Meclis Çalışmaları

10/10/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 10.10.2017 GÜNLÜ III. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2017 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi. 

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :124

 

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Âdem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. 4. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 12.10.2017

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Meclis Başkanı