Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/03/2018


DUYURU

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Mart ayı II. Birleşimi 07.03.2018 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                                                                                

                                                                                                                                                           Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                07.03.2018

                                                                                                                                Çarşamba

                                                                                                                                 Saat : 18:00


 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.03.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1787) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 6 nolu parseldeki 11/107 (22,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.