Meclis Çalışmaları

10/10/2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 10.10.2017 TARİHLİ III. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ -  Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL .  

HAZIR BULUNMAYANLAR: Adem SEÇİLMİŞ - Latif AYDEMİR.           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Yeterli çoğunluğumuz vardır birleşimi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6998) Bayraklı Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL-   Evet Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  Sevgili arkadaşlar belediyemizin 2018 yılı Performans Programıyla ilgili değerlendirmeme geçmeden önce genel olarak performans programıyla ilgili temel bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Performans programı bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerini içeren programdır. Burada program dönemi bir takvim yılını ifade etmektedir. Performans programları öncelikle idarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olmak durumundadır. Stratejik planlar 5 yıllık hazırlanırlar ve idareye ait stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için stratejik hedefler içerirler. Bu stratejik hedeflerin, idare tarafından takip edileceği taahhüt edilen stratejik göstergeleri vardır. Tamamından da anlaşılacağı üzere 5 yıllık hazırlanan stratejik planların yıllık uygulama dilimleri performans programını ifade eder. Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayışla ele alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idarelerinin kamu hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunabilmek için bütçeleri ile faaliyet bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına yıllık performans hedefleri ile göstergelerine dayandırmaları gerekmektedir. Performans programları kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında etkinlik sağlar. Performans programları saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli bir araçtır. Performans programları uzun vadeli bakış açısı sağlar. Kısa bir performans programı tanımından sonra belediyemizin performans programı ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Bayraklı Belediyesinin 2015-2019 yılı Stratejik Planı 7 temel hizmet ekseni etrafında belirlenmiş, 7 stratejik amaç ve bu amaçlar altında alt amaçlar şeklinde ortaya konan 32 tane stratejik hedef yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir. Belediyemizin 2015 – 2019 yılı Stratejik Planında belirlenen stratejik amaçlara ulaşabilmek için 2018 yılında amaçlara ait kaynak ihtiyacı şu şekilde belirtilmiştir. Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması ve geliştirilmesi. 2- Hemşerilerimize içinde yaşamaktan onur ve zevk duyacakları bir çevre sağlamak. Burada ekonomik boyutunu söylemiyorum başkanım zaten bütçede bunları ele alacağımız için.

 

BAŞKAN- Buyurun siz nasıl arzu ederseniz öyle konuşun.

Veli TOPAL-   Sağlığın bütüncül yapısını ve hizmet sunumunda bilimsel gerçekleri temel alan bir bakış açısı ile hemşerilerimizin bireysel ve toplumsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek. Kentte yaşam kalitesini arttırıp, herkesin yaşamını kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak. Bayraklı halkının sosyal, eğitsel, kültürel ve sportif ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına destek olmak. Dezavantajlı gruplara destek olarak sosyal barışı tesis edilmesine katkı vermek. Katılımcı yönetim ve şeffaflık anlayışımız gereği tüm dış paydaşlarımızla ilişkilerimizi daima canlı tutmak. Sadece stratejik amaçlara ayrılan ödenek miktarlarının dikkatte alınması bile, belediyemiz kaynaklarının nasıl etkin kullanılacağı hakkında bilgi vermektedir. Bunların ayrıntısını ellerinizde bulunan performans programı taslağını incelediyseniz görmüşsünüzdür. Ancak 2018 yılında yapılacak belediye faaliyetleri hakkında özet bilgiler vermenin faydalı olacağını düşünüyorum. Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve personelin motivasyonunu yükseltmek için 2018 yılında 2 adet  seminer düzenlenecektir. Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir yapının oluşturulması ve geliştirilmesi hedefine yönelik yeni belediye hizmet binamız çağdaş iletişim teknolojileriyle donatılmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi ve vatandaşlarımızın acılı günlerinde bir nebzede olsa acılarını hafifletebilmek için araç taleplerinin tamamının karşılanması ve bu amaçla 2017 yılında 420.000 litre akaryakıt kullanılmış 2017 yılında 435.000 litre, 2018 yılında da 440.000 litre alınması planlanmıştır. Belediyemiz ve bağlı birimlerin güvenliği ve kontrolü sağlanmakta 6331 sayılı kanuna uygun olarak binaların, iş makinelerinin ve araçlarının gerekli bakımları yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğümüz gelen evrakları tasnif ederek cevaplanması gereken soru ve şikayetleri ilgili birimler ile irtibata geçerek en kısa zamanda cevaplamaktadır. 2018 yılında da aynı hassasiyetle çalışacaktır. Belediyemiz hızla E.B.Y.S (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi)’ne geçerek vatandaşın belediyemize gelmeden ilgili bilgilere ulaşması sağlanmış ve bu ağ genişletme çalışması devam etmektedir. Tapu Kadastro Müdürlüğü ile yapılan protokol sayesinde vatandaşın sorunları en kısa zamanda çözülmektedir. Aynı protokol 2018 yılında da sürdürülecektir. Belediyemizin gelirlerini artırmak için tahsilattaki artış 2016 da % 1,94 iken 2017 de %25, 2018 yılında %30’a çıkartılması düşünülmektedir. Halkımızın yaşamaktan onur duyacakları çevreyi sağlamak için, gürültü kirliliği yaratan iş yerleri ve binaların denetimleri sıklıkla yapılmakta bu tür iş yerlerinin GSM ruhsatı alması sağlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dünyayı paylaştığımız sokak hayvanlarına yönelik Doğançay da veterinerlik müdürlüğü ve hayvan barınağı bitmek üzeredir. 2018 yılında 700 sokak hayvanına kuduz aşısı yapılması, 2000 sokak köpeğine poliklinik hizmeti verilmesi ve 700 sokak hayvanının kışırlaştırılması, vatandaşlardan geleceği düşünülen 2750 şikayet değerlendirilmiştir. Ülkemize örnek olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce ilçemizin cadde ve sokakları el ve makine marifeti ile düzenli olarak temizlenmekte ayrıca halkımızın ortak kullanım alanları olan eğitim kurumları, ibadethaneler ve bakıma muhtaç olan engelli ve yaşlıların ev temizliği yapılmakta, eskiyen ve yıpranan konteynırlar yenilenmekte, tüm konteynırlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca göze hoş gelen görünüm sağlamak için 300 adet konteynır yeşillendirme kamuflajlı tel örgü ile kamufle edilmiştir. Halkımızın sağlığı açısından tehdit oluşturan sinek ve haşerelere karşı mücadele yürütülmekte, 2018 yılında bu çalışmalara daha da özenli bir şekilde devam edilecektir. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alanı artırmak, ülkemizin deprem bölgesi olduğu gerçeği göz önüne alınarak toplam parklara ilave 2017 yılında 2 adet park yapılmış, 2018 yılında 1 adet daha park yapılması planlanmaktadır. 2017 yılında eskiyen parklarımızın revize edilmesi, parklarda halkımızın spor yapabilmesi için 2017 yılında 150, 2018 yılında da 100 tane dış mekan spor aletleri kurulması planlanmaktadır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda oynayabilmesi için 2018 yılında 5000m2 çocuk oyun alanı kauçukla kaplanmış, 2018 yılında 2000m2 daha çocuk alanı kauçukla kaplanacaktır. 2017 yılında parklarımızda kullanılmakta olan 500 adet bank konulmuş, 2018 yılında 250 tane daha bank ihtiyacı karşılanacaktır. Ayrıca parklarımıza ve orta refüjlere 3500 ağaç dikilmiş, 200 bin mevsimlik çiçek dikilmiş, 2018 yılında 5000 ağaç ve 200 bin çiçek dikilecektir. 69 tane kamu bahçesi de revize edilmiştir. Sağlığın bütünsel yapısını ve hizmet sunumunda bilimsel gerçekleri temel alan çok sayıda fakir fukaranın yaşadığı ilçemizde halkımızın sağlığını korumak için 4 doktor, 7 diş hekimi ile 12 bin kişiye poliklinik hizmeti, 14 bin kişiye diş hizmeti, 2300 hastanın nâkiline, engelli ve hasta 1000 kişiye ücretsiz evde bakım hizmeti verilmiştir. 375 adet ölüm raporu düzenlenmiştir.

BAŞKAN- Veli Bey şimdi bu faaliyet raporu gibi değil de, 2018’in yapılacaklarını konuşalım biz. Yani geçmişi değil…

Veli TOPAL-  Yapılan ve yapılacakları…

BAŞKAN- Karşılaştırıyor musun öyle mi?

Veli TOPAL- Evet evet. Fen İşleri şantiye binamız ve eklentileri 2018 yılında tamamlanacaktır. 2017 yılında 65.000m2 kilit parke döşenmiş, 2018 yılında da 25.000m2 cadde ve sokaklara kilit parke döşenmesi planlanmaktadır. 2018 yılında 4000 ton asfalt kullanılmış, 2018 yılında ise 5000 ton asfalt kullanılması planlanmaktadır. 2017 yılında 2000m2 otopark yapılmış, 2018 yılında 5000m2 otopark yapılması planlanmaktadır. Bayraklı halkının daha çağdaş mekânlarda hizmet alabilmelerini sağlamak için 2 pazaryeri ve 2 spor tesisi, 7 okul ile 4 mabedin bakımı yapılmıştır ve bunlar yapılmaya devam edilecektir. Güvenli ve huzurlu bir kent oluşturulmasına katkı sağlamak hedefiyle zabıta müdürlüğümüz 750 semt pazarı denetimi, 750 seyyarla mücadele yapmış, 1500 sıhhi müesseseyi kontrol yapılmış ve bu kontroller devam edecektir. 1500 öğrencinin sınavlara hazırlanması ve 90 çocuğa kreş hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Kütüphanelerimize 6000 kitap kazandırılmış, 2 yeni kütüphane açılması, yazarlarla 7 adet imza günü düzenlenmesi ve engelli vatandaşlarımızın kitap taleplerinin %100’ü evlerinde karşılanmıştır. 3500 kişiye gıda, yakacak, giyecek, nakdi yardım, 1100 öğrenciye eğitim, 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapılmıştır. 65 kız öğrencinin barınma ihtiyacının karşılanması, Ramazan Ayı boyunca her gün 3000 kişiye iftar yemeği verilmiştir. Mağdur 140 kadınımız kadın sığınma evimizde misafir edilmiştir. Yeni doğan 2500 bebeğin ilk ihtiyaçları karşılanmış, 700 hasta, yaşlı ve engellinin evlerine gidilerek tıraş edilmiştir. Ve ayrıca Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapmış olduğumuz etkinliklerle Cumhuriyetimize, Bayrağımıza ve Ata’mıza sahip çıktığımızı ve bu değerlerimizi unutturmayacağımızı vurgulayarak yerel ve ulusal basında yer almasını sağlayarak ilçemizin tanıtılmasına katkı sağlanmıştır. Bu faaliyetlerde ön görülen kaynak ihtiyaçlarının konuşmasını uzatmamak adına tek tek belirtmek istemedim. Zaten bu faaliyetlerin kaynağının ihtiyaçlarını performanslarını hedef tabloları ve faaliyetleri maliyetleri tabloları ayrıntılı olarak görebiliyoruz. Ülkemizin en yakıcı sorunlarından biri olan işsizlik, maalesef Bayraklı da büyük bir sorundur. İşsizlik bütün kötülüklerin anası olması nedeniyle acilen çözüm bulunması gereken bir sorundur. Bu sorunun temel çözüm mercii, merkezi hükümettir. Ancak belediye olarak bütçemiz imkanları dâhilinde işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanması, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olduğunu düşünmekteyiz. Hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılması bu bağlamda değerlendirilmelidir. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri tüm bu açıklamaların ışığında değerlendirildiğinde, 2018 yılı Bayraklı Belediyesi Performans Programının da öncekiler gibi Bayraklın halkının ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda bütçenin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlandığı görülmektedir. Konuşmamı burada bitirirken Performans Programını hazırlayan, başta Belediye Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.  Saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkürler. Evet söz almak isteyen? Aynur Hanım buyurun.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Söze başlamadan evvel Sayın Veli TOPAL’ın sunumunu hep birlikte dinledik. Burada sizin de müdahale ettiğiniz üzere…

