Meclis Çalışmaları

12/10/2017

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 12.10.2017 TARİHLİ IV. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    :  Ali ŞENAY – Ayşegül ÇETİNKAYA- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI – Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR – Mustafa ÇEKİÇCİ- Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ – Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN – Hayrettin GÜNGÖR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz, yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

10.10.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım geçmiş toplantıda sarf edilen Ali Bey’in ve Hatice Hanım’ın psikopatla ilgili sözcüklerin gündemden çıkarılıp… Gündemden okuyalım isterseniz, şuraya işaret koyar mısınız? Tamam, yani çıksın o laflar bir şey yok uğraştırma. Ali Bey’in ve Hatice Hanım’ın sarf ettiği psikopatla ilgili sözlerin, Ali Bey’in sarf etmeye çalıştığı sözlerin gündemden çıkarılarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Çıkarılsın yani değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Sayın Ali KÖKOĞUZ bakın dördüncü, 2014-2018 su gibi aktı geçti bu ölümlü dünyada birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. Böyle efendi gibi geldik efendi gibi bu meclisi tamamlayalım, biz gidelim arkamızdan hoş bir seda kalsın. Onun için sokakta birbirimizi her zaman kucaklayalım dostluk kazansın, Bayraklı kazansın. Evet, bütçe görüşmelerine başlıyoruz, buyurun. Grubumuz adına Sema Hanım ve Yeşim Hanım. Ne oldu çıkmıyor mu sesi?

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6999) Bayraklı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

Veli TOPAL- Sayın başkanım grubumuz adına Sema Hanım, sunumu Plan Bütçe komisyon başkanımız Sema Hanım yapacak…

BAŞKAN- Tamam geliyor ses.

 

Veli TOPAL- Duruma göre…

 

BAŞKAN- Vaziyeti idare edeceğiz.

 

Veli TOPAL- Evet.

 

BAŞKAN- Tamam. Evet, söz almak isteyen arkadaşlar? Sema Hanım buyurun. Şu sesi açın arkadaşlar, meclis başlamadan kontrol etsenize şunları arkadaşlar. Şimdi seslerin kayda girmesi gerekiyor, bak senin boyun uzun… Bende var yalnız burada var. Kim üflüyor? Abdullah bey, o olabilir kayda giriyor seyyarda değil mi? Tamam, evet Sema Hanım verin Sema hanıma  mikrofon bir tane.

 

Sema TURAN- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri. Plan Bütçe komisyonu olarak 2018 yılı bütçesinin incelenmesi sonucunda, 2018 bütçesinin gelir ve giderlerinin gerçekçi bir biçimde planlandığı, gelir arttırıcı önlemlerin alınmasının öngörülülüğü, harcamaların yatırımlara yönelik ve insan odaklı olduğu, Bayraklının tarih, turizm ve ticaret merkezi olmasına yönelik yatırımların yapıldığı, sosyal projelere ve yatırımlara yeterli payın ayrıldığı, bütçenin şeffaf bir biçimde hazırlandığı görülmüştür. Genel çerçevede kısaca rakamlarla anlatmak gerekirse, 2018 yılı gider bütçesinde yer alan 270.000.000,00 TL’si ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen 250.000.000,00             TL’si gelirler toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunda belirtilen iç borçlanma ile 20.000.000,00 TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle toplam 270.000.000,00 TL’si olarak bütçede denklik sağlanmıştır. Hazırlayan ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çalışma azmini ve gücünü başkanımızdan aldıklarını biliyorum ve tabii ki başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ’a bize tüm Bayraklıya ışık tuttuğu için çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkürler, başka söz almak isteyen var mı? Bir sizden Bir CHP den olsun. Buyurun Aynur Hanım. Mikrofonu veriyoruz, bütçe konuşsun tamam buyurun. Yeşim Hanım buyurun. Metin bey ne oldu mikrofonlar?

 

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri konuşmama başlamadan önce hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 2018 mali yılı bütçemizin Bayraklıya faydalar getirmesini temenni ediyorum. 2018 mali yılı bütçesiyle ilgili olarak genel bir değerlendirme yaptıktan sonra sizlere bütçemizin rakamsal verilerini, ayrıntılarını ve değerlendirmelerini aktarmaya çalışacağım. 2018 mali yılı bütçesi bildiğiniz üzere mal ve hizmet alımları, personel giderleri, sermaye giderleri ve en önemlisi de yatırım kalemlerinden oluşmaktadır. Bir önceki meclisimizde performans programını görüştük ve karara bağladık. 2018 yılı performans programını görüşürken de…

 

Ali KÖKOĞUZ- Geldi başkanım.

BAŞKAN- Mikrofonu açın.

 

Yeşim TEKOĞLU- Bu daha iyi başkanım ayaktayım.

 

BAŞKAN- Tamam peki.

 

Yeşim TEKOĞLU- 2018 yılı performans programını görüşürken de mali yönetim sistemimizi ve bunun için gerekli olan mali kaynak politikamızı geliştirmek yürütmek adına daha kaliteli ve verimli gerçekleştirmesini sağlamak olduğunu bir kez daha ifade ederken, 2018 yılına gerçekleştireceğimiz yatırımlara ilişkin kalemleri de gördük. Ben de size buradaki yatırımların ve giderlerin rakamsal boyutunu aktarmaya çalışacağım. İlçemizin bütçesinde sizlerin de dikkatini çektiğine inandığım en önemli bütçe kalemi mal ve hizmet alımlarıdır. İnsana katkı ilçeye katkıdır, ilçeye katkı ülkeye katkıdır. Yaşam insanların temel ihtiyaçlarını, sosyal yaşamlarını, eğitimlerini, can ve mal güvenliklerini, sağlıklarını ve daha birçok alanda yaşamlarına fayda sağlamakla refaha ulaşacağının önemli bir göstergesidir. Bu amaçla hazırlanan bir bütçe etkin ve verimli bir bütçedir. 2018 yılı bütçemizle ilgili stratejik planda yapmayı hedeflediğimiz projelerin, yatırımların imkânlarımız dâhilinde gerçekleşeceğini görmekteyiz. Bütçemiz vizyonu olan bir bütçedir, her bütçe döneminde ifade etmekten vazgeçmeyeceğim çekinmeyeceğim ve tekrarlamaya devam edeceğim çok önemli bir husus ise, yerel yönetimler arasındaki görev karmaşıklığı nedeni ile sorumlulukların belediyemize aitmiş gibi yüklediğiniz harcamalardır. Bu hizmetleri yapmaktan biz son derece mutluyuz. Keşke kamuya ait müdürlüklerin görevi olan hizmetlerin tamamı bizde olsa ve bütçeleri bize aktarılsa inanın ki daha güzel bir toplum yaratırız. Sorumluluk alanımıza girmese bile bunu bu yerlerde hizmet yapılması bütçemizde yıl içinde değişimler yaratmaktadır. Gerek belediye başkanımızın gerek bürokratların gerek meclis üyelerinin tek amacının halkın refahını sağlamak olduğunu biliyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum müdürlükler ile belediyelerin görev karmaşası hakkında. Biliyorsunuz ki, okullar Milli Eğitime bağlı, camiler diyanete. Eminim ki birçoğunuzu müdürler, hocalar aramakta ve sorunlarını aktarmakta ve belediyeden yardım istemekteler. Örneğin camiler, camilerin temizliğini belediyemiz yapmakta diyanetin asli görevi olduğu halde. Keza defalarca başkanın odasında okul müdürlerini, müdür yardımcılarını görmekteyim ve hep talepleri okul temizliği, bahçe duvarının yapılması, yeşil alan yaratılması, okulların boyanması, bahçesinin asfaltlanması, tamir bakımının yapılması gibi örnekler çoğaltılabilir. Siz çoğuyla da karşılamışsınızdır aslında bunları yapmak kimin görevidir? Milli Eğitimin görevidir, ancak kim yapıyor? Belediyelerimiz yapıyor. Bizim sorumluluğumuzda mı? Değil ama yapıyoruz. Bizim sorumluluğumuzda bilincinde bir belediyenin göstergesidir bu. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? İlçemize yeterli yatırımların yapılmadığı ve bu nedenle belediye kaynakları ile imkânlarımız elverdiği ölçüde yapmak zorundalığımız. Bu müdürlükler bence kalkmalı ve belediyemiz yapmalıdır. Bütçeleri bize gönderilmeli daha iyi hizmet vereceğimiz kesindir. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri rakamlara dönecek olursak, 2018 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi olarak 270.000.000,00 TL ile belediyemizin ilçe halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. 2018 yılı tahmini gelir ve gider bütçesinin dağılımı ise şöyledir; Vergi Gelirleri: 98 milyon 270 bin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 36 milyon 237 bin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 585 bin, Diğer Gelirler: 99 milyon 143 bin,  Sermaye Gelirleri: 15 milyon 810 bin, Ret ve İadeler: 45 milyon TL olup toplam tahmini gelir bütçemiz 250 milyon TL. Ancak finansman ekonomik sınıflandırmasında yer alan mali kuruluşlardan sağlanan finansman tutarımız da 20 milyon TL’dir. Bütçemizin böylece denkliği sağlanmış oluyor. Finansman borçlanmasını umarım ki bu sefer eleştirmezsiniz biz söylemekten bıkmadık siz amaçsızca eleştirmekten bıkmadınız.

