Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/12/2017

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2017 yılı Aralık ayı II. Birleşimi 07.12.2017 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

 

            İlan olunur.

                                                                                                                

                                                                                                                                         Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                07.12.2017

                                                                                                                              Perşembe

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6471) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Tabip kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1279) Bayraklı Belediyesi Gençlik Eğitim  Merkezi, 9 Şubat 2017 tarihli 687/5 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezine dönüştürüleceğinden; Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezini açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN'ın atanması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7716) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi,  26M-2d pafta, 26172 ada, 5 nolu parseldeki 1/153 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6567) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC pafta, 31687 ada, 40 nolu parseldeki 1166/12557 (34,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1089) İzmir Büyükşehir Belediyesince 27.09.2011 tarihinde onaylanan Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat(S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesi yönelik İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3988) Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan "Özkanlar Pazar Yerinin" kapatılmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.