Meclis Çalışmaları

01/03/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MART AYI TOPLANTISININ 01.03.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Saygı Duruşumuz ve İstiklal Marşımız.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

BAŞKAN- Biz söylemeyelim bari. Vallahi müthiş.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan Hayrettin Bey’in sizin olduğunuz yerde sesi yüksek çıkıyor. Bir önceki mecliste çok sakindi.

BAŞKAN- Hastaymış, sataşma var.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.02.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1112) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin gündeme alınmasını öneriyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.         

3- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi  gereği meclisçe karar alınması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin de gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin de gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar benim sözlü bir önergem var. Yaşadığımız günleri biliyorsunuz Türkiye’miz açısından sıkıntılı bir süreç, inşallah bu süreci yüzümüzün akıyla çıkacağız. Afrin’de şehit olan arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Bu kapsamda bizim zaman zaman meclislerde prensip kararları alınır, onlardan birini teklif edeceğim. Mart ayı huzur haklarımızı “Afrin Şehitleri ve Gazileri” adına Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını öneriyorum.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu maddenin gündeme alınmasını öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan gündeme alınmasını biz de öneriyoruz. Hatta oylanmasını istiyoruz, destekliyoruz.

 

BAŞKAN- Önce gündeme alalım. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım, bir sözlü önerge de benim olacak.

BAŞKAN- Buyurun.

İsmail YAĞCI- Malum Bayraklı ilçemiz büyük, nüfusumuz kalabalık ama taziyelerde cenazelerde taziye çadırı talebi çok geliyor. Onunla ilgili çadırımızı çoğaltırsak…

BAŞKAN- 4 tane daha yapıyoruz, 8 oluyor. Tamam.

İsmail YAĞCI- Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Bir şey değil. Siz konuşurken oradan 4 tane daha yapıyoruz diye ilave ettiler. Evet.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1052) Bayraklı ilçesi, Alurca Mahallesinde 136 no.lu parselde kayıtlı 22/27(151.718,52m2) Belediyemiz hissesinin 196,00 m2'lik direk yerleri, 9281,76 m2'lik irtifak hakkı tesisi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 70.167,50 TL bedelle devrinin yapılması hk.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu maddenin Hukuk, Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk, İmar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-151) İlçemiz sınırlarında yer alan Osmangazi Pazaryerine "Şehit Uzman Çavuş Ali AKDOĞAN" isminin verilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan.

BAŞKAN- Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi bu maddede pazaryerine Osmangazi Pazaryerine böyle bir isim verilmesi düşünülüyor. Bu zaten pazaryeri bu şehidimizin ailesinin oturduğu yere yakın ve sokağa da yakın. Sokağa versek böyle bir ismi…

BAŞKAN- Sokağa Büyükşehir verebiliyor. Çünkü onların o bilgi ağı var ya o yüzden.

Çağlar HASPOLAT- Büyükşehir’e de gönderelim.

BAŞKAN- Büyükşehir’e teklif edelim. Onun da önerisini yapalım, tavsiye kararı alalım gönderelim. Şimdi aileyle konuştum ben ziyaret ettiğimde dedim pazaryeri uygun mu sizin için? İyi olur dediler evimize yakın buradan tabelasını görürüz.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi pazaryerleriyle ilgili bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Açıkta olan bir pazaryeri…

BAŞKAN- Orası kapalı, Osmangazi kapalı.

Çağlar HASPOLAT- Osmangazi’nin yani pazaryerleriyle ilgili sıkıntı olabiliyor. Ondan dolayı sokağa versek daha iyi olur.

BAŞKAN- Hayır, Osmangazi yerinin bir sıkıntısı yok. Kapalı pazaryeri gittin mi sen o bölgeye hiç?

Çağlar HASPOLAT- Biliyorum Başkanım bende orada oturuyorum.

BAŞKAN- Zaten alan olarak da pazaryeri alanı orası. İmarda da bir sıkıntısı yok. Evet.

Veli TOPAL- Oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- İlave yaparak oyluyoruz. Şehit Ali AKDOĞAN’ımızın

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sokağın da adını.

