Meclis Çalışmaları

07/02/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07.02.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

 

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ - Ali KÖKOĞUZ - Latif AYDEMİR.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci maddeden başlıyoruz.

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-886) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Ege Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Asil Nail KURTULUŞ, yedek Ramazan BULUT’u öneriyoruz.

 

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Asil Nail KURTULUŞ, yedek Ramazan BULUT’u oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-884) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 32801 ada, 8 nolu parseldeki 173/7404 (5,19 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-885) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIIA pafta, 36812 ada, 2 nolu parseldeki 2/103 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-883) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37567 ada, 5 nolu parseldeki 12680/48631 (126,8 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-882) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 1129 ada, 1-4-5-6-7-8-9 no.lu parseller üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonunun 5393 sayılı Kanunun 18(e) maddesi gereğince 5 yıl süreli kiralama yapılması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf ve Pazaryerleri, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Maddenin Veli bey in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-502) Belediye Meclisimizin 01.03.2016 gün ve 31 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kreş Müdürlüğünün kapatılması ve  bütçesinin kurulacak olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne aktarılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Başkanım komisyonlardan geldiği gibi kabulünü öneriyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu konuda…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Oy çokluğu ile geçiyor. Tabi biz burada özellikle Bayraklı Belediyesinin halkın talepleri üzerine ilçe belediyesi bünyesinde kurulan Kreş Müdürlüğü bir yıl geçmeden kapatılma kararı alındı. Herhangi bir faaliyette bulunmuyor birim bütçesi de yine belediyenin bünyesinde kurulacak olan başka bir müdürlüğe devrediliyor. İlçe halkından ve çalışan ailelerden gelen talepler üzerine kurulması planlanan ve uygun fiyatla hizmet verecek çocuk bakım evi ve kreş projesi rafa kaldırılıyor. Şimdi belediye gerekçe olarak da yer sorunu ve personel engeline takılan bir müdürlüğümüz böyle bir açıklama yaptı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nitelikli personel.

 

Çağlar HASPOLAT- Nitelikli personel, faaliyetleri başlamadan bitti. İlçemizde halkın yoğun talepleri ve ihtiyacı doğrultusunda Ak Parti olarak bir önerge vermiştik. Ve ısrarlı bir talebimiz sonucundan bu müdürlüğün kurulmasını istemiştik ve sağlamıştık. Yani ancak görevi kreş kurmak ve halka hizmet sunmak olan belediyemiz ne yazık ki aradan geçen bunca sürede bu işi başaramadı. Şimdi kurulan birim kapatılıp bütçesinin de başka yeni kurulacak bir müdürlüğe aktarılması, bunun adı beceriksizlik olarak nitelendiriyoruz. Daha kurulan, daha kurulalı 2 yıl olmadan henüz ortada hiçbir faaliyet yokken yapılan onca masrafa rağmen bu müdürlüğü kapatmanın nedeni nedir? Onca para ve emek boşa gitti. Bayraklı Belediyesi yine halkın yararına bir şey yapmadı. Niye açtınız, niye kapatıyorsunuz? Kreş yapacak yer mi yok? Kalmadı mı? Yani belediyenin mülklerini hisse durmadan satılıyor. Personelde bir sürü nitelikli personel var. Yani burada amaç hizmet değil bahane üretmek. Beceremedik, kapatıyoruz desek daha iyi olacağına inanıyorum ben. Diğer yandan da bütçenin aktarılacağı ancak ne iş yapacağı bile belli olmayan AR-GE Müdürlüğü bu para ile ne yapacak? Nasıl bir hizmet verecek onu da merak ediyoruz. Bayraklı halkı adına kamu kaynakları nasıl ve ne şekilde kullanıldığını görüyoruz ve üzülüyoruz. Bayraklı’da sosyal belediyecilik iflas etmiş durumda kreş müdürlüğünün ilçe için ciddi bir hizmet olduğunu size anlattık ama anlamadınız sayın başkanım. Sayın meclis tüm çabalarımıza rağmen kapatma konusunda ısrarlı olduğunuzu görüyoruz ve oy çokluğu ile geçiyor bu tutanaklara geçmesini istiyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Evet Veli bey sizde konuşun bu konu….