BAŞKAN- Kıyas yapmak istedi.

Aynur ÇETİN- Faaliyet raporu kapsamında bir değerlendirme yaptı Sayın Veli TOPAL, bunu faaliyet raporlarınızda zaten değerlendirirken, oylarken ayrıntısıyla dinliyoruz. Biz beklerdik ki Performans Programı, 2018 Performans Programını bugün burada görüşeceğiz. Yapılanlar yapıldı zaten. Yani geçmiş yıl içerisinde şunları yapacağız, daha fazla bunları getireceğiz hizmeti atlatma noktasında planlarımız projelerimiz bunlar sözlerini duymayı beklerdik. Ama yine…

BAŞKAN- Onlar yazılı verildiği için…

Aynur ÇETİN- Yine..

BAŞKAN- Kıyas yapın diye söyledi herhalde…

Aynur ÇETİN- Anladım şimdi biz kıyaslamayı yaptık. Onunla ilgili olarak da müsaade buyurursanız bende birkaç kelam etmek isterim.

BAŞKAN- Buyurun.

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan Performans Program taslağının daha ilk sayfasında diyor ki; “Göreve geldikten sonra Bayraklı tarihin, turizmin ve ticaretin merkezi olacak hedefini ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attık.” Hepimizin malumudur ki yasa gereğince seçimle iş başına gelen belediye başkanı kalkınma plan ve programı ve bölge planlarına uygun olacak şekilde 5 yıllık stratejik plan hazırlamak,  5 yıllık stratejik planları her bir yılda gerçekleştirilmesi gereken performans programlarına bölmek ve belediye bütçesinin de stratejik planda yer alan, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans ölçütünde yeni stratejik plan ve performans programlarına göre hazırlamak ve performans programları buna uygun hazırlanan bütçe doğrultusunda da belediye hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek durumundadır. 2014 Mart ayından beri saygıdeğer meclisin önüne gelen bütçe ve kesin hesap tabloları ve hatta performans programları değerlendirilirken sözün başında da, sonunda da kaynaklarınızın darlığından, gelirlerinizin azlığından, bütçenizin küçüklüğünden, yetkilerinizin bütün şehir yasası ve bir kısım mevzuatla kısıtlanmasından dem vuruyor, bu kaynakla, bu bütçeyle, bu yetkiyle bir yandan bu kadar iş çıkarabildik derken bir yandan da renkli, boyalı, süslü performans kitaplarıyla insana dokunduk, vizyonu yükselttik, misyona layık işler ortaya koyduk, örnek alınası projelerle Bayraklı’yı yükselttik ve yücelttik, örnek alınan bir belediye olduk, hedeflerimizi tutturduk diyorsunuz. Bizde diyoruz ki; Bayraklı’lının aklını ve zekâsını küçümsemeyin. Bayraklı da turizm merkezi olma adına ne yapılmıştır? Ticaret merkezi olma adına ne yapılmıştır? Bayraklı’da tarihe imza atmayı sağlayacak kadar belediyecilik adına ne yapılmıştır? Bu soruların cevaplarını 5 yıllık hizmet döneminde son viraja girdiğimiz bu günlerde halen daha bekliyoruz. Ve 2018 yılı Performans Programını bugün burada değerlendirirken yine aynı tablo, yine stratejik plan hedeflerini tutturamamış bir program var önümüzde. Oysa hep diyoruz ki Bayraklı kültürel, sosyal ve tarihi geçmişi, coğrafi ve doğal olanakları ile stratejik planda belirlenen vizyon ve hedeflerin de üzerine çıkabilecek rezervlere sahiptir. İlçemiz İzmir’in yeni kent merkezinde ve konum itibariyle İzmir’in en güzel yerinde bulunan tarihi geçmişi ve farklı turistlik değerlere sahip olması bakımından özellikle kültür ve doğa turizminde gelişmeye ve yükselmeye son derece açık, kıyı ve sahil avantajına sahip, yeni ve planlı yapılaşmaya imkan verecek alan rezervleri bulunan, öte yandan kentsel dönüşüm plan ve programının içinde kalmış olmakla en etkili ve verimli belediye hizmeti sunabilme imkanı tanıyan ve her türlü belediyecilik hizmetinde iş birliği yapmaya gönüllü olacak genç dinamik ve kalabalık nüfusa sahip bir ilçe. Ancak ilçenin bu rezerv ve yeteneklerini fırsata ve kamusal kazanca dönüştürme yolunda yine ümit vaat etmeyen bir performans programını tartışıyoruz bugün. Geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da görünen şu ki 2018 yılı Performans Programı mevcut bütçe kapasitesi dikkate alındığında, stratejik plan hedeflerine minimum maliyet ile maksimum faydaya ulaşma esasına dayalı bir performans programı değil. 5 yıllık stratejik planda belirlenen performans amaç hedef ve maliyet rakamları daha ilk yıldan itibaren planlananın çok üzerine çıkmış. 2018 yılı için stratejik planda belirtilen maliyet rakamı 161 milyon 718 bin lira iken, 2018 Performans Programındaki maliyet bir kısım faaliyetlerin maliyetlerinde kemer sıkmaya gidilmesine rağmen, 218 milyon 100 bin lirayı bulmuş. Bayraklı’nın her belediye için olmazsa olmaz olan zaruri hizmet ihtiyaçlarının giderilmesi için harcanan pay, vizyonu gerçekleştirmeyi bırakın yakalamaya bile olanak vermeyecek bir şekilde yaratıcı ve yatırımcı hizmeti kısıtlamakta. Giderek daha yüksek miktarlarda borç alma yoluna giden belediyemiz, mali kaynakları arttırıcı tedbirler alma noktasında bu performans programında da yetersiz kalmıştır. Yeni gelir kaynağı yaratacak hedefler konulamaması, ilçenin az önce sıraladığımız rezervlerini ekonomik kazanca dönüştürememesi ve hatta mevcut gelirlerin toplanmasındaki zafiyetin şiddetle devam ettiğinin görülmesi nedeniyle bugüne kadarki performans programlarında olduğu gibi 2018 yılı Performans Programı da maalesef yerinde sayan yatırıma ve yaratıcı hizmet anlayışına kapalı bir tablo sergilemektedir. Üzülerek tekrarla ifade etmek istiyoruz ki; stratejik planda mevcut olan hedeflerin pek çoğu yine maalesef gerçekleştirilebilir olmaktan uzak kalmış, önceki yıl hazırlanan performans programında mevcut faaliyet, maliyet tablolarındaki rakamsal ifadelerin neredeyse tamamına belli bir yüzde eklenerek hazırlanmış maliyet tablolarının sunumundan öteye gidememiştir. 2018 yılı Performans Programı da önceki yıllardaki performans programlarının tek bir istisna hariç birer tekrarından öteye geçememiş, programda yükselen sadece maliyet kalemlerinin rakamsal değerleri olmuştur. Programı incelediğimizde önceki yıldan farklı olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünün çöp konteynırlarını yeşillendirme kamuflajlı tel örgü ile muhafaza edilmesine yönelik 200 bin lira bütçeli bir plan mevcut, ancak planlanan bu hizmetin de diğer pek çok hizmette olduğu gibi ilçenin tüm mahallelerini adaletli ve eşit şekilde dağıtılmadığı da ortada. Zira dikey yerleşim yerlerinde bu konteynırları görebilmekteyken yatay yerleşimin bulunduğu pek çok yerde halk kamuflajsız çöp konteynırına bile daha hala muhtaç. Performans tablolarını incelerken dikkatimi çeken bir başka konu da önceki yıl performans programlarıyla karşılaştırıldığında gördüğüm rakamlar arasındaki farklar. Aynı stratejik plan başlığı altında bulunan aynı performans hedefinin bir önceki ve daha önceki yıl tablolarında yazılı rakamları ile 2018 yılı tablolarında önceki yılların verilerinde neredeyse tamamına yakınında fark var. Rakamsal veriler bile geriden gelen yıllara ait verilerle örtüşmüyor. Bu programların masa başında hazırlanıyor bir sonraki yıla kadar geriye de ileriye de bakmıyorsunuz bu belli. Ancak bayraklı halkı giderek artan şiddetle sizden hizmet bekliyor. Düşmeden güvenle yürüyebileceği yollar, otopark olmadığı için yollara, kaldırımlara çift sıra dizilmiş araçların üzerinden akrobasi yapmadan geçebileceği kaldırımlar, otoparklar, 2’inci sınıf vatandaş muamelesi görmeden kurtulacağı çağdaş kentsel yaşam alanları, rant fırsatçılığına izin vermeyeceğiniz kent projeleri, herkesin eşit şekilde faydalanabileceği sosyal donatılar, yatay - dikey yerleşim yeri ayrımı yapmadan hizmette eşitlik, adalet bekliyor. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim eskiden ağır gramajlı kuşe kağıda basılıyordu bu performans program kitapları. Dedik ki; “ne gerek var bunca şaşaaya, maliyete? Damlaya damlaya göl olur, 3 kuruş da olsa maliyeti kısarsak keseye, kasaya katkı olur. Halka hizmete harcayınız o paraları” Bu yılki kitapçık kuşe kağıt değil, daha mütevazı olmuş ve tabiî ki mutlaka daha ekonomik olmuş. Bütçeyle ilgili rakamsal verilere ve performans ile bütçe irtibatına değinmeyeceğim. Zira bütçe oylanırken zaten bu konuları tartışacağız. Sonuç olarak her yıl olduğu gibi bu yılki performans programında da mevcut gelir bütçesi yine borca, borçlanmaya, personel ücretlerine, hizmet alımlarına harcanmaya planlanmış. Bu performans programı bütçenin yatırım bütçesi olmasına mani bir programdır. Belediyemiz ve ilçe halkımız için yaratıcı, atılımcı, girişimci hedefler ve programlar beklemekteyiz. Beklemekten de hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. 2018 yılı performans programına ait olduğu Stratejik Plan ve Hedeflerine dahi yetişemediği, yaratıcı, atılımcı, girişimci ve yatırıma yönelik olmadığı, Bayraklı halkının beklentilerine yetişemediği ve ihtiyaçları tatminkâr düzeyde karşılamadığı için AK Parti Meclis grubu olarak red oyu veriyoruz. Saygılar sunuyor teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaşım var mı? Buyurun Şeref bey.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aynur hanım söylediklerini zannediyorum gözlerini kapatarak yazmış akşam hazırlığını öyle yapmış. 2018 yılında Bayraklı Belediye Performansı önceki yıllara göre daha fazla yatırım, daha fazla hizmete yönelik olduğunu  rakamlarla şimdi anlatacağım sizlere. Hedef 270 bin bütçe, hedef bu bölgeyi, bu bütçeyi en iyi şekilde insanımızın ayağına götürmek. Temizlik, park bahçe, okul, tamirat, bakım cami temizlikleri artık hedef değil bizim asli işimiz oldu. Sokaklarda parke taşı döşemesi 24 mahallede 2018 yılında bitecektir. Veterinerlik binamız da son model hale getirilmiş Cem evi, Fen işleri şantiyesi, araç bakım atölyesi, BAY-GEM’in 10 derslikten 20 dersliğe çıkartılması bunlar 2018 yılında bitmiş halidir. Bütün basket sahaları zeminleri modernize edilmektedir. 2018 yılında bütçenin 2 trilyonu yatırım iken 40 trilyonu hedeflemekteyiz. 2017 yılında 2000 engelliye ulaşılmışken 2018 yılında 5000 engelliye ulaşarak dokunmak istiyoruz. Semt evlerinde 2017 yılında 150.000 insana hizmet verirken, 2018 yılında 300.000 ‘i hedefliyoruz. Yani Bayraklı’nın tamamına dokunmak istiyoruz. Diş polikliniklerimizde 18.000 kişi dişten faydalanırken bunu 50.000 kişiye çıkartmak istiyoruz. Sizin söylediğiniz gibi Aynur hanım. Plan tadilatları ile daha modern binaların önünü açacağız. Çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Gerek İzmir’in gerek İzmir dışındaki bütün yatırımcıların merkezi Bayraklı olacak ve siz de alkışlayacaksınız. 2018 yılında Bayraklı, umutların yarınlarımızın yükselen trendi olacaktır ve siz de alkışlayacaksınız. Hedef İzmir’in merkezi olmaktır. Sonuç olarak bütçe insanımıza, hizmet Bayraklı’ya, emeklerimiz sizlere, verdiklerimiz ürettiklerimiz hepinize. Buradan sesleniyorum devleti yönetenlere, devleti…

