Meclis Çalışmaları

07.12.2017

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2017 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

 

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR -  Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Adem SEÇİLMİŞ - Tahsin ÜNAL.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz meclisimizi açıyoruz.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.12.2017 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6471) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Bandocu kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Tabip kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Doktor sayımızı arttırmak istiyoruz arkadaşlar, yetmiyor. Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1279) Bayraklı Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, 9 Şubat 2017 tarihli 687/5 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezine dönüştürüleceğinden; Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezini açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN'ın atanması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin de kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  Pardon buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım şimdi burada Gençlik ve Eğitim Merkezi olarak kullanılacak bu konu hakkında biraz meclisimiz bilgilendirilirse...

 

BAŞKAN- Değişti yönetmelik evet, burada mı Selin Hanım? Ne oldu da Bay-Gem’in ismi değişti?

 

Selin ORHAN(Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.)- Milli Eğitim Bakanlığının verdiği kararla Bay-Gem artık Bay-Sem sosyal etkinlik merkezi olarak değişiyor.

 

BAŞKAN- Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi oluyor.

 

Selin ORHAN(Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.)- Protokol aşamasındayız. Bakanlık sadece Bayraklı Belediyesi’yle iş birliği halinde yürüyor. Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olacağız, protokolü tamamlayabilirsek.

 

BAŞKAN- Evet Milli Eğitimle beraber çok güzel uyumlu bir çalışma yapıyoruz, arkadaşlar.

 

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Değil değil engelliler merkezi değil. Şimdi bizde 2 müdürlük var onun içinde de sosyal işler geçiyor. Kültür ve Sosyal İşler birde Sosyal İşler orası engelliler Sosyal İşlere Müdürlüğüne bağlı. Evet.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılıp yapılamaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk, Eğitim ve Gençlik Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz Başkanım.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım Plan Bütçeye de...

 

BAŞKAN- Plan Bütçe de istiyor Latif Bey. Sen Plan Bütçeye girmişsin tebrik ederim arkadaşım.

 

Veli TOPAL- Başkanım satış falan değil konu. Plan Bütçeye gerek yok.

 

BAŞKAN- Evet Latif Beyi kırmayalım. Parayı geri alırsa müfettişler artık vereceğiz başka çaresi yok. Evet, bu maddenin saydınız bir daha sayıyorsun.

 

Veli TOPAL- İmar,

 

BAŞKAN- İmar,

 

Veli TOPAL- Hukuk,

 

BAŞKAN- Hukuk,

 

Veli TOPAL- Eğitim,

 

BAŞKAN- Eğitim,

 

Veli TOPAL- Gençlik Spor,

 

BAŞKAN-  Gençlik Spor,

 

Veli TOPAL- Ve Latif Bey’in isteği üzerine Plan Bütçe Komisyonuna

 

BAŞKAN-O arsa tahsisi değil mi?

 

Veli TOPAL- Evet Başkanım arsa tahsisi

 

BAŞKAN- Şimdi bak pazaryeri de orantılı burada bir açıklama yapalım arkadaşlar. Burada bir büyük bir küçük parsel var Telekom’un arkası, büyük parseli herhalde sizde takip ettiniz istimlâk edilmiş Milli Eğitim tarafından tapusu alınmış 4500-5000 m2 olan bir yer. Arkadaşlar buradaysa ben düzelteyim olan bölümde bizim hissemiz var. Biz geçmişte burayı Osmangazi Güneş Kentin yanındaki itfaiye alanıyla takas yapmak istedik. Yani itfaiye alanını Milli Eğitim alanı yapalım orayı da belediye hizmet alanı yapıp pazaryeri yapalım. Milli Eğitim ona onay vermedi. İki, Büyükşehir meclisinden geçmedi. Dolayısıyla orayı yapamadık. Bizden arsa istiyorlar. 2 büyük okul yapmak istiyorlar. Nasıl Hatice Hanım açıklayın Milli Eğitim ne yapmak istiyor.

 

Hatice TATLI- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri şimdi daha önce başkanımızın da ifade ettiği gibi, orayı pazaryeriyle ilgili bir uğraşımız oldu. O zaman Milli Eğitimle yazışma yapıldı. Ve buraya okul yapacağız dediler. Ve siz de takip etmişsinizdir ki şimdi ortaokul yapmayı planlıyorlar çünkü 2019 yılında bütün okulların öğlenci - sabahçı değil tam gün olması hedefleniyor. Bu nedenle oraya bir ortaokula ihtiyaç var. Ve Milli Eğitimin alanı yetmiyor. Bizim hisselerimize de ihtiyacı var. Bu nedenle talepteler bizde onun için…

 

BAŞKAN- Komisyonlarda değerlendireceğiz.

 

Hatice TATLI- Evet.

 

BAŞKAN- Yani oraya yapılsa yapılsa bir pazaryeri Telekom’un arkası Telekom’un arkası zaten komple Milli Eğitimin alanıydı. Zaten o sahipli olan yer istimlâk edildi, tapusu alındı. Diğer tarafında bizde olan hissesini bizden istiyor. Bu konuda zaten Bayraklı Belediyesi her zaman Milli Eğitim açısından gönlünü, kalbini meclisimize açtı.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım sizde olan arsalar normalde eğitim yeri olarak gözüküyor.

 

BAŞKAN- Gözüküyor evet.

 

Hatice TATLI- Bir tanesi eğitim alanı, bir tanesi ortaokul diye yazılı zaten.

 

BAŞKAN- Her ikisi de eğitim alanı.

 

Hatice TATLI- İkisi de eğitim alanı.

 

BAŞKAN- Evet bunu komisyona sevkini saydınız mı?

 

Veli TOPAL- Saydım Başkanım.

 

BAŞKAN- Latif Bey’in komisyonunu da saydınız mı?

 

Veli TOPAL- Saydım Başkanım

 

BAŞKAN-  Latif Bey’in komisyonu dahil olmak üzere İmar, Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Plan ve Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına…

 

BAŞKAN-  Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini aslında bu 4, 5, 6 aynı arkadaşlar Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına bu 3 maddenin sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1089) İzmir Büyükşehir Belediyesince 27.09.2011 tarihinde onaylanan Doğançay Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat(S-2) yapılaşma koşulu getirilen ve köy yerleşik dokusu içinde bulunan imar adalarına ilişkin belirlenmiş olan plan notunun yeniden düzenlenmesi yönelik İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN-  Evet bu rapora geçmeden önce Sibel Hanım Doğançay’daki imarlı yapıların yapılabilmesi için daha önce yapılan plan değişikliği planlamanın sıfır plan yaptık oraya yeniden, arkadan da parselasyon yaptık. Bu sürecin ne durumda olduğu ne zaman imarlı yapılar yapılabileceğini arkadaşlara aktaralım.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım 2012 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Büyükşehir Belediyesince onaylandı. Akabinde belediyemiz resen oradaki parselasyon planı…

 

BAŞKAN-  Planını biz yaptık.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Evet planı biz yaptık, Büyükşehir onayladı. Parselasyon planları ihaleye çıktı. Bu aşamada önemli olan oradaki hisseli tapu satışları vardı. Bu hisseli tapu satışları sonrasındaki her vatandaşımıza, her malike hissesiz tapu çıkarabilmek adına mevcut yerlerini koruyacak şekilde bir parselasyon planı yapılacak bu arada. Bu parselasyon planı onaya Büyükşehir’e gitti.

 

BAŞKAN- Büyükşehir’e gitti gecikdi.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Bu aşamada yaklaşık 20 - 25 tane parselin cephe veya derinlik olarak parsel cephesi veya parsel derinliği olarak yönetmelikteki metrajlarını tutturmadığı için Büyükşehir Belediyesinden buna ilişkin bir çalışma yapılması talep edildi. Bunun üzerine biz serbest nizam olarak belirlenmiş olan köy yerleşik dokusu koruduğumuz köy yerleşik dokusundaki bu parselasyon planının devam edebilmesi amacıyla yönetmelikte belirlenmiş olan minimum 6 metre parsel cephesi, minimum 13 metre parsel derinliği şartlarından birinin aranması yönünde çünkü biz ya parsel derinliğini ya parsel cephesini…

 

BAŞKAN- Çok ayrıntıya girme sonuç itibariyle Büyükşehir bir şeyler istedi. Onu da geciktiği için yönetmelikler değişti. Biz de onlar beklettiği için yeniden düzenledik plan notu olarak geri göndeririz. Bu geri göndermeden sonra orada ne yapacak bu parselasyonu encümen onaylayacak değil mi?

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Evet…

 

BAŞKAN- Büyükşehir meclis üyelerimizden takibini rica ediyorum. Hatice Hanım, Yeşim Hanım, Fahrettin sen de çok bıçkın bir meclis üyemizsin. Veli Bey var.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkan, başkanım bu küçük hisselerle büyük hisselerin ayrımı nasıl gelecek şimdi?