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Çağlar bey bir kere başarısızlık, beceriksizlik o çok amacının dışında kullanılan bir söz. Bayraklı Belediyesinin ne kadar başarılı olduğunu halkımız görüyor, halkımız takdir ediyor. Burada bu taşeron yasası da çıktı, burada kaliteli ve nitelikli personel çalışması lazım. Günümüzde…

 

Çağlar HASPOLAT- Ya 2 senedir kurdunuz siz burayı…

 

Veli TOPAL- Efendim 1 saniye lütfen dinler misiniz?

 

Çağlar HASPOLAT- 2 senedir…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar bey bakın o sizi dikkatle dinledi. Lütfen sizde aynı özeni gösterin.

 

Veli TOPAL- Başkanım sürekli sataşıyor ben dinledim sizi, onlarda dinlesin.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam karşılıklı olmasın lütfen, Veli bey siz bana hitap edin.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi burada personelin taşınması çocukların taşınması çok zor ve zahmetli bir iş burada profesyonel bir kadronun kurulması gerekir. Şuanda da bizim elimizde profesyonel kadro yok. Ama bunun alt yapısı olarak AR-GE Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kapsamı çok geniştir. Eğer ileride AR-GE Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüz böyle bir ihtiyaç duyduğunda bunu kuracağından eminiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Bende bu noktada Çağlar bey izninizle. Bende bu noktada bir şey söyleyeyim. Bizim Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bu işte son derece başarıyla yönetilen Kreş Müdürlükleri var. Başında da bizim sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bence profesyonelleşmiş kurumsallaşmış o yapının Bayraklıda bu ihtiyacı karşılaması daha doğru olur. Bu konuda büyükşehir meclis üyelerimizde temasta bulunurlarsa Bayraklıdaki bu ihtiyacı daha kurumsallaşmış daha profesyonelleşmiş Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla o ihtiyaç giderilir. Bunda çok büyütülecek polemik yapılacak bir yön görmüyorum ve oylarınıza sunuyorum. Komisyonlardan gelen raporu oylarınıza sunuyorum.   Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-318) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2018 yılı için güncellenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet İsmail bey komisyonda beraberdik bu konuda evet.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan iyi akşamlar diliyorum. Katı atık toplama parası zam yapılıyor. Ben el insaf diyorum. 7.36 kuruştan 12.50 kuruşa çıkarılıyor. Komisyonda %30 deniliyor ama gerçekte yapılan zam %69 zam yani bu zam gerçekten ayıptır, günahtır. El insaf, biraz vicdan bu belediyenin asli görevi temizlik daha siz mecburi olan katı atık ayrıştırma tesisini kurmadınız. Ama parasını hem de fahiş zamlarla alıyorsunuz. Başkan yol yakınken bunu düzeltin. Geri komisyona gitsin ve tekrar görüşülsün.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Veli bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu konuda…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bence gruplar adına birer kişi yeterli Çağlar bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım zam yapılıyor. Onlar yaptı mı fiyat güncelleniyor. Bizim en ufak şeyimiz zam yapıldı oluyor. Şimdi bu neye benziyor?

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Onlar derken kimi diyor başkanım?

 

Veli TOPAL- Sizden bahsediyorum.

 

İsmail YAĞCI- %69 zam yapılan zam %69.

 

Veli TOPAL- Kemal bey, Kemal bey ben konuşmamı bitireyim. Anlamadığınız bir nokta varsa ben onun açıklamasını yaparım. İleride açıklayacağım konuyu. Şimdi bu ülkeyi idare eden parti, arkadaşlar iktidar partisinin mensupları. Bir şeyi eleştirirken yani burada ekonominin rotasını onlar çiziyor. Bu neye benziyor; petrole zam yaptın gidip benzin istasyonuna “kardeşim sen niye pahalı benzin satıyorsun?” bunun maliyetini siz çıkarıyorsunuz. Artı ben size bir örnek vereyim. Menderes Belediyesi 11.94, Torbalı Belediyesi 11.92, Kemalpaşa Belediyesi 12.50 hadi bakalım.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Bornova ve Karşıyaka onu da sayar mısınız? Bornova ve Karşıyaka’yı.