 

BAŞKAN- Geçmişteki eleştirileri söylüyor.

 

Ali KÖKOĞUZ- Belki eleştirmeyeceğiz.

 

Yeşim TEKOĞLU- Ben önlem alayım olsun siz aynı konuyu… Başka eleştirecek bir konu bulamayınca borçlanmaya gidiyorsunuz da ondan.

 

BAŞKAN- Çağlar Bey, bir konuşsun arkadaş.

 

 Yeşim TEKOĞLU- Bütçe zaten bu finansman boşuna.

 

BAŞKAN- Evet, karşılıklı konuşmayalım.

 

Yeşim TEKOĞLU- İnşallah eleştirmezsiniz. Her belediye, her kurum, her özel şirket ister genel giderleri, ister cari ihtiyaçları, isterse yatırım yapmak amacıyla iç borçlanma yapmaktadır, bu bütçenin bir unsurudur. Finansman gideri olmayan hiç kimse yoktur varsa söylerseniz bende sevinirim. Burada önemli olan bilmemiz gereken şudur ki, bu finansman giderleri yatırıma dönüşüyor mu? Yatırım için kullanılıyorsa bu bir başarıdır bizde de öyle oluyor. Çok gereksiz eleştirildiği için bunu tekrar söyleme gereği duymuştum. 2018 yılı gider bütçesinin dağılımı ise şöyledir; Personel Gideri: 45 milyon 692 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primleri: 7 milyon 804 bin, Mal ve Hizmet Alımları: 140 milyon 237 bin , Faiz Giderleri: 4 milyon, Cari Transferler: 6 milyon 256 bin , Sermaye Giderleri: 44 milyon 10 bin, Sermaye Transferleri: 500 bin , Borç Verme: 4 milyon 500 bin, Yedek Ödenek: 17 milyon olmak üzere tahmini gider bütçemiz 270 milyondan oluşmaktadır. 2018 yılı tahmini gider bütçesinin oransal dağılımını da sizlere aktarmak istiyorum. Personel Giderler: %16.9, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primleri: % 2.9, Mal ve Hizmet Alımları: %51.9, Faiz Giderleri: %1,5, Cari Transferler: %2.3, Sermaye Giderleri: %16.3, Sermaye Transferleri: %2.02, Yedek Ödenek: %6.3 toplamda %100. Şimdi sizlere müdürlükler bazında bütçemizi aktarayım. Özel Kalem Müdürlüğü: 3 milyon 681 bin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 5 milyon 582 bin, Bilgi İşlem Müdürlüğü: 4 milyon 445 bin, Yazı İşleri Müdürlüğümüz: 2 milyon 33 bin, Teftiş Heyeti Müdürlüğümüz: 499 bin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 3 milyon 561 bin, Hukuk İşleri Müdürlüğümüz: 1 milyon 63 bin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 3 milyon 561 bin, Spor İşleri Müdürlüğü: 6 milyon 621 bin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 1 milyon 271 bin,  Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 34 milyon 687 bin, Emlak İstimlak Müdürlüğü: 8 milyon 137 bin, Fen İşleri Müdürlüğü: 50 milyon 190 bin, Kentsel Tasarım Müdürlüğü: 259 bin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 4 milyon 178 bin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 16 milyon 35 bin, Mali Hizmetler Müdürlüğümüz: 33 milyon 12 bin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 31 milyon 525 bin, Plan ve Proje Müdürlüğü: 1 milyon 342 bin, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: 1 milyon 442 bin, Sağlık İşleri Müdürlüğü: 3 milyon 950 bin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: 10 milyon 988 bin, Temizlik İşleri Müdürlüğü: 30 milyon 894 bin, Yapı Kontrol Müdürlüğü: 1 milyon 474 bin,  Zabıta Müdürlüğü: 7 milyon 966 bin, Veteriner İşleri Müdürlüğü: 1 milyon 393 bin, Kütüphane Müdürlüğü: 2 milyon 711 bin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz: 552 bin, Kreş Müdürlüğümüz: 500 bin, toplamda 270 milyon. Görüldüğü üzere Bayraklı belediyemizin bütçesi Fen İşleri, Temizlik, Güvenlik, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşler, Spor İşleri, Kütüphane, Kreş İşleri, İskân ve Toplum refahı İşleri olmak üzere orantılı olarak ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Toplanan verilere karşılık toplanan vergilere karşılık İzmir’e ve dolayısıyla ilçemize Bayraklıya düşen İller Bankası paylarımız az olsa bile, buna rağmen belediyelerimizin hizmet alanlarına girsin girmesin yetişebildiği kadarıyla bölge halkının gerek yaşam kalitesine gerekse refah seviyesine en iyiye çıkarmak için özveri ile çalıştığını biliyoruz. Bu meclisimizin görevlerinden biri de bütçe hazırlamaktır ve bütçeyi doğru şekilde kullanabilmektir. Bayraklı ilçemiz için iyi niyetli çalıştığımıza olan inançta en önemlisidir. Her plan bir yol haritasıdır bizlerde bu yol haritasında yaşam standartlarını arttıracak her hizmeti el birliği ile yapmalıyız. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılı bütçemizin tek kuruşunu sokağa atmayarak ilçemize kalıcı, güzel, halkımızın yararına işler yapacağımız kesindir. Belediyemizin tecrübeli kadrolarıyla işlerin sistemli yürütülmesi de en güzel dayanağımız olacaktır. Sayın başkanım değerli meclis üyeleri sözlerime son verirken 2018 mali yılı tahmini bütçesini özveri ile çalışarak hazırlamış olan, emek veren katkı koyan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm bürokratlarımıza Plan Bütçe komisyonuna ve tüm arkadaşlara teşekkürü borç bilirim.

 

BAŞKAN- Evet, Buyun Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Yeşim Hanım’a teşekkür ediyoruz.

 

BAŞKAN- Grup adına mı?

 

Çağlar HASPOLAT- Grup adına teşekkür ediyorum, 2016 yılında yaptığı konuşmanın aynısını tekrarladı burada sadece rakamları değiştirerek. Bildiğimiz şeyi okudu söyledi bize, bizim grup adına da Aynur Hanım konuşacak.

 

Aynur ÇETİN- Ses geliyor değil mi başkanım?

 