BAŞKAN- Şeref bey biraz mikrofondan uzaklaşırsanız.

Şeref BALBAY- Buradan sesleniyorum devleti yönetenlere, devletin cami önüne bırakıp gittiği Bayraklı’dan hizmetleri bir umutla, bir ümitsizlikle bekliyoruz. Devletini arayan, hizmetini arayan, devlet babasını arayan Bayraklı’dan selamlar saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Evet buyurun Çağlar bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis iyi akşamlar diliyorum. Sayın Şeref BALBAY  ve Veli TOPAL bey in anlattığı normal bir belediyenin rutin yapması gereken şeyler yapması gereken hizmetler. Bir şey daha unuttu Şeref bey, geçen sene 15 kişiyi tıraş etmişsiniz bu sene 150 kişiyi tıraş etmişsiniz onu unuttun. 2018 yılında…

BAŞKAN- Tıraşta sınır yok yapabiliriz yani. Siz tıraşlı gelmiyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Orada iyi bir performans sergilemişsiniz bunu unuttunuz başkanım önemli bir konu bu.

BAŞKAN- Mesela Tarkan bey tıraş istiyor, sen tıraş istiyorsun.

Çağlar HASPOLAT- Kalsın. Şimdi sayın başkan performans kitapçığını biz de inceledik. AK Parti grubu olarak Aynur hanım görüşlerini bildirdi. Bir de benim birkaç tespitim olacak sayın başkanım bu kitapçıkta sizin sunuşunuzda özellikle dikkatimizi çeken, bizim de sizinle aynı fikirde olduğumuzu gösteren bir açıklamanız var bunu meclisle paylaşmak istiyorum sayın başkan demişsiniz ki; “Göreve geldikten sonra Bayraklı tarihin, turizmin ve ticaretin merkezi olacak.” Olacak daha olmadı olmasını bekliyoruz. Bu tespitiniz doğru bir tespit aynı fikirdeyiz sizinle. Sonra demişsiniz ki; “Bu hedefi biz Bayraklı Belediyesi olarak bu hedefi ortaya koyduk ve bu hedef doğrultusunda önemli adımlar attık. Pardon ne adımlar attınız bunu söyleyin. Burada ne adımlar atıldı, belediye olarak neler yapıldı onu açıklar mısınız?Belediyenin yaptığı hizmetleri ve yatırımları açıklayın. Siz göreve geldikten sonra 8 yıl geçti sayın başkan, Bayraklı’da değişen hiçbir şey yok. Hem Bayraklı’da hem Bayraklı halkının refahında, Bayraklı’nın sokaklarında…

BAŞKAN- Değişen bir şey var Çağlar bey, sizin oylarınız azalıyor.

Çağlar HASPOLAT- Olabilir başkanım, sizinki çıksın başkanım. Ulaşımda, alt yapısında, üst yapısında, Bayraklı’nın ticaretinde turizminde, kentsel dönüşümde maalesef değişen hiçbir şey yok. Ne yazıktır ki Bayraklı Belediyesinde de ve sizin yönetim anlayışınızda da değişen bir şey yok. 8 yıldır aynı şeyleri söylemekten biz bıktık siz de aynı performansı göstermekten yılmadınız. Gerçi burada da bir istikrar var ama burada da yine olan Bayraklı’ya oluyor. Sayın başkan her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı performans kitapçığı kopyala yapıştır, ezberledik artık aynı şeyler yazıyor. Rakamlar aynı rakamlar 3 – 5 puan yukarı aşağıya… Bayraklı halkı artık sizden elle tutulur gözle görülür bir şeyler görmek istiyor. Bayraklı halkı artık hizmet istiyor sayın başkanım. Borçsuz yeni bir belediye ile başladığınız bu yolda koca 8 yıl geçmiş, 9 yıla doğru gidiyoruz başkanım. Geriye baktığımızda heyecan kaybolmuş, metal yorgunluğunun tavan yaptığı bir yönetim anlayışı ve hizmet aşkının bittiği bir belediye başkanı profili sergiliyorsunuz maalesef. Vallahi bu bir gerçek sayın başkanım bizim partide AK Partide olsaydınız siz, bizim parti sizi görevden almıştı. Eğer AK Partili olsaydınız bu belediyeyi aynı şekilde yönetseydiniz…

BAŞKAN- Benden kurtulmak için her gün görevden aldırmaya çalışıyorsunuz zaten.

Çağlar HASPOLAT- Aynı şekilde yönetmeye devam etseydiniz, benim genel merkezim sizi görevden alırdı sayın başkanım. Eğer seçilmişlere saygı duyacaksak seçilmiş de halkına saygı duyacak, halkına hizmet verecek, oraya seçilme sebebini de iyi bilecek.

BAŞKAN- Görevden alınan belediye başkanları halka hizmet vermiyormuş demekki.

Çağlar HASPOLAT- Bu gün Bayraklı Belediyesi borç batağında. Bir belediyenin hesaplarına ipotek geliyorsa…

BAŞKAN- İpotek felan gelmedi.

Çağlar HASPOLAT- Bir belediyenin hesaplarına ipotek geliyorsa …

BAŞKAN- İpotek felan yok.

Çağlar HASPOLAT- İcra takipleri var başkanım.

BAŞKAN- Yok yok.

Çağlar HASPOLAT- Bir belediye öz kaynaklarını kullanamıyorsa halka nasıl hizmet verecek? İçinde bulunduğumuz bu binanın bile yarı parasını Büyükşehir Belediyesi ödedi sayın başkanım.

BAŞKAN- Tamam ödesin Allah razı olsun.

Çağlar HASPOLAT- Yoksa bitiremeyecektik rezil olacaktık.

BAŞKAN- Sayın Valimiz de verdi.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı belediyesinde çalışan memur, emekliye ayrılan personele bile biz kıdem tazminatını ödemek için kredi çekiyoruz. Yalan mı başkanım?

BAŞKAN- Bütün belediyeler öyle yapıyor. İller bankası kredisini kullanıyor yapıyor. Tamam mıdır konuşmanız?

Çağlar HASPOLAT- Aynı partili olduğunuz Büyükşehir Belediyesinin bile Bayraklı belediyesine bakış açısını siz de iyi biliyorsunuz biz de iyi biliyoruz.

BAŞKAN- Nasıl bakıyor?

Çağlar HASPOLAT- Vallahi iyi bakmıyor.

BAŞKAN- Ne diyor?