 

BAŞKAN-  Orada çok büyük hisse var mı? 400 ve üzeri olan parselasyon yapıldı. Küçük parsellere ayrıldı.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Parselasyon sırasında zaten tek başına tadilat sahibi olacak şeklide parselasyon planı hazırlandı.

 

BAŞKAN-  Yapıldı. Yapıldı her şey güzel oldu. Yani önümüzdeki süreçte Eylül gibi falan en geç yani ne zaman bu bir rakam söylendi bana, bir ay söylendi.

 

Sibel BAŞALOĞLU (Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım biz bu ayın sonunda Büyükşehir’e gönderdiğimizde zaten Büyükşehir’in tamam dediği bir plan notunuydu bu. Ocak ayında gündeme alsalar en kötü ihtimalle Şubat, Mart gibi karara bağlandıktan sonra…

 

BAŞKAN-Çağlar Bey siz de takip edersiniz bunu.

 

Çağlar HASPOLAT- Ediyoruz Başkanım, 12 senedir bekliyoruz.

 

BAŞKAN- 12 senedir bekleme…

 

Çağlar HASPOLAT- Valla 12 senedir bekliyoruz başkanım…

 

BAŞKAN- Biz yaptık işte planları…

 

Çağlar HASPOLAT- Yaptınız da çok geç kaldınız.

 

BAŞKAN- Büyükşehir’de bekledi.

 

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir’de de bekledi.

 

BAŞKAN- Şimdi düzeldi. Hayırlı olsun.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını....

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi Doğançay halkına ve İzmir halkına hayırlı olsun. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan birde tamam hadi Doğançay’ın imarını inşallah çözeceğiz çözdük gibi gözüküyor. Birde burayla ilgili sizin bir tasarrufunuz var, hatta turizm bölgesi olması açısından.

 

BAŞKAN- Evet orada turizm parselleri var.

 

Çağlar HASPOLAT- Turizm parselleri var ve gerçekten konum olarak İzmir’in güzel göbeğinde köy yerleşkesi olan,  yeşili, toprağı...

 

BAŞKAN- Şirince gibi olacak.

 

Çağlar HASPOLAT- Şirince gibi olabilecek bir cazibe merkezi olabilecek bir yer.

 

BAŞKAN- Tabi canım

 

Çağlar HASPOLAT- Bu konuda da biz meclis olarak yani…

 

BAŞKAN- Plan şu olayı geçtikten sonra orada müthiş bir hareket olacağını düşünüyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- İnşallah.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar…

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan bir de şimdi daha önceki meclis yaptığımız yerde katılımcılar oluyordu. Ve burada şuanda boş sandalye olmasına rağmen dışarıda bekleyen arkadaşlar var. Şimdi bana mesaj attılar. Meclisi katılımcı bir meclis olsun. Daha önceki meclis durumumuz daha iyiydi. Burayı yaptık ama burada çok geniş geniş hepimiz oturuyoruz. Biraz daha yanaştıralım. Arkada katılımcılarda olsun.

 

BAŞKAN- Olsun. Taraftar mı getirdiniz?

 

Çağlar HASPOLAT- Ya taraftar yani izlemek isteyenler var. Taraftar getirdik.

 

Tarkan DÜZMAN- Şuan da dışarıda arkadaşlar var başkanım kaç tane koltuk…

 

BAŞKAN- Boş koltuklara oturmak isteyen arkadaşlar gelsin. Ayakta olmaz yalnız, ayakta olmaz.

 

İsmail YAĞCI- Başkanım hepsi de Bayraklı’nın insanı, Bayraklı’da oturan Bayraklı’nın vatandaşlar.

 

BAŞKAN- Bayraklı’nın dışından a gelebilir Bayraklı nın dışına da  açık burası.

 

Çağlar HASPOLAT- Hayır Başkanım bakın birde gerçekten bizim oturduğumuz yerler çok geniş geniş.

 

BAŞKAN- Meclis üyelerimizin rahatını sonuna kadar düşünüyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Önemli değil Başkanım, biz eski sistemle de otururuz, biraz rahatsız otururuz ama…

 

BAŞKAN- Şeyde yapalım, spor salonunda yapalım. Biz korkmayız tavsiyelere açığız yani.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir gün yapalım Başkanım.

 

BAŞKAN-Yapalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir gün yapalım Başkanım.

 

BAŞKAN- Aşık Veysel açık havada olmaz şimdi kış günü. 2’inci maddeye geçelim.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-3988) Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mansuroğlu Mahallesi 259-260-262-263-263/1-266-267 numaralı sokaklar üzerinde kurulan "Özkanlar Pazar Yerinin" kapatılmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım, burada bu İzmir’in ve Bayraklı’nın en büyük mahallelerinden biri Mansuroğlu Mahallesi hem nüfus olarak yoğun bir mahallelerimizden birisi, şimdi burada pazaryeri sıkıntısı var. 2012’den beri süre gelen 5 yıllık bir süreçte var. Önümüzde bu konuda geçen meclis siz yoktunuz biz ve arkadaşlarımız…

 

BAŞKAN- Sürece hâkim olan arkadaşımız orada Hatice Hanım geçen meclis…

 

Çağlar HASPOLAT-Sürece biz de hâkimiz Başkanım.

 

BAŞKAN- Ben geçen mecliste yoktum.

 

Çağlar HASPOLAT- Biz takip ediyorduk Başkanım. Bununla ilgili Abdullah arkadaşımızın bir çalışması oldu.

 

BAŞKAN- Buyursun Abdullah arkadaşımızın değerlendirmesini dikkatle dinleyelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Evet. Oylamadan önce dinlersek iyi olur.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayırlı akşamlar.

 

BAŞKAN- Sağolun.

 

Abdullah AKTAŞ- Dün komisyonda görüştüğümüz Özkanlar Pazaryerinin açılan dava sonucunda Danıştay kararıyla kapatılmasına yani mahkeme kararına Ak Partili meclis grubu olarak itirazımız yoktur. Oy çokluğu ile geçmesinin yani itirazımızın sebebi Bayraklı Belediyesi’nin çözüm üretmeyerek bulunduğu semt ile özdeşleşen kuruluşu yarım asıra dayanan semt pazarı özelliğini aşarak bölge pazarı haline gelen Özkanlar Semt Pazarı’nın kapatılmasına göz yumulmuş olmasınadır. Öncelikle biz tutanakları okuduğumda da Sayın Hatice TATLI pazaryerinin devletin çıkardığı yasa doğrultusunda kapatıldığını belirtmiştir. Evet devlet yasa çıkartmıştır. Çıkarılan yasayla semt pazarının kapatılması değil daha modern, daha sağlıklı, daha verimli hale getirilmesi ön görülmektedir. Ayrıca 12.07.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik sadece Bayraklı için değil Türkiye’deki tüm semt pazarları için çıkarılmıştır. Yasanın çıktığı günden bu güne gerekli hazırlıkların yapılması, gerekli önlemlerin alınması için belediyeye yetersiz oy verilmiştir. Geçen 5 yıllık süre içerisinde hiçbir önlem alınmadığı gibi söz konusu pazaryeri kapatılmak zorunda kalmıştır. Bayraklı Belediyesi’nin pazar için açılan dava sonucunu da önceden ön görmeyerek nasıl olsa bir daha ertelenir düşüncesiyle İzmir’de en büyük 2’inci semt pazarı olan 41 yıllık Özkanlar Semt Pazarının kapatılmasına göz yummuştur. Özkanlar Semt Pazarını başka bir yere taşımayarak yaklaşık 700 pazar esnafını mağdur duruma düşürmüştür. Pazarın kurulduğu çevredeki esnafı da zor durumda bırakmıştır. Ayrıca esnafın evine ekmek götürmek için büyük bedeller ödeyerek satın aldıkları tezgahları da heba olmuştur. Gündeme geldiği 15 Temmuz 2013 yılında pazarın büyük bir bölümü belediyemize ait olan Telekom’un yanına taşıyarak yönetmeliğe uygun hale getirileceği yönünde gazeteye yansıyan haberde esnafa söz veren Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ da maalesef sözünde durmamıştır.

 

BAŞKAN- Milli Eğitim verseydi sözümüzde duracaktık. Sen dinlemedin galiba biraz önce.

 

Abdullah AKTAŞ- O tarihteki beyanda ÖZKAN ailesi pazaryeri kaldırılsın diye dava açmış. İdare Mahkemesi buranın imarda pazaryeri olarak gözükmemesi nedeniyle kaldırılması gerektiği yönünde karar almıştır. Belediye olarak da burada pazar kurulacak yer olmadığı belirtilerek bir üst mahkemeye itiraz ettik. İtiraz sürecimiz devam ediyor. Ve orayla ilgili karar alınmış değil. Ama burada Telekom Müdürlüğü yanında eğitim alanı olarak görünen alanın büyük bir bölümü bize ait olan parselle o parseli eğitim alanından çıkararak pazaryerine dönüştürüyoruz. Eğitim alanı da Osmangazi’deki bir hizmet alanına veriyoruz. Böylece yönetmeliğe uygun hale geliyor ve hatta bu hafta konuyla ilgili meclisten karar alacağız. 2013 tarihindeki beyanınız Başkanım.