BAŞKAN- Geliyor.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan değerli meclis iyi akşamlar diliyorum herkese. Bu ayki dördüncü oturumumuzda bugün 2018 yılı bütçesini değerlendiriyoruz, iki gün önce 2018 yılı performans programını görüştük. Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur demiş atalarımız. Performans tabloları nasıl ki sokağa çıkmadan 24 mahallede ki her bir vatandaşın tamamına dokunmadan eksikleri ve ihtiyaçları gerçekçi düzeyde belirlenmeden masa başında hazırlanmış ise, 2018 bütçesinin de aynı şekilde hazırlanacağını önceki yıllarda gözlemlediğimiz ve hep birlikte müşaade ettiğimiz üzere gerçekçi olmaktan uzak olacağını da söylemiştik. Yıl içinde de bu konuda bir kısım tenkitlerde bulunmuştuk. Nitekim önümüze gelen tablolar yine gerçekçi olmaktan uzak masa başında denkleştirilme çabasının net olarak gözlendiği, gelir kalemlerinin muhasebe tekniğinin verdiği imkânlar ile fazla gösterildiği, gider kalemlerinin de Bayraklı halkının tatmin edici hizmet beklentilerine cevap verme yeteneğinden uzak tablolar. Söz aldığınızda bayraklı halkının yaşam kalitesini yükselten, sosyokültürel katkı sağlayan, halkın refahını, yatırım ve istihdamını arttıran, projeler üreten performans programları hazırlayıp bütçemizi de bu yolda hazırlayıp kullanıyoruz diyorsunuz. Hayal kurmak güzeldir evet biliyoruz ki hayallerinizi de bizimle paylaşıyorsunuz. Ancak ilçemiz halkının hayal hikâyeleri dinlemeye tahammülü kalmamıştır. Bayraklı kıyı şeridinde yükselen devasa gökdelenlerin arkasında tepelere yükselen sokaklara gidin bakın bir tek gün yok ki o sokaklarda araçla ya da yaya dolaşırken vatandaşların ümitsiz serzenişlerini işitmeyelim. Altyapı yok önümüz kış, yağmur suyu tahliyesini sağlayacak yatırım projeniz olmadığı gibi buna dair vaadinizde yok. İnsana yakışır yol yok, kaldırım yok, trafik güvenliği yok, üst yapı yok ama performans programlarınız ve bütçelerinizi anlatırken siz de diyorsunuz ki, her şey tozpembe, Bayraklı halkının hiç şikâyeti yok. Gelelim yeniden bütçe tablolarına bütçe ve kesin hesap tablolarıyla ilgili her söz aldığımda hep diyorum ki, ben Mali Müşavir değilim kamu maliyet hesabından da anlamam. Ama hiçbir diplomaya ihtiyaç duymayan ve evinde kendi bütçesinin derdine düşmüş herkes çok iyi bilir ki gelir ve giderleri kâğıt üzerinde denkleştirmek öyle zor bir iş değildir. Denkleştirirsiniz ama sadece kendinizi kandırırsınız evde böyle hesap yapıp çarşıya da çıkınca hüsrana uğrarsınız, ya gider nazınızın geçtiği bankadan kredi çekersiniz, ya varsa bir banka kartınız ek hesabı tırtıklar ya da kredi üstüne kredi çekersiniz. Sonunda dağ gibi borç elde yok avuçta yok Allah hiç kimseyi böyle dara düşürmesin. 2018 yılı bütçesinde 250 milyon gelir öngörülmüş, gider öngörüsü ise 270 milyon lira. Doğal olarak geriden beri süre gelen borçlanmanın üzerine eklenecek bir 20 milyona ihtiyaç duyulmuş. Geçen yıllarda olduğu gibi öngörülen gelir miktarı yıl içerisinde kasaya giremez emekliye ayrılacak personelin kıdem tazminatlarıyla kaybedilecek hukuk davalarının tazminat vs. ödemeleri için kapıya da icra emri gelirse bu bütçeyi denkleştirmek için öngörülen 20 milyon borçlanma da yetmeyecek. Oysaki her fırsatta biz en az borçlanan belediyeyiz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz diyorsunuz. Oysa borç aldı başını gidiyor ve gitmeye de devam edecek açıkça görüyoruz bunu. Borçlanmaya halka daha iyi yatırım yaptığınız sürece karşı olmadığımızı desteklediğimizi her zaman söylüyoruz. Ancak performans programını görüşürken söylediğimiz gibi hani yatırım? Belediyenin asli ve zorunlu hizmet yükümlerinin bile ağır aksak gittiği Bayraklının 2018 yılı bütçe tablosunda para yine personel giderlerine, mal ve hizmet alımlarına, sermaye giderlerine ve faize gidiyor. Artık bütçemiz dar kaynaklarımız az demeyin bahanelere sığınmayın yıllardır diyoruz ki gelirlerinizi arttırıcı tedbirler alın, borçla da olsa gelir getiren yatırımlar yapın, maliyetlerde tasarrufa gidin, mal ve hizmet alımlarında daha fonksiyonel, daha şeffaf, daha ekonomik olacak şekilde hareket edin. Piyasa fiyat araştırmalarını iyi yapın, rekabet arttırıcı alım ortamları sağlayın, yaratıcı düşünce ile hareket edin, “kendi yağımızla kavrulalım günü kurtaralım bize yeter” demeyin. Yeni kaynak oluşturucu hiçbir faaliyetiniz yok bunu biliyoruz, özkaynaklardan elde edilen gelirler yetersiz tahakkuk eden vergileri tahakkuk yılı içerisinde neredeyse en fazla yarısını tahsis edebiliyor tahsil için çalıştırdığınız personel, yazılım, teknik destek vesaire için neredeyse vergi tahsil edilen verginin yarısı kadar para harcıyorsunuz. Her meclis toplantısında satışını onayladığımız onlarca belediye taşınmazları ile taşınmaz hisseleri de bittiğinde ne olacağını düşünmenizi isterim. Oysa ki belediyelerin performans ve gücünü gösteren en önemli göstergelerin başında öz gelirlerin toplam gelirlere oranı gelmektedir. Türkiye belediyeler ortalaması yanılmıyorsam % 65’in üzerinde, belediyemizin giderek borçlanma çıtasını arttırdığını da dikkate aldığımızda öz gelirlerin toplanmasındaki yetersizlik ve öz kaynakları arttırıcı tedbirlerin alınmayışıyla yakın zamanda bu bütçelerle personel giderleri dahi karşılayamaz hale geleceğimiz kesin. Muhalefet olarak tenkit ve eleştirilerimize ön yargıyla yaklaştığınızı görüyoruz. Daha geçen son toplantıda Sayın TATLI “muhalefet yapmış olmak için eleştiriyorsunuz” diyordu. Bilin ki muhalefetin sesi hizmet verdiğiniz yöredeki vatandaşın sesidir. O sesi duymuyor, duyamıyor, duymak istemiyor olabilirsiniz. Ancak biz Ak Parti grubu meclis üyeleri olarak Bayraklı halkının sesini, beklentilerini, zorlu hayat mücadelesinin çığlıklarını bu meclise taşıyan bir grubuz. Eleştiri ve tenkitlerimize kulak vermenin aynı zamanda iş birliği yaparak Bayraklıya hizmet etmek demek olduğunu burada saygı değer meclise hatırlatıyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen? Hatice Hanım buyurun.

 

Hatice TATLI- Sayın başkan değerli meclis üyelerimiz. Şimdi elbette ki muhalefet muhalefet görevini yapacak zaten muhalefet olmasa demokrasi de olmaz. Ancak ben şunu merak ediyorum. Hiç mi güzel bir şey yapılmıyor bu belediyede? Ya şu da güzel yapıldı teşekkür ederiz bir kere duymak istiyoruz en azından. Diyor ki masa başında yapılıyor, tabii ki bütçeler masa başında yapılır sokakta yapılacak alanda yapılacak değil ki. Alanda gördüklerini oturup masa başında elbette ki yapılacak. Yağmur suyu, altyapı yok diyorsunuz, arkadaşlar bir kez alt yapıyı Bayraklı belediyesi yapmıyor bildiğiniz gibi, Büyükşehir yapıyor bunu da iyi yapıyor. Ankara, İstanbul’a yağmur yağdığında selin ne hale getirdiğini kaç can aldığını siz biliyorsunuz ama İzmir de böyle bir şey bir kez yaşadık biz sadece bir kişi için. Sosyal yardımlarla ilgili bakın önce borçlanma varsa yatırım da vardır niye borçlanıyoruz? Yatırım yapmak için. Bütün devletler ki Türkiye’nin borcunu iç borç dış borç’u saymayayım size, biz belediyelere indirgediğimizde her devletin olduğu gibi her belediyenin de borcu var ve bu borçlar ödenebilir durumda ise zaten sorun da yok. Gerçekten tasarruf tedbirleri uygulanıyor örneğin, her zaman eleştirilir ya Özel Kalem bütçeleri çok yüksek diye bakınız bende 2017 bütçesi de var şuanda 2018 de elimizde, hiç arttırılmıyor tasarrufa gidiliyor. Oysa sosyal yardımlarda artış sağlıyoruz sosyal kültürel halkımızın kültürel yapısını bir seviye daha yükseltebilmek, sosyal katkıda bulunabilmek için büyük artışlar yapılıyor. Neden? Sadece Bayraklı halkı mutlu olsun refah içinde yaşasın, gerçekten bu dar bütçe ile Bayraklı belediyesi bütçesini, gelirini giderini dengeleyerek iyi koruyor diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet, söz almak isteyen arkadaşlar. Buyurun Veli Bey, ama Hatice Hanım konuştu Ali Bey buyurun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tabi ki Bayraklı güzel şeyler yapıyordur ama zaten muhalefetin görevi yetmediğini söylemek, bu bize yetmiyor biz bunu her zaman söyleyeceğiz. Daha güzelini yapın daha iyisini yapın bizim amacımız da budur vatandaşın da beklentisi budur. Yağmur suyu, altyapı zaten Bayraklıyı nasıl seller götürdüğünü biliyoruz kış aylarında. Hatice Hanım diyor ki, sanki Bayraklıda yaşamıyormuş gibi mademki İZSU Büyükşehir’in görevi bu, niye bir gün Bayraklı hakkında bir talepte bulunmuyor İzmir Büyükşehir belediyesinde mecliste. Orada sesi çıkmıyor…

 

BAŞKAN- Mecliste olmaz canım.

 

Ali KÖKOĞUZ- Nasıl?

 

BAŞKAN- İktidar partisi grubunda söyler.

 

 Ali KÖKOĞUZ- Mecliste de… En azından muhalefetin duyması adına. Bakın 3-4 gün sonra burada sağanak yağmur yağdığında biliyorsunuz Sevgi Yolunun sonunda, Sevgi Yolu da dâhil su basacak, bunu bir gün insan dile getirmez mi? Bayraklı belediyesi…

 

BAŞKAN- Sevgi yolunda ahım şahım bir sorun kalmadı öyle.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yani diğer yerlerde yukarılarda işte…

 

BAŞKAN- Zemindeki bütün mahalleleri kilit parke yaptık ve oralarda büyük oranda sorun kalmadı.

 

Ali KÖKOĞUZ-  Sayın başkan afetlerde haklısınız buna bir şey diyemiyoruz ama afet olmasa dahi bu Bayraklıya su basıyor. Ya Hatice Hanım bir gün de elini kaldırsın başkanını eleştirsin ne olur sanki önemli olan Bayraklıya hizmet değil midir.

 

BAŞKAN-  Başkanını eleştirir mi sende Allah aşkına.