Ali KÖKOĞUZ- Büyükşehirde sokakların isim ve numaralarının değiştirilmesi temayül olarak zaten yapılamıyor.

BAŞKAN- Söyledim efendim.

Ali KÖKOĞUZ- Adresi ve numara o zaman kadük kalmasın diye…

BAŞKAN- Kadük kalmasın.

Ali KÖKOĞUZ- Sadece biz şehidimizin ismini verelim.

BAŞKAN- Tavsiye siz grup olarak bir anlaşın isterseniz. Arkadaşımız önerdi çünkü.

Ali KÖKOĞUZ- Çünkü Hukuk Komisyonunda Büyükşehirde reddedilirse gecikebilecek pazaryerine isim verilmesi. Direk pazaryerine biz ismi verelim şehidimizin.

BAŞKAN- Vereceğiz.

Çağlar HASPOLAT- Pazaryerine verilecek. Sokak için de tavsiyede bulunacağız başkanım.

BAŞKAN- Tavsiyede bulunalım diyor.

Ali KÖKOĞUZ- Onun mümkün olmadığı çok açık.

BAŞKAN- Evet. Tavsiye yapalım. Şimdi şehidimizin ismi Ali AKDOĞAN’ın Osmangazi Pazaryerine isminin verilmesini ve evinin bulunduğu sokağının ismine isminin verilmesinin tavsiye kararını sadece isminin tavsiye kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1112) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Yani hukuki yapılması gereken bir olay oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödülleri hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Kültür,  Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Sayın Veli TOPAL’ın saydığı komisyonlara gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.  

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi  gereği meclisce karar alınması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Çevre, Sosyal Konutlar, Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Veli TOPAL bey in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Mart Ayı huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım biz genel başkanımızdan sokaktaki üyemize kadar ordumuzun arkasındayız. Eğer biz huzur haklarımızı bağışlayarak zerre kadar bir katkımız olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunu destekliyoruz.

BAŞKAN- Evet.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan huzur hakkı derken komisyondaki huzur hakları da dahil olsun. Şişkin olsun biraz.

BAŞKAN- Var mı arttıran güzel bir şey.

Ali KÖKOĞUZ- Yakışan olsun yani.

BAŞKAN- Tartışalım isterseniz buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Mademki meclisimizin gündemi Afrin operasyonu ve Afrin şehitlerimiz oldu. Yani meclis olarak da o sınıra gidelim, oradaki askerlerimize destek olalım. Yani madem bu kadar şey oldu bir de onu yapalım Başkanım. Sınır bölgesini ziyaret edelim. Herkes gidiyor şuan ülke genelinde. Biz de gidelim yani Bayraklı Belediye meclis grubu olarak.

BAŞKAN- Biz gene gideriz grup olarak gidelim moral vermek için, ama bir kaynağı gitsin orada Mehmetçik Vakfı bizim vakfımız değil mi? Sonuçta o aynı şey.

Abdullah AKTAŞ- Onun dışında yapalım Başkanım.

BAŞKAN- O öneriyi de getireceğim şimdi size. Onunla ilgili bir kampanya başlatabiliriz. Yani bu miktar küçük olduğu için oraya yardım olmaz o, burada biz bir kampanya başlatalım gerekirse. Onu 2 grup düşünelim, 2 grup başkanımız.

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Mart ayı huzur hakları ve komisyon gelirlerinin Afrin harekâtı şehitleri, gazileri ruhuna ve şahsına münhasır olarak Mehmetçik Vakfına verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.         

Çağlar HASPOLAT- Ayriyeten bu duyarlılığınız için de teşekkür ederiz başkanım.

BAŞKAN- Rica ederim. Size de ben teşekkür ederim.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-503) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği gibi bu raporun oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-884) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 32801 ada, 8 nolu parseldeki 173/7404 (5,19 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-885) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIIA pafta, 36812 ada, 2 nolu parseldeki 2/103 (6,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-883) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37567 ada, 5 nolu parseldeki 12680/48631 (126,8 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-338) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N-3C pafta, 33263 ada, 4 parsel 32,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-337) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14018 adanın güneyindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında PARK alanı üzerinde gösterilen 3x5 m ebatlarındaki trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca bedelli olarak devredilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-882) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 1129 ada, 1-4-5-6-7-8-9 no.lu parseller üzerinde bulunan Akaryakıt İstasyonunun 5393 sayılı Kanunun 18(e) maddesi gereğince 5 yıl süreli kiralama yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz Başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.   

8- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-343) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallelerinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf- Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Veli TOPAL-  Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul ediyor musunuz?

Çağlar HASPOLAT- Oy çokluğu ile komisyonlardan geldiği gibi.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği gibi Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Evet. Dilek ve Temenniler. Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi bu Bayraklı sahilinde bulunan yani bizim yeni yaptığımız belediyemizin de yanında sevgi yolunun çıkışında bulunan Yahya Paşa Yalısı var. Bu Yahya Paşa Yalısı gerçekten hem tarihi değeri çok yüksek olan bir yer. Bir hikâyesi olan bir yer ve yapı olarak da İzmir’de ilk 4’e ilk 5’e girecek tarihi tescilli eserlerden biri. Bildiğimiz kadarıyla burası şahıs malı Yahya Paşa’nın torunlarına kalmış bir sürü varisleri olan  ve…

BAŞKAN- Tek kişi topladı.

Çağlar HASPOLAT- Tek kişi topla…

BAŞKAN- Yurtdışında yaşayan GÖRKEY soyadlı bir vatandaşımız.

Çağlar HASPOLAT- Tek kişi toplandığı söyleniyor ama tam yetkili olmadığı…

BAŞKAN- Avukatına verdi. Avukatı ilgileniyor orayla.

Çağlar HASPOLAT- O avukata vermişte Başkanım şimdi buranın Bayraklı’ya kazandırılması gerekiyor. Bu konuda Bayraklı Belediyesi olarak yapmamız gereken buranın kamulaştırılması gerekiyorsa kamulaştırılması, burayı kamulaştırmada YİKOB’dan  destek alınacaksa destek olalım biz de elimizden geleni yapalım. Çünkü bu yapı gerçekten Bayraklı’nın en gözde eserlerinden biri ve izbe duruyor artık bir beden duvarları kaldı. İçerisinde tinerciler minerciler geziyor ve bir yangın da çıktı orada. Bunun Bayraklı’ya ve kamuya özellikle kamuya kazandırılması ve buranın bir kültür sanat merkezi yapılması, artı bu aks üzerinde olan bir sürü tescilli eser var. Bu aks üzerinde yani şu Turan’dan Salhane’ye kadar olan kesimde 7-8 tane bu şekilde atıl durumda bulunan ve şahıs malı olan yerler var. Bu konuda bu şahıs mülkiyetlerine de ya buralara sahip çıksınlar bir an önce buraları restore ediyorlarsa etsinler. Çünkü gerçekten tam Bayraklı’nın en önemli geçiş noktalarından, akslarından biri. Hatta belediyemiz özellikle bu şahıs malları yapmayacaklarsa bile, oraların bir temizlenmesi içerisinde çıkan ağaçlar var temizlenmesi ve ışıklandırılması bile bir görsellik katabilir bu haliyle bile ve sahip çıkılması gerekiyor. Özellikle Yahya Paşa Yalısı bu konuda belediyemiz bir talepte bulundu mu? Kamulaştırması için mal sahiplerine gidebilir. Çünkü bu tarz eserler şahıs malı değil, bütün Bayraklı’nın malıdır. Bayraklı halkının malıdır. Sahip çıkmak gerekir.

BAŞKAN- Evet, buyurun.

Necati YILDIZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Basın mikrofonunuza.

