Meclis Çalışmaları

01/12/2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 01.12.2017 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.11.2017 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-4280) Meclis Üyesi Mustafa KARAMAN'ın Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Latif AYDEMİR,  Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Mikail BİLİCİ, Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Aynur ÇETİN yapılan işaretle oylama sonucu görev yapmak üzere seçilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :134

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6337) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 2 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun, 04.08.2014 tarih 100 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun, yine 02.09.2013 tarih 10/103 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :135

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7206) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin haciz konulan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir üye belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :136

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7454) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3793 ada, 3 nolu parsel, 278/5 Sokak No:10 K:1 D:2 adresinde bulunan 95/3030 arsa paylı 2 nolu dairenin satışı hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1238) Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan "Bayraklı" konulu ödüllü "Bayraklı Belediyesi 2. Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.

EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1887) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 260/1 Sokakta bulunan parka, Türk Kadınlar Birliği Kurucusu, düşünür, gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu olan "Nezihe Muhiddin Parkı" adının verilmesi hk.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3988) Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan "Özkanlar Pazar Yerinin" kapatılması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + KENT KONSEYİ + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1089) İzmir Büyükşehir Belediyesince 27.09.2011 tarihinde onaylanan Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat(S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1291) Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlar ve çocuklara verilmek üzere yönetmelikte atıfta bulunulan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının kabulün ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kent Konseyi, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :137

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1166) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dünya Barış Anıtı Salonu için belirlenen tarife cetvelinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Kültür, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :138

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7037) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26169 ada, 1 nolu parseldeki 3/58 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :139

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7036) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 25532 ada, 4 nolu parseldeki 52/105 (156,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :140

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Fahrettin ORANDI, Ali KÖKOĞUZ , Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII. 2. BİRLEŞİMİN  GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 07.12.2017

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                                                                           

                                                                                                                      Necati YILDIZ

                                                                                                                                                Meclis I. Başkan V.