Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/03/2018

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Mart ayı I. Birleşimi 01.03.2018 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                    01.03.2018

                                                                                                                   Perşembe

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.02.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1052) Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesinde 136 no.lu parselde kayıtlı 22/27(151.718,52m2) Belediyemiz hissesinin 196,00 m2'lik direk yerleri, 9281,76 m2'lik irtifak hakkı tesisi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 70.167,50 TL bedelle devrinin yapılması hk.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-151) İlçemiz sınırlarında yer alan Osmangazi Pazaryerine "Şehit Uzman Çavuş Ali AKDOĞAN" isminin verilmesi hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-503) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-884) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 32801 ada, 8 nolu parseldeki 173/7404 (5,19 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-885) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIIA pafta, 36812 ada, 2 nolu parseldeki 2/103 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-883) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37567 ada, 5 nolu parseldeki 12680/48631 (126,8 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-338) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N-3C pafta, 33263 ada, 4 parsel 32,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-337) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14018 adanın güneyindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında PARK alanı üzerinde gösterilen 3x5 m ebatlarındaki trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca bedelli olarak devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-882) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 1129 ada, 1-4-5-6-7-8-9 no.lu parseller üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonunun 5393 sayılı Kanunun 18(e) maddesi gereğince 5 yıl süreli kiralama yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-343) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallelerinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.