Meclis Çalışmaları

01/03/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 01.03.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.02.2018 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 1112) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi  gereği meclisçe karar alınmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (Hasan KARABAĞ-BİLA) Mart Ayı huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1052) Bayraklı ilçesi, Alurca  Mahallesinde 136 no.lu parselde kayıtlı 22/27(151.718,52m2) Belediyemiz hissesinin 196,00 m2'lik direk yerleri, 9281,76 m2'lik irtifak hakkı tesisi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 70.167,50 TL bedelle devrinin yapılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-151) İlçemiz sınırlarında yer alan Osmangazi Pazaryerine "Şehit Uzman Çavuş Ali AKDOĞAN" isminin verimlesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :32

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 1112) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :33

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.

EĞİTİM + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi  gereği meclisçe karar alınması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (Hasan KARABAĞ-BİLA) Mart Ayı huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :34

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-503) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :35

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-884) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 32801 ada, 8 nolu parseldeki 173/7404 (5,19 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-885) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIIA pafta, 36812 ada, 2 nolu parseldeki 2/103 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :37

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-883) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37567 ada, 5 nolu parseldeki 12680/48631 (126,8 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-338) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N-3C pafta, 33263 ada, 4 parsel 32,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :39

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-337) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14018 adanın güneyindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında PARK alanı üzerinde gösterilen 3x5 m ebatlarındaki trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca bedelli olarak devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :40

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-882) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 1129 ada, 1-4-5-6-7-8-9 no.lu parseller üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonunun 5393 sayılı Kanunun 18(e) maddesi gereğince 5 yıl süreli kiralama yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :41

 

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-343) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallelerinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :42

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Latif AYDEMİR’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.03.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                       Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                          Meclis Başkanı