 

BAŞKAN- Tamam.

 

Abdullah AKTAŞ- Ak Parti meclis grubu olarak Bayraklı Belediyesi’nin Özkanlar Pazar semtinin pardon semt pazarının modern, sağlıklı ve güvenlikli kapalı bir pazaryerine taşımasını, taşıması için bir çözüm üretmesini mağdur esnafın haklarını geri vermesini bekliyoruz.

 

BAŞKAN- Öneriniz nedir?

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan sizin bu konuda nasıl bir öneriniz …

 

BAŞKAN-Şimdi bakın siz bu konuda siyaset yapıyorsunuz tebrik ederim.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Hayır hayır siyaset yapmıyoruz Başkanım.

 

BAŞKAN- Lütfen ben cevap vereyim ondan sonra

 

Tarkan DÜZMAN- Dünkü komisyon sonrası bir karar alındı. Şuan o alınan kararı buradan duymak istiyoruz. Ne oldu nasıl yapılacak.

 

BAŞKAN- Yani biz bu pazarı önce bu Danıştay kararını meclisin uygulaması lazım. Ondan sonrada Çamkıran Pazarına muhtarında talebiyle oranın muhtarı oranın halkıyla görüşüyor, esnafıyla görüştü. “4 güne çıkaralım başkanım servis koyalım.” Tamam. Başka ne çözüm var? Başka çözüm olarak karayollarının oradaki viyadükü var. Viyadük Bornova sınırlarında zaten tamam o da olabilir. Bizden çıksın Bornova’ya geçsin. Ama Hamza beyle görüştüğümde Hamza DAĞLI ile bu konuyu görüştüm. Dedim baktım orayı isteyelim. Tamam dedi gidelim bir Milli Emlak Karayolları Genel Müdürüyle konuşalım. Süreç devam ediyor daha. Yani o vakfa verilmiş o viyadükün altı veya spor tesisleri yapılmış diye duydum bugün Necati Bey söyledi. Halı saha mı yapılmış Viyadükün altına? Oraya en uygun viyadükün altı var şuanda öyle büyük bir pazara. Dolayısıyla viyadük için çalışma yapacağız Allah’ın emri değil daha bitmedi dur bakalım. Bir karar daha alacağız ondan sonra çözün için devam edeceğiz çalışma yapacağız makul bir süreye kadar onu da sürdüreceğiz.

 

Çağlar HASPOLAT- Biraz geç kaldınız Başkanım.

 

BAŞKAN- Geç kalmadık. Geç kalmadık.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım geç kaldınız.

 

BAŞKAN- Karayolları viyadükleri vermiyordu.

 

Çağlar HASPOLAT- 5 senelik bir süreç…

 

BAŞKAN- Bak gözlerini patlatma dinle viyadükleri vermiyordu kullanıma. Biliyorsun.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım Balçova…

 

BAŞKAN- Zaten Bornova sınırları içerisinde benim oraya Pazar kalksın viyadükün altını verin dedim mi bizim her hangi bir tesis yapma orayı düzenleme hakkımız da yok. Bornova Belediyesi’ne devretmemiz gerekiyor işi. O ay dedik onu ama şuandaki önerimiz Çamkıran Pazarının yakın olduğu için 4 güne çıkaralım, diyoruz. Bir gün tam gıda pazarı bir gün tam giyim pazarı yapalım. O kadarı….. 700 tane tezgah var.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan şimdi..

 

BAŞKAN- Oranın halkı da bu talepte bulunuyor.

 

Abdullah AKTAŞ-  Hayır Başkanım pazarcılar tamam 4 güne çıkardık. Zaten bu öneriyi de komisyonda biz vermiştik Ak Parti grubu olarak.

 

BAŞKAN- Siz vermediniz. Çocuk çocuk konuşmayın.

 

Hatice TATLI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Abdullah AKTAŞ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Aylardır üstünde duruyoruz. Tamam sen verdin Abdullah tebrik ederim.

 

Abdullah AKTAŞ- Diyelim ki böle bir karar aldınız. Salı günü olacak olan pazarda Çamkıran’a gelecek pazarcı zaten atıyorum Buca da, Karşıyaka da, Bornova da pazarı var çakışacak Çarşamba olanda çakışacak yani bu da bir çözüm değil…

 

BAŞKAN- Her pazar çakışacak pazarcıların pazarı bitmiyor ki. Bir pazarcı 50 tane Pazara çıkıyor kardeşim.

 

Abdullah AKTAŞ- Oradaki insanlar 100 bin lira, 150 bin lira verip o pazaryerini aldılar.

 

BAŞKAN-100 bin lira 150 bin lira mı?

 

Abdullah AKTAŞ- Siz daha iyi biliyorsunuz.

 

BAŞKAN- Valla bilmiyorum ben bilmiyorum pazaryerlerinin satıldığını duymadım.

 

Abdullah AKTAŞ- Kamyoneti siz aldınız.

 

BAŞKAN- O kamyoneti beraber aldık…

 

Abdullah AKTAŞ- Biz şaşırmıştık zaten.

 

BAŞKAN- Bende söylemiştir nerden geldi bu diye. O konuya girme Abdullah sende el kaldırdın burada çünkü.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ama biz böyle olduğunu bilmiyorduk yani. Geçen komisyonda girdi.

 

BAŞKAN- El kaldırırken neye kaldırdığınızı bilmeniz lazım. Buyurun

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. Şimdi Başkanım siz ne dediniz. Öneriniz nedir dediniz değil mi?

 

BAŞKAN- Evet.

 

Tarkan DÜZMAN- Mecliste de bazen konuşmaları kesiyorsunuz. Diyorsunuz ki komisyonlarda bu konuları tartışın. Biz geçen gün CHP ve Ak Partili komisyonlu arkadaşlarla…

 

BAŞKAN- Komisyona geldiniz.

 

Tarkan DÜZMAN- Konu üstünde istişare yapıyoruz. Yani siz şimdi diyorsunuz ki bu söylediğiniz bilgilerin komisyon üyelerine gelmesi lazım doğru mu? Yani 4 gün pazaryeri yapacağınız, servisle taşıyacağınız muhtar söyledi vs. Ben müdürümüze dedim ki kapatmak kolay kapatıp geçeriz. Peki, sonrasında bir planınız var mı? Belediyenin bir yol haritası var mı? Yaparız dedi, ayarlarız dedi. Yani koskoca Bayraklı kapattıktan sonra kararlar olmaz bu komisyona bize gelecekti önümüze. Yani diyecekti ki burayı kapatıyoruz kapatmasıyla ilgili de bir şey soracağım. Yargı kararı mı var, 2012 yönetmeliğine uyulma kararı mı var?

 

BAŞKAN- Yargı kararı da var…

 

Tarkan DÜZMAN- Şu yargı kararı terk edilmiş alanla mı ilgili, Pazarın tamamını mı sokakları…

 

BAŞKAN- Pazarın tamamını.

 

Tarkan DÜZMAN- Sokakları da kapsıyor mu?

 

BAŞKAN- Tabı canım sokak pazarları…

 

Tarkan DÜZMAN- Ben arkadaşlara sorduğumda komisyonda sadece yargı kararının şeyi

kapsadığını söylediler terk edilmiş alanı.

 

BAŞKAN- Bu pazarın totalden kaldırılması için Danıştay karar vermiş.

 

Tarkan DÜZMAN- Tamam bize yanlış bilgi verildi. Ben bu soruyu sorduğumda bana sokak pazaryerinin değil, hatta bende cevap olarak şunu söyledim.

 

BAŞKAN- Sokak pazarlarının revize edilebilecekleri edilecek, yani işte tuvaleti ıvırı zıvırı bilmem nesi olan ama orası ve arkadaşların yaptığı çalışma Yıldırım istersen biraz açıklama yap bu pazarla ilgili.

 

Tarkan DÜZMAN- Ben bir bitireyim Başkanım ondan sonra. Bu komisyonlarda konuların konuşulup tartışılması lazım. Ama bizim önümüze bilgi, belge ve sunum bir şeyler olması lazım ki, komisyon üyelerinin doğru kararı verebilmesi adına. Ben burada toplantıda emin olun siyaset yapmak istesek yani ben oradaki meclis üyesi arkadaşlarıma da söyledim. En basiti ne oraya yaz bir karar gerekçeli kararımızı yazarız, oy çokluğu ile geçiririz. Belediyenin veya müdürlüğün yaşayacağı sıkıntı Cumhuriyet Halk Partisine ve belediyesine zarar verir. Buda siyaseten bize artı sağlar doğru mu?

 

BAŞKAN- Bilmiyorum.

 

Tarkan DÜZMAN- Muhalefet olarak siyaseten baktığımızda bizim orada…

 

BAŞKAN- Yönetmelikleri, kanunları çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi değil.   

