğru gitmiş gelmiş ama en son sizin partinizin üyesi olduğu görülmüş o nedenle bu beyanat yapılmıştır ve orada bütün kurultaya katılanlara iki kişi adına siz tu kaka dediniz televizyonlara çıkıp İl başkanınız da dâhil olmak üzere, be insaf.

BAŞKAN- Evet Hatice Hanım.

Çağlar HASPOLAT- 2002 de CHP ye kayıt olmuş o insanlar ispatlarım, ayrıca Hatice hanım siz siyasi tecrübesi gerçekten yüksek bir insansınız. Etik buluyor musunuz bu davranışı, bulmuyor musunuz? Açık yüreklilikle bir şey söyler misiz?

BAŞKAN- Hangi davranışı?

Çağlar HASPOLAT- Meclis üyesinin…

BAŞKAN-  Kiraz’ı etik buluyor musun?

 

Çağlar HASPOLAT-  Sizinle özelde konuştuk bunu. Özelde bana verdiğiniz cevabı şu anda söylemeyeceğim. Etik buluyor musunuz, bulmuyor musunuz?

Hatice TATLI- Ben genel çerçevede bu olmamalı. Ancak, günümüz siyaseti şimdi nereden başlayayım. AKP hükümetinin bu kadar olumsuzlukları, yerelde genelde insanlar tahammül edemez hale gelip de Cumhuriyet Halk Partisine geçiyorsa bunu alkışlamak lazım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan o sizin fikriniz Ak Parti…

BAŞKAN- Karşılıklı olmasında başka arkadaşlar da söz alsın.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Ak Parti 5 tane genel seçimden, 3 tane yerel seçimden, 3 tane referandumdan, 1 tane Cumhurbaşkanlığı seçiminden son 13 yıl içerisinde başarıyla çıkmış halk karar vermiş ona. O sizin fikriniz.

Hatice TATLI- MHP nin koltuk değneği olmasıyla.

Çağlar HASPOLAT- Bakın kaç tane seçim saydım.

BAŞKAN- Çağlar Bey bitirin de başka arkadaş konuşacak. Kemal Bey buyurun.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Hayırlı akşamlar. Şimdi, Tuğrul TÜRKEŞ’in bize geçtiği söylendi ama Tuğrul TÜRKEŞ en son seçimlerde Ak Parti listesinden milletvekili adayı oldu ve halkın oylarıyla Ak Partide şuan mevcut milletvekilliği yapmaktadır. Biz Bayraklıdan bahsediyoruz yani burada CHP de genel merkezde birçok sağdan, soldan, ortadan aldığı bir sürü…

BAŞKAN- Yerelden de bahsedin biraz Kirazdan bahsedin, oluyor böyle şeyler.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Yani biz Bayraklıda olduğu için Bayraklıdan bahsediyoruz başkanım.

BAŞKAN-  Kiraz da yakın yer uzak değil burada.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Kirazda da CHP Meclis üyeleri var onlar konuşurlar orada başkanım. Biz Bayraklı dan…

BAŞKAN- Ali Şenay Bey arkadaşımız tercihini buradan yana kullanmıştır saygı duymak lazım. Siyasetine buradan devam ediyor. Bu herkesin başına gelir her partinin başına gelir bu kadar abartmayın yani olur böyle şeyler. Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir söylemi oldu bu parti değiştirenlerle ilgili veya bu süreçle ilgili dedi ya, metal yorgunluk, mental yorgunluk, İhale beklentileri vs. 5-6 maddeyle bunu birçok kongrede dile getirdi. Bayraklıda da meclis üyesi arkadaşımız bu Cumhurbaşkanımızın saydığı maddelerden bir tanesinden kaynaklı olarak değiştirme kararı oldu çok etik bir hareket değil. Genel başkanımızın bir sözü var; “Siyasetin tek limanı ahlaktır” diye. Ben sadece bunu söylüyorum hayırlı akşamlar.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar seyirciler konuşmaz lütfen alkışlamayın. Ali Bey buyurun savunma konuşsun arkadaşlar.

Ali ŞENAY- Başkanım önce Çağlar başkana soruyorum.

BAŞKAN- Çağlar Bey neyin başkanı?

Ali ŞENAY- Grup başkanvekili.

 BAŞKAN- Grup başkanvekili.