 

Ali KÖKOĞUZ- Nasıl talep edemez mi? Talep edebilir en azından.

 

BAŞKAN- O yüz yüze geldiğinde eder.

 

Ali KÖKOĞUZ- Her zaman söylüyoruz ben büyükşehirde de söylüyorum Aziz başkan size husumetinden dolayı Bayraklıya şaşı…

 

BAŞKAN- Aziz başkan yarın burada.

 

Ali KÖKOĞUZ-  Bayraklıya şaşı bakıyor, hizmet getirmiyor adım atmıyor Bayraklıya. Bayraklı sanki…

 

BAŞKAN- Yarın burada gel. Yalnız sataşmayacaksın geleceksin oturacaksın.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sataşmayacağım direk söyleyeceğim yüzüne karşı.

 

BAŞKAN- Sen orada yapacağını yap burada… İzleyici olarak arkadaşlar yarın 2 de gelecek Aziz Bey, Muhtarlarla toplanacak.

 

Ali KÖKOĞUZ- Hizmet etsinler başkanım yetmiyor bize yetmiyor beğenmiyoruz bu budur.

 

BAŞKAN- Bu kadar mı?

 

Ali KÖKOĞUZ- Bu kadar.

 

BAŞKAN- Tamam. Başka buyurun Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis hepinize saygılar sunuyorum. Aynur Hanım biraz çalışmış ama bana göre tam çalışamamış. 2018 yılı bütçesine baktığımızda insan odaklı hesap verilebilir şeffaf bir bütçe olduğu görülmekte. Doğumdan ölüme kadar belediyemiz vatandaşın hizmetindedir en azından şunu da görmüyorlar, ülkemizde uygulanan asgari ücret bile yapılan anketlerde açlık sınırının altında kalmakta. Bizim belediyemiz tüm imkânlarını zorlayarak tatil bayram demeden bize hizmet eden halkımıza hizmet eden emekçilerimize tüm belediyelerden daha fazla ücret…

 

BAŞKAN- Evet onu söyleyin onu atlamayın.

 

Ali KÖKOĞUZ- Asgari ücretin azlığı senin benim istediğimi Yok, eder mi? Ne alakası var şimdi asgari ücretle.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım… Siz konuşurken biz kesmedik hiç sizi.

 

BAŞKAN- Bir dakika konuşsun. Ali Bey siz neden bölüyorsunuz konuşmaları?

 

Ali KÖKOĞUZ- Geçen toplantıda da söyledik ilintili olan bir konuyu söylüyorsunuz asgari ücret az Bayraklıda iş yapamıyor az iş yapıyor diyor yani ne alakası var.

 

BAŞKAN- Öyle bir şey demiyor dinlemedin sen anlat bir daha.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım ülkemizde uygulanan asgari ücret yapılan anketlerde açlık sınırının altında kalmakta.

 

BAŞKAN- Ya bir dakika konuşsun arkadaşlar lütfen ya, bir dakika konuşun.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım burada yapılan hizmet, yapılan yatırım, yol sokak park çok önemli değil önemli olan insana yapılan yatırım. Bizim belediyemiz 2100 çocuğa burs vermekte, 1500 çocuğu her yıl milletlerin olmazsa olmazı olan eğitim konusunda yurt sever vatanını sever birer birey olarak yetişmesi için katkı koymakta.

 

BAŞKAN- Dershaneyi söylüyorsunuz.

 

Veli TOPAL- Bana göre en büyük yatırım budur. Ayrıca 16 dalda 5000 çocuğumuzu sokaktan kurtararak spor yaptırmakta. Yüce Atatürk’ün dediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” bunun ilkesinde çocuklarımıza katkı sağlamakta. Şunu da unutmayalım ki bu ülkemizi ve Cumhuriyetimizi devletimizi Atatürk gençlere emanet etmiştir. Geçen toplantıda başkanım İsmail Bey sokakları hiç gezmiyor musunuz dedi, evet olabilir sokaklarda çukur olabilir, kasis olabilir bunlar çok geçici şeyler. Bu arkadaşlarımızın muhalefetteki arkadaşlarımızın yarısı müteahhitlik yapıyor bizden daha çok sokaklara geliyor hiç görmüyorlar mı acaba o sokaklardaki Telekom’un Tedaş’ın tellerinin örümcek ağı gibi sokakları kapladığını…

 

BAŞKAN- Onlar yapıyor çalışmaları evet.

 

Veli TOPAL- En çok bunu ya görmek istemiyorlar ya da görmüyorlar.

 

BAŞKAN- Doğalgaz.

 

Veli TOPAL- Doğalgazın dışında başkanım sokaklar aynı örümcek ağı gibi bir iş makinesi geçiyor bir yüksek…

 

BAŞKAN- Onları yer altına alırken büyük problem yaşıyoruz Bayraklı merkezde.

 

Ali KÖKOĞUZ- Veli Bey yapılmasın mı istiyorsunuz yani Telekom’un çalışmasını falan onu mu istiyorsunuz.

 

BAŞKAN- Ya Ali Bey… Bir dakika arkadaş usul hakkında yani şimdi böyle siz sataşacaksanız bu meclis olmaz ama birisi konuşmayı bitirsin ondan sonra söz alın.

 

Veli TOPAL- Ya ben yapılmasın demedim. Bakın 50-6 yıldır var olan tellerden bahsediyorum örümcek ağı gibi.

 

BAŞKAN- Yer altına alınsın diyorsunuz.

 

Veli TOPAL- Yer altına alınsın bunları görmeleri lazım diyorum ben başka bir şey demiyorum.

BAŞKAN- Bitirsin arkadaşlar.

 

Veli TOPAL- Sonra Abdullah Bey yeni yapılan okullardan bahsetti Hatice Hanım sormuştu. Siz hükümet olarak ne yaptınız diye. Ben baktım 6 tane okul yapılmış teşekkür ediyorum. Bunların 3 tanesi İmam Hatip Liseleri ben isterdim ki 350 bine yaklaşan Bayraklı ilçesine 1 tane de Fen Lisesi yapılsaydı.

 

BAŞKAN- Şimdi oradaki benim sorum okulla ilgili değil, burası ilçe yapılmadan da okul yapılıyordu. Kaymakamlığın vatandaşa yönelik kamu binalarıyla ilgili sorumdu. İşte Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Kaymakamlığa dair bir bina yapıldı mı? Benim sorum o yoksa burası ilçe olmadan da okul yapılıyordu buraya.

 

Veli TOPAL- Abdullah Bey o sorulara cevap verdiği için ben onu değerlendirdim.

 

BAŞKAN- Ya çalışmış gelmiş Abdullah da…

 

Veli TOPAL- Ama ilimden, bilimden uzaklaştıkça ülkemizin geldiği nokta ortada. Birazcık daha eğer mümkünse arkadaşlar uğraşsınlar bu ilçeye Fen Lisesi ilim bilim lisesi yapılsın.

 

BAŞKAN- Verdik 5 tane arsa verdik işte onlara yapılsın. Yani şey arıyor Milli Eğitim müdürümüz gönüllü arıyor yatırımcı arıyor inanın ki. Nasıl yaparımda ben bu okulları yaparım yaptırabilirim çalışması yapıyor. Evet, bitirdiniz mi?

 

Veli TOPAL-  Başkanım 2018 yılının Bayraklı halkına hayırlı olmasını diliyorum, bu bütçeyi hazırlayan ve uygulayacak olan başta siz olmak üzere tüm bürokratlara Bayraklı halkı adına teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet, buyurun Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT-  Sayın meclis sayın başkan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben önce Hatice TATLI başkanımın Bayraklıda güzel şeyler yapmıyor muyuz sorusuna evet yapıyorsunuz. Sağlık İşleri gerçekten güzel çalışıyor bu yönden ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum kendilerine.

 

BAŞKAN- Kütüphane, Sağlık Hizmetleri, Planlama…

 

Çağlar HASPOLAT- Sağlık hizmetleri gerçekten…

 

BAŞKAN- İmar Müdürlüğü, son dönemde Sosyal Hizmetler…

 

Çağlar HASPOLAT- Var biraz daha var onların kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

 

BAŞKAN- Anketlerden çıkanları söylüyorum ben.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi halkımızın sosyal ve kültürel seviyesini Hatice Hanımın söylediği bir laf var biraz hoş durmadı. Halkımızın sosyal ve kültürel seviyesini çıkartmaya çalışan projeler yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bayraklı halkına deve güreşleri yapıyoruz hiçbir alakası yok Bayraklının kültürüyle hiçbir mirasıyla alakası olmayan bir şey şimdi onu da eleştiriyorum ben.

 

BAŞKAN- Bu deve güreşini habire eleştiriyorsunuz da bu deve güreşçileri çok kızıyor size.

 

Çağlar HASPOLAT- Ya Bayraklı da şaşırdı nerden biz deveci miydik diye düşünmeye başladı herkes.

 

BAŞKAN- Bayraklının %50 si egeli yalnız.