 

Tarkan DÜZMAN- Şimdi bölmeyin Başkanım da ben bitireyim. Siyaseten bize artı yazar bunlar biz ne yapıyoruz orada konuşmaya çalışıyoruz.

 

BAŞKAN- Yani eksi bilgiler olduysa bundan sonra komisyonlarda tamamlarız.

 

Tarkan DÜZMAN- Komisyonda eksikliğimiz var. Bu eksiklikleri biz orada müdürümüzle, Hatice Hanım, Veli Bey orada güzel bir cümle söyledi biz tartışırken dedi ki hani sonrasındaki öneriyle ilgili “Sadece bizim önerimiz değil, kapattıktan sonra ne yapacağız” diye Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarda sordular.  Ve akabinde tartışıyoruz, böyle olsun, şu sokakta pazaryeri yok. İşte  700 kişiden pazarı olmayan kimse belli bir sokağın noktalarında sebze – meyve ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Pazartesi bildiğim kadarıyla İzmir de hiçbir yerde pazar olmuyordu eskiden, hala öylemidir bilmiyorum ama, Pazartesi yapabilir miyiz diye tartışırken Şeref BALBAY belediye meclis üyemiz “Ya ne konuşuyorsun sen belediye başkanı, idari amirler bir şey bilmiyor da sen mi çok biliyorsun? Koy şerhini git” dedi. Daha bu konuyu tartışıyoruz orada da bir gerginlik oldu. Biz mecliste konuşmayacaksak, biz komisyonlarda konuşmayacaksak ve gayet olumlu Veli Bey şahit, Hatice Hanım şahit, zabıta müdürümüz şahit yani ne yapabilirizi konuşuyoruz. Oradan bana Cumhuriyet Halk Partisinden bir meclis üyesi “koy şerhini git kardeşim, sen ne karışıyorsun” biz ne iş yapıyoruz burada? Mecliste konuşma siz diyorsunuz ki komisyonlarda detaylı konuşun yani bunlar uygun şeyler değil. Bizim Sayın Başbakanımız o zaman Büyükşehir belediye başkanıydı. İlk toplantıda bize dedi ki “Çocuklar eğer ki ilçelerinizde vatandaşın yararına olan, vatandaşa katkı sağlayacak bir şeylerin karşısında durursanız ben size hakkımı helal etmiyorum.” Diye daha meclis üyesi olduk, daha meclise gelmeden...

 

BAŞKAN- Binali Bey mi söyledi?

 

Tarkan DÜZMAN- Binali Bey söyledi. Bizde aynı o düsturla sizde dikkat edersiniz ki 3.5 – 4 yıldır mümkün mertebe bir çok kararı vatandaşın yararına olan şeyleri hep oy birliği ile geçirip tatlı meclisler yapıyoruz. Buda Bayraklı’nın faydasınadır, yararınadır. Onunla ilgili arkadaşları uyaracak mısınız, ne yapacaksınız? Hani siz başkan olarak mecliste bazen komisyonlarda görüşün diyorsunuz susturuyorsunuz ama bizim komisyonlardaki katılma hakkımızı bozmasınlar.  

 

BAŞKAN- Yok yok bozmazlar.

 

Tarkan DÜZMAN- O zaman bizde ne yaparız. Her şeye oy çokluğu deriz. İmzalar imzalar gideriz. Bunu istiyorlarsa bunu yapalım.

 

BAŞKAN- Oy birliği ile geçirelim. Arkadaşlar burada mantıklı, makul işlerde siyaset yapsanız halk görüyor siyaseten karşı çıktığınızı görüyor biliyor…

 

Tarkan DÜZMAN- Biz siyaset de yapmadık arkadaşlarda şahittir, orada 10 taneden fazla meclis üyesi vardı. Herkes şahittir. Birde şimdi biz orayı kapatıyoruz. Benim kafamda bu soru işareti vardı. Fuat Edip Baksı…

 

BAŞKAN- Onların yerini değiştiriyoruz.

 

Tarkan DÜZMAN- Ne bileyim Emek’te de kuruluyor mu pazar?

 

BAŞKAN- Yok kurulmuyor.

 

Tarkan DÜZMAN- Başka yerde var mı sokak pazarımız?

 

BAŞKAN- Tepekule pazarı var işte.

 

Tarkan DÜZMAN- İşte bu pazaryerleriyle ilgili mesela bize dediler ki yasal sorumluluğumuz var. Burada olacak bir kazada bir belada bir itfaiyede v.s de diğer yerlerde de bir sıkıntı olduğunda aynı bu pazarda olduğu gibi burada da sorumluluklarımız var mı bizim?

 

BAŞKAN- Var var.

 

Tarkan DÜZMAN- Ne gibi önlemler alınıyoruz?

 

BAŞKAN- Bak mesela buradaki Perşembe pazarında da şikayet çok geliyor. Trafik kapanıyor diye, orayı ileri almayı düşünüyor arkadaşlar çalışma yapıyor. Köprünün ilerisine almaya çalışıyorlar. Şimdi…

 

Tarkan DÜZMAN- Gerekli çalışmayı yapalım.

 

BAŞKAN- Özkanlar Pazarı gereğinden fazla büyüdü. Yani nasıl?

 

Abdullah AKTAŞ- Benim bahsettiğim konu pazaryerinden ziyade belediye…

 

BAŞKAN- Evet ben başka bir şey söylüyorum. Belediye meclisinde sonuna kadar konuşun arkadaşım, biz komisyonda kimseyi sınırlamayız bilgi isteyin müdürler gelsin yetmedi ertesi gün bir daha toplansın komisyon, yetmedi benden bilgi alın. Bana özel bilgi gelirse bende paylaşayım sizinle, ama arkadaşlarımızın kötü bir niyeti yoktur. Şeref Bey söz istediniz buyurun.

 

Şeref BALBAY- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tarkan Bey kendi sorununu çözememiş aile büyüklerine şikayet etmekle kendini burada kurtarmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz orada komisyonda mahkeme kararına evet mi diyoruz, hayır mı diyoruz diye konuşuyoruz. Pazaryerine…

 

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Çağlar Bey bir dakika, Çağlar Bey bir dakika konuşsun. Bakın biz sakin sakin dinliyoruz.

 

Şeref BALBAY- Mahkeme kararına biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak evet diyoruz. Arkadaşlar da mahkeme kararına biz hayır diyoruz diye oy çokluğuyla…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

Şeref BALBAY- Dolayısıyla bu oy çokluğu kararı mahkeme kararına oy çokluğu…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Evet. 12’den vurdu yani.

 

Abdullah AKTAŞ- Şeref bey sanırım konuştuklarını unutuyor. Çabuk unutuyor galiba biz orada mahkeme kararını tartışmadık. Biz orada pazaryerinin nasıl taşınır, nereye taşınır gibi çözümler üretmeye çalıştık. Müdürümüzde burada kendisi mikrofona çıksın. Yani mecliste yalan söyleyip kimseyi yanıltma yani.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, sayın başkan bir önceki meclis tutanağı buradadır, bin önceki mecliste konuşulanlarda buradadır, istiyorsanız bir okuyun.

 

BAŞKAN- Şimdi Abdullah Bey bir şey söyleyeceğim bir dakika arkadaşlar, orada arkadaşlar bir kere mahkeme kararını meclisin uygulaması lazım. Biz bunu uygulayalım. Çözüm arayışına devam edelim. Başka bir şey demiyoruz biz burada. Yani her şey dünyanın sonu değil bu kararı almamız bir süreç var daha önümüzde.  Danıştay kararı da Danıştay’a gitmemizin sebebi çözüm süremizi uzatmak için arsa bulabiliriz bu Kırçiçeğin’e park yapılan yerlere gözümüzü dikti yeşil alanı bozun diyorlar pazaryeri yapın. Olacak iş değil.

 

Latif AYDEMİR- Büyükşehir mi?

 

BAŞKAN- Senin oraya mesela senin oraya pazar yapın dendi bize. Şimdi bakıyoruz lokasyon olarak bölgeye uzak pazar olamaz yeşil alanı nasıl oraya dağıtacağız.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım söz almak için orta tarafta mı oturmak gerekiyor bilmiyorum. Sadece orta taraf…

 

BAŞKAN- Abdullah Bey’e son sözü vereyim. Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi biz dediğiniz gibi Danıştay kararına değil,  biz orada nasıl bu sorun çözülür. İnsanların…

 

BAŞKAN- Şimdi bak ortak karar hep beraber tartışalım arkadaşlar. Hamza Beyler diğer arkadaşlar milletvekilleriyle görüşelim. Karayolları bize verecekse eğer orayı Bornova’ya geçer ama canımız sağ olsun isim pazarı.

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu meclisten karar çıktıktan sonra burası kapanması ne zaman gönderiliyor?

 

BAŞKAN- Belli bir süreç var. Bakacağız o sürece göre makul mantıklı bir tarihte kaldıracağız.