Necati YILDIZ- Çağlar Bey doğru bir tespitte bulundu ancak bana göre yanlış adres gösterdi. Hatırlarsanız Bornova’da  Peterson köşkü  zamanında rahmetli Ahmet Taner KIŞLALI’nın Kütür Bakanı olduğu dönemde kamulaştırıldı sonra da belediyeye devredildi. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın asli görevlerinden bir tanesi bu tip eserlerin korunması, sahiplenilmesi. Tahmin ediyorum orayı kamulaştırmayla satın almaya kalksak bizim belediyemizin 3’te 1 bütçesini götürür. Doğru adres Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı bu konuda teşvik etmek ve oranın kamulaştırıp belediyemize korunması için devrini sağlamak olmalıdır. Teşekkür ederim.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan Peterson Köşkü doğrudur sizin dediğiniz gibi ve bu Peterson Köşkü Turizm ve Kültür Bakanlığı kamulaştırdı hatta Büyükşehir Belediyesine verdi. Belli bir süre Büyükşehir Belediyesi de burayı restorasyon ve projesini gerçekleştirmediği için bir takım sıkıntılar yaşandı. Tekrar Büyükşehir’e istek üzerine verildi ve şuanda bitmek üzere. Şimdi buradaki olay da yine aynı şekilde dediğiniz gibi kamulaştırılması için Bayraklı Belediyesinin bütçesi yetmeyebilir ama bu Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun bir bütçesi var fonu var. Orada YİKOB’la valilikle birlikte talep edilebilir.

BAŞKAN- Evet şimdi…

Çağlar HASPOLAT- Bu konuda da destek olacağımızı söylüyoruz.

BAŞKAN- Tamam. Şimdi arkadaşlar bu tarihi eserlerin belediye tarafından ele alınabilmesi için bir kere kamulaştırılması gerekiyor.  Şahıs malıysa, 2010 yılında bu Yahya Paşa Köşkü ile ilgili bir girişimde bulunduk biz. Bir fizibilite çalışması yaptık değer belirledik. O zamanki tutar 7.5 trilyon kamulaştırması tuttu. Ertuğrul GÜNAY Bey o zaman Kültür Bakanı iken bunun yanına sanırım 2 eser daha koyduk. Dedi ki buraların kamulaştırılması için ve restorasyonu için bize destek olur mu diye sanırım buradan yine Ak Partili bir arkadaşımızın devreye girmesiyle Kültür Bakanlığına bu dosyaları ilettik. Ama tabi onlar Kültür Bakanlığının bu kamulaştırmalarla ilgili bütçesi zayıf. Yani Kültür Bakanlığının çok güçlendirilmesi gerekiyor aslında o kadar çok eser var ki. Tabi zaman zaman yerel yönetimlere bu düşüyor. Zaman zaman değil büyük çoğunluğunu yerel yönetimler yapıyor. Ama Kültür Bakanlığının da bazı eserlerde müdahil olması gerekiyor. Bu konuda bizim bir girişimimiz olmuştu. Oradan pek olumlu bir yanıt gelmedi. Ama ben özellikle Yahya Paşa Köşkü için Aziz Bey’e bir kez daha teklif edeyim. Yani Peterson Köşkü gibi orayı hem kamulaştırıp, biz kamulaştıramayız orayı çok pahalı çünkü oranın değeri Büyükşehir imkânlarıyla olur. Onu ben Aziz Bey’e teklif edeyim. Valiliğimizin de katkısı olursa Valimizle de konuşalım. Sağ olsun yapıyor zaman zaman Vali bey. Şimdi burada kamulaştırmada olduğu gibi, yukarıda Kültür Müdürlüğümüzün bir müddet bulunduğu binadaki gibi destek alıyoruz, istediğimiz zaman yapabiliyor onu valilik. Yani bunu Büyükşehir imkanlarıyla Aziz Bey’e taşıyalım. Peterson Köşkü gibi buranın da bir merkezi olur tarihin bir merkezi olur. Doğrudur kentin girişi onu konuşalım.

Çağlar HASPOLAT- Mükemmel bir yapı Başkanım yani…

BAŞKAN- Yanmadan bu işi yapabilseydik çok daha iyiydi. Ama Bayraklı’dan bir devlet elinin değmesi gerekiyor. O kadar çok tarihi ev var ki burada bunların bir an önce kamulaştırılıp, tümden koruma altına alınıp değil mi Kültür Bakanlığı imkanlarını işleterek devletin başka imkanlarını Bayraklı da gösterebileceğimiz gezdirebileceğimiz turistik evler var. İtalyan Levantenlerin yaşadığı bir yer.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan şimdi tabiî ki burada Belediyemiz de eğer bu mal sahiplerine…

