Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/12/2017

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2017 Yılı Aralık ayı I. Birleşimi 01.12.2017 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Belediye Başkan V.

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    01.12.2017

                                                                                                                    Cuma

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.11.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4280) Belediye Meclis Üyesi Sayın Mustafa KARAMAN'ın  Adalet ve Kalkınma Partisinden istifası sebebiyle boşalan Plan Bütçe, Gençlik ve Spor, Kent Konseyi Komisyonlarına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği üye seçimi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6337) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 2 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun, 04.08.2014 tarih 100 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun,   02.09.2013 tarih 10/103 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7206) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin haciz konulan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir üye belirlenmesi hk.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7454) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3793 ada, 3 nolu parsel, 278/5 Sokak No:10 K:1 D:2 adresinde bulunan 95/3030 arsa paylı 2 nolu dairenin satışı hk.

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1238) Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan "Bayraklı" konulu ödüllü "Bayraklı Belediyesi 2. Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.

 

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1887) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 260/1 Sokakta bulunan parka, Türk Kadınlar Birliği Kurucusu, düşünür, gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu olan "Nezihe Muhiddin Parkı" adının verilmesi hk.

 

7- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3988) Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan "Özkanlar Pazar Yerinin" kapatılması hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1089) İzmir Büyükşehir Belediyesince 27.09.2011 tarihinde onaylanan Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat(S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesi hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1291) Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1166) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dünya Barış Anıtı Salonu için belirlenen tarife cetvelinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Kültür, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7037) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26169 ada, 1 nolu parseldeki 3/58 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 25532 ada, 4 nolu parseldeki 52/105 (156,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.