 

Abdullah AKTAŞ-  Yine oradaki pazar içerisindeki caminin tuvaletleri belediye zabıtası tarafından mühürlenmiş bunun gerekçesi nedir? Bilgi alabilir miyiz?

 

BAŞKAN- Alayım Şeref Bey.

 

Şeref BALBAY- Sayın Başkan ben orada oturdum yıllarca o tuvalet mimari projede yok kaçak görünüyor. Dolayısıyla Yapı Kontrol tarafından mühürlendiğini biliyorum. İşletme ruhsatı da yok. Dolayıyla şikayetler de var Cami derneği ve esnaf tarafından. Dolayısıyla yapılan işlem ondan dolayıdır. Teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Şeref Bey donanımlı bir meclis üyemiz. Evet buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan yani Şeref Bey donanımlı bir arkadaşımız da göz göre göre iftira atması pek hoş olmadı.

 

BAŞKAN- Ne iftirası?

 

Çağlar HASPOLAT- Yani biz Danıştay mahkeme kararların karşı gelmişiz gibi…

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi konunun özü, konunun özü sonuç olarak Bayraklı Belediyesi bu pazar krizini doğru yönetemedi.

 

BAŞKAN- Nasıl yönetmeliydi?

 

Çağlar HASPOLAT- Yani nasıl yönetmeli….

 

BAŞKAN- Arsa mı yaratacaktık? Sokak arası pazarları bu kadar beldesi olan bir ülke olarak kaldırması mümkün değil. Böyle kararlar alınmaz.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Bak şimdi Avrupa’da da meydanlarda kuruluyor gidiyorsunuz Avrupa’ya akşamına toparlanıyor gidiyor. Bu kararı alanları eleştireceksin sen. Türkiye gerçeğinden uzak bir karar bu ve hangi ilçede bir fakir 5000 nüfuslu ilçede kapalı pazar yapacak adam. Hangisi yapacak arkadaşım? Siz bunu iktidardaki arkadaşlarımıza, bakanlara, bakın Hamza Bey sizinle en yakın ilişkisi olan arkadaş söyleyin, söyleyelim Hamza Bey’e bir kararnameyle yönetmeliği düzeltsinler. Açık pazar işi rehabilite edilerek devam etsin.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan mahkeme bu kararı da boşuna vermemiştir. Orada bir can güvenliği söz konusuysa…

 

BAŞKAN-Yönetmeliğe dayanarak verdi.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama yönetmeliğe dayanarak yönetmelikte böyle bir şey var. Orada …

 

BAŞKAN-Yönetmeliğe dayanarak verdi.

 

Çağlar HASPOLAT- İtfaiye geçemeyecekse çok büyük facialara yer açacaksa yer açacaksa ona da yani…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Bak Tepekule için bir sıkıntı yok çünkü lokasyon olarak geniş alan konutların arasında.

 

Çağlar HASPOLAT- Oraya öyle bir uygulama yapılmadı mesela. Orası da sokak.

 

BAŞKAN- Yani Çağlar sen Bayraklı’yı bilmiyor musun? Hiç gitmedin mi hiç o pazara?

 

Çağlar HASPOLAT- Biliyorum.

 

BAŞKAN- Mahalle arasında, sokaklarda kurulan dehşet bir pazar. Yani bir yangın olsa bir itfaiye giremeyecek, defalarca olmuş bu olay. Ondan sonra görev yapmayan belediye başkanı diye tekrar geleceksiniz meclise buraya.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki Başkanım Çay Mahalle Pazaryeri neden hala açılmadı?

 

BAŞKAN- İlave yapılıyor yan tarafa. Yine bir tezgah sayısı yetmediği için düzenleme yapılıyor. Mağdur olmasın esnafımız diye. 2 güne tasarlanmış 2 günü kabul etmiyorlar.  Buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Hayırlı akşamlar diliyorum Sayın Başkan, aslında gündemimizin en önemli konusu olması gereken bence pazaryerleri kadar da bu dün verilen taşeron kardeşlerimizle ilgili…

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Latif Bey şunu bir oylayalım. Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Pazarın kaldırılması oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun  

 

Latif AYDEMİR- Kimse bu konuya değinmediyse…

 

Tarkan DÜZMAN- Komisyonlardan geldiği gibi oy çokluğu ile

 

Çağlar HASPOLAT- Komisyonlardan geldiği gibi oyluyoruz.

 

BAŞKAN- Düzeltiyorum komisyonlardan geldiği gibi oy birliği ile.

 

Çağlar HASPOLAT- Oy çokluğu ile.

 

BAŞKAN- Oy birliği ile kabul ediliyor mecliste.

 

Çağlar HASPOLAT- O zaman tekrar oy çokluğu ile kabul edilsin.

 

BAŞKAN- Olmaz öyle.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Tekrarlıyorum Ak Parti grubunun komisyonda ret oyu vermesine rağmen meclisimizde kabul vermesi nedeniyle oy birliği ile kabul edilmiştir. işte düzelttim. Yanlıştan dönmek fazilettir. Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Yine olmadı Başkanım.

 

BAŞKAN- Latif Bey devam edin.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım söz konusu hani gündemde olan en çok Türkiye’mizin taşeron kardeşlerimizle ilgili personel haklarını başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız emeği geçen tüm bürokratlara ben taşeron kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu konuların gündeme gelmesini…

 

BAŞKAN- İnşallah taşeron yasası çıkar daha ortada laf var. Bu taşeron yasası icraata dönük uygulamaları, yönetmelikleri çıkar ondan sonrada gerçek neymiş hep beraber görürüz. Ve hep beraber kutlarız hükümeti.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkan bugüne kadar ne söylediysek tüm icraatları hükümet partisi olarak yerine getirdik.

 

BAŞKAN- Tamam.

 

Latif AYDEMİR- Şimdi pazaryeriyse konu İstinye Parkın yapımıyla ilgili Balçova Belediyesi’nin tüm viyadüklerin altı şuan pazaryeri olarak kullanılıyor.

 

BAŞKAN- Tamam, talep edelim.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım keşke hani gönül isterdi ki bizler birbirimizin şuan muhataplarıyız. Birlikte Bayraklı Belediyesi’ni yönetiyoruz. 37 arkadaş olarak zatıâlinizle beraber Hamza Bey’le paylaşıp paslaştığınız kadar bizler de bilgi sahibi olursak vatandaşa da fikir sahibi olmalarına…

 

Hatice TATLI-  Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Latif AYDEMİR- Hatice Hanım ben konuşuyorum.

 

BAŞKAN- Hatice Hanım Latif Bey önemli bilgiler veriyor.

 

Latif AYDEMİR- Ben kimsenin sözünü kesmiyorum Sayın Başkanım eğer o taraf konuşacaksa ben konuşmayayım.

 

BAŞKAN- Hayır ben böyle döndüm. Şimdi Latif Bey’in Ak Parti genel merkezinden de bakanlar ve başbakan seviyesinde ilişkilerinden de faydalanmamız gerekiyor. Dolayısıyla viyadükü istemekte sizden de faydalanalım. Hayrettin Bey de bakanlarımızla çok yakın ilişkiler içinde.

 

Hayrettin GÜNGÖR-  Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Bu konuda sizden de yardım bekliyoruz. Hamza Bey de değerli milletvekilimiz, siz başbakanımızdan rica edelim yani viyadükün altını bize versin. Her ne kadar Bornova’nın kontrolüne geçse de pazar…

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkanım şuanda burada ilçe başkanımız var. Bayraklı’nın başbakanı kendisidir. Hükümet nezdinde sizin söylediklerinizi duyuyor kendisi, kimseye bence pas atmayın gerekli çalışmaları ilçe başkanımız yapar.

 

BAŞKAN- Bayraklı’nın başbakanı…

 

Tarkan DÜZMAN- Hükümet anlamında.

 

Mikrofonsuz konuşulduğu ve konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN-  Hayrettin Bey buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkan benim bitmemişti ama. Ben bundan sonra orta tarafa oturacağım.

 

BAŞKAN- Gerçekten şöyle karşıma gel. Aynur Hanım’ın yanına otursaydın keşke.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkan kısaları yakın uzunlar gözünüzü alıyor. Bir türlü göremiyorsunuz. Bütün arkadaşlarımız maşallah Başkanım Çeşme Belediyesini örnek vermek gerekirse…

 

BAŞKAN- Ne yapmış Çeşme Belediyesi?

 

Latif AYDEMİR- Bir örnek aldığım bir konu Başkanım diğer konuları beni ilgilendirmiyor. Tüm kararları oy birliği ile geçiriyorlar.

 

BAŞKAN- Kaç tane meclis üyesi var orada?

 

Latif AYDEMİR- Sayısı beni ilgilendirmiyor. Ben alınan karara bakarım. Alaçatı bağlandığı için…

 

BAŞKAN- Orada bir Çağlar yok. Bir Tarkan yok. Bir Abdullah yok.

