Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02.01.2018

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 Yılı Ocak Ayı I. Birleşimi 02.01.2018 Salı günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                    Mustafa ÇEKİÇCİ

                                                                                                                                   Belediye Başkan V.

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    02.01.2018

                                                                                                                    Salı

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2766) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ile Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracı Kamyonet (Arkası çift sıra camlı) araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınması hk

.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6782) Belediye Meclisimizin 04.12.2009 tarih 10/94 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun, 01.12.2017 tarih 135 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebi hk.

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek  Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8205) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37161 ada,18 nolu parseldeki 1343/89912 (13,43 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8206) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 36975 ada, 12 nolu parseldeki 121/2021 (6,66 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8207) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 3 nolu parseldeki 1/22 (11,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8204) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36761 ada, 7 nolu parseldeki 2/183 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8201) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada, 3 nolu parseldeki 80015/1040911 (800,15 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1238) Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan "Bayraklı" konulu ödüllü "Bayraklı Belediyesi 2. Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para  ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1887) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 260/1 Sokakta bulunan parka, Türk Kadınlar Birliği Kurucusu, düşünür, gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu olan "Nezihe Muhiddin Parkı" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7716) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi,  26M-2d pafta, 26172 ada, 5 nolu parseldeki 1/153 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6567) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC pafta, 31687 ada, 40 nolu parseldeki 1166/12557 (34,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7454) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3793 ada, 3 nolu parsel, 278/5 Sokak No:10 K:1 D:2 adresinde bulunan 95/3030 arsa paylı 2 nolu dairenin satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.