Çağlar HASPOLAT- Vallahi ne diyor… Ne dediğini nasıl söyleyeyim ben.

BAŞKAN- Ne diyor?

Çağlar HASPOLAT- Vallahi Bayraklıya Büyükşehir belediyesi, yapılması gereken hizmeti yapmıyor sizden dolayı sizi sevmiyorlar ve burada halk perişan başkanım. Bunu sizde iyi biliyorsunuz biz de iyi biliyoruz. Bunu dile getirin.

BAŞKAN- Hangimiz ben mi ayrılayım, Aziz bey mi ayrılsın?

Çağlar HASPOLAT-  Siz karar verin başkanım aranızda. Bir şey olsun yani bir şeyler yapın. Olan Bayraklı halkına oluyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki; hükümet olarak Bayraklı halkına ne yaptınız?

BAŞKAN- Gelelim ona.

Çağlar HASPOLAT- Gelelim aynen öyle. Ben şimdi siz sormadan sıralayayım. Bayraklı’yı ilçe yaptık.

BAŞKAN- Tebrik ederim. Arkadaşım söyledi bak, cami avlusuna bıraktınız dedi. Ben tekrarlarım o sözü.

Çağlar HASPOLAT- Cami avlusuna sizi bırakan Büyükşehir.

BAŞKAN- Büyükşehir bırakmadı siz bıraktınız.

Kemal BÜYÜKKESİM- Cami avlusuna bırakmadık, borçsuz bir belediyeydi, kasasında paranız vardı başkanım öyle bir şey yok.

BAŞKAN- Borçsuz bir belediye, makinası yok, işçisi yok, binası yok…

Kemal BÜYÜKKESİM- Kasamızda paramız vardı.

BAŞKAN- Sadece 6 trilyon parayla belediye mi kurulur?Kurduk biz ama.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi biz Bayraklıyı ilçe yaptık, Ege bölgesinin en büyük Adalet Sarayını da buraya Bayraklının dibine yaptık.

BAŞKAN- Bayraklı’nın değil.

Çağlar HASPOLAT- Ve adı da Bayraklı Adalet Sarayı.

BAŞKAN- Bayraklı’nın değil. Korkunuzdan Bayraklıya bağlamıyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Orası olacak Bayraklıya geçecek de…

BAŞKAN- Konut yapılacak seçmen gelecek diye Bayraklı sınırlarını geri çevirttiniz.

Çağlar HASPOLAT- Bakın o Adliyenin konumu Bayraklı sınırları içerisindedir. Kağıt üzerinde olmasa bile oraya gelen giden bütün vatandaşın alışveriş yaptığı yer Bayraklı sınırlarındadır.

BAŞKAN- Sayın Valimiz Mustafa TOPRAK çalıştı, biz de buradan meclis kararı aldık, sınırları belirledi İçişleri Bakanlığına gönderdi sizin İzmir Milletvekilleriniz engelledi bunu kabul edin. Bunu kabul edin. Hangi ofiste kimin ne konuştuğunu ben biliyorum.

Çağlar HASPOLAT- Siz iyi biliyorsunuz başkanım.

BAŞKAN- Neymiş İş Bankası Konutlarına 1.000 konut yapılacakmış yeni seçmen gelecekmiş.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi Adliyenin nerede olduğunu sen de iyi biliyorsun biz de iyi biliyoruz.

BAŞKAN- Konak’ta.

Çağlar HASPOLAT- Konak sınırları içinde olabilir ama Bayraklı Adliyesidir orası.

BAŞKAN- Olur mu öyle şey.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Adliyesidir orası.

BAŞKAN- Olur mu adam…

Çağlar HASPOLAT- Oraya gelen giden etrafındaki…

Kemal BÜYÜKKESİM-  Kağıtta Konak olabilir ama Bayraklıda başkanım her kes bunu böyle biliyor. 

BAŞKAN- Öyle biliyor, o zaman Bayraklıya aldırın kardeşim.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Biz elimizden geleni yapıyoruz.

BAŞKAN- Niye Konak’a verdiriyorsunuz oradaki konutların vergilerini?

Kemal BÜYÜKKESİM-  AK Parti grubu olarak Bayraklıda uğraşıyoruz Bayraklı’ya aldırmak için.

BAŞKAN- Hep sizin adamlarınız engelledi. Bir kararnameye bakar o.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi o bütün Adliyenin ekmeğini Bayraklı esnafı yiyiyor o bölgede yaşayan esnaf yiyiyor tamam mı. Orada…

BAŞKAN- O Adliyenin etrafındaki bütün konutların parasını da Konak Belediyesi alıyor. 

Çağlar HASPOLAT- Siz vergi almak için, emlak vergisi almak için…

BAŞKAN- Hizmet veriyorsak vergi alacağız.

Çağlar HASPOLAT- Siz oradan bakıyorsunuz.

BAŞKAN- Ya siz o bölge Bayraklı’ya bağlanmasın mı istiyorsunuz?

Çağlar HASPOLAT- İstiyoruz o ayrı bir dava. Oraya da o hizmet yapılmış, oraya da o Adliye Sarayı yapılmış.

BAŞKAN- Konak Belediye Başkanının yanına Büyükşehir’de yanına gidin söyleyin oraya hizmet etsin arkadaş.

Çağlar HASPOLAT- Onu da siz söyleyin. O da sizin aynı partidaşınız siz söyleyin.

BAŞKAN- Ben de söylerim.

Çağlar HASPOLAT- Bizi hiç dinlemez.

BAŞKAN- Ben de söylerim.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi İzmir’e, Bayraklı’ya pardon İzmir Gelirler Vergi Dairesi Başkanlığı Merkezi’nin Bayraklı sahilde inşaatı bitmek üzere. Yine aynı şekilde  İzmir Defterdarlık ve Milli Emlak Genel Merkezini yine Bayraklıya yaptık inşaatı bitmek üzere.

BAŞKAN- Emniyet Müdürlüğümüz buraya gelmek istiyor.

Çağlar HASPOLAT- Emniyet Müdürlüğü şu anda yer tespiti yapıldı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü de buraya gelmek istiyor. Yani Bayraklı artık…

BAŞKAN- Ama olan bir şey biten bir şey yok daha.

Çağlar HASPOLAT- Hangisi bitti başkanım.

BAŞKAN- Biten kullanılan bir bina yok.

Çağlar HASPOLAT- Ya bitti ikisi de bitti.

BAŞKAN- Kaymakamlık ben mahkemeye verdim de öyle yapılacak oraya.

Çağlar HASPOLAT- Teşekkür ederiz sağ olun Allah razı olsun.

BAŞKAN- Rica ederim. Doğru Kaymakamlığı da ben yapıvereyim size.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Kaymakamlık binası da ciddi…

BAŞKAN- Güzel bir yer olacak.

Çağlar HASPOLAT- Ciddi güzel bir olacak.

BAŞKAN- Ama hala umutsuz konuşuyorum ben sizin Milletvekilleriyle oradan oraya atıyorlar kurumlar arası. 

Çağlar HASPOLAT- Şu anda bütün izinleri alındı, ufak bir aşaması kaldı ve gerçekten yapılacak güzel bir eser de çıkacak ortaya.

BAŞKAN- 2018 de inşallah başlasın.

Çağlar HASPOLAT- Burada yat limanı Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı tarafından…

BAŞKAN- Yapılacak.

Çağlar HASPOLAT- Bütün Çet’leri metleri izinleri alındı…

BAŞKAN- Hastane ne durumda?

Kemal BÜYÜKKESİM- Yapılıyor yapılıyor.

BAŞKAN- Yapılıyor mu?

Çağlar HASPOLAT- 500 yatak kapasiteli…

BAŞKAN- Ben önünden geçiyorum hiç çalışan yok orada.  

Kemal BÜYÜKKESİM- Yapılıyor yapılıyor. Boyacı küpü değil bu sayın başkan boya batır çıkar. Yapılıyor şu anda.

BAŞKAN- Sen ne sinirleniyorsun?

Kemal BÜYÜKKESİM- Her seferinde hastane diyorsunuz.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar sinirlenmeyin. AK Partinin buraya bitirmiş bir tesisi daha yok. Ne var?

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım burayı ilçe yapmak dahi çok önemli bir şey.

BAŞKAN- Bitirilmiş bir tesisi var mı AK Partinin? Karabağlar’a hiç olmazsa bir Kaymakamlık binası yaptınız buraya onu da yaptınız.

Aynur ÇETİN- 2019 da bitecek inşallah başkanım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım, bunların temeli atıldı yapılıyor yapılacak da. Biz hiçbir projemizi yarıda bırakmadık bırakmayız da. Bayraklı Şehir Hastanesi…

BAŞKAN- Çağlar bey toparlarsanız.

Çağlar HASPOLAT- Büyük bir hızla devam ediyor. 2400 yataklı, 71.000 hasta kapasiteli…

BAŞKAN- 2080 dediler bana sen 2400 diyorsun.

Çağlar HASPOLAT- Artışla 2400’e çıkarıldı sayın başkanım. Modern donanımıyla 780 milyon euro’luk bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Ve son olarak sayın başkan şimdi 2 yıl önce İzmir Ticaret Odası tarafından İzmir’in dünya kentleriyle rekabet edebilmesi için yayımlanan bir raporu var. Burada İzmir ili Bayraklı ilçesinin detaylı analizi yapılmış. Bu raporda Bayraklı’da 10 yıl içerisinde yapılacak projelerin toplam maliyeti 16 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı tespit edilmiş.

BAŞKAN- Özel sektörün.

Çağlar HASPOLAT- Evet özel sektörün. Firmaların milyonlarca dolarlık projeleri yeni kent merkezi olarak belirlenen ilçede hayata geçmesi planlanıyor. Şimdi özel sektör bu planları yaparken Bayraklı Belediyesi planların neresinde ve neden aktif rol oynamıyor. Bunu da özellikle size sormak istiyorum.