 

Latif AYDEMİR- Bizler uyum içinde, burada kimse kendisi için bir şey istemiyor. Neticede hepimiz bu Bayraklı halkının hizmetkârıyız. Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe başkanı da, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisinin ilçe başkanı da, zatıâliniz hepimiz seçilmişiz. İnsanlar anılarıyla değil, yaptıklarıyla anılırlar. Biz burada bugün varız yarın yokuz. Hoşseda içerisinde kırmadan, kırıcı olmadan kalıcı eserler yapmak için hepimiz buradayız. Ben çok istiyorum Bayraklı’da bir teleferiğimiz olsun, bir akvaryumumuz olsun.

 

BAŞKAN- Senin meşhur projendi değil mi o.

 

Latif AYDEMİR- Evet. Yani tabi bunların hepsi birer hayal. Ben Çeşme Belediyesi’ni ufak bir örnek olsun düşüncesiyle verdim. İstinye Parkına bu yüzden değindim. Taşeron arkadaşlarımın da söz almayınca cevap şeklinde gündeme getirmek istedim hayırlı uğurlu olsun.

 

BAŞKAN- Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayrettin Bey’e söz vermiştim. İsmail Bey

 

Hayrettin GÜNGÖR-  Sanıyorum, bu söyleyeceklerim zannediyorum pazar konusunu bugün olarak kapatacaktır.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Sondan başlayayım. Gerek şahsım, gerekse grubum Bayraklı Belediyesi’nin halka hizmetinde her türlü kamusal enstrümanları kullanarak, şahsi yakınlığımızdan dolayı değil hukuka saygımızdan dolayı kanuni olan her şeyin takipçisi olduğumuzu buraya geldiğimiz günden beri izah ettiğimizi zannediyorum. Kaldı ki viyadüklerin altını kullanması konusu ne zaman gündeme geldi bilmiyorum ama gönül isterdi ki bu pazar kapanmadan 1 hafta yada 20 gün önce değil, son 1 yılda bunu biz şimdiye kadar…

 

BAŞKAN- Çözer miydik?

 

Hayrettin GÜNGÖR- Çözerdik.

 

BAŞKAN- Hayrettin Bey çözeriz. Daha vaktimiz var.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın efendim bizim derdimiz şu; yani gerek hukuki, gerek yönetmeliklere dayalı bir şekilde burası kapanacak. Bizim derdimiz…

 

BAŞKAN- Sayın Kaymakamımıza rica ettim Karayollarıyla bir görüşür müsünüz diye, görüşmem dedi kiraya vermişler.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim ne yönetmeliklere aykırı olarak buranın açık kalmasını nede hukuka aykırı olarak açık kalmasında biz şerh kullanmadık. Lütfen bu şerhi özellikle grubum adına kayıtlara geçmesini istiyorum. Bizim buradaki yaptığımız esas eleştiri şu; pazar esnafının ve pazarı kullanan bölge sakinlerinin pazarsız kalmalarına mani olmadan ya da onların sıkıntıya girmeden bu sorunun çözülmesi ve biran evvel bu konunun usule kavuşturulmasıdır. Çok teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. Buyurun İsmail Bey. Son söz İsmail Bey’in

 

Hatice TATLI-  Başkanım ben söz alacaktım.

 

BAŞKAN- Hatice Hanım pardon.

 

İsmail YAĞCI- Herkese iyi akşamlar. Sayın Başkan öncelikle bir kaç konuya değineceğim. Meclise bizler seçilerek meclis üyesi olduk. Bizim sadece kürsü dokunulmazlığı yani konuşma özgürlüğümüz var. Ama bütün meclislerde söz almak istediğimizde çoğu zaman biraz eleştiri olduğu zaman hemen yeterlilik önergesi verilip meclis kapatılıyor.

 

BAŞKAN- Demokrasinin gereği bu. Olacak o kadar.

 

İsmail YAĞCI- Ama Başkanım saygı sevgi çerçevesinde ve hakaret içermediği sürece bu gerekirse sabaha kadarda olsa devam etmesi gerekir. Bayraklı için uğraşıyor, Bayraklı için çalışıyoruz. Bir, ikinci bir konu Ak Parti hükümeti bu güne kadar ne söz verdiyse işçiye ve emekçi kardeşlerimize taşeronda çalışan kadroya geçmek isteği. Bunun da sözünü tutacak ve en iyi şekilde bizde buradan alkışlayacağız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.

 

BAŞKAN- Evet Çağlar Bey size veremem. Hatice Hanım’a söz vermiştik. Ondan sonra yeterliliği kabul etmiyorum.

 

Hatice TATLI-  Şimdi taşeron yasasıyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum.

 

BAŞKAN- Hatice Hanım yeni bir tartışma…

 

Hatice TATLI-  Hayır hayır ben iyi niyetlerine katılıyorum. Ancak şu ayrıntıyı göz ardı etmemenizi rica ediyorum. Merkezi bütçeye bağlı idarelerdeki çalışan taşeronlar kadrolu olarak, kadrolu işçi oluyorlar ancak belediye ve özel idaredekiler belediye şirketlerine geçiyorlar. Bu nüansı kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama benim asıl söylemek istediğim şey iki gün önce 5 Aralık’tı. Biz kadınların, seçilen kadınlar için son derece önemli bir gün 1930’da yerel yönetimlerde 1934’te kadına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının  83’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve sevgiyle andığımızı ifade etmek isterim. 1933’te ilk seçilen muhtarımızdan başlayarak Gül Esin’den, ayrıca ilk seçilen belediye başkanımız Artvin’de Kılıçkaya’da Sadiye Hanım’dan, Mersin’de Müfide Hanım’dan ve yine 1933’teki meclis üyelerimizden, kadın meclis üyelerimizden, 1935’te 18 kadın milletvekilimizden başlayarak bugüne kadar emek vermiş olan bütün bu saydığım seçilmiş insanlara ve şuanda bulunan bütün arkadaşların saygı ve sevgiyle Cumhuriyet Halk Partili seçilmiş bir kadın olarak kutluyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Aynur Hanım bayan olarak herhalde buyurun. Açık açık konuşabilirsiniz tabi buyurun.

 

Aynur ÇETİN- Susmak için değil konuşmak için söz aldım Sayın Başkan, herkese iyi akşamlar diliyorum. Müsaade buyurursanız pazaryerleriyle ilgili çok konu konuşuldu ama, biraz önce zikrettiğiniz bir mesele oldu. Onunla ilgili bir cümle sarf etmek istiyorum. Daha sonra da Sayın Hatice TATLI’nın söylediği konuyla ilgili benimde bir iki görüşüm olacak. Bu pazaryerinin Özkanlardaki pazaryerinin kapatılmasıyla ilgili sizi sıkıştıran konu 2012’de çıkan yönetmelik olduğunu söylediniz. Şimdi yönetmeliği incelediğimizde yönetmeliğin hükümlerinin tamamı ile vatandaşın lehine olduğunu görüyoruz. Yani burada sizi sıkıştırmakta değil amaç kaldı ki üzerinden 5 yıl geçti. Yönetmelik hükümleri pazaryeri gibi sıhhi şeylerin insan hayatı için önemli şeylerin satıldığı bir yer olduğuna göre sıhhi şartlarda ve uygun koşullarda olması lazım. Görüyoruz ki burası bir 40 seneden fazla bununla ilgili bir imar planında yer yok. Kaldı ki yönetmelik belediyeye şu görevi yüklüyor. İmar planlarınızda pazaryerine uygun yani yönetmelik şartlarına uygun revizyonlar yapın. Ya da diyor, imar durumuna göre asıl amacında kullanılmış imardaki amacına uygun olduğu koşullarda yine kullanılmıyor. Yani burada yönetmeliğe pas atmayalım Sayın Başkan onu söylemek istiyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim tüm suç bizde.

 

Aynur ÇETİN- Daha fazla konuşmaya gerek yok. Zaten tablo ortada. 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü aynı zamanda da Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Bende bir Türk kadını olarak öncelikle bu hakkı bize sunan, bu hakkı kullanmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla öncelikle anıyorum ki bu anlamlı gün kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, çözümler yaratılması için çok önemli bir gün. Özellikle Türk kadını için, etkin olduğu alanların daha çok daha da arttırılması kadının daha güçlü kılınması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Dünya Kadınlar Gününü bütün kadınlarımızın grubum adına ve kendi şahsım adına kutluyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Kemal Bey söz istedi.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dilek Temennilere mi geçtik Başkanım? Dilek Temennilerde mi konuşuyoruz.

 

BAŞKAN- Madde kaldı mı? Evet devam edelim.

 

Hatice TATLI- Dilek Temennilere geçmedik daha.

 

BAŞKAN- Geçmedik mi? Oylamadığımız madde var mıydı?

 

Çağlar HASPOLAT-  Yok Başkanım.