Ali ŞENAY- Soruyorum, çok birlik berabersiniz de neden az önceki önerge verdiğiniz önerge hakkında bile birbirinizden haberiniz yok bu bir. İkincisi, bir meclis üyesi milletvekilini arayıp da şu meclis üyesinin işini yapmayın diyorlarsa burada siyaset nerede başkanım?  Söylesinler bana. Arkadaşlar arıyorlar vekili şu meclis üyesi ararsa işini yapmayın evet doğrudur. Ben 33 sene Halk Bankasına iş yaptım, meclis üyesi olmadan önce mal varlığım da belli şu anda da mal varlığım belli. Ben hiçbir tane vatandaşın yanında olup da hiçbir halkın yanında ben bu grupla birlik beraberlik olamadık. Hiç kimseyi anlamadık keller, körler, sağırlar birbirini ağırladı. Şimdi arkadaşlar bunu söyleyip de demek ki benim de söylüyorum yine söylüyorum. Ziraat Bankası için dosya verdim 2 sene oldu. 3 sefer vekille görüştük. Demek ki o arkadaş benim içinde aynı şeyi söyledi ki sayın vekilim Ali ŞENAY da ararsa bu adamın işini o zaman ben kendime faydası olmayan bir arkadaş vatandaşa, halka ve partiye nasıl faydalı olacağım? Bunun açıklamasını yapsınlar başka da bir şey söylemiyorum arkadaşlar.

BAŞKAN- Evet bu konuşmaları keselim artık arkadaşlar lütfen. Son kez buyurun.

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan biz doğrudur Ali ŞENAY ın dediği şeyleri yapamadık.

BAŞKAN- Abdullah Bey bir saniye. Abdullah Bey önerge herkesin doğal hakkı verebilir. Sıkıştığımız falan yok, buyurun.

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan Ali ŞENAYI’ ın dediği doğrudur, biz onun dediklerini yapamadık, istediklerini yapamadık, tamam inşallah siz yaparsınız yardımcı olursunuz kendisine. Biz yapamadık biz beceremedik sizde inşallah mutlu olur.

BAŞKAN- Ali Bey delikanlı bir adam fena bir adam değil, o kadar da atıp tutmayın arkasından.

Çağlar HASPOLAT- Öyle mi?

BAŞKAN- Evet.

Çağlar HASPOLAT- İyi tamam siz öyle diyorsanız sayın başkan…

 

BAŞKAN- Senin arkadaşların Hasan başkan sözünü tutmaz dediğinde ben yanındaydım, konuyu fazla açmayayım burada.

Çağlar HASPOLAT-  Hasan başkan şimdi kime… Açıkla açıkla kime sözünü tutmaz.

BAŞKAN- Burada şimdi fazla konuşmayayım siyasetin acemilerini burada tartışmayalım. Evet, arkadaşlar başka söz almak isteyen var mı? Veli Bey buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Konuyu açıklayın başkanım.

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis, Ali ŞENAY Bey kardeşimiz aramıza hoş geldiniz diyorum. Ali ŞENAY bey hiç kimseye minnet borcu olmayan bir arkadaşımız ve başkanımda o toplantıda nerden geldiği önemli değil saf değiştirmek önemli değil, önemli olan değiştirdiğin safta adam gibi durmaktır dedi.

Çağlar HASPOLAT- Ne amaçla geldiği önemlidir dedi.

Veli TOPAL- Adam gibi durmaktır onu demek istedi.

BAŞKAN- Tabi tabi amaç da doğru.

Veli TOPAL- Amaç odur adam gibi durmaktır.

Çağlar HASPOLAT- İşte bende onu diyorum.

Veli TOPAL- Ali ŞENAY Bey de adam gibi duracaktır. Bir dahaki seçimlerde de bizim partimizden meclis üyesi olur mademki sizin Tuğrul TÜRKEŞ falan kendi partisinden size geçtikten sonra milletvekili olduysa Ali ŞENAY kardeşimiz de meclis üyesi olur bu şekilde konuyu da kapatırız. Sayın başkanım…

Çağlar HASPOLAT- Seviniriz başkanım…

Tarkan DÜZMAN-  Olabilir mi, olabilir mi acaba? Güldürme başkan bizi ya.

Veli TOPAL- İçinde bulunduğumuz ay Muharrem Ayı İslam dininde önemli aylardan birisidir. Ben bu ayda yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların kabul edilmesini diliyorum. Ayrıca 1378 yıl önce bu ayda şehit edilen Hz. Hüseyin ve 70 arkadaşını saygıyla anıyorum, Allah kabirlerini cennet etsin diyorum. Bir dahaki meclisi de 6 Ekim Cuma günü saat 18.00.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım…

BAŞKAN- Buyurun son söz sizin.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri kıymetli katılımcılar bende hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanım Gümüşpala ve Naldöken güzergâhındaki 7000 Sokak ve altında bulunan 45.152 m2lik bir alanın kısmen park, kısmen temel eğitim öncesi öğretim…

 

BAŞKAN- Latif Bey size teşekkür ederim kardeşim. Gündemi değiştirmede uzman bir siyasetçi oldun, buyurun devam edin.