 

Çağlar HASPOLAT-  Bayraklı halkı düşünmeye başladı biz deveci miydik eskiden diye. Şimdi 2018 yılı bütçesinin öngörülen gelir gider bütçesinin rakamların belediyemize halkımıza, ilçemize faydalar getirmesini…

 

BAŞKAN- Diliyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyoruz. Çok değerli meclis üyeleri sayın başkanım bu meclisin görevi Yeşim Hanımın da dediği gibi bütçe hazırlamak ve bütçeyi doğru kullanmak. Şimdi bu mecliste alınan her karar yapılan her plan Bayraklıda yaşayan 320 bin kişiyi ilgilendiren derinden yakından ilgilendiren bir kararlardır. Gerçekten büyük bir sorumluluk var üzerimizde yani bu işin vebali günahı da var. Bayraklı halkının yaşam kalitesini refah seviyesini, standartlarını çok iyiye çıkartmak bu çıtayı yükseltmekle sorumluyuz bu bizim boynumuzun borcu. Partimiz bu rozeti bize bunun için taktı meclis üyelerine, halkta sizi bu yüzden başkan seçti sayın başkanım. Bugün Bayraklı Anadolu’nun birçok ilinden daha büyük bir nüfusa sahip, belediyenin bütçesi de o illerin bütçesinden daha büyük bir potansiyele sahip daha yüksek. Şimdi Bayraklının nüfusuna, konumuna, büyüklüğüne ve adına yakışan bir bütçe mi? Hayır değil. Biz de bu bütçeyi yeterli görmüyoruz açıkça bunu daha önce de söylemiştim şimdi de söylüyorum. Gönül isterdi ki daha iyi bir bütçeyle daha rahat daha kaliteli bir hizmet sunalım…

 

BAŞKAN- Hükümetin bir çalışması var herhalde Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Bu konuda çalışması var evet ilçe belediyelere biraz daha yüksek gelir getirici kalemler ekleyecekler. Tabi şimdi bütün şehir yasasıyla da büyük ilçe belediyelerin boynundaki birçok ağır yükü de aldılar ama yeterli değil bu rakamlar bütün ilçe belediyelerinin böyle bir şeyi var.

 

BAŞKAN- Özellikle belde belediyelerinin kapatılıp ilçelere bağlanması ve kaynakların da büyükşehir’e aktarılması tam bir kanun eksikliği.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi fakat burada bu mevcut bütçe de az bir bütçe değil sayın başkan yani elimizdeki sabit bütçe de az bir bütçe değil. Şimdi gelir gider dengesini iyi kullanırsak planlı programlı yerinde ve zamanında etkin ve verimli kullanmak çok zor bir iş değil. Maalesef bunu Bayraklı belediyesi 8 yıldır gerçekleştiremedi bundan birazda siz sorumlusunuz sayın başkanım. 2018 yılında bütçe ne kadar açık verecek bilmiyoruz şimdi önümüzde 2018 yılı bütçesi.

 

BAŞKAN- 20 bin koymuş üstüne.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi o öngörülen daha ne kadar borçlanacağız, öngörülmeyen hesaplar çıkacak şimdi karşımıza yani bu kesin. Daha ne kadar kredi çekeceğiz belli değil o da belli olacak şimdi ne gibi sürprizler var karşımızda önümüzdeki yıl göreceğiz.

 

BAŞKAN- Önümüzdeki yıl emlak vergilerinde artış olacağı için inşallah oradan dengeleyeceğiz. Yok, gelmez kullanmadık o geçendeki şey duruyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi görünen köy kılavuz istemez başkanım 8 yılda ne yaptığımız belli şimdi 8 yılda verilen açığı 2 yılda kapatamayız.

 

BAŞKAN- İşte siz hükümet olarak desteklerseniz biz kapatırız inşallah.

 

Çağlar HASPOLAT-  Valla başkanım şimdi tabi ben düz mantıkla bakıyorum bu olaya. Bu sene 2018 de 270 bin lira bir bütçe planladık 250 bin diyelim. 8 yıldır iktidardasınız siz yönetiyorsunuz bu bütçeyi yani bu bütçeyi güncellersek 250 milyonu 8 yılla çarparsak 2 milyon 2 milyar özür dilerim eski para ile 2 katrilyon yani şimdi sıfırları yazmaya kalksak kâğıda yazmaya kalksak o sıfırlar bir sayfayı doldurur. Ciddi rakam bu da bugün sizin bugüne kadar kullandığınız iyi bir para.  Sayın başkan şimdi biz isterdik ki bugün Bayraklı belediyesinin mevcut kullandığı bütçenin haricinde belediyenin gelirini arttıracak, prestijini yükseltecek, devamlı kaynak yaratacak, kazançlarını çoğaltacak yatırım ve projelerinin olmasını isterdik. Yani belediyeyi kara geçirecek ve finans olarak güçlü kılacak yatırım ve projelerinin de olmasını isterdik. Bu projeler yanında istihdamı da ve refah seviyesini de halkın yükseltir. Yani yıllardır Bayraklı halkı bu zengin kaynakların fakir bekçiliğini yapıyor ve yapmaya da devam edecek öyle görünüyor ben teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Evet başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun, özür dilerim Necati Bey, Latif Bey sürekli elini kaldırmıştı bir söz verelim. Buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederim Necati Bey. Sayın başkanım değerli katılımcılar ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım Veli Bey müteahhit arkadaşlarımızın büyük bir kısmının burada olduğunu söyledi, sokaklarında tel ve kablolardan geçilemediğini söyledi…

 

BAŞKAN- Yeraltına alınsın diyor bir şey dediği yok ya.

 

Latif AYDEMİR- Ama 6306 riskli yapı ile ilgili yetki de büyükşehir de olduğuna göre burada hiçbir müteahhittin günahı yok.

 

BAŞKAN- Binayla alakası yok sokak aydınlatmaları, telefonları söylüyor Latif Bey herhalde atladınız siz binayla alakası yok.

 

Latif AYDEMİR- Yok ben atlamadım başkanım öyle algıladım ama özellikle böyle bir binayı Bayraklıya kazandırmış olduğunuz için bu binada özellikle emeği olan arkadaşların hepsine ben teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Ben de teşekkür ediyorum.

 

Latif AYDEMİR- Bu yıl olduğu için. Fakat Çevre Şehircilik Bakanımız ya da sayın başbakanımızla tıpkı Karabağlarda bu kentsel dönüşüme değinerek bu konuya girdim başkanım da arzu ederseniz bir ara seçim öncesi düşünüyorduk, yani bu sokaktaki tellerinde kalkması adı altında bir parçada olsa. Çünkü Manavkuyu, Mansuroğlu’ndaki arkadaşlarımız doğalgazla sıcak suyla istedikleri an buluşuyorsa oradaki yaşayan insanlarımızın ikinci sınıf muameleyi görmemesi gerekiyor. Her hafta yapmış olduğumuz toplantılarda gelen en çok şikâyetlerden biri hani orada da doğalgazın gitmesi gerekir fakat bizim bunu büyükşehirle ilgili kurtulmamız gerekiyor sayın başkanım.

 

BAŞKAN- Şimdi bizim yaptığımız revizyon planları yarın Aziz Bey de gelecek görüşeceğiz. O konuda büyükşehir aynı çizgiye geldi bizimle birlikte hareket ediyorlar. Arkadaşlar buraya geliyor bizim planlamada çalışıyorlar bizimkiler gidiyor orada çalışıyor tam bir uyum içinde…

 

Latif AYDEMİR- Sonuç başkanım.

 

BAŞKAN- Sonuç, özel sektöre kalıyor arkadaşlarınız gelmeye başladı. Büyük gruplar geliyor planları alıp gidiyorlar. Adalet Mahallesinden başlayarak Bayraklı bir atağa geçecek diye umuyorum önümüzdeki günlerde.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım 8 yıldır hep aynı konuyu konuşuyoruz…

 

BAŞKAN- Kolay değil planları değiştirmek Latif Bey birden olmuyor işte değiştirdik. Yani bundan sonra da Gümüşpala aksı gelecek onu da değiştirelim bu dönem ondan sonrası Allah kerim. Evet, söz almak isteyen? Buyurun.

 

Necati YILDIZ- Sayın başkanım değerli arkadaşlarım bir saate yakındır birbirinden değerli arkadaşlarımı dinliyorum. Bir an için kendimi Türkiye Büyük Millet Meclisinde hissetmeye başladım.

 

BAŞKAN- Necati Bey sen bir arada kendini öyle hissettin biliyorsun.

 

Necati YILDIZ- Beklentilerle… Nasip her şey nasip sayın başkanım…

 

BAŞKAN- Necati Bey in olayını biliyor musunuz? Birinci sıradaydı banko milletvekili olarak gidiyordu kaç yılıydı Necati Bey?

 

Necati YILDIZ- 1991.

 

BAŞKAN- 1991. O bölgede baraj altında kaldı.

 

Necati YILDIZ- O zaman çok sistem vardı iç içe…

 

BAŞKAN- Tercihliyle bir kişi gitti galiba değil mi?

 

Necati YILDIZ-  Yok kimse gitmedi.