 

BAŞKAN- Tamam, son maddeydi o. Dilek ve Temenniler.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Kemal BÜYÜKKESİM- Şimdi benim dilek ve temennilerim öncelikle Gümüşpala’da ve Nafiz Gürman ondan sonra Yamanlar, Emek Mahallesi burada daha öncede dile getirmiştim. Çöp konteyneri yok başkanım mahalleden hepsi kaldırıldı. Vatandaş istemiyor ama buna bir çözüm bulacağız demiştiniz siz daha önceki mecliste bunu dile getirdiğimizde. Hala…

 

BAŞKAN- Evet. Dar sokaklardaki mi?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Dar sokaklar ama sabahları ve akşamları bunlar kediler ve köpekler dağıtıyor çok kötü bir görüntü oluyor mahallede Başkanım. Bunlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. İkincisi CHP’li bir meclis üyemiz ismini de vereyim Hatice ablamız, çok tecrübeli siyasetçimiz kendisi. Bir internet sitesinin altına yorum yapmış başkanım. Yani deneyimli bir siyasetçi ama Büyükşehirde de böyle ara sıra çıkıyor, hükümetimize falan çakıyor. Seviyor böyle şeyleri. Biz ona çakalım birazcık yani şimdiki ilçe başkanımız hakkında bir internet sitesinin altına bir yorum yapıyor. Hiç yakıştıramadım ama kendisine. Aynen dediği şey şu “İlçe başkanının beyniyle ağzı arasındaki mesafe oldukça uzun ki düşünmeden konuşuyor.” diyor. Ondan sonra oradan bizim belediye başkanına dediniz mi böyle bir şey?

 

Hatice TATLI- Onun söyledikleri…

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Hayır, Başkanım burada. Başkanım siz…

 

BAŞKAN- Ya bir konuşsun bakalım. İlçe başkanı burada şimdi. Bu konuyu, basındaki konuyu buraya taşımayın.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bakın bunu daha öncede…

 

BAŞKAN- Onu sen Hatice Hanım’la özel konuş.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Ya bende Hatice Hanım’a diyorum ki kendisinin beyniyle ağzı arasında…

 

BAŞKAN- Siyasette bazen böyle konuşuluyor işte.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Yani onun beyniyle ağzı arasında baya bir mesafe var ki böyle konuşuyor.

 

BAŞKAN- Çağlar Bey son söz sizin.

 

Veli TOPAL- Başkanım özür dilerim bu sözler mecliste konuşulmaz. Dışarıda…

 

BAŞKAN- Dışarıda konuşun olay bitsin. Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi mecliste konuştuğumuz bir konuyu konuşayım şimdi Başkanım ben. Şimdi bugün meclise girerken arkadaşlar elimize yeni değişen Bayraklı Belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin telefon numaralarını verdiler. Geçen ayki mecliste Sayın Başkanım ben burada sizin yaptığınız bir görev değişikliği hakkında söz istemiştim, konuşma yaptım.  Gamze Hanım Fen İşleri Müdürlüğüyle ve Başkan Yardımcılını Gamze hanımdan aldınız başka bir arkadaşa verdiniz. Ben Gamze hanıma geçmişteki yaptığı görevlerden dolayı teşekkür etmiştim. Yeni gelen arkadaşa da başarılar dilemiştim. Şimdi ertesi gün başkanım sizde burada bir arkadaşımız sordu dedi ki “kim geldi.” diye. Siz Gökalp dediniz olay kapandı gitti. Ve ertesi gün basında buraya atadığınız kişinin damadınız olduğu yazıldı.

 

BAŞKAN- Evet damadım.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Fen işleri başkanlığı gerçekten Başkanım Fen İşleri Müdürlüğü ve başkanlığı gerçekten önemli ve sorumluluğu fazla olan kritik bir yer. Geçmiş dönemde yaşanan soruşturmalar vardı. Operasyonlarla gündemimize gelmişti.

 

BAŞKAN- Operasyon sende geçirdin be.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben operasyonun ne olduğunu iyi biliyorum. O zamanda kendimde Gamze hanıma destek verdiğimi bu görev değişikliğinin kararı tasarruflu sizin elinizde olan bir şey. Yani yetki sizde böylesine önemli bir görevle görevlendirdiniz ve bu işi yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olduğuna inandığınız birini görevlendirirsiniz ve buraya getirirsiniz. Bizim bu konuda Sayın Gökalp Bey’e bir şey dediğimiz yok. Yani sizin Gökalp Bey bu işi layıkıyla yapabilir. Daha iyisini yapabilir. Belki de Bayraklı Belediyesini sizden iyi de yönetebilir, bilmiyoruz. Şimdi…

 

BAŞKAN- Damatla beni karşı karşıya getirme.

 

Çağlar HASPOLAT- Sözlerim yanlış anlaşılmasın yani şahsına karşı bir şey değil. Fakat bu göreve gelen arkadaşımızın sizin damadınız olduğunu basından duymamız, sizin burada “evet kardeşim ben bu değişikliği yaptım, Başkan yardımcısı Gamze Hanımı aldım, damadımı yaptım.” Demenizi beklerdim.

 

BAŞKAN- Bütün Türkiye duydu. Senin duymaman imkansız.

 

Çağlar HASPOLAT-  Ben duymadım valla Başkanım. Basından duydum.

 

BAŞKAN- Özür dilerim. Arkadaşlar söylemeyi unutmuş sana.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani biraz bundan dolayı size kırıldım.

 

BAŞKAN- Alemsin.

 

Çağlar HASPOLAT- Yani gerçekten kırıldım. Basından duydum Başkanım.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar söylemedi mi sana?

 

Çağlar HASPOLAT- Söylemediler Başkanım. Size de sordum siz de söylemediniz.

 

BAŞKAN- Neyin oluyor diye sormadın ki.

 

Çağlar HASPOLAT- Söylemeniz lazımdı.

 

BAŞKAN- Bugünlerde sen atlamaya başladın.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama sizin atlatmamanız lazımdı.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar

 

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan damatlara karşı alerjiniz vardı. O alerji gitti herhalde.

 

BAŞKAN- Damatlara karşı alerji falan yok da, biz sonuçta benim damadım orduda 10 yıl görev yapmış denizci teknik eleman 4 yıllık fakülteyi de bitirmiş 15 yıllık kamu görevlisi.

 

Çağlar HASPOLAT- Kendisine başarılar diliyoruz.

 

BAŞKAN- Arkadaşlarımızın yoğun bize bu damat beyi niye cezalandırıyorsun, görev vermiyorsun demeleri yüzünden hak yememek için damadı getirdik.

 

Çağlar HASPOLAT- Haklılar Başkanım.

 

BAŞKAN- Söyleyeyim. Yoksa yanlış yapmış mı olurduk.

 

Abdullah AKTAŞ- Belediyede miydi yoksa…

 

BAŞKAN- 5 senedir belediyedeydi.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım hayırlı olsun.

 

BAŞKAN- Yani ne kadar sessiz çalışıyor bizim damat görüyorsunuz. Evet buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet, Mikail senin de damadın var mı bu belediyede?


Mikail BİLİCİ- Yok.

 

BAŞKAN- Yakında olacak.

 

Mikail BİLİCİ- Olur inşallah. Damatlar sevilsin. Sayın Başkan bu Sevgi Yolunda geçen dilek temennide Sevgi Yolunda kira sıkıntısı dile gelmişti. Bir girişiminiz oldu mu?

 

BAŞKAN- Valla olmadı.

 

Mikail BİLİCİ- Nasıl yapacağız orayı?

 

BAŞKAN- Nasıl şimdi bu adamların kiraları düşürün diyeyim?

 

Mikail BİLİCİ- Kiraları düşür demeyin de orada 3-5 kişi vardı dükkân sahibi dükkân yoğunluğu fazla olan 3 kişiyle görüşseniz.

 

BAŞKAN- Bir tanesi Çağlar Bey’in sizin işte.

 

Mikail BİLİCİ- Çağlar Bey’in 1 tane 1 tane.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben indirim yaptım başkanım.

 

Mikail BİLİCİ- Eyvallah teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Tamam ben o zaman Çağlar Bey’in indirimini önlerine koyacağım talep edeceğim.

 

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim.

 

BAŞKAN- Buyurun. Bir tanesi sizin partilidir o neydi? ÇİNÇEOĞLU

 

Mikail BİLİCİ-Başkanım 3-4 kişi var bir Konya Mobilya var.

 

BAŞKAN- Birde Konya Mobilya var.

 

Mikail BİLİCİ-Yani isimleri saymak değil.

 

BAŞKAN- Dernek başkanımız burada lütfen Konya Mobilyayla, Ali ÇİNÇEOĞLU’yla bizi bir araya getirsinler.

 

Mikail BİLİCİ- Eyvallah. İkinci olayı da

 

BAŞKAN- Evet.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım bu cenaze defineleri var. Yağmurda ikindi ve öğlen saatlerinde oluyor. Oraya küçük bir proje icra edebilirsiniz.

 

BAŞKAN- Nereye mezarlığa mı?