BAŞKAN- Biz küçük boyutlu mesela istimlâklar yapabiliyoruz. Direk mahkemeye gidiyoruz mal sahibiyle anlaşamazsak, direk dava açıyoruz. Mahkeme bir rayiç belirliyor. Biliyorsunuz sizin uzmanlık konunuz. O rayiçi belediyeye yatırdık mı 30 gün içinde kamulaştırmış oluyoruz. Ondan sonra o başka dava açıyor, miktar davası.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan eğer bu Peterson Köşkü ile ilgili de aynı şekilde dava açıp alabiliyorsak…

BAŞKAN- Yahya Paşa Köşkü

Çağlar HASPOLAT- Evet Yahya Paşa Yalısı için. Yani bir değer tespit yapalım bununla ilgili desteği alırız.

BAŞKAN- Fizibilite bugünün koşullarına göre bir çalışma daha yaptırayım. Kaç para yapar burası ona göre Aziz Bey’le konuşayım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Valla arsa bedelleri burada korkunç oldu. Yani bu aks çoğaldı. Bakalım ona bir…

Çağlar HASPOLAT- Ama bu şekilde de durması…

BAŞKAN- Kötü yani.

Çağlar HASPOLAT- Yıkıma gidiyor. Bir eser kalmayacak orada.

BAŞKAN- Orayı birkaç sefer temizlettik biz. Burada da var bazı evler hatta oraya aykırı tipler giriyor. Uyuşturucu kullananlar, şunlar, bunlar buradaki evleri de ikaz etmek yazı yazmak lazım. Doğru söylüyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Mal sahiplerine en azından ya kardeşim burayı restore edin ya da biz kamulaştıracağız. Belli bir süre verelim Başkanım bu da bir…

BAŞKAN- O zamanda kamulaştırmak lazım.

Çağlar HASPOLAT- O zamanda kamulaştırmak için gereken neyse yapacağız Başkanım. Tarihimize kültürümüze sahip çıkmamız lazım.

BAŞKAN- Tamam, yani yapabilirsek biz kendi küçük ölçeğimizde yapabildiklerimizi yaparız ama bu Yahya Paşa Köşkü Büyükşehir imkanlarıyla yapılabilecek bir yer veya Kültür Bakanlığı imkanlarıyla yapılacak bir yer. Buyurun.

Ali ALAN- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Çağlar Bey’in hassasiyeti gerçekten çok önemli ama şöyle bir durum var. Örneğin elektrik fabrikası var, Tarihi Havagazı Fabrikasının yan tarafında. Özelleştirme idaresince Büyükşehir’in 3 kere başvurması sonuç vermedi. Büyükşehir burayı Tarihi Havagazı binası gibi yapılandırmak istiyor. Bu konuda da destek verirseniz Büyükşehir’e hem elektrik fabrikası hem de bu yalı aynı sepete sokulup beraber yürünebilir.

Çağlar HASPOLAT- Evet burası zaten özel…

BAŞKAN- Burası şahıs malı direk kamulaştırılabilir.

Çağlar HASPOLAT- Özelleştirmede orayı o zaman Büyükşehir Belediyesinin dev bir bütçesi var. O zaman girecek alacak oraya bir kültür merkezi yapacak.

BAŞKAN- Evet, başka buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım şöyle bizim bu mevcut taşeron yasasıyla beraber personel müdürümüz veya siz bizim personel sayımız kaç? Bu bölümden faydalanan kaç kişi oldu? Dışarıda kalan kaç kişi? Bu girişle beraber…