 

BAŞKAN-  O kuyumcu arkadaş…

 

Necati YILDIZ- Tek Adnan KAHVECİ tercihle seçilmişti birinci sıralara konmuştu İstanbul Kartal bölgesinde.

 

Latif AYDEMİR- Gerçi 18 yaşa düştü başkanım artık.

 

Necati YILDIZ- Şimdi konumuz o değil şöyle içimizde iktisatçı arkadaşlarımız var bilirler iktisadın ilk dersinde şu anlatılır; İktisat bilimi sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanmasını araştıran bilim dalı diye. Şimdi neticede Bayraklı belediyesinin bu yıl öngörülen bütçe büyüklüğü 270 milyon, bunu Bayraklıda yaşayan nüfusa bölersek kişi başına 850 lira. Şimdi çevremizde sitede oturan bilir aidatların 300-400 lira olduğunu bunu yıla vurursan 4000-5000 lira ediyor. Yani ben gerçekten samimi olarak söylüyorum ki beni tanıdınız hiçbir koşulda hiç kimseye inanmadığım bir şeyi söylemem söyletemez de kimse. Ben sayın başkanı ve kadrosunu gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu kadar sınırlı bir kaynakla bu kadar sorunlu bir bölgede bir şeyler yapıp ve bütün beklentileri de belediye üzerine çekebilir. Yani hükümeti buradaki vatandaş adeta kabullenmiş yok hükmünde kabullendirdi bütün beklentilerini belediyeye yöneltmiş. Ben çok fazlada vaktinizi almak istemiyorum yani insaflı ve gerçekçi olmak istiyorum kendi namıma sizleri tenzih ediyorum. Aşağı yukarı 850 lira kişi başına bir bütçe ile bunca hizmeti temizliği, parkı işte Sosyal Hizmetleri vesaire aklınıza ne gelirse zabıta hizmetleri, gerçekten kendi liderliğindeki kadrosunu belediye çalışanlarını kutluyorum ve bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKAN- Evet Necati Bey parlamento için bir kayıp olduğunu şimdi gösterdi. Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Evet ben kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Necati Bey değerli bir ağabeyimiz siyasette iyi çokta güzel tecrübeleri var yalnız kendisine bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi Bayraklı belediyesinin gelirleri sadece bu rakamla sınırlı değil Bayraklı belediyesinin yan şirketleri de var. Bayraklı belediyesi çok ciddi…

 

BAŞKAN- Yan şirket bir tane.

 

Çağlar HASPOLAT- Bay-Bel var orada…

 

BAŞKAN- Bay-Bel ne olacak kafeterya çalıştırıyor, ne geliri olacak Bay-Bel’in.

 

Çağlar HASPOLAT- Oradan da gelirleri var ciddi gelirleri var.

 

BAŞKAN- Bay-Bel’i vereyim sana istiyorsan.

 

Çağlar HASPOLAT- Aman aman başkanım. Sonra çok ciddi emlak satışları var bunları da eklersek o rakam çok farklı olur onu da atlamayalım.

 

BAŞKAN- Bütçenin içinde hepsi bütçenin içinde.

 

Çağlar HASPOLAT- Bay-Bel inde içinde mi başkanım?

 

BAŞKAN- İçinde tabi Bay- Bel de ne var.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan Bay- Bel i vereyim dediğinize göre Bay- Bel kar etmiyor zarar ediyor.

 

BAŞKAN- Zarar ediyor tabi.

 

Aynur ÇETİN- Başka türlü vereyim demezsiniz.

 

BAŞKAN- Kafeteryalar ne kar edecek ki.

 

Aynur ÇETİN- Bunun yıllardır soruyoruz bunu bize bir açıklayın

 

BAŞKAN- 1,5 lira çay ile kar edilmez o kafeteryalarda. Bizim verdiğimiz kiralar yılda 500-600 milyar kira olarak geri dönüyor belediyeye ben size söyleyeyim. Emsallere bakıyorlar gidip aynı çevredeki ne kadarsa o kadar çıkıyor. Çok kısa alayım yalnız yeterince konuşuldu oylamaya geçmem lazım.

 

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar, Necati Bey dedi ya hükümet Bayraklı da yok hükmündedir diye. Hükümet tabi 972 tane ilçe var yapacağı işler çok sosyal yardımlarla ilgili belediyemizin yaptığı sosyal yardımları tebrik ediyoruz daha fazla olmasını bekliyoruz ama hükümetin Bayraklı ile ilgili ne kadar sosyal yardım yaptığı konusunda bilginiz var mı? En basit bir örnek. Rakamları bir inceleyin, “Bayraklıda hükümet yok hükmündedir” sözü hükümettir bu devlettir…

Necati YILDIZ- Hizmeti yok hükmündedir.

 

 Tarkan DÜZMAN- Yok hükmündedir dendi, bakın şimdi yine…

 

Necati YILDIZ- O zaman düzeltiyorum…

 

Tarkan DÜZMAN- Düzeltin o zaman çünkü öyle bir şey söylenemez o şık olmaz yani.

 

 Necati YILDIZ- Lafımı düzeltiyorum.

 

Tarkan DÜZMAN- Birde sayın başkan bu kaymakamlıkla ilgili artık sizden rica ediyorum biliyorsunuz ki kaymakamlık binamızın ruhsatı kesildi belediyeden…

 

BAŞKAN- Hayırlı olsun.

 

Tarkan DÜZMAN- Doğru mu? Soralım arkadaşlara da.

 

BAŞKAN- Bizden mi aldılar, kendilerimi verdiler?

 

Tarkan DÜZMAN- Bilmiyorum sonuca gidelim. Ruhsat kesildi mi?

 

İpek AKSOY( İmar ve Şehircilik Müdür V.)- Kendileri verdiler başkanım Çevre Şehircilik…

 

BAŞKAN- Bilgi yanlış gelmiş sana.

 

Tarkan DÜZMAN- Hayır ruhsatı kesildi değil mi? Başkanım konuyu netleştirelim Bayraklıda hükümet konağı ruhsatı kesildi bugün yarın ihalesi yapılacak aşağı yukarıda 200 milyon TL bedelli bir yatırım olacak…

 

BAŞKAN- Çok güzel.

 

Tarkan DÜZMAN- Bayraklımıza çiçek gibi bir bina yapılacak.

 

BAŞKAN- İnşallah.

 

Tarkan DÜZMAN- Sizden de rica ediyorum belediye başkanı olarak Kaymakamlıkla alakalı bu son olsun. Çünkü ruhsatı kesildi ihale aşamasında bugün yarın inşaat başlayacak…

 

BAŞKAN- Bir mevlit okutturalım arkadaşlar.

 

Tarkan DÜZMAN- Sizden rica ediyorum bir daha Kaymakamlıkla ilgili burada yapmayalım.

 

BAŞKAN- Bitinceye kadar eleştireceğiz. Evet, çok kısa son konuşmacı olarak sizi alayım.

 

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın başkan bu mevcut bütçe 2018yılının 2017 deki performansa baktım 247 iken şimdi 270 lik bir rakam var. Yani bir yıl önce tanzim edilenle şimdiki arasında bile fark var.

 

BAŞKAN- Emlak vergileri hesabı var içinde.

 

Mikail BİLİCİ- Olabilir.

 

BAŞKAN- Bu dönem ben bak şimdi 4 yılda bir yeniden değerlendirilme yapılıyor bilginiz olsun.

 

Mikail BİLİCİ- Aziz KOCAOĞLU gelecek ya yarın başkanım Aziz KOCAOĞLU ile son bölümde bir hatırlatma yapalım da. Aziz KOCAOĞLU na söylenecekler var gelecek olan arkadaşlarımız söylesin. Ben rakamlara değineyim hafif.

 

BAŞKAN- Ama bak değindi arkadaşlarınız şimdi.

 

Mikail BİLİCİ- Rakamlara değinilmedi.

 

BAŞKAN- Çok kısa alayım.

 

Mikail BİLİCİ- Veli Bey değinmedi değinseydi değinmeyecektim ben. Park Bahçeler sayın başkanım 2017 yılında 20.800 konan rakamları 2018 yılında 27.180 yani bizim Bayraklı bütçesi Bayraklı performansı harcama kalemleri bu rakamları teşkil etmemeli. Sebep, 2016 yılında…

 

BAŞKAN- Şimdi 20 nerenin?

 

Mikail BİLİCİ- Park Bahçeleri söylüyorum şuan.

 

BAŞKAN- Hayır nerenin? Konak dedin ya.

 

Mikail BİLİCİ- Bayraklı Park Bahçeler performansındaki…

 

BAŞKAN- 2017 mi?

 

Mikail BİLİCİ- 2016. 2017 de 20.800.

 

BAŞKAN- Tamam. Bu sene 27 mi olmuş?

 

Mikail BİLİCİ- 2016 da fark 20.800 iken %12 yani kaçırmışız. Yani %12 bütçeye denk gelen açığın karşısındaki muhatabı bu. 2018 de 20 bin lirayı 27 bin liraya çıkarmışız %32 - %30 civarında artış var Park Bahçeler kaleminde.

 

BAŞKAN- Tamam.