 

Mikail BİLİCİ- Mezarlığa defin anında.

 

BAŞKAN- Onu Mezarlıklar Müdürlüğüne söyleyelim biz, çünkü Büyükşehir’in işi ya.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan Büyükşehir’in işi ama bizim ilçe mezarlığımızdaki ortama böyle 5 metrelik kapsayacak kadar bir çadır düzeni kurarsanız…

 

BAŞKAN- Evet, gömü anında ben rahatsızdım. Çok çirkindi.

 

Mikail BİLİCİ- Oraya siz Hasan KARABAĞ olarak, Bayraklı olarak müdahil olduğunuzda  Büyükşehir sizi örnek alsın bir kere.

 

BAŞKAN-Tamam yaptırırız. Zaten sen benden yanasın teşekkür ederim. Gerçi Latif gibi senin projelerin yok ama. Ne var?

 

Mikail BİLİCİ- Teleferik.

 

BAŞKAN- O olsun, benim adayım sensin boş ver.

 

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederim Başkanım.

 

Mikail BİLİCİ- Pazar esnafıyla ilgili deminden beri konuşuyoruz. Şeref Bey’in o komisyona benim ilk defa geç kaldığım yani 3.5 yıldan beri bir komisyona ilk defa geç kaldım. Şeref Bey orda şah kurnazlığı yapıyor. Yani orada mahkeme kararlarını net bir şekilde söylese bizim arkadaşlar mahkeme kararına karşı hele hele…

 

BAŞKAN- Aynı konuları tekrarlayıp zaman kaybetmeyelim. Bundan sonra komisyonlara daha net bilgi verecek arkadaşlar bu kadar basit. Ama şu Karayolları viyadükü ile ilgili Latif Beyden, Hayrettin Beyden ondan sonra Abdullah, Tarkan ve Çağlar Beyden özel gayret bekliyoruz görüşmelerde.

 

Mikail BİLİCİ- Pazaryeri esnafından belediyemize herhangi bir tepki geldi mi bu konuyla ilgili? Yani esnafın size tepkisi var…

 

BAŞKAN- Yıldırım biraz açıkla esnafla yaptığın görüşmeleri. İlgili başkan yardımcısı.

 

Yıldırım AYAZ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Sayın Başkan, önce bir isterseniz … Bir açılama yapayım.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Yıldırım AYAZ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Şimdi yönetmelik gereği sokak pazarlarının kalkması gerekiyor. Biz bununla ilgili kalkması gereken başka sokak pazarları da var. Ama onları aynı yönetmelikte bahsedildiği gibi ıslah çalışmalarını yapmak durumundayız ve büyük bir ihtimalle onları kurtaracağız. Buranın mahkeme kararı olmasından dolayı bir mecburiyet var. Bu mecburiyet yerine getiriliyor. Ama Çay Mahallesiyle ilgilide zaten devamlı pazaryeri sadece orada görevli olan pazarcılar veya bir şekilde dernek içersinde seçilmiş pazarcılar haricinde pazarcıların kendileriyle de temas halindeler. Ayrıca Zabıta Müdürü ve ekibimiz komple Zabıta Müdürlüğü hem Özkanlarda hem Çay Mahallesinde diğer pazaryerlerine uygulamak üzere geniş çaplı bir çalışma içerisindedir. Çünkü genelde bir teftiş de geçirildiği için bu konularla ilgili, orada gerçekten hak sahibi olan kişiler aynı zamanda ayıklanıyor. Ve hatta bu çalışmalar sonucunda belediyemizin son bir aylık gelirinde de büyük bir artış mevcut. Yani pazaryerlerinde genelde…

 

BAŞKAN- Özkanları konuşalım.

 

Yıldırım AYAZ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Başkanım Özkanlar Pazaryeri 31 Aralık 2017’de kapatılmak zorunda. Bunun mahkeme kararı var, bunun haricinde bir şey yapılması mümkün değil. Ama demin Başkanım sizinde bahsettiğiniz gibi en uygun yer viyadükün altı ve buna benzer bir yerde bir şekilde bir yer tahsis edilecek.

 

BAŞKAN- Bana muhtar devamlı Çamkıran Pazarına 2 gün daha ilave edilebilir önerisi geliyor. Sayın Vekilim halkla görüşür…

 

Yıldırım AYAZ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Başkanım oda olabilir ama genelde pazarcılar bulundukları yerde, sizde demin bahsettiniz  Çay Mahallesinde 2 gün, 2 gün  istemiyorlar. Yani pazarcılar genelde kendi bulundukları yerde tek gün istiyorlar. Tek günden çıkmak istemiyorlar.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkan eğer uygun görürseniz daha önce Türkiye Cumhuriyetimizin Sayın Başbakanı Binali YILDIRIM beyefendiyle görüşmemizden sonra, seçimden sonra sizlerin selamını da iletmiştim. Arzu edersiniz Sayın Özgür HIZAL Bey, Cemalletin ALPER Bey’in de önderliğinde tüm meclis üyeleri olarak bir randevu sayın ilçe başkanımızın da bilgisi oluruyla arzu ederseniz hep beraber Sayın Başkanım bir randevu ayarlayıp bunun genel ve kalıcı sorunlarıyla ilgili tıkandığımız bu köprünün ayaklarıyla ilgili

 

BAŞKAN- Ama bu viyadük acil.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım bu Latif ADEMİR ne Hayrettin GÜNGÖR’ün sorunu değil, bu Bayraklı’nın sorunu benim bizim sorunumuz.

 

BAŞKAN-Tamam tamam.

 

Latif AYDEMİR- Arzu ederseniz.

 

BAŞKAN- Şu viyadükü Karayolları Genel Müdürlüğü çözebilecekse bir gidelim. Genel Müdürle konuşalım. Orayı pazaryeri olarak bize ayrılsınlar.

 

Latif AYDEMİR- O zaman en kısa zamanda Sayın Başkanım…

 

BAŞKAN- Bize geçmez yani Bornova’ya ait kalır oda, fark etmiyor.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Şimdi bakın, bir bölge planlanmış bizi eleştiriliyor. Koca bir bölge planlanmış bir pazaryeri konmamış.

 

Latif AYDEMİR- İzmir Adliyesi Bayraklı Adliyesi olarak anılıyorsa varsın köprü altıda Bayraklı Pazaryeri olarak anılsın. Orada zaten hani neticede bizim muhatabımız karayolları Bayraklı, Bornova bir ayrım olmaz ki Sayın Başkanım.

 

BAŞKAN- Biz orada kiralama hizmeti veremeyiz.

 

Latif AYDEMİR- Verilir Sayın Başkanım neticede Bornova’dan değil Bayraklı…

 

BAŞKAN- Tamam, anladım ben anlatmak istediğini. Şimdi bakın bu ilişkiyi kuralım yani Karayolları Genel Müdürüne gidelim arkadaşlar.

 

Latif AYDEMİR- Biz bakana gideriz Sayın Başkanım.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür diliyorum. Ukalalık etmek istemem kusura bakmayın lütfen. Önce uygunluğu Karayolları 2’inci Bölge Müdürlüğünden öğrenilsin…

 

BAŞKAN- Bölge müdürüyle Hayrettin Bey siz görüşüyorsunuz sürekli rica edeyim.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Evet görüşürüm.

 

BAŞKAN- Kaymakam aracılığıyla görüştüm ben.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Uygun olup olmadığına bakacağız.Uygunsa, hukuki bir sorun yoksa…

 

BAŞKAN-Vakfa vermiş vakfa, Karayolları Vakfına vermiş. Bakan çağıracak vakıf başkanını bırakın burayı acil bir durum var diyecek, yapacağı bu. Tamam mı? O zaman ben ilişki kuracağım sizinle. Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım buradaki Danıştay kararı ben bunun … Danıştay kararı oradaki ufak otopark diye ayrılan kısmıyla mı ilgili?

 

BAŞKAN- Orası otopark zaten.

Abdullah AKTAŞ- Peki şimdi komisyon kararı, belediyemizin almış olduğu komisyon kararı sokak diyerek geçmiş ama Danıştay kararı sanki oradaki otoparkı kapsıyor.

 

BAŞKAN- Hayır hayır tüm pazarı diyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır orada açılan dava, caminin önündeki ufak yerden bahsetmiyor mu?

 

BAŞKAN- Orası pazarın devamı bir yer zaten. Pazarın içindeki bir yer bir mekan orası ama otopark alanı orası. Hatta üstündeki sundurma için dava açıldı, mahkeme reddetti. Biz pazarların üstünü kapatabiliriz. Aynur Hanım sizi anlıyorum.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Ali ALAN, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Evet meclisi ne zaman yapıyoruz?

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım 2 Ocak 2018 saat 18:00.

 

BAŞKAN- 2 Ocak 2018 saat 18:00 de görüşmek üzere arkadaşlar.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Hasan KARABAĞ

                                                                                                              Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

 

                                                                         Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                                                Üye                                                        Üye