 

Veli TOPAL- Niye ben saydım zaten sayacağımı.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Yakın belediye komşumuz yani.

 

Veli TOPAL- Onu bilmiyorum. Ben almadım. Söyleyeyim isterseniz. Karşıyaka Belediyesi de 12.50 lira. Şimdi bizim bölgemiz, bizim bölgemiz gecekondu dolu. Artı bu bölgede çok dik rampalar var. Çalışma şartları daha ağır bu yasayla belirlenmiş bir şey. Bunu yasayla belirlemiş biz de bunun limitlerini belirliyoruz. Burada tepki gösterilecek herhangi bir şey yok. Eğer burada eleştirilecek bir şey varsa hadi sizde yarın hükümet olarak yarın indirin işte akaryakıtını, maliyetleri %50 bizde %50 indirelim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki teşekkür ederim. Çağlar bey..

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım çok kısa bir açıklama yapacağım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İsmail bey bakın siz söylediniz. Veli bey söyledi bunu uzatmanın gereği yok. Çağlar beye de sizin boş bıraktığınız nokta varsa o tamamlasın, oylayalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi İzmir’de herkesin evine su faturası geliyor. Vatandaş su faturasını incelediği zaman 10 metreküp evinne su geliyor. 7 liradan 70 lira tutan su faturası diğer, katı atık, atık su bedeli, çevre koruma osu busu bir anda 70 liralık fatura 180 liraya çıkıyor. Şimdi burada bizim belirlediğimiz, meclisin belirlediği bir rakam var. Bu katı atık özellikle atık su bedeli o ki Büyükşehir’i…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Atık su ayrı bir şey.

 

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir’i ilgilendiriyor. Ben bunu Büyükşehirde de dile getirdim. Bir anda 70 liralık fatura 180 liraya çıkıyor. Bu mecliste hepimiz aynı faturaları ödüyoruz. Vatandaş gibi. Vatandaşın içtiği su, döktüğü su, içtiği sudan daha pahalı. Bir o kadar da bedel vatandaştan atık suya alınıyor. Bizim derdimiz biz madem burada karar mercisek, biz burada bu meclisin karar mercii ise bu rakamın katı atık bertaraf tesisleri için alınan rakamın minimum tebliğ eden, en alt seviyeden alınmasını komisyondan talep etmiştik. Öyle bir talebimiz oldu. Hiç olmazsa vatandaşa en azından biz karar merciiyiz burada bununla ilgili bir faydamız olsun diye böyle bir talebimiz olmuştu. Yine rakamlar yüksek gözüküyor. Ben bunu da oy çokluğu ile geçireceksiniz. Karar sizin.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Şimdi o komisyonun bir üyesi olarak, dün de tartışmanın içinde İsmail beyle beraber ilgili başkan yardımcısı geldi. Gayet tatmin edici açıklamada bulundu. Burada idarenin 2003 yılında çıkarılan yasayı uygulamaktan öte bir seçeneği yok. Yasa kriterlerini koymuş, aslında bir şeyi tartışırken bilerek tartışmak daha doğru. Ben ki biraz daha meraklıyım bir çok şey öğrendik ilgili başkan yardımcısından ve ufkumuz açıldı. Burada İZSU sadece tahsilatta aracılık yapıyor, tahsilat kolaylığı açısından. İZSU nun kasasına giren bir kuruş yok burada, sadece tahsilatta. Ya vergi dairelerimiz vasıtasıyla bunu tahsil edeceğiz. tahsilat güçlüğü açısından…

 

Çağlar HASPOLAT- Para nereye gidiyor başkanım?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  İZSU dan…

 

