Meclis Çalışmaları

07.12.2017

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2017 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2017 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi. 

           

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6471) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Tabip kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :141

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1279) Bayraklı Belediyesi Gençlik Eğitim  Merkezi, 9 Şubat 2017 tarihli 687/5 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezine dönüştürüleceğinden; Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezini açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN'ın atanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :142

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7716) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi,  26M-2d pafta, 26172 ada, 5 nolu parseldeki 1/153 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6567) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC pafta, 31687 ada, 40 nolu parseldeki 1166/12557 (34,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1089) İzmir Büyükşehir Belediyesince 27.09.2011 tarihinde onaylanan Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat(S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesi yönelik İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :143

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3988) Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan "Özkanlar Pazar Yerinin" kapatılmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :144

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi, Ali ALAN, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 02.01.2018

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                                                     Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Meclis Başkanı