Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/04/2018

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Nisan ayı I. Birleşimi 02.04.2018 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                

                                                                                                                                          Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    02.04.2018

                                                                                                                   Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Denetim Komisyonu Raporunun Okunması

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.03.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1499) Belediye Meclisimizin 02.05.2014 tarih 42 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli İşletme Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Araştırma ve Geliştirme Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1585) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 4 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 8 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2317) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-ID pafta, 36929 ada, 33 nolu parseldeki 3317/13017 (33,17 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2315) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33133 ada, 9 parsel 270,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-654) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hasan ARAT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-652) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 10 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No: 2 maliki Erol GÖKDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-651) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 15 no'lu parsel maliki Hanife AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-650) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 14 no'lu parsel maliki Ömer GÖKDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-715) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26391 ada, 3 no'lu parsel maliki Zaim HEPGÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-716) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 10 no'lu parsel maliki Mustafa ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-718) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 32 no'lu parsel maliklerinden İbrahim KAHRAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-653) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 335 ada, 103 no'lu parsel maliki Sebehat ÇAMCI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-655) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Yusuf TÜRKMEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-677) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 19 no'lu parsel maliki Sadrettin TEBER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-656) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 31 no'lu parsel maliki Yaşar TEMİZ  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-657) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Metin TEBER  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-907) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 20 no'lu parsel maliki Leyla AYNACI vekili Sinan AYNACI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-908) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 43 no'lu parsel maliki Mustafa AFŞAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-909) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 54 ada, 108 no'lu parsel maliki Sebahaddin ARIKAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-910) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 42 no'lu parsel maliklerinden Mehmet Ali AFŞAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-911) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31674 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Hamza SEVİNÇ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-912) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:4 maliki Mehmet GÜRE tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-913) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 14 no'lu parsel maliki Hamid ŞEKER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-914) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 12 ve 13 no'lu parsellerin varislerinden Hüseyin SOLAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-915) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 35 no'lu parsel maliki Nurullah AKDANA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 5 no'lu parsel maliki Ahmet AĞIR vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 18 no'lu parsel maliki Fadime DÖNMEZ vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-813) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Ahmet ŞİRİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-766) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 3 no'lu parsel maliki Mustafa YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-767) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:1 maliki Seçil ÇATAL ARSLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-768) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Şaban ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-769) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Ali ASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-770) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31668 ada, 32 no'lu parsel maliklerinden Zeynep Selin AKİŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-771) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 8 no'lu parsel maliki Veysel ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

35- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-772) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 109 no'lu parsel maliki Memet ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

36- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 14 no'lu parsel maliki Recep BİÇER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

37- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25144 ada, 2 no'lu parsel maliki Sait AKÇAÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

38- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-761) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 1 no'lu parsel varisi Ali TAŞGIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

39- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-762) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 1 no'lu parsel maliki Hamide KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

40- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-763) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 2 ve 19 no'lu parsellerin varislerinden Ali TAŞGIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

41- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-764) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 18 no'lu parsel ile 26233 ada, 1 parsel maliki Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Ve Hayv. Tic. Ltd. Şti.'nin vekili tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

42- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-765) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:5 maliki Filiz Güleş GÜLDOĞAN, bağımsız bölüm No:6 maliki Sultan GÜLEŞ ve bağımsız bölüm No:14 maliki Mehmet GÜLEŞ vekilleri Av.Ebru TATAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

43- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-720) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34983 ada, 7 no'lu parsel maliki Saniye KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

44- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-724) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Kemal ARSLANKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

45- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-726) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2407 ada, 117 no'lu parsel malikleri Gülser ÖZGÖKÇELER, Nurittin ÖZGÖKÇELER, Seher ÖZGÖKÇELER ve Şakir ÖZGÖKÇELER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

46- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-775) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 17 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2  maliki Ayno KÜLTÜR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

47- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-788) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 36 no'lu parsel maliki Mustafa DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

48- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-778) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 17 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Mustafa AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

49- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-777) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 5 no'lu parsel maliki Abdullah BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

50- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-774) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2405 ada, 120 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:4 maliki Kamil AYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

 

51- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:9 maliki Tevfik Deniz SAĞEL vekili Seçil SAĞEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

52- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-773) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 12 no'lu parselde bulunan binanın zemin kat maliki Arif YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

53- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-745) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 24 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:1 maliki Memet KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

54- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-744) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 4 no'lu parsel maliki Ali AKBOĞA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

55- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-789) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34982 ada, 13 no'lu parsel maliklerinden Fikri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

56- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-896) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Halil AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

57- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-897) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:3 maliki Sinan DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

58- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-898) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 28 no'lu parsel maliki Bedia YAPICI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

59- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-899) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 10 no'lu parsel varislerinden Erdiç ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

60- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-900) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34999 ada, 9 no'lu parsel maliki Kemal YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

61- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-901) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 39 no'lu parsel maliklerinden Sait ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

62- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-902) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4083 ada, 8 no'lu parsel maliki Osman USTA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

63- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-903) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 13 no'lu parsel maliki Ali BARIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

64- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-904) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 23 no'lu parsel maliki Ali BARIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

65- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-905) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 36 no'lu parsel maliki Aslan AKALAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

66- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-906) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 27 no'lu parsel maliklerinden Rihan BORAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

67- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-714) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31688 ada, 1 no'lu parsel maliki Mustafa KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

68- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-713) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

69- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 8 no'lu parsel maliki Mehmet IŞIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

70- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 21 no'lu parsel maliki İdris YEŞİL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

71- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31692 ada, 8 no'lu parsel maliki Ahmet TURA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk

.

72- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-729) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 25 no'lu parsel malikleri Hasan MAKAS, Hüseyin MAKAS ve İhsan MAKAS tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

73- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-706) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 104 no'lu parsel maliki Şaban KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

74- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-707) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 7 ve 9 no'lu parsel maliki Metin ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

75- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-708) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 20 no'lu parsel maliki Ali AKBULUT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

76- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-709) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 2 no'lu parsel varisi Mustafa KARADAYI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

77- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-728) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 107 no'lu parsel maliki Fikri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

78- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-727) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34999 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Eforyum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği vekili Reşat BİLİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

79- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-725) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 333 ada, 86 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:6 maliki İsmail TURGUT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

80- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-730) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 7 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Hatice GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

81- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-731) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 42 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:6 maliki Sebahettin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

82- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-678) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 84 no'lu parsel maliki İsmail TEBER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

83- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-817) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34996 ada, 5 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:8 maliki Emrah DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

84- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 19 no'lu parsel maliki Ali Osman DÖNMEZ vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

85- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-808) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 2 no'lu parsel varislerinden Mürşide YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

86- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-809) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 16 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Mehmet Derviş DEVEER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

87- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-810) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 3 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:8 maliki Aysel DEVEER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

88- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 3 no'lu parsel maliki Zeynel Abidin KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

89- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-812) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 3 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:3 maliki Zeynel Abidin KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

90- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-780) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31712 ada, 4 no'lu parsel maliki Mustafa CANVER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

91- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-792) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31684 ada, 12 no'lu parsel maliki Kadir KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

92- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-795) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 17 no'lu parsel varisi Şükrü AKTAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

93- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-794) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 76 no'lu parsel maliki Fahri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

94- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-793) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Nurten ve Bilgesu YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

95- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-796) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 100 no'lu parsel maliki Kenan DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

96- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-743) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 11 no'lu parsel maliki Hamide GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

97- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-895) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25713 ada, 1 no'lu parsel varislerinden Hasan Ferdi BAYDAROĞULLARI, Handan POYRAZ vekili Muharrem ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

98- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-894) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25713 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Ali BAYDAROĞULLARI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

99- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-747) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Ebru TATAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

100- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-722) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31676 ada, 9 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Erol YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

101- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-723) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 12 no'lu parsel maliki Bayram DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

102- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-721) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 4 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Halil MEŞE tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

103- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-719) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 33 no'lu parsel maliklerinden İkram YEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

104- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-748) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 19 no'lu parsel maliki Süleyman TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

105- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-781) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 16 no'lu parsel maliki Levent AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

106- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-782) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 4 no'lu parsel maliklerinden Zaim HEPGÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

107- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-783) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 36 no'lu parsel maliki Ziynet KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

108- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-784) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hacere YAĞCI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

109- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-785) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 55 no'lu parsel maliki Ramazan DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

110- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-786) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 20 ve 21 no'lu parsellerin maliki Nebiye SARIÇAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

111- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-787) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 29 no'lu parsel maliki Yunus ZEYBEK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

112- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-779) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 4 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:1 maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

113- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-790) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Ednan ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

114- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-791) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 61 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

115- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-807) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 95 no'lu parsel maliklerinden Gültekin ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

116- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-831) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 6 no'lu parsel maliki Şakir TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

117- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-832) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4085 ada, 5 no'lu parsel maliki Zekeriya AYGÖREN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

118- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-833) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 35 no'lu parsel maliklerinden Mehmet ATICI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

119- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-834) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34999 ada, 8 no'lu parsel maliki Celal ŞAHİN'in varislerinden Gülseren ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

120- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-835) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2391 ada, 9 ve 38 no'lu parsel maliklerinden Ayşe KINIK, Sebahat OĞUZ, Zeynep YILMAZ ve Alper YILMAZ adına vekaleten ve kendi adına asaleten Nebahat TÜRKİŞ ile Mavuşa ÇATALKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

121- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-836) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 25 no'lu parsel maliki Ramazan İNCİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

122- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-837) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 5 no'lu parsel maliki Emin Kenan KARAKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

123- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-838) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34990 ada 4 no'lu parsel maliki ve 35095 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Salih SELÇUK adına veraseten İsmet SELÇUK ve Hikmet SELÇUK ile Salih SELÇUK adına veraseten ve kendi adına asaleten Bedriye SELÇUK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

124- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-839) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 14 no'lu parsel maliki Hatice YENİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

125- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-840) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 38 no'lu parsel maliki Abdülvahap YAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

126- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-841) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4084 ada, 11 no'lu parsel maliki Muzaffer DALYAPRAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

127- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-842) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 19 no'lu parsel maliki Kerim SARİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

128- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-843) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Armağan ÇOLAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

129- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-844) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31668 ada, 28 no'lu parsel maliki Gazi AYGÜNDÜZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

130- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-845) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 9 no'lu parsel maliki Rahime KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

131- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-846) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 15 no'lu parsel maliki Şerif  KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

132- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-847) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 10 no'lu parsel maliki Şerif  KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

133- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-951) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 28 no'lu parsel maliki Hacı YAVUZASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

134- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-952) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31713 ada, 19 no'lu parsel maliki Belgüzar ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

135- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-953) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 23 no'lu parsel maliki Enver KORKMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

136- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-954) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 32 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

137- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-955) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 92 no'lu parsel maliki Feridun EĞİLMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

138- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-956) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 5 no'lu parsel maliki İmren ŞİMŞEK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

139- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-957) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 2 parsel, 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Metin ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

140- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-958) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 5 no'lu parsel maliki Nurullah KILIÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

141- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-959) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 31 no'lu parsel maliki Nurullah ÖZBUDAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

142- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-850) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 17 parsel, 2. kat 4 no.lu bağımsız bölüm maliki Bilal KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

143- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-851) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 55 parsel, 2. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Sebahattin DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

144- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-852) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 9 parsel, 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Ahmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

145- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-853) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 36 no'lu parsel maliki Günnaz MAKAS tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

146- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-849) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 59 parsel, 1. kat 4 no.lu bağımsız bölüm maliki Feridun AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

147- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-848) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına31681 ada, 105 parsel, zemin kat 5 no'lu bağımsız bölüm maliki Feridun AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

148- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-854) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Nazmi KERMEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

149- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-855) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31711 ada, 9 no'lu parsel maliki Kemal ARSLANKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

150- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-856) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 16 no'lu parsel maliki Yaşar KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

151- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-857) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Kemal ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

152- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-858) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Asime GÜNGÜZELİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

153- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-859) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31692 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Ümmü AKKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

154- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-860) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 31 no'lu parsel maliki İsmail KIYAÇ varisleri Ahmet KIYAÇ, Osman KIYAÇ, Hatice ATAŞ ve Necla ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

155- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-861) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 31-32 no'lu parsellerin maliklerinden Mehmet SARIÇAM varislerinden Fatih SARIÇAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

156- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-862) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31630 ada, 26 no'lu parsel maliki İbrahim ÇAĞDAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

157- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-863) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 79 no'lu parsel maliki Ziya AKDAĞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

158- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-864) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 77 no'lu parsel maliki Adem KOLCU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

159- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-865) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 7 no'lu parsel maliki Şerafettin GÜLTEKİN varislerinden Döndü GÜLTEKİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

160- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-866) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31697 ada, 5 no'lu parsel maliki Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

161- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-867) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4090 ada, 6 no'lu parsel maliki Abdullah ÇELİK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

162- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-940) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 10 no'lu parsel maliklerinden Muzaffer TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

163- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-941) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 3 no'lu parsel maliki Yusuf ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

164- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-942) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31687 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Şakir ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

165- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-943) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 11 no'lu parsel maliki varislerinden Elif ÖZER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

166- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-944) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31674 ada, 5 no'lu parsel maliki Hüseyin KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

167- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-945) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 73 no'lu parsel maliki Celal URKAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

168- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-946) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31674 ada, 4 no'lu parsel maliki Ahmet KARA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

169- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-947) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87 parselde bulunan binanın 1-3 ve 5 no.lu bağımsız bölümlerinin maliki Mehmet ÇOBAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

170- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-948) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34983 ada, 6 no'lu parsel maliki Cafer KARAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

171- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-949) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 6 no'lu parsel maliki Yıldız KORTAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

172- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-950) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Yusuf IŞILDAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

173- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-921) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 11 no'lu parsel maliki Emine GİRGİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

174- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-922) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 12 no'lu parsel maliki Mehmet TOPÇU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

175- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-923) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 337 ada, 126 no'lu parsel maliki Mehmet ALTINKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

176- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-924) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 11 no'lu parsel maliki Mustafa AKYILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

177- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-925) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 102 no'lu parsel maliki Mehmet BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

178- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-926) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26442 ada, 1 no'lu parsel ve 35096 ada, 1 no'lu parsel maliki vekili Can TEZCAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

179- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-927) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31711 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Celal İNCİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

180- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-928) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 20 no'lu parsel maliki Kemal YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

181- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-929) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 18 no'lu parsel maliki Celal DEMİRCAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

182- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-818) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 9 no'lu parsel maliki Ünzile AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

183- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-819) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 18 no'lu parsel maliki Nurullah GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

184- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-820) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 9 parsel, zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Samet ONUR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

185- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-821) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 332 ada, 94 no'lu parsel maliki Rüstem KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

186- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-822) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4093 ada, 6 no'lu parsel maliki Abdullah ÇETİNKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

187- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-823) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 18 no'lu parsel maliki Veli BEKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

188- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-824) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 3 parsel, 2. kat, 5 no'lu bağımsız bölüm maliki Dudu KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

189- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-825) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 4 no'lu parsel maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

190- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-826) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 1 no'lu parsel maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

191- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-827) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34179 ada, 4 no'lu parsel maliki İbrahim AVSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

192- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-828) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 2 no'lu parsel maliki Zekeriya TAKİM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

193- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-829) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 3 no'lu parsel maliki Fikret YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

194- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-830) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31704 ada, 2 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

 

195- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-679) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 3 parsel, 1. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm ile 31672 ada, 4 no'lu parselin maliki Hüseyin KILINÇHARMAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

196- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-680) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 22 no'lu parsel maliki Salim KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

197- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-681) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 29 no'lu parsel maliki Hüseyin ÖZER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

198- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-682) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 1 no'lu parsel maliki Mustafa KOYUNSEVEN varisi Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

199- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-683) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 8 no'lu parsel maliki Ali AKTAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

200- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-684) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 87 no'lu parsel, zemin kat, 7 no'lu bağımsız bölüm maliki Kerim KUŞÇUOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

201- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-685) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 13 no'lu parsel maliki Gülşen ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

202- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-686) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 44 no'lu parsel, zemin kat, 3 no'lu, 1. kat, 1 no'lu ve 2. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Nurullah AKTAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

203- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-687) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 11 no'lu parsel, 2. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Hasan SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

204- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-688) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31630 ada, 21 no'lu parsel, 1. kat, 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Hasan SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

205- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-689) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 4 no'lu parsel maliki İbrahim KAYALI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

206- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-690) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 6 no'lu parsel maliki Mahmut ALOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

207- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-691) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31707 ada, 29 no'lu parsel maliki Ali GÖKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

208- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-692) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 8 no'lu parsel maliki Bilal BÜLBÜL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

209- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-693) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4099 ada, 3 no'lu parsel maliki Muammer KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

210- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-694) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Tevfik ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

211- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-695) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 13 no'lu parsel maliki Ayşe ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

212- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-670) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 19 no'lu parsel maliki Necati DÖNMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

213- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-671) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31675 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Şevket ŞEHİTLİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

214- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-672) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Nurullah ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

215- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-673) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31675 ada, 4  no'lu parsel maliki Fadime ŞEHİTLİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

216- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-674) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 1 no'lu parsel maliki Fatma ŞİMŞEK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

217- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-675) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 32 no'lu parsel maliki Saadet ÖNDER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

218- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-676) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Seyfettin KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

219- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-797) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31701 ada, 4 no'lu parsel maliki Veli TURAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

220- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-798) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 13 no'lu parsel maliki Hamza KOLCU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

221- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-799) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2405 ada, 123 no'lu parsel maliklerinden Semiye YETİŞ adına vekaleten ve kendi adına asaleten Ayşe TALAS tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

222- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-800) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 1 no'lu parsel, 1. kat, 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Tahsin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

223- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-801) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 19 no'lu parsel malikleri Mustafa ÜNAL ve Erdiç ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

224- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-802) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 333 ada, 64 no'lu parsel, 1. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Sait ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

225- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-803) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 16 no'lu parsel maliki Hakkı KANDEMİR varislerinden Raziye KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

226- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-804) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31691 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Nuran BERBER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

227- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-805) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 23 no'lu parsel maliki Mustafa ÖNDER varislerinden Ercan ÖNDER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

228- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-806) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 75 no'lu parsel maliki Halil ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

229- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-696) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31691 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Nazmi KARA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

230- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-697) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 101 no'lu parsel malikleri Hamiyet KÖSE ve Ratibe KABAN adına vekaleten ve kendi adına asaleten Yusuf BALTA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

231- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-698) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Hasan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

232- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-699) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 53 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

233- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-700) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden İsmail ÇAKMAK  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

234- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-658) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 37 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

235- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-659) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 7 no'lu parsel maliki Fadime ÖZTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

236- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 9 no'lu parsel maliki İbrahim TELLİ vekili Ramazan TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

237- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-661) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Abdullah ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

238- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-662) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31691 ada, 4 no'lu parsel maliki Fatma KILIÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

239- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-663) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  335 ada, 85 no'lu parsel maliki Şakir KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

240- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-664) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4094 ada, 1 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

241- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-665) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4094  ada, 19 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

242- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-666) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 101 no'lu parsel maliklerinden Emrullah BALTA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

243- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-667) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 28 no'lu parsel maliki Ramazan BAĞCI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

244- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-668) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 8 no'lu parsel, Zemin kat, 3 no'lu bağımsız bölüm maliki Ahmet KALAYCIOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

245- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-669) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87 no'lu parsel, 2. kat, 6 no'lu bağımsız bölüm maliki Halil AÇIKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

246- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-930) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden Sebahattin PALA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

247- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-931) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 16 no'lu parsel maliki Mustafa ASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

248- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-932) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 10 no'lu parsel maliklerinden Mehmet AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

249- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-933) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31713 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden ve 11 parsel 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Şükrü AKTAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

250- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-934) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 16 no'lu parsel maliki Ali SÖNMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

251- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-935) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 24 no'lu parsel maliki Yaşar BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

252- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-936) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 21 no'lu parsel maliki Veysel ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

253- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-937) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 9 no'lu parsel maliki varisleri Hatice GERİKAYA, Niyazi GERENKAYA, Celal GERENKAYA, Ali İhsan GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

254- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-938) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 23 no'lu parsel maliki Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

255- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-916) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 10 no'lu parsel maliki Dilber BORAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

256- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-917) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2407 ada, 143 no'lu parsel maliki Recep MUMCU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

257- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-918) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 4 no'lu parsel maliki Recep MUMCU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

258- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-919) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 24 no'lu parsel maliki Hasan ÇAKMAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

259- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-920) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 24 no'lu parsel maliki Mehmet YAVUZASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

260- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-776) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31631 ada, 13 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Yıldıray TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

261- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-878) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31631 ada, 6 no'lu parsel maliki Ayhan YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

262- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-876) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 9 no'lu parsel maliki Kuffettin TOK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

263- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-875) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden İbrahim GÜLTEKİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

264- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-874) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  4083 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Yıldıray TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

265- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-872) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34985 ada, 4 no'lu parsel maliki Hatice AVCI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

266- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-871) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 9 no'lu parsel 1. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Miktad ONUR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

267- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-870) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 21 no'lu parsel maliklerinden Rahmi ATEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

268- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-868) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 637 ada, 53 no'lu parsel maliki Musa YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

269- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31631 ada, 38 no'lu parsel maliki Ali YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

270- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-757) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 31 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

271- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-756) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 13 no'lu parsel maliki Halil YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

272- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-755) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31702 ada, 6 no'lu parsel maliki Mehmet ÖZCAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

273- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-753) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31702 ada, 4 no'lu parsel maliki Ömer KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

274- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-754) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 16 no'lu parsel maliklerinden Mahmut YAPICI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

275- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-752) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34982 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Sait ve Salim KOCAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

276- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-751) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Talha YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

277- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-869) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Mehmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

278- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-749) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Ahmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

279- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1052) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 96 no'lu parsel maliki Mustafa ALTAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

280- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1051) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 90 no'lu parsel maliki Abdurezzak ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

281- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1049) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 16 no'lu parsel maliki Abdullah AKDAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

282- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1047) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 49 no'lu parsel maliklerinden Bedriye AKIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

283- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1044) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 34 no'lu parsel maliki Naim YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

284- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1041) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 9 no'lu parsel maliki Turgut KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

285- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1042) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parsel zemin kat 12 no.lu bağımsız bölüm maliki Atila BAHTİYAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

286- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-892) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 335 ada, 92 no'lu parsel maliklerinden Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

287- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-891) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 9 no'lu parsel maliki Adem ER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

288- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-889) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 89 no'lu parsel maliki Selehattin SAĞLAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

289- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-888) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 19 no'lu parsel maliki Ruhane GÜLNAR (ŞENGÜL) tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

290- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-887) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 11 no'lu parsel maliki Hüsamettin YAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

291- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-886) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Adem TARHAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

292- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-885) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 115 no'lu parsel maliklerinden Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

293- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-884) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 30 ve 31 no'lu parsel maliki Hasan VURAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

294- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-883) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 19 no'lu parsel maliklerinden Halis BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

295- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-882) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Küçükhanım SARIOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

296- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 8 no'lu parsel maliki Bekir TEKELİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

297- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-880) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34997 ada, 1 no'lu parsel 3. kat 15 no.lu bağımsız bölüm maliki Murat PARLAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

298- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-879) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26442 ada, 2 no'lu parsel 3. kat 5 no.lu bağımsız bölüm maliki Mustafa YURT'un vekili tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

299- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1394) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden Gürsel KARAASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

300- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1395) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 2 no'lu parsel maliki Mehmet HEZER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

301- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1396) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34179 ada, 7 no'lu parsel maliki Hacer AVSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

302- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1397) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 9 no'lu parsel maliki Hamit KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

303- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1398) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 7 no'lu parsel maliki Hamit KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

304- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1063) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  34994 ada, 22 no'lu parsel 2. kat 7 no.lu bağımsız bölüm maliki İlhami ZEYTUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

305- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1062) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 85 no'lu parsel maliki Niyazi POLAT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

306- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1061) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 38 no'lu parsel maliki Ali İhsan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

307- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1060) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 12 no'lu parsel maliki Ednan KORKMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

308- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1059) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 21 no'lu parsel maliki Yunus ATEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

309- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1058) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 13 no'lu parsel maliki Günay AYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

310- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1057) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 15 no'lu parsel maliki Hayrettin GÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

311- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1056) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31698 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Halil PINAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

312- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1055) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 85 no'lu parsel maliki İftadiye TÜLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

313- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1054) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 86 no'lu parsel maliki Zeynep ÇOKBAKAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

314- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1053) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Şevki DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

315- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1399) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 333 ada, 64 no'lu parsel 1. kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Aslan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

316- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1400) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Şerafettin TÜRKMEN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

317- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1401) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Ramazan KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

318- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1402) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 23 no'lu parsel maliklerinden Ramazan DOĞRU  tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

319- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1482) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 12 no'lu parsel malikinin varislerinden Yaşar ÖLÇÜM tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

320- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1403) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31630 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Salih KONDURLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

321- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1404) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Gültekin GÜÇLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

322- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 36 no'lu parsel maliklerinden Mahmut GÖKSU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

323- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1406) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4091 ada, 21 no'lu parsel maliki Nesim KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

324- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1417) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31688 ada, 9 no'lu parsel maliki Hasan ÇELİMLİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

325- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 33 no'lu parsel maliklerinden Cahide AKBAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

326- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 20 no'lu parsel maliki Ali TÜRKAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

327- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 335 ada, 96 no'lu parsel maliki Zahire DEMİRKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

328- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1410) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 84 no'lu parsel maliki Hasan DEMİRKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

329- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 5 no'lu parsel maliki Mustafa ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

330- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1412) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 17 no'lu parsel maliki Haydar AKYAR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

331- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  34986 ada, 11 no'lu parselin maliki, 34986 ada, 22 no'lu ve 35096 ada, 29 no.lu parsellerin maliklerinden Mehmet DEMİRLİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

332- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1414) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 18 no'lu parsel maliki Kemal SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

333- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1415) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Bekir KILIÇ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

334- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1416) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 102 no'lu parsel 1. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Yusuf Ziya VARLI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

335- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1483) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 4 no'lu parsel maliki Candan BEYDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

336- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1484) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 80 ve 81 no'lu parsel ile 31691 ada 2 no.lu parsel maliki Döne ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

337- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1485) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 40 no'lu parsel maliklerinden Hatice ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

338- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Mehmet Emin BULDAN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

339- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1489) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4092 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Abdullah ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

340- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1487) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 54 no'lu parsel bağımsız bölüm maliklerinden Nadiye TURAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

341- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1488) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 39 no'lu parsel maliki Abdullah AKDAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

342- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1449) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4092 ada, 6 no'lu parsel maliki Şaban ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

343- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1450) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31627 ada, 46 no'lu parsel zemin kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Ümmü KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

344- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1451) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 27 no'lu parsel maliklerinden Mehmet YÜKSEL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

345- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1452) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 14 no'lu parsel maliki Celvan DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

346- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1453) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 21 no'lu parsel maliki İbrahim ÖZAYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

347- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1454) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31698 ada, 1 no'lu parsel maliki Salih BERBER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

348- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1455) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 21 no'lu parsel maliklerinden Hatice PINARBAŞI tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

349- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1456) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 5 no'lu parsel maliki Hamid ŞEKER tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

350- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1457) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 17 no'lu parsel maliki Ali BULUT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

351- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1458) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 Ada, 19 No'lu parsel maliklerinden Hanefi KOÇAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

352- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1459) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 21 no'lu parsel maliki Meryem COŞKUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

353- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1460) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 16 no'lu parsel zemin kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Ahmet GÜRÇEŞME tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

354- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 4 no'lu parsel 2.Kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Ümmü GÖKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

355- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1462) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 8 no'lu parsel maliki Teyip AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

356- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1463) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 13 no'lu parsel maliki Arsin DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

357- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1464) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31713 ada, 13 no'lu parsel maliki Adalet DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

358- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-873) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 2 no'lu parsel maliki Nazif AYDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

359- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-877) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 30 no'lu parsel maliki Ahmet TOK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

360- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1465) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

361- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1466) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 30 no'lu parsel maliki Abamüslim ALAMUR tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

362- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1468) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4086 ada, 11 no'lu parsel maliki Abdulhadi ALTAY tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

363- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1467) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parsel maliklerinden Nilüfer KOÇAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

364- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1469) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31704 ada, 7 no'lu parsel maliki FERİDAN YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

365- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1470) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Muhittin ÇAKMAK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

366- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1471) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 57 no'lu parsel 2. kat 9 no.lu bağımsız bölüm maliki Sebahettin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

367- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1472) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 14 no'lu parsel maliklerinden Hurşit ÖZTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

368- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1473) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 4 no'lu parsel maliklerinden Dilek GÜÇLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

369- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1474) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 10 no'lu parsel maliki Haydar KURT tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

370- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1475) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Necati KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

371- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1476) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 56 no'lu parsel maliki Durmuş ÖZKUL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

372- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1477) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26307 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Cevat KATİPOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

373- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1478) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 7 no'lu parsel maliki varislerinden Hasan İBİŞ tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

374- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34990 ada, 10 no'lu parsel maliki Hilmi DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

375- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1480) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31688 ada, 10 no'lu parsel maliki Muzaffer ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

376- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1481) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 47 no'lu parsel maliki Necip DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itiraz hk.

 

377- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-940) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun ''Gelecek yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri'' başlıklı 67.maddesi gereği ''Araç ve İş Makinası Kiralanması hizmeti alımı işi'' için 01.06.2018 tarihinde başlayıp 31.08.2019 tarihinde bitmek üzere 15 (onbeş) ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

 

378- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-523) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

 

379- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2740) 2017 Yılı Faaliyet Raporu hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-387) Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ödüllü "Bayraklı Belediyesi 4.Ulusal Karikatür Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-749) 29 Mart 2009 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşan Bayraklı Belediyesi, kuruluşu itibariyle sınırları içinde kalan, Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinden devir olan pazaryerlerinin kurulmasına ilişkin 5957 Sayılı Kanununa bağlı Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2'inci bendi gereği meclisce karar alınmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1787) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 Pafta, 3045 ada, 6 nolu parseldeki 11/107 (22,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1052) Bayraklı ilçesi, Alurca  Mahallesinde 136 no.lu parselde kayıtlı 22/27(151.718,52m2) Belediyemiz hissesinin 196,00 m2'lik direk yerleri, 9281,76 m2'lik irtifak hakkı tesisi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne 70.167,50 TL bedelle devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.