Latif AYDEMİR- Kısmen trafo, kısmen yeşil alan olan alanın grupta da sohbeti oldu sayın başkanım…

BAŞKAN- Jeolojik etütlerin bir kısmı yapıldı değil mi?

Latif AYDEMİR-  Şimdi sayın başkanım 25 binlik 5 binlik…

BAŞKAN- Bir Sibel Hanım konuşsun o konu ile ilgili.

Latif AYDEMİR- Şöyle ben firmanın X bir firmanın başvurduğunu, bu firma hakkında da mekansal planlama daire başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı dahil bir büyüğümüzün görüşülerek bu kişinin İstanbul ve Ankara da firma bazında ismini kullanmak istemiyorum çok ciddi sıkıntılar doğurduğunu, fakat aynı firmanın İzmir e ilk kez gelip Büyükşehir ve Bayraklı belediyesiyle bu tür benzer görüşmeler yaptığına dair sadece bir duyum aldım. Bunun yapılıp yapılmaması…

BAŞKAN- Bir kere jeolojik etütlerle falan bizim hiç ilgimiz yok buyurun.

Latif AYDEMİR- Böyle bir girişim var mı? Sayın başkanım.

BAŞKAN- Bizim jeolojik etütlerle ne ilgimiz olabilir. Bakanlıktan değiştirmiş gelmiş adam.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım özür dilerim ben bir tamamlayabilir miyim? Çünkü orada oturan vatandaşlarımız Sarıyer, Tarabya gibi görünen deniz manzarasından dolayı yıllar önce terklerinden dolayı yapılan yeşil alan olduğu için buradaki o insanların balkonda oturup körfeze hakim olan manzarasından yoksun duruma düşecek. Bu durum da çok önemli olduğu için bu güzergahtaki insanların ben buradaki beden dilini ifade etmeye çalıştım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sibel Hanım buyurun.

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-   O bölgede Latif Bey’in söylediği alan bakanlığın ilk onayladığı planlarda uygun olmayan Jeolojik sakıncalı alan çıkmıştı ama parsel maliki kendisi tekrar bir jeolojik etüt hazırlatıp bakanlığa sunduğunda önlemli alan olarak elimize geldi ama o bölgenin yapılaşmaya açık olmasıyla ilgili henüz bizim elimizde bir taslak veya öneri veya teklif bulunmamaktadır.

Latif AYDEMİR- Parsel maliki mi, X bir müteahhit mi? Sibel Hanım.

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-   Kişinin müteahhit olup olmadığını bilmiyorum, sadece yaptıran kişinin ismi ama şuanda onu da hatırlamıyorum. Bakanlığa kendi hazırlattıkları jeolojik etütleri sundular…

BAŞKAN- Biz yapmıyoruz o işleri. Jeolojik etütlerin bakanlıktan heyelan bölgesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına bakanlık karar veriyor.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım yeşil alan olmasıyla tekrar imara açılması… 45152 m2  sayın başkanım…

BAŞKAN- Hayır hayır. Plan önerisi gelmedi bize daha onu diyor.

Sibel BAŞALOĞOLU (Plan ve Proje Müdür V.)-   Elimizde herhangi bir şey yok, tasarlanan şeyin de ne olduğunu bilmiyoruz.

BAŞKAN- Ortada bir şey yok daha.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi bir meclis üyesi arkadaşımız böyle çözüm üreten aynı böyle Latif AYDEMİR gibi çözüm arayan, çözüm üreten vatandaşa çözüm yolu arayan bir meclis üyesi olmalıdır örnek burada.

BAŞKAN- Tebrik ettim bende zaten.

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle biz de.

Latif AYDEMİR- Teşekkür ettim bende her ikinize sayın başkanım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Çağlar HASPOLAT- Ayrıca bir meclis üyesi bir şikâyet merci değildir yani kendisi şikâyetçi olması şikâyetten veryansın etmesi yanlıştır bunu anlatmak istemiştim.

BAŞKAN- Evet anlamıştır arkadaşlar.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım Ali ALAN, Ayşegül ÇETİNKAYA,  Cindi Can POLAT, Mustafa ÇEKİÇCİ, Hayrettin GÜNGÖR ve Fatma ATALAY’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- 6 Ekim Cuma günü saat 18.00 de görüşmek üzere.

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

                                                  Sema TURAN                                              Tahsin ÜNAL

                                                           Üye                                                                Üye