Meclis Çalışmaları

01/11/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN KASIM AYI TOPLANTISININ 01.11.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

12.10.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-436) Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin şartsız, ivasız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağış talebine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- ( DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2371) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5558) 01 Ocak 2018 tarihinden, Yerel Yönetimler Seçim tarihi olan 30 Mart 2019 tarihine kadar olan dönemi kapsayan süre için halen belediyemizde yetkili bulunan Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL SEN) ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :126

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1291) Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi hk.

HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KENT KONSEYİ + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-436) Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin şartsız, ivasız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağış talebi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :127

 

4- ( DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2371) Belediyemiz hizmetlerinin  daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2017 yılı bütçesinden satın alınması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1115) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi ile 60. maddesinin (i) bendi uyarınca belirlenen koşulları taşıyan 255 (iki yüz elli beş) vatandaşa 2017 Yılı 2. Grup için nakdi yardım yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :128

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6249) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36290 ada, 8 parsel 285,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu..

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :129

 

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3243) 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası ile 05.09.2017 Tarih ve 98 sayılı Bayraklı Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1. fıkrası gereği;  Çay Mahallesi 2108/8 Sokak ve civarında kurulan sokak pazarının, 2108/8 Sokakta inşaatı tamamlanan Şehit Jan.Kom.Çvş.Hakan ŞAKAR Çay Mahallesi Kapalı Pazaryerine taşınmasının kabulüne ilişkin  Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :130

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-950) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 25O-IVa pafta, 67 ada, 34 parselin kuzeyinde kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 7.50 m. x 4.50 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :131

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 06.11.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

                                                                                          

                                                                                                                           Hasan KARABAĞ

                                                                                                                     Meclis Başkanı