 

Mikail BİLİCİ- Şimdi ben sayın başkanıma söylüyorum ben hizmete işçinin birinci derece işçinin hak ettiği ücretlerle bakarım. Bizim eğer 2017 yılında işçilerimize %30 lar da zam yapıldıysa ben bu şeyi öpüp başıma koyacağım tahmin etmiyorum yapılsın. Şimdi buradaki olayların dayandığı nokta şu, teşekkür edeceklerimiz var faize değinmişiz…

 

BAŞKAN- Sadece işçiye artış olarak alma ama bir sürü park yenileniyor yeni park yapılıyor.

 

Mikail BİLİCİ-  Sayın başkanım %30 artışın yakalanamayacağını söylüyorum. % 30 artış yapıyorsunuz burada bütçede ama işçiye verilen rakamda da artış olmalıydı. 2016 yılının Haziran ayında adam…

 

BAŞKAN- Mikail Bey siz bizdeki işçilerin ücretlerini alın memur ücretlerini alın kıyaslayın öyle gelin meclise.

 

Mikail BİLİCİ- Ama biz bütçede açık verip borçlanan bir belediyeyiz. Geçen seneki…

 

BAŞKAN- Bütün belediyeler borçlanıyor.

 

Mikail BİLİCİ- Geçen seneki bütün gelirlerimiz 46 milyon sayın başkanım borçlandığımız rakam 52 milyon. Ben buradaki…

 

BAŞKAN- 52 milyon borçlanmadık.

 

Mikail BİLİCİ- Tabi 52 milyon mevcut kullanılan kredi 52 milyon. Sayın başkanım ben şunu anlatmak istiyorum bizim bütçe kalemlerindeki harcama orantılarımız borçsuz değil. Ben Hasan KARABAĞ’a şöyle derim, Hasan KARABAĞ 2015 yılına kadar, niye 2015 yılına kadar? Hakikaten yolun farklı tarafına bakan orada Hasan Beye bir isim takalım devrimci diyelim…

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

 

Mikail BİLİCİ- 2015 e kadar devrimciydi 2015 den sonra 2016-2017 de kapitalizme doğru yürümeye başladı. Sayın başkanım bak şöyle, sizin bütçede bu hazırlanırken oradaysanız şayet bir okuyor olmanız lazım rakamları. Rakamlar anlatıyor açıkları, biz şeyden kapatıyoruz. 2015 e kadar. Çok güzelsiniz 2015 e kadar.

 

BAŞKAN- Bir şey söyleyeyim mi şimdi 2018 başı 3 yıllık ihalelerin sonu, bir teknik konu aktarayım. Yeni ihalelere çıkıyoruz hizmet alımı ihalelerine başlandı ihale süreci yılbaşında bitecek, tabı ki burada ücret artışları oluyor.

 

Mikail BİLİCİ- 2016…

 

BAŞKAN- 2016 yı falan bırak şimdi ben sana 2018 i söylüyorum. 3 yıllık ya bizim ihaleler 3 yıllık dönemler bitti Park Bahçeler falan yenileniyor.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım Çin in iyi bir felsefecisi vardı kimdi o? İsmini siz bilirsiniz.

 

BAŞKAN- Kimse kim ne yapacaksın kim olduğunu.

 

Mikail BİLİCİ- Konfüçyüs. Konfüçyüs ne demiş biliyor musun başkanım?

 

BAŞKAN- Ne demiş?

 

Mikail BİLİCİ- Demiş ki; “Yaş elli akıbetimi biliyorum.” Şimdi başkanım bizim içimizde yaş 70 yaş 65 akıbetimiz…

 

BAŞKAN- Konfüçyüs yaşadığında fi tarihinde söylemiştir.

 

Mikail BİLİCİ- Doğru.

 

BAŞKAN-Teknoloji ilerledi şimdi millet 80 yaşında delikanlı gibi.

 

Mikail BİLİCİ- 65-70 diyelim bizde. Şimdi biz vatandaşa bakarken başkanım bu felsefeden çıkmayalım. Şimdi Hasan KARABAĞ mevcut geçmişine baktığımız zaman 2015 den sonra hakikaten dağıldığını görüyoruz sayın başkan dağılma…

 

BAŞKAN- Emrin olur.

 

Mikail BİLİCİ- Yok ricam olur. Dağılmanız bizim halkımıza artı getirmiyor faiz getiriyor hatta şu özürlülere değinmişiz geçen sene baktım ben notlarıma. Özürleri %100 arttırmışsınız teşekkür ederiz Sosyal Hizmetlere değinmişiz orayı da arttırmışsınız, faize değinmişiz…

 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorsunuz.

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ediyoruz. Faize değinmişiz o faizi mevcut anlatılandan daha aşağıya dört bine çekmişsiniz bütçede. 4000 olması mümkün değil o rakam yükselecek 5000 geçecek Neyse…

 

BAŞKAN- Olur o kadar.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan Aziz Bey’in geleceğini söylediniz. Şimdi bizim arkadaşlarımız…

 

BAŞKAN- Toparlayalım oylamaya geçelim.

 

Mikail BİLİCİ- Bitiriyorum. Aziz Bey’inde bizim arkadaşların da devamlı burada değindiği bir şey var, Aziz Bey ile Hasan Bey’in arası açık diye.

 

BAŞKAN- Çok seviyoruz birbirimizi.

 

Mikail BİLİCİ- Çok seviyorsunuz ben şunu söyleyeyim sayın başkanım Aziz Bey’e bir arkadaşımız CHP’li arkadaşımız rica ederse burada olursa memnun olurum. Biz eğer bayraklıya bir hastane gibi bakarsak hastanenin başhekimi Aziz Bey asistanı Hasan Bey bizlerde hasta bakıcısıyız. Bir saniye başkanım ben sizi kurtarıyorum sayın başkanım kurtaracağım asistan olsun canım sonra hekim olacak. Hemşire Hatice Hanım yapalım…

 

BAŞKAN- Güzel iğne yapar.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır sonunda onure edeceğim Hatice Hanım teşekkür edecek bana. Şimdi Aziz Bey den rica edelim Hasan Bey hakikaten yani bölgede CHP ye %7- %8 şahsıyla oy katan bir arkadaş, başkan…

 

BAŞKAN- Benim yanımda %10 diyordun şimdi…

 

Mikail BİLİCİ- Ya %7- %8 diyelim. Hasan Bey’in bu bölgede belediye başkanı olması hizmetlerinde bizim komşularımıza artı getiriyor yani burada bir 62 hektarlık belalı bir alan var. Hasan Bey’in burada dili neyse biz o dile kabulüz. Çünkü o bölgedeki onun komşuları da aynı örtüşüyor bizim komşularımız. Hasan Bey’in 12 Eylül de sağlam bir devrimci olduğunu belki Aziz Bey kaçırıyor, Aziz Bey’e bunları iletirlerse memnun olurum. Yani o iyi devrimciyi, kafası dik devrimci olarak bilirse Aziz Bey Hasan Bey’i Hasan Bey ile sürtünme ortamına girmez. Ya Hasan Bey ile sürtüşme ortamına giriyor vatandaş hekim ya şimdi biz hekime hastalıkları izah edemiyoruz hasta bakıcıyız bizim vatandaşımızın bu bölgede 62 hektarlık alanda tırnağında batar var, ayağında…

 

BAŞKAN- Yarın konuşacağız.

 

Mikail BİLİCİ- Konuşun. Ayağında bilmem ne var sayın başkan geliyor saç telinde de kıl rahatsızlığı var. O bölgede Aziz Bey’in Hasan Bey ile takışması bizim de işimize gelmiyor, lütfen takışmasın ya.

 

BAŞKAN- Takışmıyoruz. O bölge ile ilgili bir sıkıntı yok. Oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Başlayalım ilk oylama maddesini isim isim yapacağız arkadaşlar ondan sonra ben sizin oylarınıza sunacağım, işaret vererek yapacağız.

 

2018 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 270.000.000,00.-TL  (İkiyüzyetmişmilyontürklirası) ödenek verilmiştir.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ali ŞENAY.

 

BAŞKAN- Bir dakika, evet oylamaya mı geçtik?

 

Ali ŞENAY- Evet diyorum.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ayşegül ÇETİNKAYA.

 

Ayşegül ÇETİNKAYA- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Cindi Can POLAT.

 

Cindi Can POLAT- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Emre MARAZ.

 

Emre MARAZ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fahrettin ORANDI.

 

Fahrettin ORANDI- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fatma ATALAY.

 

Fatma ATALAY- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fatma Duygu KUMAŞ.

 

Fatma Duygu KUMAŞ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Faysal YILDIZ.

 

Faysal YILDIZ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Gönül VURAL.

 

Gönül VURAL- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Gamze Gül ÇAMUR.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hatice TATLI.

 

Hatice TATLI- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hamdi VATANSEVER.

 

Hamdi VATANSEVER- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hasan KARABAĞ.

 

Hasan KARABAĞ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Münir DEMİR.

 

Münir DEMİR- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mustafa ÇEKİÇCİ.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Necati YILDIZ.

 

Necati YILDIZ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Nail KURTULUŞ.

