Meclis Çalışmaları

06/10/2017


BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 06.10.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    :  Ali ŞENAY – Cindi Can POLAT- Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR – Mustafa ÇEKİÇCİ- Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Fatma ATALAY – Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Maddelerin gündemde olduğu gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Gündemin birinci maddesi buyurun.

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-950) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 parselin kuzeyinde kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 7.50 m. x 4.50 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar ve Çevre Sağlık komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu gündem maddesinin İmar ve Çevre Sağlık komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1019) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'ın açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu olarak atanmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Başkanım komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu mazbatanın komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşım var mı? Evet, Ramazan Bey.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Bayraklı belediyemiz Muharrem ayı geleneğine uygun bir şekilde 5 bin kişiye yaklaşık aşure etkinliği düzenlemiştir. Yapılan yardımları Allah kabul etsin başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının açılışı yapılmıştır. Yeni yasama yılının ülkemize yeni, modern daha çağdaş, uygar ülkeler seviyesine getirebilecek yeni yasaların çıkarılabileceği bir yasama yılı diliyorum ve halkımızın kişi başına düşen milli geliri arttıracak yeni yasaların oluşturulmasını temenni eder ve yeni yasama yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkür ederim. İsmail Bey buyurun.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan değerli meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan belki sizin bilginiz yok ama Tepekule Mahallesinin daha önce bir Yahyaoğulları veya Tanerler ile ilgili tapularda sıkıntılar vardı vatandaşlar mahkemede uğraşıyordu. Büyükşehirle açılan davada bu sorun çözüldü ama Sayın Hasan KARABAĞ, başkan çözüldü demişti yalnız bu davalar dilekçeleri tekrar gelmeye başladı vatandaşlara. Bunu belediyemizin Hukuk müdürlüğündeki görevli arkadaşlar inceler ve takip ederlerse sevinirim. Çünkü vatandaşa cevap verilmesi lazım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet, Fahrettin Bey bu konuda bilgi sahibi.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım iyi akşamlar. Sayın başkanım 2009 yılında Tepekule Mahallesinde 2006 yılında yapılan bir yanlışlıktan ötürü encümende o zaman karar almıştık terkler yapılmamıştı. Bu fakir fukaranın aldığı arsaları terkler yapılmadığı için arsaların yol bölümlerini ipotek olarak ipotek altına alınmıştı, tekrar burada oturan arkadaşlarımızın ödemesi için Tanerler dava açmıştı. Ekonomik durumu iyi olan arkadaşlarımızdan bu ücreti almışlardı konuyu biz belediye başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ’a getirdiğimizde başkan yardımcısı Bahar Hanım da bu konuyla ilgili bilgilidir ve imar ıslah planları iptal edildi vatandaşımızın talebi üzerine belediye başkanımızın kararlı duruşu nedeniyle Büyükşehir’e yerel mahkemeleri kazandık temyizi de kazandık. Büyükşehir’e gelip tıkandığında Büyükşehir belediyesine de biz dava açtık o zaman 2013 yılında. 2014 yılında kararı kazandık Veli Bey de biliyor daire başkanlığına gönderildi ve burada ipotekli olan yerlerin bazı yerlerin encümen kararıyla belgeler geldi tapu dairesine iletildi. Fakat bu kazanılan davanın tekrar Danıştay’a karar düzeltme adı altında geri gönderildi Büyükşehir davayı geri gönderdi, şimdi onun sonuçlarını bekliyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet onu, hukukun ne karar vereceğini önceden kestirmek mümkün değil.

Fahrettin ORANDI- Şimdi bu Danıştay’da arkadaşlarımız iktidarda bu yargıda vatandaşın haklı bir talebi sadece bir Bayraklı’da değil de İzmir de 32 bin ipotekli böyle konut Karabağlar’da var, İzmir’in her ilçesinde var. Bu emsal karar teşkil edecektir, Türkiye’de de bu ses getirecek bir karar olacaktır. Arkada iktidar partisi arkadaşlarımız bu konuda yardımcı olurlarsa kendilerine teşekkür ederiz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet, teşekkür ederiz. Bir dakika bu konu hakkında mı Çağlar Bey? Evet buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım Ak Partili meclis üyelerinin ya da Ak Partili olanların yargıya müdahale etme gibi bir durumu yok. Burada esas konu bir ilçe belediyesi düşünün bir Büyükşehir belediyesiyle ters düşüp de vatandaşın işini halledemiyorsa ilçe belediyesiyle Büyükşehir belediyesi arasındaki iletişim bozukluğu, koordinasyon bozukluğu ya da ters düşmeden kaynaklanan bir şey. Bu Büyükşehir’in açtığı bir dava ve Büyükşehir’in temyize gönderdiği bir dava daha çok siz bunu büyükşehir ile çözmeye çalışın, Büyükşehir’e söyleyin siz bunu Büyükşehir halletsin.

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet konu anlaşılmıştır. İlçe belediyemiz konunun takipçisi…

Ali KÖKOĞUZ- Başkan konu nedir? Onu anlayamadık daha.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Konu Yahyapaşa… Efendim…

Veli TOPAL- Tanerler şirketi efendim. Tanerler ile vatandaşın arasındaki sorun.