BAŞKAN- Neresinde? Siz şimdi, yatırımcılar bize gelip yaptıkları konuşmaları tek tek ben kamuoyuyla paylaşacak mıyım. Geliyor arkadaşlar mesela bizim yaptığımız plan değişiklikleriyle yoğun ilgi var Adalet mahallesinde özellikle. Bu gün de geldi bir kurumun başkanı. Brifing alıyorlar, projeler alıyorlar gidiyorlar, bizim onlara teknik destek ve alt yapı destek vermekten başka bir yükümlülüğümüz yok. Yatırımını yapacak biz önünü açacağız, inşaatını da biz yapacak değiliz. İzmir’in en düzgün çalışan Planlama ve İmar Müdürlüğüyüz bunu iddia ediyorum. Hiçbir arkadaşımdan şikayet yok. O tüzük değişikliğinde yönetmelik değişikliğinde ben evden bakarken çocuklara üzüntü içinde izliyorduk saat birlere kadar burada çalıştılar, hiç kimseyi mağdur etmediler. Yatırımcıyı nasıl biz destekleyeceğiz?

Çağlar HASPOLAT-  Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz.  

BAŞKAN- Biz de özveriyle çalışan personelimizle alt yapımızla ve emeğimizle destek vereceğiz, teknik donanımlarımızı arttırarak. Bunu yapıyoruz yatırımcılara, önünü açmak için her şeyi yapıyoruz. Siz hükümet olarak kredi verirsiniz, başka destekler verirsiniz el birliği ile gider. Piyasa krizinden mesela Turan bölgesinde ruhsat alan bir Rönesans firması var başlamadı. Turyağ’ın arazisini geçenlerde aldılar bilmiyorum başlayacak mı. Yani ruhsat alıp bekleyenler de var. Evet başka? Hatice hanım söz istedi.

Hatice TATLI- Sayın başkan değerli meclis üyeleri, şimdi biraz önce ben Aynur hanımı dinledim. Acaba hangi partinin temsilcisi konuşuyor diye de merak ettim.

Çağlar HASPOLAT- AK Partinin.

Hatice TATLI- Yani AKP’nin…

Çağlar HASPOLAT- AK Parti.

Hatice TATLI- Benim için öyle. Ve bütün bunları söyleyebilmesi için AKP li belediyelere bir bakması lazım.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi gelelim o tarafa performans…

Hatice TATLI- Bu dediklerini…

Çağlar HASPOLAT- Bu performans AK Parti belediyesinin değil, diğer belediyelerinkine mi bakacağız.

Hatice TATLI- Ben sizi dinledim.

BAŞKAN- Bir dakika şimdi.

Hatice TATLI- Ben sizi dinledim siz de dinleyin.

BAŞKAN- Sinirlenmeyin.

Hatice TATLI- Ve…

Çağlar HASPOLAT- Ama başkanım hep aynı şey ya.

Hatice TATLI- Şimdi bakıyoruz hangisinde acaba o söylediklerinin bu kadar güzel bir biçimde yapıldığının bir tane örnek göstersin biz de bilelim. Kemalpaşa mı? Güldürme de…Başka bir şey söyleyeyim sana.

BAŞKAN- Bir dakika konuşsun arkadaş.

Hatice TATLI- Siz diyorsunuz ki; “Ne yaptınız?” 2014- 2019 arası stratejik planın dilimleri bunlar bilindiği gibi ve her dilimde 2014- 2015, 2015-2016 da her seferinde ivme yükseliyor doğal olarak, yükselmesi gerektiği gibi yükseliyor. Ve halk memnun siz memnun değilsiniz ama halk memnun. Zaten 2009 dan 2014’e kadar çok memnundu ki 2014 de tekrar seçim oldu…

Çağlar HASPOLAT- Ne yaptınız onu görelim.

Hatice TATLI- Şimdi söyleyeceğim bekle söyleyeceğim ve her yıl halk memnuniyet anketi yapılıyor. Nerede eksiğimiz var diye bakılıyor. Belediyeler halkın isteklerine göre hizmetleri götürürler. Halk memnun ki hiçbir konuda Bayraklı Belediyesinin de şu konuda çok büyük bir eksikliği var demiyor. Dese o eksiklik de biliyor ki anında giderilmiş olacak. Diyorsunuz ya Büyükşehir nasıl bakıyor diye Cuma günü Aziz başkan burada merak etmeyin. Ne eksiğimiz varsa o konuda gereğini yapar. Çok kısıtlı bir bütçeyle biz 2009 da doğru sıfır borçla alındı. Ama 2009 dan bu yana bu belediye bir çok yatırım yaptı, bir çok hizmet yaptı. Tabi ki hizmet yaparken borçlanacak. Yani koskoca Ankara Belediyesi BOTAŞ’a borcunu ödeyemedi Maliye Bakanlığı borçları siliverdi. Bizim hangi borcumuzu sildi? Borçları zamanında İller Bankasından kredi alındıysa o zamanında ödeniyor diğer krediler de yatırım için alınan krediler de zamanında ödeniyor. Gerçekten vizyonumuza ve misyonumuza uygun hizmetler yapıyor bu belediye sırf siz eleştiri yapmış olmak için yapıyorsunuz bütün bunları. İnsan odaklı, insana dokunularak yapılıyor her şey. Hiç kimse Bayraklı halkının aklıyla da oynamıyor alay etmiyor. Tabi ki İzmir’in incisi Bayraklı. Turizm, ticaret, tarih kenti olacak. Smyrna’ya Kültür Bakanlığı kazı için bir kuruş para harcamazken Bayraklı belediyesi para aktarıyor, Büyükşehir belediyesi, para aktarıyor, kazılar yapsın tarihini ortaya çıkarsın ve bir müze kurulsun çıkanlar da orada sergilensin diye. Olamaya devam ediyor, 50 yılından beri bu kazı devam ediyor, 1950 den beri devam ediyor. Sanayi sitesi kurulsun diye bir komisyon oluşturuldu sizler de varsınız. Yani gerçekten dedi ya cami avlusuna bırakılmış diye, ne sanayi sitesinin olduğu bir yer var, öyle bir bölmüşler ki Bayraklıyı da ve sizlerde o komisyondasınız, hani nerede beraber bulacaktınız sanayi sitesi yapacağımız yeri. Ticaret merkezi de olacak elbette ki. Turan turizm merkezi ve oraya yıllar önce yat turizmi için ben görüşmüştüm başkan izinliydi vekalet bendeydi, 2010 yılında Ulaştırma Bakanlığının yat limanı ile ilgili çabası vardı 2010 yılından bahsediyorum. 2017 ye geldik Ulaştırma Bakanlığı hala diyor ki;  “ben yat limanı yapacağım oraya”

Çağlar HASPOLAT- Yapılacak

Hatice TATLI- Yani 7 yıl sonra mı aklınız başınıza geliyor bunu da bilmiyorum ayrıca. Genel bütçeler bakın devlet bütçeleri de, gelecek enflasyonu öngörerek, yapacağı yatırıma göre belli oranlarda arttırılarak yapılırlar mali müşavirlerimiz bunu gayet iyi bilirler ve her mahalleye eşitlik ilkesi içerisinde hizmet götürülmüştür. Bakınız ilk önce gecekondu kesimlerine yoğun bir hizmet götürüldü 2009 dan başlanarak, hatta ovadaki mahalleler dedi ki niye önceliğiniz orası? Gerçekten oranın daha çok ihtiyacı vardı, daha sonra ovadakilere hizmet götürüldü ve eşitlendi.

Çağlar HASPOLAT- Emin misiniz?

Hatice TATLI- Kuşe kağıdına niye basılmadı diyor. İnsaf, kuşe kağıdına niye basılmadı diyor. Siz şu devlet bütçesinin nasıl harcandığına bir bakın da niye kuşe kağıdının hesabını sormaya bize hakkınız olsun. Mesela şimdi yazlık saray kışlık saray var. Bülent ECEVİT bir Renault bir araç kullanırdı şimdi araçlarımızın uçaklarımızın haddi hesabı yok. Yunanistan’ın başbakanı babasının evinin ikinci katında…

Kemal BÜYÜKKESİM- Zenginlik göstergesidir bunlar bir ülkenin Hatice hanım.

Hatice TATLI- Osmanlı döneminde de çok böyle saraylar vardı ondan sonra da hasta adam oldu bütçesiyle beraber iflas ediverdi.

Kemal BÜYÜKKESİM- Hasta mı olacağız? Yani onu mu öngörüyorsunuz.

BAŞKAN- Kemal bey müdahale etmeyin ama.

Hatice TATLI- Siz diyorsunuz ki neler yapıldı? Yani hiç imar adına da diyorsunuz. Günlerdir dinliyorsunuz biraz önce başkanımız da ifade etti bu plan revizyonu gerçekten Bayraklı’nın önünü açacak en büyük çalışma. Gece gündüz çalışılıyor her mahalle için. Ve kolay mı niye yapılmamış şimdiye kadar da, her şeyi Bayraklı Belediyesi olunca bir anda sihirli değnek gibi hepsini değiştirmesi mümkün olabilir mi?Neler yapılmadı ki? Hangi belediye yurt yaptı? Yıllar önce bu kısıtlı imkanlarıyla yurt yaptı. Bir çok yere kültür merkezi yaptı insanlar gelsin orada hobilerine uygun çalışmalar yapsın,, yeni meslekler edinsin, iş bulma imkanları sağlansın diye. Ve buraya da bir hizmet binası. Evet Büyükşehir verdi %50 sini yarısı da kredi olarak alındı İller Bankasından. Ama bir hizmet binası yapıldı, kocaman Bornova’nın bile bu kapasitede bir binası yok ve Karşıyaka’nın bile daha kaç sene oldu yeni hizmet binası yapılalı. Demek ki biz bu konuda da başarılıyız kısa süre içinde bu binayı yapabilmişiz. Şehir hastanesi diyorsunuz ya yaptı diye, arkadaş niye siz şehir hastanesinden bahsediyorsunuz. Devlet bütçesi ile yapılan bir tek yatırımınız yok burada. Bu özel sektörün yap işlet devret, bir de dünyada örneği görülmemiş bir yap işlet devret, Sağlık Bakanlığı bu özel sektöre …

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklımıza yapılıyor destek olmak lazım.

Hatice TATLI- Her ay kira ödeyecek Sağlık Bakanlığı.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklımıza yapılıyor Hatice hanım

Hatice TATLI- Sağlık Bakanlığı,

BAŞKAN- Bir konuşsun Hatice hanım.

Hatice TATLI- Adam kendisi para harcayacak

BAŞKAN- Bir bitirsin arkadaşlar

Hatice TATLI- Siz cevap verirsiniz ben anlatayım, bildiklerimi anlatayım.