 

Nail KURTULUŞ- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ramazan BULUT.

 

Ramazan BULUT- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Sema TURAN.

 

Sema TURAN- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Şeref BALBAY.

 

Şeref BALBAY- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Veli TOPAL.

 

Veli TOPAL- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Yeşim TEKOĞLU.

 

Yeşim TEKOĞLU- Evet.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ali KÖKOĞUZ.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Abdullah AKTAŞ.

 

Abdullah AKTAŞ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Adem SEÇİLMİŞ.

 

Adem SEÇİLMİŞ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Aynur ÇETİN.

 

Aynur ÇETİN- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Çağlar HASPOLAT.

 

Çağlar HASPOLAT- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- İsmail YAĞCI.

 

İsmail YAĞCI- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Kemal BÜYÜKKESİM.

 

Kemal BÜYÜKKESİM-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Latif AYDEMİR.

 

Latif AYDEMİR-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Mustafa KARAMAN.

 

Mustafa KARAMAN-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mikail BİLİCİ.

 

Mikail BİLİCİ-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Rukiye BAYRAK KARATAŞ.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Tarkan DÜZMAN.

 

Tarkan DÜZMAN-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Tahsin ÜNAL.

 

Tahsin ÜNAL-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Sayın belediye başkanımız Hasan KARABAĞ.

 

BAŞKAN- Evet bende kabul diyorum.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-   Başkanım 23 kabul 13 ret.

 

BAŞKAN- Siz de teyit ediyor musunuz arkadaşlar? 23 kabul ilk maddemiz 13 ret’le geçmiştir. Evet buyurun. Madde 2.

 

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 250.000.000,00.-TL(İkiellimilyontürklirası) olarak tahmin edilmiştir.

 

BAŞKAN- Evet bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum Pardon. Önce bundan sonraki maddelerin el kaldırarak işaret usulüyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 2 nolu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 3

2018 Yılı Gider Bütçesinde  yer alan 270.000.000,00 .-TL ödenekler toplamı  ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen;  250.000.000,00-TL gelirler toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 20.000.000,00.-TL sı kaynak karşılık gösterilmek suretiyle toplam 270.000.000,00.-TL olarak bütçede denklik sağlanmıştır.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 4

Gelecek Yıllara Yaygın Yüklemeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetvelinde belirtilen nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,  hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Bunlar kanun arkadaşlar bunları kabul etmek zorundasınız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim bütçeyi meclis yapar yani değiştirerek de mutlaka çıkarması gerekiyor. Her şeye hayır derseniz burada bir tezatlık oluyor. 5 nolu maddeyi oy birliği ile diyorum arkadaşlar.

 

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak,  karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 9

2942 sayılı kamulaştırma kanununun geçici 5999/1 madde değişik 6487/21 maddesinde kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti için kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere ihtiyaç olması halinde merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin yıllık bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımlarıyla yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin % 2 si, belediye ve İl Özel İdareleri ile bağlı idareler için en son kesinleşmiş bütçe gelirlerin toplamının diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderlerin toplamının en az %2 si oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır denilmektedir. Buna istinaden 2016 yılı kesinleşen bütçe gelirleri toplamı olan 136.747.958,40 TL sının % 2 sine tekabül eden 2.735.00 TL sının 2018 yılı için bu maddeye göre yapılacak ödemeler için ayrılmıştır.  

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 10

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

Madde 11

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi 11 madde ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

1- 2018 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA FONSİYONEL SINIFLANDIRMA BİRİNCİ DÜZEYİ.

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    88.052.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

02  Özel Kalem Müdürlüğü   3.681.000,00 TL    

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  5.582.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

10  Bilgi İşlem Müdürlüğü    4.445.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

18  Yazı İşleri Müdürlüğü   2.033.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

20  Teftiş Heyeti Müdürlüğü  499.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

25 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  3.561.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

31  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  34.687.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 33.012.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

50 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 552.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

03-KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ 9.029.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.063.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

45 Zabıta Müdürlüğü 7.966.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir

 

04-EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLERİ 84.559.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir

 

33 Fen İşleri Müdürlüğü 50.199.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 31.525.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.442.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

46  Veteriner İşleri Müdürlüğü  1.393.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 32.165.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü  30.894.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1.270.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

06-İSKÂN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ  15.390.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.


32 Emlak İstimlâk Müdürlüğü  8.137.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 259.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4.178.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

39 Plan Proje Müdürlüğü 1.342.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

44 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.474.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

07-SAĞLIK HİZMETLERİ 3.950.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü 3.950.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

08- DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ 25.367.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 16.035.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

48  Kütüphane Müdürlüğü 2.710.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

29 Spor İşleri Müdürlüğü 6.621.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

09-EĞİTİM HİZMETLERİ 500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

51 Kreş Müdürlüğü 500.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

10-SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  10.988.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  10.988.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

TOPLAM-  270.000.000,00

 

BAŞKAN- Bu maddenin toplamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

01 Vergi Gelirleri  98.270.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

03  Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri  36.237.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

04  Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 585.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

05  Diğer Gelirler  99.143.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

06  Sermaye Gelirleri  15.810.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

09 Ret   ve  İadeler  -45.100,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

TOPLAM-  250.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir.

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

1  İÇ BORÇLANMA 20.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

4 NET BORÇLANMA(-) 20.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

5  NET FİNANSMAN  20.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

TOPLAM- 20.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin toplamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 

I. 3 AYLIK 67.500.000 TL

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Neydi? Harcamalar. I. 3 Aylık harcama. Altını sarılarla belirtmiş. Toplamları. I. 3Aylık harcamayı toplamlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

II. 3 AYLIK 67.500.000 TL

 

BAŞKAN- II. 3 Aylık harcamaların toplamlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK  67.500.000 TL

 

BAŞKAN- III. 3 Aylık harcamaları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

IV. 3 AYLIK  67.500.000 TL

 

BAŞKAN- IV. 3 Aylık harcamaları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

TOPLAM270.000.000,00 TL

 

BAŞKAN- Toplam 270.000.000,00. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  çokluğu ile  kabul edilmiştir.

 

2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

 

I.3 AYLIK  62.500.000 TL

 

BAŞKAN- Bir dakika 2018 yılı finansman programı 3 aylık toplam, gelir toplamı değil mi bu? Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

II. 3 AYLIK 62.500.000 TL

 

BAŞKAN- II. 3 Aylık toplamlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir

 

III. 3 AYLIK 62.500.000 TL

 

BAŞKAN- III. 3 Aylık toplamlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir

 

IV.3 AYLIK 62.500.000 TL

 

BAŞKAN- IV. 3 Aylık toplamlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy  birliği ile  kabul edilmiştir

 

TOPLAM- 250.000.000 TL

 

BAŞKAN- Toplam 250.000.000 oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2018 Yılı Tarife Cetvelleri

 

BAŞKAN- 2018 Yılı Tarife Cetvellerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bitti mi? Değerli arkadaşlarım teşekkür ederiz bütçenin çoğunluğunda hem fikir olduk. Düşük giderlerde hem fikir olduk rakamlar büyüyünce biraz tereddüt oldu herhalde biraz önce söylediğim gibi konuşmaların başında inanılmaz bir hızla hayat akıp gidiyor başladığımız günü düşünün ilk bütçeyi 2014 ve 2018. Seneye yine inşallah hep beraber burada oluruz kapanış bütçesini yaparız ondan sonrası da Allah kerim. Bir bütçe yemeğiyle arkadaşlarla bir araya geleceğiz inşallah onu da size bildireceğiz, teşekkür ediyorum.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Dilek ve Temenniler var mı programda? Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım ben de emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Sağ olun var olun, herkes.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan ben Hatice Hanım’ı hemşire yapmıştım sonunu bağlayamadım kapattık. Hatice Hanım Sayın Hasan KARABAĞ ile Büyükşehir belediye başkanımıza barış yemeği versin eğer Hatice Hanımın yemeğini kabul etmezse Çağlar Bey den rica ederiz.

 

BAŞKAN- Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim…

 

Mikail BİLİCİ- Sizin sıkıntılı oluşunuz…

 

BAŞKAN- CHP Kongreleri yaklaştıkça barışlar sağlanır merak etme sen.

 

Mikail BİLİCİ- Eyvallah. Bölge halkı ciddi hasta 62 hektarlık alan perişan. Aziz Bey oraya tutmuş olduğu yasayla beraber yapışmış bırakmıyor, vatandaş sıkıntılı o hastaların hepsi ölecek hastalara müdahil olun. Bunu hemşire hanımdan rica ediyorum barış yemeği versin sayın başkan.

 

BAŞKAN- Yarın yiyeceğiz fotoğraf çektirip sana gönderirim Whatsapp’dan.

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Ali ALAN ve Hayrettin GÜNGÖR’ÜN mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Veli TOPAL- 1 Kasım Çarşamba saat:18.00.

 

BAŞKAN- 1 Kasım Çarşamba saat:18.00 de görüşmek üzere toplantıyı kapatıyorum.

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                     Sema TURAN                                        Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                Üye                                                                 Üye