BAŞKAN- 1300 taşeron çalışanı var. Evraklar emniyetin ilk incelemesine gönderildiğinde 900 dosyada sıkıntı çıktı. Bunlardan yasa gereği komisyon kurup valilikten 1 temsilcinin katıldığı 2 de bizden temsilcinin katıldığı emniyet ön eleme işlemi Kanun Hükmündeki Kararnamenin kriterlerine göre yapıldı. 43 kişi belirlendi. Şimdi bazı belediyeler bunu yapmadı direk valiliğe gönderdi. Onu şöyle bir toplantı yaptık biz belediyelerle onun şöyle bir sakıncası var. Eğer biz bu ön elemeyi yapmadan gönderir isek valiliğe itiraz hakları ortadan kalkacaktı. Aslında iyilik pek yapılmamış oldu. Arkadaşlarla konuştuk biz, yani valiliğe itiraz hakkı kalkacaktı. Dolayısıyla bizim arkadaşlar minimuma çekerek 43 arkadaşın ret cevabı yazılabileceğini tespit etti. 60 emekli var taşeronlarda, dolayısıyla 103 kişilik bir eksiltme söz konusu olur ama bu 43 kişinin itiraz hakları valiliğe zaten yapıldı. Veya bunlar hakların geri verilmesine dayandırılarak da mahkemeye gidebilirler. Böylede olur. Ama Kanun Hükmündeki Kararnamede bir esneme yapılabilir yeniden bir kararname çıkararak daha yumuşak bir esnek uygulamaya gidilirse valilik zaten bunları bize gönderir görevlerine devam etsin diye. Yani anlatabildim mi? 1300 taşerondan bizde 60’ı emekli 43 arkadaşımızın da emniyet sorgulamasında ret cevabı verdik. Hepsi bu.

Mikail BİLİCİ- Bunların taşerondayken aldıkları ücretle bu geçişi sağlanan…

BAŞKAN- Yasa aynısını vereceksin diyor.

Mikail BİLİCİ- Artışları sendikal duruştaki artışları…

BAŞKAN- Aynısı geçecek oraya.

Mikail BİLİCİ- Aynı sendikayla mı muhatap olacak  yani sendikaları aynı mı bu..

BAŞKAN- İşçinin tercihi aynı sendikasıyla devam edecek tabiî ki.

Mikail BİLİCİ- Tamam yani geldiler, geçtiler ama ücretleri şuan aynı mı?

BAŞKAN- Aynı olacak evet.

Mikail BİLİCİ- Ocak ayında merak ediyorum Başkanım hiç sormadım kimseye de.

BAŞKAN-Şimdi siz iktidar partisi içindesiniz bana soracağına bunu yani içerde daha rahat bilgi alırsınız.

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır bizim burada asgari ücretten yüksek olduğu için…

BAŞKAN- Aynısını alacak diyor, yasa öyle diyor zaten Kanun Hükmünde Kararname.

Mikail BİLİCİ- Bizim burada asgari ücretin ne kadar üstünde?

BAŞKAN- Baya üstünde bizim. Asgari ücret falan hikaye burada.

Mikail BİLİCİ- Evet, teşekkür ederim.

BAŞKAN- Rica ederim.

Mikail BİLİCİ- Bir de bu Alpaslan Mahallesi Başkanım bu Ramazan KIRGIZ’ın olduğu nokta şimdi vatandaş bizi meclis üyesini bir halt sanıyor.

BAŞKAN- Estağfurullah.

Mikail BİLİCİ- Hayır canım bir halt falan değiliz. Aziz KOCAOĞLU bizde ne haltlık bıraktı ne bir şey. Hayır canım ben kendi adıma konuşuyorum. Bir aydan beri Çemişgezek’ten beter orası yani orada doğunun en ücra noktasından daha…

BAŞKAN- Bir dakika Hayrettin Bey Çemişgezek lafına itiraz etti.

Mikail BİLİCİ- Etsin canım bir şey olmaz.

BAŞKAN- Çemişgezek’li var arkanda.

Mikail BİLİCİ- Tamam canım bir şey demiyorum.

BAŞKAN- Ne dedin Çemişgezek’e sen? Çemişgezek’in nasıl olduğunu biliyor musun?

Mikail BİLİCİ- Nerenin?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkanım yani ben şunu söylemek istedim en uzak ülkenin bölgesi…

BAŞKAN- Ne var orada nedir sıkıntı?

Mikail BİLİCİ- O yol bizim buradaki yol Büyükşehir’e yakışmıyor.

BAŞKAN- Asfalt

Mikail BİLİCİ- Çok çirkin

BAŞKAN- Siz gönderdiniz mi bugün? Ben söyledim. Kiminle konuştunuz? Mikrofona konuşun.

Gökalp İŞİN (Bşk.Yrd)- Başkanım orası programda zaten ben o bölgenin halkıyla da irtibata geçtim.