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesine…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yasanın ön gördüğü nerelerse İZSU onu ilgili belediyelere gönderiyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım söyleyin nereye gidiyor bu para? Bayraklı belediyesine gidiyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bakın Bayraklı Belediyesine elbette geri geliyor ama onun belli payları bildiğim kadarıyla Büyükşehirde de kesiliyor. Şimdi işin ayrıntısında boğulmayalım. Yasa koyucu demiş ki kullanan öder bir, kirleten öder iki, burada kirleten öder ilkesini uyguluyorlar. Yasanın koyduğu çerçeve içerisinde maliyetleri çıkarıyorlar ki aşağı yukarı dikkat ederseniz bütün belediyelerde 10 kuruş, 15 kuruş  aşağı yukarı birbirine benzer. Bunda çok uzatılacak bundan siyaset inşa edilecek bir durum  görmüyorum ve oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler komisyon raporunu? Kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Çağlar bey buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Evet sayın başkanım sayın başkan ben geçen mecliste özellikle sormuştum, bu Doğançay Mahallesi Alurca  mevkiinde Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve Bayraklı Belediyesinin şantiye alanı ve araç parkının olduğu alana doğru giderken 225 ve 226 parsellerde Bayraklı fen işleri müdürlüğümüz tarafından döküm izni verilmiş. Şimdi bu izin gerekçesi olarak da Çevre Orman Bakanlığının 25406 nolu hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları kontrollü yönetmeliğinin 16’ıncı maddesinin hükümlerine uyulması şartıyla verilen bir izin var. Yani buraya fen işleri Bayraklı Belediyesi bir izin vermiş vatandaşa mı vermiş kime vermiş bilmiyoruz.  5200 metreküp hafriyat toprağı ile doldurulması. Şimdi sayın başkanım bu yönetmeliği inceledik, bu yönetmeliğin şartlarında özellikle kamu mal ve can güvenliğini tehlikeli kılmayacak şekilde doğal çevre yapısını bozmadan ki söz konusu yer dere yatağı ve tapuda Belediyemizde meyve bahçesi olarak geçiyor. 41 dönüm bir araziden bahsediyoruz. Ve sadece özellikle belirtmek istiyorum mevcut sürücü eğitim alanlarına verilen bir izin söz konusu daha önce eğitim alanı sürücü eğitim alanı yok. Mevcut sürücü eğitim alanının bozulan ve çukurlaşan bölgelerinin doğal toprakla düzeltilmesiyle sınırlandırılan bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe istinaden verilmiş bir Bayraklı Belediyesinden izin var. Şimdi izin verilebilmesi için ayriyeten Büyükşehir Belediyesinden, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden DSİ den, tarımdan, ormandan ilgili kurumlardan izin ve görüş alınarak verilebilecek bir izinden bahsediyorum. Bizim fen işleri ve belediyemiz ilgili kurumlardan da izin almadan yönetmeliği ve şartları da göz ardı ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak ki dere yatağı yarın öbür gün taştığın da çok ciddi sonuçlar ve can kaybı yaşatabilecek bir durum söz konusu orada. Daha önceki dönemlerde yaşandı orda bu olay yaşandı, buna benzer olaylar yaşandı. Görev ve yetkisinde olmadığı halde yasal olmayan izinsiz bir şekilde birilerine haksız kazanç sağlandığını tespit ediyoruz burada.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  O büyük bir iddia, onu ispatlamanız gerek o iddia.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım bunu…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın elinizde belge varsa bununla ilgili bakın Çağlar bey hepimiz burada aklı başında insanlarız. Elinizde suç teşkil edilecek bir belge varsa mercii burada itham etmek değil, Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım lütfen benim elimde…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sözcüklerimizi dikkatle kullanalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben hiçbir zaman bu mecliste hiçbir zaman yalan yere, boş yere konuşmadım. Altı boş da konuşmadım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama öyle bir iddianız varsa mercii burası değil.

 

Çağlar HASPOLAT- İddiam var. İddiamı da ispat edebilirim. Fen işlerinden verilen bir izin var. İzin de elimde.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar bey karşılıklı…

 

Çağlar HASPOLAT- Ve görüntüler var. Sayın başkan görüntüleri de size atabilirim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama bunun mercii burası değil.

