Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 12/10/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Ekim ayı IV. Birleşimi 12.10.2017 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                              

                                                                                                                                                  Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                12.10.2017

                                                                                                                               Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

10.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6999) Bayraklı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.