Ali KÖKOĞUZ- Fahrettin Bey 10 dakika konuştu biz bir kelimesini anlamadık. Bu dava konusu nedir?  Sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bir dakika Ali Bey karşılıklı olmasın. Evet, buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu Tepekule Mahallesinde vatandaşlarla Tanerler diye bir şirket var onların arasındaki bir dava konusu.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan bu Tanerler ile değil sadece Büyükşehirde’ki imar müdürlüğünün yaptığı hatadan kaynaklanan bir sorun. Tanerler yol terklerini yapmıyor belediye ve bundan dolayı Tanerlere…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şimdi benim anladığım kadarıyla bu daha çok Büyükşehir’i ilgilendiren bir konu ve…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan siz konuyu anladınız mı? Anladığınız dilden bir anlatır mısınız? Anladınız mı nedir konu?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Anladım. Şimdi konunun kısacası, Yahyapaşa arsaları olarak anılan yerlerin oradaki hak sahipleriyle zamanında hak sahibi olmuş, tapu sahibi olmuş insanlarla onun adına hareket eden şirketin dava konusu…

Ali KÖKOĞUZ- Dava konusu nedir?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Dava konusunu önergeyi getiren arkadaş izahat etti. Buyurun siz daha anlaşılır bir dille anlatın.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarımız Büyükşehir ile bu konuyla ilgili Büyükşehir’in geçmişte yapılan bu hata Burhan ÖZFATURA zamanında 1986 yılında encümende yapılan bir hata bu. Yapılan bu hata ve…

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Dinleyin efendim dikkatli bana sormayın arkadaşı dinleyin.

Fahrettin ORANDI- Büyükşehir belediye başkanımız da bu konu ile ilgili dava açılmıştır, davalarında takip edilmesiyle ilgili tabi Büyükşehir belediye başkanımız da bu konuda yardımcı olmuştur. Yani bugünkü büyükşehir belediye başkanımızla ilgili değildir bu 1986 da…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 1986 dan bu yana süren bir dava.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım ortada bir dava var, ortada bir hata var nedir bu hala bu mecliste anlaşılamadı. Lütfen bunu siz anladığınız dilden anlatın sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Benim anladığım…

Ali KÖKOĞUZ- Kaç kez ne görüşüldü? Hangi konu?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şu an ki… Ali Bey sizin müdahaleniz dahil benim şu ana kadar anladığım şu; 1986 yılında o dönemki belediye başkanlığı zamanında encümende bir hata yapılmış.

Ali KÖKOĞUZ- Ne hatası?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Hata imar planlarıyla itirazlar…

Ali KÖKOĞUZ- Enteresan nokta bu zaten sayın başkan mecliste biz dişe dokunur bir şeyler söylememiz lazım ki vatandaşlar için bir şeyler yapabilelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- O zaman bilginiz varsa siz buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Bilmiyorum öğrenmek istiyorum başkanım deminden beri kıvranmam o nedenle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Konunun icra makamı gibi bana sorduğunuza göre bende arkadaşlardan bilgi alarak aktarıyorum ancak. Yani sizinki polemikten öte bir şey değil ve üstelik ucuz polemik.

Ali KÖKOĞUZ- Anlayamadık sayın başkan?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Yani polemiğin bile kalitelisi olur ama sizinki çok ucuz bir polemik.

Ali KÖKOĞUZ- Ya anlamadık.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Senin anladığın gibi bende anlamaya çalışıyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Siz de anlamadınız yalan söylemeyin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu kadar uzatmaya gerek var mı?

Ali KÖKOĞUZ- Doğru konuşmuyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Meclisimizi doğrudan ilgilendiren bir konu değil arkadaşın biri soruyor öbür bilende cevap veriyor hepsi bu kadar. Evet, bu konu yeterlidir. Şimdi değerli arkadaşlarım izninizle ben siyaset üstü bir konuda hepinizin hislerine tercüman olacağına inandığım bir konuda bende sizlerle bir dileğimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bazı konular siyaset üstüdür, tanrı inancı insanların tanrı inancı siyaset üstüdür. Her din ve o dinin peygamberleri siyaset üstüdür, ülkelerin kurucu liderleri kurtarıcı liderleri, şehitleri, gazileri siyaset üstüdür. Son dönemlerde bir takım meczuplar ülkemizin kurucu liderine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderine karşı bırakın hiç ağza alınmayacak galiz laflar sarf etmektedir.  Ben inanıyorum ki her partiden insanımız bundan derin ızdırap duymaktadır. Son olarak dün akşam televizyonlarda izlediğimiz adı Kadir MISIRLIOĞLU olan bir meczup, üstüne basa basa söylüyorum adı Kadir MISIRLIOĞLU olan bir meczup, bizim ülkemizin kurucu kurtarıcı liderine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderine ağza alınmayacak galiz hakaretlerde bulunmuştur. Hepimizin izleyen herkesi isyan ettiren bu tip davranışlara karşı ben sizlerin hislerine tercüman olarak bu konuşmayı yapıyorum. Sayın başkanımız burada olsaydı bunu bir önergeyle kınama kararıyla da kamuoyuna duyurmak isterdim. Şimdilik bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum eminim ki her partiden insan hangi partiye oy verirse insan bu galiz hakaretlere daha fazla tahammül etmeyecektir. Teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Biz teşekkür ederiz.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet gelmeyenler Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Fatma ATALAY – Aynur ÇETİN- Tahsin ÜNAL’ın izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Toplantımız ne zaman Veli Bey.

Veli TOPAL- 10 Ekim Salı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 10 Ekim Cuma günü saat 18.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.

 

Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                               Sema TURAN                      Fatma Duygu KUMAŞ                                                                                                                              Üye                                        Üye