 

Çağlar HASPOLAT- Ama ben burada…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Eğer öyle bir iddianız varsa…

 

Çağlar HASPOLAT- Ben burada eğer ben burada düzgün bir cevap alamıyorsam bunu sorarım. Sayın başkanım buraya kim izin verdi? Neden verdi?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama bakın siz sormuyorsunuz. İtham ediyorsunuz. Siz sormuyorsunuz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Bayraklı Belediyesinden habersiz sayın başkan Hasan KARABAĞ’dan habersiz Bayraklı da kuş uçmaz. Oraya neden döküm yapıldığı, neden döküm izini verildiği, kime verildiği bunu sormak benim hakkım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bayraklı Belediyesi sadece sayın Hasan KARABAĞ’dan ibaret değil. Yığınla kamu görevlisi var ve her biri yasaların çizdiği çerçeve içinde davranmak zorundadır. Yani böyle bir şey olamaz ve benim ricam şu itham edici zan altında bırakıcı…

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Olmamış bir şeyden bahsetmiyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İtam edici bakın…

 

Çağlar HASPOLAT- İstiyorsanız meclisi kapatalım. Buradan çıkalım gidelim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar bey zaman zaman bu tip konularda itham edici konuşmalar yapıyorsunuz.

 

Çağlar HASPOLAT- İtham değil ben iddia ediyorum. Ve elimde belge var sayın başkan.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İddiayla itham şimdi artık tutanaklara geçti bu itham edici ve bu herhalde konuşma hakkı olmayan kamu görevlilerini burada itham etmek hiç birimizin hakkı da değil, haddi de değil. Ben bu konuda daha fazla tartışmayı doğru bulmuyorum. Elinizde belge bilgi varsa Cumhuriyet Savcılığına gidersiniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu konuda da meclisi de bilgilendirilmesi gerekiyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen Çağlar bey, Çağlar bey aynı sözcüklerle geçen oturumda da söylediniz. Bu tekrarı oluyor. Bunu uzatmanın…

 

Çağlar HASPOLAT- Cevap alamadık. Bizi tatmin eden bir cevap olmadı sayın başkan

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunun cevabını, bunun cevabını yazılı bir…

 

Çağlar HASPOLAT- Kimden alacağız sayın başkan?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yazılı bir soru önergesi verirsiniz ilgili birim size yazılı olarak cevabını verir. Sözlü olarak itham edici, ucu açık lastikli cümlelerle kamu görevlilerini…

 

Çağlar HASPOLAT- İtham edici değil iddia ediyorum sayın başkan. Ben bunu iddia ediyorum. Elimde bununla ilgili görüntülerde var.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar bey lütfen bunu tadında bırakalım. Bunu daha fazla uzatmayalım.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu işin tadı olmaz ki. Yani orada gelecek…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaş yoksa evet buyurun.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu katı atık bedelleriyle ilgili vatandaş gerçekten bakıldığı zaman…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu oyladık o konuyu bitirdik.

 

Fahrettin ORANDI- Biliyorum başkanım biliyorum  konu o değil ve bakıldığında vatandaş evet inim inim inliyor. Ama bu yasayı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çıkarmadı ki. Bu yasayı Cumhuriyet Halk Partisi çıkarmadı ki. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çıkardı bu yasayı. Bu nedenle arkadaşlarımızın bu konuyu en son tartışacak kişi olmaları gerekir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin bey o konuyu arkadaşlarla mutabakata varıp oyladık bitti.

 

Fahrettin ORANDI- Çağlar bey in bir şey de yapamadılar Bayraklıda. Ben Allah aşkına diyorum bak Bayraklıda yaptıklarınız hepsi burada tek tek belgeleriyle burada kendilerine tek tek gösterebilirim. 2002 yılından, 2002 yılından 2018 yılına kadar Ak Parti iktidarda yaptıkları bir yeri göstersinler ve Bayraklı Belediyesi’nin halkın parasını ne kadar dikkatli kullandığını da açık açığa göz önündedir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Meclise katılmayan üyeler Faysal YILDIZ, Ali KÖKOĞUZ, Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dahaki toplantı ne zaman?

Veli TOPAL- 1 Mart Perşembe günü saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 Mart Perşembe günü toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.

 

                                                                                                                   Necati YILDIZ

                                                                                                                Meclis I. Başkan V.

 

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye