Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 10/10/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Ekim ayı III. Birleşimi 10.10.2017 Salı günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                               

                                                                                                                                                     Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                10.10.2017

                                                                                                                              Salı

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. 4. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.