Meclis Çalışmaları

05/01/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 05.01.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİM I. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2018 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.          

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-74) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci  maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-101) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 2 adet Mühendis'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-12) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33285 ada, 8 parsel 78,50 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-24) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IIA pafta, 25949 ada, 3 parsel 282,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-27) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 2 nolu parseldeki 43/210 (43.00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-8) Danıştay 6. Dairesinin 2017/8392 K. sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına Ait Plan Notlarında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği hk.

GENCLİK VE SPOR + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-9) Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih, 58 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu sınır içinde kalan Adalet Mahallesi, 34986 ada, 26 no.lu parselde bulunan binanın 07.06.2017 tarihinde riskli yapı tespiti nedeniyle yıkıldığı belirtilerek, bu bölgede 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırmış olan taşınmazlarda yeni inşaat ruhsatı başvurularının sonuçlandırılmasına hk.

HUKUK + İMAR + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :10

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :11

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebinin kabulüne ilişkin Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :12

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-10) Baybel Şirketinin sermaye artışı ve katılınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :13

 

5- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-11) Borçlanma ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :14

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-101) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 2 adet Mühendis'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :15

 

OTURUMA 10 DK ARA VERİLMİŞTİR.

 

 

                                                                                                                     Hasan KARABAĞ

                                                                                                                     Meclis Başkanı                                  

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 05.01.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİM II. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-74) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis üyesi Sn. Yeşim TEKOĞLU, Ramazan BULUT, Veli TOPAL, Hayrettin GÜNGÖR, Tarkan DÜZMAN’ın seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :9

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Hamdi VATANSEVER, Mikail BİLİCİ’nin mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.02.2018

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                                                     Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                 Meclis Başkanı