BAŞKAN- Serme yapacaksınız.

Gökalp İŞİN(Bşk.Yrd)- - Serme yapacağız. Sermeyi yapabilmemiz için…

BAŞKAN- Yağmurları bekliyoruz.

Gökalp İŞİN(Bşk.Yrd)- - Yağmuru bekliyoruz. Kuruması lazım yolun, daha sonra serme makinesiyle girilip bir 600 metre kadar..

BAŞKAN- Serme yapılacak.

Gökalp İŞİN(Bşk.Yrd)- - Yağmuru bekliyoruz.

BAŞKAN- Ben geçici 1-2 yere yama yapın dedim oraya tamamen şey olmasın. Çok kötü ama stadın Ümit Boz’un. Bu Ümit Boz’un orası attı şeyleri onları…

Gökalp İŞİN(Bşk.Yrd)- - Başkanım orası da programda..

BAŞKAN- Orası da serme yapılacak.

Gökalp İŞİN(Bşk.Yrd)- - Serme yapılacak o 2 yerde yağmurların şöyle bir 3-4 gün aralık vermesi lazım 1 gün duruyor, 1 gün devam ediyor. Seremiyoruz o yüzden.

BAŞKAN- Cuma günü dua edeceğiz arkadaşlar.

Mikail BİLİCİ- Yani ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının oradaki belediye başkanı kadar hizmet yapmadığını izah etmeye çalışıyorum. Oradaki nüfus çok az olduğunu biliyorum.

BAŞKAN- Mikail Büyükşehir Belediye Başkanımızla bugünlerde aramız iyi, burada konuşup durma yani

Mikail BİLİCİ- Size demiyorum canım ben kendi şahsıma ait konuşuyorum. Meclis üyesiyim ya hani bir haltım…

BAŞKAN- Estağfurullah

Mikail BİLİCİ- O yüzden çok çirkin yollar Sayın Başkan.

Veli TOPAL- Başkanım ben İzbeton’la da görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylediler.

BAŞKAN- Yağmuru bekliyoruz.

Veli TOPAL- O ana arteri tamamen asfaltlayacaklar.

BAŞKAN- Kaplama yapacaklar.

Veli TOPAL- Evet efendim. Görüştüm ben yağmurların…

BAŞKAN- Bu kahveci Ramazan’ın orayı mı diyorsun sen?

Veli TOPAL- Kırgızların

BAŞKAN- Kırgızların tamam. O şeyden Durmuş Yaşar İlköğretimden gelen yol.

Mikail BİLİCİ- 1620/12 sokağın çıkışı.

BAŞKAN- Tamam evet başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Buyurun Mustafa Bey.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri belediyemizin…

BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Belediyemizin 8’inci Geleneksel Deve Güreşi vardır. 4 Mart Pazar günü tüm arkadaşlarımız davetlidir.

BAŞKAN- Evet Çağlar Bey’i de davet ediyor musun?

Mustafa ÇEKİÇCİ- Çağlar Bey baş tacımız.

BAŞKAN- Muhalefet ediyor yalnız.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Etmez etmez.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım ben hayvanların kavga ettirilmesine karşıyım bir kere.

BAŞKAN- Hüsnü Bey vardı geçen dönem ya dedi “içiriyorsunuz içiriyorsunuz develeri” Mustafa Bey deve komisyonu başkanı.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Seni de bekleriz.

Adem SEÇİLMİŞ- Başkanım yemek var mı yemek?

BAŞKAN- Bol bol deve sucuğu var. Mayasıla iyi gelir.

Çağlar HASPOLAT- Yenilen deveyi kesip sucuk yapıyorlar Başkanım yani…

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Latif AYDEMİR’in mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Evet bir dahaki meclis ne zaman arkadaşlar?

 

Veli TOPAL- 7 Mart Çarşamba günü saat 18.00 de.

 

BAŞKAN- 7 Mart Çarşamba günü saat 18.00 de buluşuyoruz arkadaşlar.

 

 

 

Hasan KARABAĞ

   Meclis başkanı

 

 

 

 

                                             Sema TURAN                                      Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                                 Üye