Hatice TATLI- Bildiklerimi ben anlatayım ve burası yap- işlet- devret diyelim ki; kendisi işletti vatandaş para kazanacak ama Sağlık Bakanlığı da kira ödeyecek. Ben 7 yıl sağlık eğitimi yapmışım 22 yıl sağlık kurumlarında çalışmışım.

BAŞKAN- Sen Hatice Hanımı boş mu sanıyorsun?

Hatice TATLI- Böyle bir kurum yok,  böyle bir çalışma yok Sağlık Bakanlığında.

BAŞKAN- Sağlık Öğretmeni.

Hatice TATLI- Onun için de kimseyi nereyi yaparsanız yapın. Türkiye’de 13 tane yapıyormuşsunuz hepsini biliyorum.

Hayrettin GÜNGÖR-  14.

Hatice TATLI- 14. Ne aşamalarda olduğunu da biliyorum hepsinin. Alt yapısı gerçekten hem büyükşehir alt yapısını yapıyor kanalizasyon açısından su açısından ama onun üstünü de bizim belediyemiz yapıyor. Biraz önce Veli Bey de açıkladı ne kadar asfalt, ne kadar yumuşak malzeme, ne kadar taş döşenmiş olduğunu 2018’de de bunu katlayarak ne kadar döşenmiş olacağını. Sizden şunu beklerdik,  bu kısıtlı imkânlarla Türkiye’nin ekonomisinin bu kadar dar boğazlı olduğu süreç içinde Bayraklı bu kısıtlı imkânlarla, bu kadar iyi hizmeti ön görüyor, planlıyor teşekkür etmeniz gerekiyordu siz bunu etmediniz. Ben teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet.  Hepiniz el kaldırdınız.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan.

BAŞKAN- Size söz verdim. İsmail Bey’e vereyim buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi kısıtlı imkânlarla diyor.

BAŞKAN-  İsmail Bey konuşsun.

Çağlar HASPOLAT - Pardon.

İsmail YAĞCI-  Sayın Başkan değerli meclis hepinizi saygı ile selamlıyorum. Veli TOPAL ve Hatice TATLI Hanım’a cevap vermek istiyorum. Şimdi asfalt döşendi dendi altyapı yapıldı denildi. Büyükşehir, İZSU biz burada yaşıyoruz siz nerede yaşıyorsunuz? Aylarca telefon açıyoruz sular boşa akıyor bir tamirata gelemiyorsunuz.  Bu nasıl altyapı? Yukarı çıkın sokakları dolaşın, yollar köstebek yuvası.

BAŞKAN-  Yapmayın İsmail Bey.

İsmail YAĞCI- Başkanım birlikte dolaşalım. Çiçek Mahallesi, Fuat Edip Baksı, Alpaslan Mahallesi, Yamanlar birlikte dolaşalım.

BAŞKAN- Muhtarların tespit ettiği yerlere gidiliyor asfaltlanıyor. Yani yapacak bir şey yok.

İsmail YAĞCI-  Parke taşları tamam döşeniyor bunu ben geçen ki meclislerde de dile getirdim.  Ama teslim kabuller nasıl oluyor?

BAŞKAN- Altyapıyı sonradan giriyor PTT’si ıvırı zıvırı bilmem nesi bozuyorlar.  Canavar gibi yapıyoruz.

İsmail YAĞCI- Bizde alkışlayalım. Ama bakın…

BAŞKAN- Buyurun Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan değerli meclis üyeleri öncelikle sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın başkan bu mecliste mikrofonu alan arkadaşımız kendi kendine genel politikaya, Türkiye politikasına bir uzanıyor.  Bunun ben neden olduğunu pek anlayamıyorum.  Örneğin, işte biraz önceki konuşmalarda yok Osmanlı bütçesi,  yok Bülent ECEVİT’in arabası, yok başka belediyeler AK Partili Belediyeler iş yapabiliyor mu?  Bu eleştiridir bizim yaptıklarımız muhalefetin görevi eleştiri yapmaktır.  Eleştiri yapılsın ki iktidar da ya kendine gelsin ya da onun içerisinden beğendiklerinden alsın, beğenmediklerini çöpe atsın dilediği şekilde davransın. Oysa ki sürekli ikincil bir ortama yükleniyor Bayraklı Belediyesinin sorunları konuşulması gerekirken, yapması gereken icraatlar gerekirken ikinci bir, hükümete laf atılıyor işte Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a borcu varmış falan ben bunu merak ettim bu nedir diye…

BAŞKAN- Kıyas yapıyor bir takım kurumlarla.

Ali KÖKOĞUZ- Kıyas değil. İkinci kişilere suçu atmak ikinci kişilere havale etmek baktım merak ettim bu ne demektir.

BAŞKAN- Valla Ali Bey size bir şey söyleyeyim mi. Yüreğiniz yetiyorsa 2019 da ben aday olurum çıkarsınız karşıma böyle konuşursunuz.

Ali KÖKOĞUZ-  Başkanım bitireyim bir dakika. Başkanım bu konuşma tekniği usul ile bir şey anlatıyorum bitireyim sayın başkan.

BAŞKAN- Buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Bu her eleştirinin altında herhangi bir ikinci…

BAŞKAN- Savunmayacaklar mı? Savunacak bir şekilde.

Ali KÖKOĞUZ- Ben savunmasınlar demiyorum başkanım bunun ne olduğunu araştırmaya çalışıyorum.  Biz Bayraklıyı konuşmamız gerekirken topun dışarıya çıkartılması, ringden kaçırılması, konudan uzaklaştırılması burada farklı bir ortam yaratıyor. Buna baktım ben şeye “sağlıkçıyım” diyor Hatice Hanım o da baksın.  Buna bir yansıtma projeksiyon deniliyor psikiyatride yapılan eleştiriye ikinci ve üçüncü şahsa atılması, bu da psikopatolojik bir rahatsızlık, bir hastalıktır bu. Onun için bakın burada Bayraklı konuşulsun yok Osmanlının bütçesi, yok Ankara’nın BOTAŞ’a borcu, bize ne bize ne Bayraklıyı konuşalım biz. Bayraklının sorunlarını biz halledelim burada o bakımdan lütfen bu rahatsızlığa kapılmasın arkadaşlarımız psikopatolojik hastalığa yansıtma ve projeksiyon yapmasınlar.

BAŞKAN- Bittirdiniz mi? Kısa tutalım.

Ali KÖKOĞUZ- Bitirdim.

Hatice TATLI- Senden büyük psikopat tanımıyorum ben bu mecliste gerçekten.

Ali KÖKOĞUZ-  O sizin kuruntunuz, o sizin kuruntunuz.

BAŞKAN- Yani gerçekten sözlerimize de dikkat edelim bahsettiğiniz söz…

Ali KÖKOĞUZ-  Ben tekrar söylüyorum.

BAŞKAN-  Karşı tarafı hasta rolü de getiriyor lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- Bu tür eleştirilere bu tür cevap verilmesi.

BAŞKAN- Düzeltirseniz memnun olurum.

Ali KÖKOĞUZ- Tıpta psikiyatride verilen hastalığı ben tanımlıyorum size. Ben bir şahsa söylemedim ki…

BAŞKAN- O şimdi amacını aşan bir söz oldu.

Ali KÖKOĞUZ- Hatice Hanıma’da bu tür lafları hiç yakıştıramıyorum. Hiç şık değil, hoş da değil yani. Kötü söz kendisine aittir bunu da bildiririm. 

BAŞKAN- Yani şimdi iki tarafta birbirine bu şekilde konuşmasın. Doğru değil.

Ali KÖKOĞUZ- Ben suçlamadım Hatice Hanımı buradan tekrar açık açık söylüyorum.  Niye alınıyorsun ki, ne münasebat niçin alınıyorsun. Size söylemedim ki ben ortamda genel bir durum aksettirdim ve yansıttım.

BAŞKAN- Evet şimdi ben yeterlilik önergesi veriyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.  Bitti bitti uzatmayın şimdi bak fazla özgürlük kargaşa getirir. Şimdi arkadaşlar zannı falan bırak şimdi. Arkadaşlar bu konu bu gündemi kapatalım önce bu maddeyi.  Değerli arkadaşlarım eleştiriler aldık arkadaşlarımız savunmasını yaptı. Bence İzmir’in en başarılı belediyesi Bayraklı Belediyesi ben bunu kendim söylemiyorum.  Dışarıdan Ak Partili arkadaşlar söylüyor, diğer ilçelerdeki arkadaşlar söylüyor taraflı tarafsız bizi sevmeyenler de söylüyor, sevenler zaten seviyor. Dolayısı ile bu mecliste gerginlik yaratacak sözlere gerek yok. Başarılı bir belediye Bayraklı Belediyesi. Seçim sonuçları söylüyor bunu zaten halk buna karar veriyor. Ben öyle görmüyorum sandık söylüyor bunu sandıkta 2014 7 Haziranda 40-29 genel seçimler 1 Kasım’ın da 43,5-32 bak biz burada o kadar mutlu ettik ki insanları partiler arasındaki farkı da açtık bunu kabul edin. Tam bir yenilgi içindesiniz ağabeycim bir dakika siz konuştunuz ben konuşayım.

Kemal BÜYÜKKESİM-  Ak Partinin eleştirmemeleri gerekiyor o zaman sayın başkanım 10 senedir iktidardayız.

BAŞKAN- Bir dakika Kemal Bey.  Ben savunmayacağım ben cevap vereceğim burada…

Abdullah AKTAŞ- Biz cevap verecektik ama.

BAŞKAN- Ben işim başka siz iki saattir konuşuyorsunuz.  Burada konuşulacak bir şey yok eriyorsunuz Bayraklıda bunu kabul edin.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan siz burada samimisiniz kendi…

BAŞKAN- Siz burada bu tavrınızı sürdürdükçe…

Çağlar HASPOLAT- Siz burada belediyeyi çok iyi yönettiğiniz için mi, çok iyi hizmet getirdiğiniz için mi alıyorsunuz?  Bunda samimi misiniz, samimi değil misiniz?

BAŞKAN- Samimiyiz tabi ki.

Çağlar HASPOLAT- Geçin onu başkanım.

BAŞKAN- Biz…

Çağlar HASPOLAT- Ona ancak siz kendiniz inanırsınız.

BAŞKAN- Ben inanmıyorsam halkta inanmıyor o zaman.

Çağlar HASPOLAT- Sizden başka kimse inanmaz.

