Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/01/2018

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Ocak ayı II. Birleşimi 05.01.2018 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                05.01.2018

                                                                                                                              Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-…..) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-101) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 2 adet Mühendis'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-12) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33285 ada, 8 parsel 78,50 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-24) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IIA pafta, 25949 ada, 3 parsel 282,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

 

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-27) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 2 nolu parseldeki 43/210 (43.00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-8) Danıştay 6. Dairesinin 2017/8392 K. sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına Ait Plan Notlarında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-9) Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih, 58 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu sınır içinde kalan Adalet Mahallesi, 34986 ada, 26 no.lu parselde bulunan binanın 07.06.2017 tarihinde riskli yapı tespiti nedeniyle yıkıldığı belirtilerek, bu bölgede 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırmış olan taşınmazlarda yeni inşaat ruhsatı başvurularının sonuçlandırılmasına hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek  Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebinin kabulüne ilişkin Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-10) Baybel Şirketinin sermaye artışı ve katılınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf -  Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

5- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-11) Borçlanma ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.