Meclis Çalışmaları

06/10/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 06.10.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.10.2017 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi. 

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-950) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 parselin kuzeyinde kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 7.50 m. x 4.50 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1019) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi için Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ'ın açma, kapatma, devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu olarak atanmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :123

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ayşegül ÇETİNKAYA, Fatma ATALAY, Aynur ÇETİN, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. 3. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 10.10.2017

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                    

                                                                                   Necati YILDIZ

                                                                                                                      Meclis I. Başkan V.