BAŞKAN- İzmir’in en başarılı belediyesi ilçe belediyesi Bayraklı Belediyesidir.

Çağlar HASPOLAT- Öyle sanın.

BAŞKAN- Performans 2018 performansını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buyurun. Dilek ve temenniler mi?

IV.DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Yalnız aynı konuya dönme performansa.

Çağlar HASPOLAT- Yok aynı konuya dönmeyeceğim.

BAŞKAN- Başka konuya girin konuşuldu. Evet buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis hayırlı akşamlar diliyorum.  Şimdi burada olmayan milletvekillerimiz hakkında söyleminiz benim de hoşuma gitmedi. Burada olmayan kişiler hakkında aslında odalarda pazarlıklar falan doğru değil.

BAŞKAN- Doğru.

Tarkan DÜZMAN- Sizce doğru olabilir.  Bizim aldığımız şeye göre doğru değil. Yani burada olmayan kişiler hakkında yorum yapılmaz dediniz ki…

BAŞKAN- Biz genel konuştuk isim vermedik.

Tarkan DÜZMAN- Ama milletvekilleriniz dediniz belli bizim burada  Milletvekili sayımız…

BAŞKAN-  Milletvekilleriniz olduğu zaman söyleyenin yüzüne söylerim.

Tarkan DÜZMAN-  Toplam 8, ikinci bölgeden 4 tane milletvekilimiz var.  Adliyenin Bayraklı, Konakla alakalı diyorsunuz böyle böyle yaptılar. Eğer bizim milletvekillerimiz siyasi bir düşüncede olsalardı Bayraklı Belediyesi ‘nin 50-55 milyon TL kredi talebi  İçişleri Bakanlığına gittiğinde 15- 20 günde onaylanıp buraya gelmezdi.  Bayraklı halkına yatırım yapacak…

BAŞKAN- Orada atlamışsınız eski İlçe başkanınız çok dövündü arkadaşımız onay çıkınca.

Tarkan DÜZMAN- Dövünecek olsa…

BAŞKAN- Dövündü dövündü.

Tarkan DÜZMAN-  Türkiye’nin hiçbir yerinde bizim yöneticilerimiz bu tip konulara girmezler. Bayraklı halkına hizmet edilecek mantığıyla bir ay gibi kısa bir zamanda 55 milyon kredinizi bakanlık onayladı gönderdi.

BAŞKAN- Sağ olsun bakanlığa.

Tarkan DÜZMAN- Eğer engelleseydi…

BAŞKAN- Yerel siyasileri dinlememiş.

Tarkan DÜZMAN- Alakası yok. Bizim yerel dediğiniz geneldir o Milletvekilleri eğer ki, sizin tavrınızda sizin düşüncenizde olsalardı emin olun ki bu engellenebilirdi ama Türkiye de bunun emsali yoktur kesinlikle böyle bir pazarlık içinde de olmamışlardır bu birincisi. Hatice Hanım 7 yıl önce yat turizminden falan bahsediyor. Şimdi Bayraklı’yı konuşalım diyor Ali Bey doğru söylüyor. Burada Bayraklı da şu Metro istasyonu yer altına alın derken belki siz CHP de yıllardır yöneticisiniz, hangi konumlardasınız, burada yaptığınız görevler belki şuan İl yönetiminde de aynı zamanda göreviniz var. Neden bu Bayraklı’ya bu kadar hizmet aşkı varken Bayraklıya bence bugüne kadar yapılmış bundan kötü bir hizmet olamaz. Yani denizle bağımız kesilmiş, araç geçişleri rezil durumda bu eleştirilmiyor 50 tane 100 tane yat yanaşacak milyon dolarlık adamlara yapılacak hizmetin eleştirisi yapılıyor. Acaba…

BAŞKAN- Gecikmeyi söylüyor.

Tarkan DÜZMAN- İl yönetimi toplantılarında veya Büyükşehir meclisinde Bayraklıya yapılan bu zulümle ilgili bir tek cümle söylemiş mi? Yat limanına yapılacak 100 tane Türkiye’nin kodamanlarına bu yat limanı yapılsın biz karşı değiliz ama Hatice Hanımın söylemlerini mukayese ettiğimde sonra yat limanını siz yapıyorsunuz falan filan diye yorum yapılmasın baştan söylüyorum.

BAŞKAN- Özel sektörün de var burada yat liman projesi.

Tarkan DÜZMAN- Hizmetlerin gerekliliğini vatandaşa bire bir yansımasını göz önünde bulundurduğumuzda bu Metronun yer üstünden gidip şu karşımızdaki uçan köprülerin Bayraklı’ya yapılıp Bayraklı’mızın hem siluetinin, tarihinin vatandaşın milletin sahile ulaşmasını engellemesi 35-40 yıllık bir tane demir köprü var korkuyorum ondan da bir gün uçup gidecek veya düşecek diye zaten paslandı.

BAŞKAN- Tarkan Bey İZBAN biliyorsun Ulaştırma Bakanlığı ile ortak kurulmuş bir şirkettir.

Tarkan DÜZMAN- Evet.

BAŞKAN- Yani tek Büyükşehir’in hatası değil.

Tarkan DÜZMAN- Bakın İZBAN dediğiniz kişiler Ankara dan burayı yöneten üst yöneticiler, ilçelerdeki küçük sorunları bilmezler. Buradaki sorunları Büyükşehir’in yetkilileri diyeceklerdi ki, bunu da yer altına alalım. Neden Karşıyaka’da aldırdınız neden…

BAŞKAN- Buranın Milletvekilleri vardı o zaman Ak Partili.

Tarkan DÜZMAN- Türkiye’yi yöneten üst düzey yöneticiler ufak tefek şeylerle… Burayı yerel belediye başkanı veya Büyükşehir belediye başkanı gözetleyecekti. Bir de gecekondudaki yapılan hizmetler birinci öncelik diyor. Ya Hatice Hanım bunu hep sana söylüyorum ya ayrı yerlerde yaşıyoruz, ya siz gecekondu diye Osmangazi, Mansuroğlu ondan sonra Manavkuyu, Adalet Mahallesi, Soğukkuyu ve Postacılar bunları herhalde siz gecekondu diye sayıyorsunuz. Bakın ben Çiçek Mahallesi 1631 Sokak ta babam dahi 1947 de 1631 Sokak’ta doğmuş bende orada doğdum.

BAŞKAN- Tarkan Bey toparlar mıyız?

Tarkan DÜZMAN- Toparlayayım.  Yani orada hala o çöpler küçük tenekelerle çöpçülerin langur lungur attığı şekilde. Çıkın sokaklara her seferinde ben size bunu söylüyorum Hatice Hanım…

BAŞKAN- Öyle istiyorlar.

Tarkan DÜZMAN- Birlikte gezelim isterseniz diye. Yani sokakların…

BAŞKAN- Konteynır varili istemiyorlar. Hatice Hanım tamam ben cevabı verdim.

Tarkan DÜZMAN- Özellikle istemiyorlar öyle mi?

BAŞKAN- İstemiyorlar.

Tarkan DÜZMAN- Peki ben bunu mahalleler de sizin söyleminiz olarak yayacağım.  Sizin orada…

BAŞKAN- Sorun. Yollar genişleyince konacak konteynır.

Tarkan DÜZMAN- Ali Bey’in dediklerine katılıyorum genel siyaset yapmaktansa… Bir de bu hastane ile ilgili sayın başkanım hastanede kuleler kuruldu isterseniz biz randevu alalım, isterseniz siz randevu alın.

BAŞKAN- Tamam.

Tarkan DÜZMAN- Belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak gidelim, saha yani 656 bin metrekare burada Mühendis, Mimar, Tekniker siz kendiniz de Mühendissiniz 656 bin metrenin aynı kotta seviyesinin tespiti birkaç yıl sürdü…

BAŞKAN- Şimdi yapılana bir şey,yapılsın.

Tarkan DÜZMAN- Şuan yapılıyor şantiye aktif devam ediyor.

BAŞKAN- Biz diyoruz ki, benim söylediğim şu iddiam şu, bu 8 senedir bitirilmiş bir kamu binası yok Bayraklıda diyorum. Ben yanlış yerde mi yaşıyorum?

Tarkan DÜZMAN- Okullar var da Abdullah Bey bilgi versin önünü kesmeyeyim.

BAŞKAN- Okulların arsalarını biz veriyoruz.

Tarkan DÜZMAN- Şöyle Hatice Hanım da hastanelere karşı gibi duruyor zaten genel başkanları da demişti ya;  “Ya o şehir de hasta yoksa” yani, en tepesi eğer ki bir şehir de hasta olmadığını düşünen bir CHP’nin e normal büyükşehirde…

BAŞKAN- Senden duydum ben ilk defa.

Tarkan DÜZMAN- Dinlerseniz duyarsınız işte.

BAŞKAN- Şehir hastaneleri…

Tarkan DÜZMAN-  O şehirde hasta yoksa diyen bir genel başkanınız var.

BAŞKAN- Bak şimdi şehir hastaneleri Avrupa da batıda kullanımdan kalkmış. Böyle büyük devasa hastane dönemi bitti. Artık lokal hastaneye geçti adamlar El mikro Cerrahi, Göz… Yani uzmanlık hastaneciliğine dönülmüşken böyle dev işletmeleri nasıl işleteceğiz merak ediyorum ben 2400 yataklı hastane nasıl işletilir. Gelen yatırımcının söylediğini söylüyorum, ben hastaneyi yapacağım devlet işletecek diyor.

Tarkan DÜZMAN- Doğru.

BAŞKAN- Nasıl işletecek o da ayrı bir konu.

Tarkan DÜZMAN- Örneği var bir tane yapıldı çalışmaya başlandı.

BAŞKAN- Üniversiteler kapanacak oralara gidecekler. Şimdi hastane konusunu kapatalım sonunu göreceğiz hep beraber. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Hayırlı akşamlar. Başkanım her defasında özgürlük ve demokrasiden bahsediyorsunuz hem partiniz hem bu mecliste konuşuluyor. Adalet diye kendinizi yollara atıyorsunuz ama…

BAŞKAN- Yeterlilik önergesi… konuşuyorsun işte yine. Maddeyi geçelim.

Abdullah AKTAŞ- Her zaman yaptığınız gibi sıkışınca hemen yeterlilik önergesi verip konuyu değiştiriyorsunuz. Ben sizi tebrik etmek istiyorum bu konuda.

BAŞKAN- Dilek ve Temenniler var.

Abdullah AKTAŞ- İkincisi bu bitirilmiş tesis yok dediniz ya, ya da kamu binası yok dediniz.

BAŞKAN- Yok.

Abdullah AKTAŞ- Son 10 yılda Bayraklı ilçemize yapılan İlkokul, Ortaokul ve Liselerden…

BAŞKAN- Ya bırak İlkokulu, Ortaokulu da yapmayın bari.

Abdullah AKTAŞ- Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesi Çay Mahalle, Ertuğrul GAZİ İmam Hatip Ortaokulu Osmangazi, Mustafa ÇUKUR İmam Hatip Lisesi Osmangazi, Eren BÜLBÜL İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Osmangazi.

BAŞKAN- İlçenin kamusal yönetimini temel ihtiyaçlarını karşılayacak hangi binayı yaptınız?

Abdullah AKTAŞ- Namık Kemal ŞENTÜRK Ortaokulu, Demokrasi İlkokulu Körfez Mahallesi, Milli İrade Ortaokulu Onur Mahallesi…

BAŞKAN- Yapmasaydınız bari.

Abdullah AKTAŞ- Halide ÖZPİRİNÇ Spor Salonu ve 24 derslik ek bina Onur Mahallesi, Kuyumcu Abdullah ALTINÇUBUK 27.10’ da ihalesi yapılacak… Hayır değil. Gidin bakın ben baktım.

BAŞKAN- İyi çalışmamışsın.

Abdullah AKTAŞ- Yatırım planına alınmış şuan 4 tane okul var.

BAŞKAN- Milli Eğitimden sorumlu meclis üyesi sensin ben biliyorum bütün tayinleri mayinleri sen yapıyorsun.

Abdullah AKTAŞ- Yamanlar da iki tane İlkokul, Ortaokul 1 tane Anaokulu…

BAŞKAN- Yapılmadı daha okul falan oraya Yamanlara.

Abdullah AKTAŞ- Yapılacak. Attaroğlu Adalet Mahallesinde yıkılıp yapılacak, 50. Yıl Ortaokulu yıkılıp yapılacak bunların hepsi yatırım planının içerisine alındı. Şuana kadar yapılan 9 tane yeni okul…

BAŞKAN- Ben ne demek istiyorum bir açıklayayım da sen sayma okulları. Bir dakika Abdullah Bey, bir dakika ya. Ya kardeşim sen ilçe kurdun dinle beni. İlçeye yönelik Kaymakamlık mı yaptın, Emniyet mi yaptın ne yaptın? Onu söyle sen. Halk Eğitim Müdürlüğü mü yaptın? Onu söyle.

Abdullah AKTAŞ- Peki ben bir şey soracağım hizmetiniz ile ilgili bir şey soracağım. Dediniz ya, çöp konteynırını kılıf içerisine aldık, Adalet Mahallesinde kaç tane kılıf içerisinde çöp konteynırı var? Kaç tane var? 15 milyon insan yaşıyor kaç tane var.

BAŞKAN- Acelen ne yavaş yavaş yapıyoruz kendi imkânlarımızla.

Abdullah AKTAŞ- Ana artellere koyduğunuz çöp konteynırlarını mı söylüyorsunuz bize. Soğukkuyu’da yukarıda Nafiz Gürman’da yaptığınız kaç tane çöp konteynırı var?

BAŞKAN- Onur Mahallesinin tümüne yapıldı sen bir git oraya.

Abdullah AKTAŞ- Hayır ama bakarsınız…

BAŞKAN- Hayır değil işte burada meclis üyesi Ali Bey, Hasan Bey lütfen siz cevap verin.

Abdullah AKTAŞ- Manavkuyuda, Osmangazi de ana artellerde var haklısınız oralarda var ama sizin kırsal dediğiniz yerlerde ya da gecekondu diye bahsettiğiniz yerlerin hiçbir tanesinde yok.

BAŞKAN- Hasan Bey buyurun.  Basın düğmeye bir dakika Hasan Bey konuşsun.

Hasan KARABAĞ- Sayın başkanım sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sanıyorsam arkadaşlarım Onur Mahallesine hiç uğramamışlar…

BAŞKAN- Evet.

Hasan KARABAĞ- Bir uğrasınlar görsünler Onur Mahallesindeki yapılan hizmetleri. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet. Çağlar Bey çok konuştunuz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım şimdi Bayraklı Belediyesinin 2018 yılı Bütçesi takribi gözünüzde ne kadar başkanım? Takribi bir şey söyleyin.

BAŞKAN- İşte 270 Milyon.

Çağlar HASPOLAT- 270 milyon 250 milyon diyeyim ben buna başkanım.

BAŞKAN-  Evet gerçekleşirse.

Çağlar HASPOLAT- Gerçekleşecek. Siz 8 yıldır bu görevdesiniz ve 8 ile çarparsanız bunu takribi rakam 2 Milyar TL.

BAŞKAN- Ne olmuş?

Çağlar HASPOLAT- 2 Milyar TL.

BAŞKAN- Hep aynı hesabı yapıyorsun ne olmuş?

Çağlar HASPOLAT- Yani eski para ile 2 Katrilyon Lira.

BAŞKAN- Ne olmuş?

Çağlar HASPOLAT- Kullandığınız bir bütçe, bitirilmiş bir projeni göster o zaman.

BAŞKAN- Ya proje mi?

Çağlar HASPOLAT- 2 Katrilyon para harcadın bitirilmiş projeni göster o zaman başkanım.

BAŞKAN- Ya boşver sen…

Çağlar HASPOLAT- Bir tane bu binayı yaptın yarı parasını da Büyükşehirden aldın.

BAŞKAN- Çağlar Bey seni başkan yapayım hepsini yatırımda kullan sen.

Çağlar HASPOLAT- Bir tane bu binayı yaptın yarı parasını da… Bu binanın maliyeti de 15 -20 milyon lira.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar. Buyurun Hamdi Bey. Hep Ak Parti grubu konuşuyor özgürlüğü fazla sizden yana kullandık.

Hamdi VATANSEVER-  Başkanım iyi akşamlar. İzmir Bayraklı Belediye başkanının hakikaten başarılı bir belediye başkanı olduğunu herkes tarafından duyuldu, bilindi.

Hayrettin GÜNGÖR- İzmir mi?

Hamdi VATANSEVER-  Evet İzmir. Tüm Türkiye biliyor ama İzmir gerçekten öğrendi ama bir şey daha var. Neden? Çünkü bizim Bayraklı Belediye başkanımız kesinlikle metal arşınlıklığı yok, yorgunluğu yok 2019 da ben hazırım hodri meydan dedi. Buyurun, iyi akşamlar efendim.

Hayrettin GÜNGÖR- Ben bir şey söyleyebilir miyim?

BAŞKAN- Hayrettin Bey buyurun.

Hayrettin GÜNGÖR- Dilek ve Temennilerimi söyleyeceğim. Günün esprisini Hamdi Bey yaptı sağ olsun başarılı büyükşehir dedi.

BAŞKAN- Büyükşehir demedi. Bayraklı Belediye başkanımızı İzmir tanıyor dedi ya.

Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi genel siyasetin dışında yapmış olduğumuz eleştirilere biraz daha hoşgörü ile bakılmasını rica ediyoruz. Eleştirmek için eleştirmek görevimiz değil hep beraber yaptığımız performansı alkışlayıp buradan gidersek muhalefet diye bir şey kalmaz. Sonuç itibari ile söylediğimiz şeylerin dikkate alınması, hem bundan sonraki yıllarda yapacağınız çalışmaların daha verimli olmasını hem de yapacağınız planlamalara ışık tutacağı adına biraz dikkate alınmasını rica ediyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum.

Hayrettin GÜNGÖR- Ne mutlu bize ki 2 yıl öncesine kadar sürekli olarak hükümet para göndermiyor, yatırımlarımıza mani olunuyor, biz iş yapamıyoruz deniyordu. Allaha şükür Sayın Başbakanımız İzmir Milletvekili Başbakanımız olduktan sonra kimse kalkıp ne Büyükşehir nede ilçe belediyeler paramız gelmiyor yatırımlarımız engelleniyor diyemiyor. Şimdi biz buradan ne bekliyoruz dilek ve temennimiz odur ki, bundan sonra artık hükümet ile ilgili esprileri, esprili bir dille onları artık eleştirileri espri ile karşılaşıyoruz. Yani o hastanenin İzmir’e ne getireceğini merak edenler Ege Üniversitesinin şu anki durumunu görsünler o hastanenin 9 Eylül deki sefaleti görsünler bunların ne kadar ihtiyaç olduğunu göreceklerdir. Şimdi oraya altyapı konusunda Büyükşehir’in biz bunu burada eleştirmeyi çok fazla uygun görmüyorum açıkçası emin olun 2 yıl içinde önümüzdeki yıl içerisinde İzmir’in kanalizasyon altyapısının çökeceğini hep beraber göreceğiz. Çünkü en son Allah uzun ömür versin Sayın Burhan ÖZFATURA nın yaptığı kuşaklama kanalı bağlantısından sonra, ana arterlere yapılacak bağlantıların 2 yıl sonra yetmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Bunu sizi eleştirmek için söylemiyorum ama genel olarak İzmir belediyesi başarılı diyenlere ithaf etmek için söylüyorum. İnşallah 1 yıl sonra görüşürken buradaki bu performans raporumuzu, kitapçığın başında yazılı misyon ve vizyonunuza daha uygun insanların daha çağdaş daha medeni daha huzurlu yaşanacağı bir bayraklı görmek dilek ve temennisiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederim, seviyorsunuz siz bizi Hayrettin Bey siz de takdir ediyorsunuz.

Hayrettin GÜNGÖR- Efendim ben bütün insanları seviyorum eksik olmayın.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar konuyu kapatıyoruz herhalde. Latif Bey niye gelmedi acaba? Yani muhalefeti sevmiyor ruhunda iktidar var onun için gelmiyor. Âdem SEÇİLMİŞ hacı oldu ondan sonra bilmiyorum siyasetten…

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Âdem SEÇİLMİŞ ve Latif AYDEMİR’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

VI. 4. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Perşembe günü bütçeyi görüşüyoruz değil mi?  12 Ekim Perşembe günü saat 18.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.

 

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye