Meclis Çalışmaları

04/04/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN NİSAN AYI TOPLANTISININ 04.04.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.04.2018 tarihli Meclis Tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2570) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36191 ada, 7 parsel 141,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

                                                                                                                 Hasan KARABAĞ

                                                                                                                     Meclis Başkanı                                        

 

 

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2740) 2017 Yılı Faaliyet Raporu hk.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :50

 

 

 

 Necati YILDIZ

Meclis I.Başkan V.

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1236) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliği için yapılan  gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Sayın; Nail KURTULUŞ(34), Fahrettin ORANDI (33), Emre MARAZ (34) oy alarak 1 yıl süre ile  Encümen Üyeliğine Meclisimizce nisbi çoğunluk ile seçilmişlerdir.

 

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :51

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1235) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak aşağıda belirtilen 13 Komisyonun 5 üyeden oluşacak şekilde 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'na

1- Mustafa KARAMAN

2- Hasan KARABAĞ

3- Hatice TATLI

4- Mikail BİLİCİ

5- İsmail YAĞCI

 

İMAR KOMİSYONU'na

1- Şeref BALBAY

2- Ali ŞENAY

3- Cindi Can POLAT

4- Tahsin ÜNAL

5- Latif AYDEMİR

 

HUKUK KOMİSYONU'na

1- Gönül VURAL

2- Necati YILDIZ

3- Faysal YILDIZ

4- Aynur ÇETİN

5- Tarkan DÜZMAN

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU'na

1- Gamze Gül ÇAMUR

2- Veli TOPAL

3- Sema TURAN

4- Kemal BÜYÜKKESİM

5- Rukiye BAYRAK KARATAŞ

 

EĞİTİM KOMİSYONU'na

1- Ayşegül ÇETİNKAYA

2- Mustafa ÇEKİÇCİ

3- Ramazan BULUT

4- Abdullah AKTAŞ

5- Kemal BÜYÜKKESİM

 

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ KOMİSYONU'na

1- Ali ŞENAY

2- Ramazan BULUT

3- Necati YILDIZ

4- İsmail YAĞCI

5- Tarkan DÜZMAN

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'na

1- Yeşim TEKOĞLU

2- Hamdi VATANSEVER

3- Fatma ATALAY

4- Mikail  BİLİCİ

5- Abdullah AKTAŞ

 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONU'na

1- Mustafa ÇEKİÇCİ

2- Faysal YILDIZ

3- Hamdi VATANSEVER

4- Rukiye BAYRAK KARATAŞ

5- Tahsin ÜNAL

 

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU'na

1- Fatma Duygu KUMAŞ

2- Fatma ATALAY

3- Ayşegül ÇETİNKAYA

4- Adem SEÇİLMİŞ

5- Mikail BİLİCİ

 

KÜLTÜR KOMİSYONU'na

1- Fatma Duygu KUMAŞ

2- Veli TOPAL

3- Sema TURAN

4- Rukiye BAYRAK KARATAŞ

5- Kemal BÜYÜKKESİM

 

SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONU'na

1- Hatice TATLI

2- Necati YILDIZ

3- Gamze Gül ÇAMUR

4- İsmail YAĞCI

5- Aynur ÇETİN

 

KENT KONSEYİ KOMİSYONU'na

1- Fatma ATALAY

2- Hasan KARABAĞ

3- Ali ŞENAY

4- Hayrettin GÜNGÖR

5- Rukiye BAYRAK KARATAŞ

 

 

 

 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU'na

1- Yeşim TEKOĞLU 

2- Şeref BALBAY

3- Mustafa KARAMAN

4- Aynur ÇETİN

5- Rukiye BAYRAK KARATAŞ

 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'ne

1- Fatma Duygu KUMAŞ

 

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ'ne

1- Veli TOPAL

 

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ'ne

1- Mustafa ÇEKİÇCİ (Asil)

2- Gamze Gül ÇAMUR(Asil)

3- Yeşim TEKOĞLU (Asil)

4- Faysal YILDIZ (Yedek)

Üye olarak seçilmesi 

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ:52

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-654) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hasan ARAT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :53

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-652) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 10 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No: 2 maliki Erol GÖKDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :54

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-651) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 15 no'lu parsel maliki Hanife AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :55

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-650) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 14 no'lu parsel maliki Ömer GÖKDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :56

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-715) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26391 ada, 3 no'lu parsel maliki Zaim HEPGÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :57

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-716) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 10 no'lu parsel maliki Mustafa ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :58

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-718) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 32 no'lu parsel maliklerinden İbrahim KAHRAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :59

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-653) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  335 ada, 103 no'lu parsel maliki Sebehat ÇAMCI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :60

 

9- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-655) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Yusuf TÜRKMEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :61

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-677) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 19 no'lu parsel maliki Sadrettin TEBER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :62

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-656) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 31 no'lu parsel maliki Yaşar TEMİZ  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :63

 

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-657) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Metin TEBER  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :64

 

13- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-907) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 20 no'lu parsel maliki Leyla AYNACI vekili Sinan AYNACI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :65

 

14- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-908) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 43 no'lu parsel maliki Mustafa AFŞAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :66

 

15- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-909) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 54 ada, 108 no'lu parsel maliki Sebahaddin ARIKAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :67

 

16- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-910) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 42 no'lu parsel maliklerinden Mehmet Ali AFŞAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :68

 

17- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-911) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31674 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Hamza SEVİNÇ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :69

 

18- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-912) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:4 maliki Mehmet GÜRE tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :70

 

 

19- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-913) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 14 no'lu parsel maliki Hamid ŞEKER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :71

 

20- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-914) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 12 ve 13 no'lu parsellerin varislerinden Hüseyin SOLAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :72

 

21- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-915) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31690 ada, 35 no'lu parsel maliki Nurullah AKDANA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :73

 

22- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-815) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31680 ada, 5 no'lu parsel maliki Ahmet AĞIR vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :74

 

23- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-814) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 18 no'lu parsel maliki Fadime DÖNMEZ vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :75

 

24- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-813) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Ahmet ŞİRİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :76

 

25- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-766) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 3 no'lu parsel maliki Mustafa YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :77

 

 

26- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-767) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:1 maliki Seçil ÇATAL ARSLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :78

 

27- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-768) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Şaban ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :79

 

28- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-769) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Ali ASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :80

 

29- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-770) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31668 ada, 32 no'lu parsel maliklerinden Zeynep Selin AKİŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :81

 

30- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-771) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 8 no'lu parsel maliki Veysel ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :82

 

31- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-772) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 109 no'lu parsel maliki Memet ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :83

 

32- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-759) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 14 no'lu parsel maliki Recep BİÇER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :84

 

 

33- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-760) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25144 ada, 2 no'lu parsel maliki Sait AKÇAÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :85

 

34- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-761) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 1 no'lu parsel varisi Ali TAŞGIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :86

 

35- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-762) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 1 no'lu parsel maliki Hamide KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :87

 

36- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-763) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 2 ve 19 no'lu parsellerin varislerinden Ali TAŞGIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :88

 

37- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-764) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 18 no'lu parsel ile 26233 ada, 1 parsel maliki Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Ve Hayv. Tic. Ltd. Şti.'nin vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :89

 

38- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-765) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:5 maliki Filiz Güleş GÜLDOĞAN, bağımsız bölüm No:6 maliki Sultan GÜLEŞ ve bağımsız bölüm No:14 maliki Mehmet GÜLEŞ vekilleri Av.Ebru TATAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :90

 

39- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-720) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34983 ada, 7 no'lu parsel maliki Saniye KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :91

 

40- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-724) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Kemal ARSLANKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :92

 

41- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-726) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2407 ada, 117 no'lu parsel malikleri Gülser ÖZGÖKÇELER, Nurittin ÖZGÖKÇELER, Seher ÖZGÖKÇELER ve Şakir ÖZGÖKÇELER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :93

 

42- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-775) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 17 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2  maliki Ayno KÜLTÜR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :94

 

43- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-788) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 36 no'lu parsel maliki Mustafa DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu..

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :95

 

44- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-778) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 17 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Mustafa AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :96

 

45- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-777) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 5 no'lu parsel maliki Abdullah BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :97

 

46- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-774) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2405 ada, 120 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:4 maliki Kamil AYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :98

 

47- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-746) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:9 maliki Tevfik Deniz SAĞEL vekili Seçil SAĞEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :99

 

48- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-773) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 12 no'lu parselde bulunan binanın zemin kat maliki Arif YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :100

 

49- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-745) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 24 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:1 maliki Memet KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :101

 

50- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-744) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 4 no'lu parsel maliki Ali AKBOĞA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :102

 

51- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-789) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34982 ada, 13 no'lu parsel maliklerinden Fikri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :103

 

52- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-896) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31707 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Halil AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :104

 

53- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-897) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:3 maliki Sinan DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :105

 

 

54- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-898) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 28 no'lu parsel maliki Bedia YAPICI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :106

 

55- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-899) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 10 no'lu parsel varislerinden Erdiç ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :107

 

56- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-900) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34999 ada, 9 no'lu parsel maliki Kemal YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :108

 

57- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-901) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 39 no'lu parsel maliklerinden Sait ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :109

 

58- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-902) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4083 ada, 8 no'lu parsel maliki Osman USTA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :110

 

59- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-903) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 13 no'lu parsel maliki Ali BARIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :111

 

60- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-904) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 23 no'lu parsel maliki Ali BARIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :112

 

 

61- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-905) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 36 no'lu parsel maliki Aslan AKALAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :113

 

62- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-906) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 27 no'lu parsel maliklerinden Rihan BORAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :114

 

63- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-714) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31688 ada, 1 no'lu parsel maliki Mustafa KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :115

 

64- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-713) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :116

 

65- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-712) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 8 no'lu parsel maliki Mehmet IŞIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :117

 

66- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-711) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 21 no'lu parsel maliki İdris YEŞİL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :118

 

67- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-710) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31692 ada, 8 no'lu parsel maliki Ahmet TURA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :119

 

 

68- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-729) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 25 no'lu parsel malikleri Hasan MAKAS, Hüseyin MAKAS ve İhsan MAKAS tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :120

 

69- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-706) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 104 no'lu parsel maliki Şaban KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :121

 

70- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-707) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 7 ve 9 no'lu parsel maliki Metin ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :122

 

71- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-708) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 20 no'lu parsel maliki Ali AKBULUT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :123

 

72- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-709) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31702 ada, 2 no'lu parsel varisi Mustafa KARADAYI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :124

 

73- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-728) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  336 ada, 107 no'lu parsel maliki Fikri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :125

 

74- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-727) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  34999 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Eforyum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği vekili Reşat BİLİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :126

 

 

75- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-725) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  333 ada, 86 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:6 maliki İsmail TURGUT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :127

 

76- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-730) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 7 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Hatice GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :128

 

77- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-731) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 42 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:6 maliki Sebahettin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :129

 

78- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-678) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 84 no'lu parsel maliki İsmail TEBER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :130

 

79- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-817) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34996 ada, 5 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:8 maliki Emrah DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :131

 

80- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-816) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 19 no'lu parsel maliki Ali Osman DÖNMEZ vekili Serpil BAŞTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :132

 

81- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-808) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31693 ada, 2 no'lu parsel varislerinden Mürşide YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :133

 

 

82- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-809) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 16 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Mehmet Derviş DEVEER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :134

 

83- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-810) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 3 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:8 maliki Aysel DEVEER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :135

 

84- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-811) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 3 no'lu parsel maliki Zeynel Abidin KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :136

 

85- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-812) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 3 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:3 maliki Zeynel Abidin KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :137

 

86- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-780) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31712 ada, 4 no'lu parsel maliki Mustafa CANVER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :138

 

87- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-792) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31684 ada, 12 no'lu parsel maliki Kadir KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :139

 

88- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-795) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 17 no'lu parsel varisi Şükrü AKTAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :140

 

 

89- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-794) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 76 no'lu parsel maliki Fahri KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :141

 

90- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-793) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Nurten ve Bilgesu YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :142

 

91- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-796) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 100 no'lu parsel maliki Kenan DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :143

 

92- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-743) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 11 no'lu parsel maliki Hamide GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :144

 

93- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-895) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25713 ada, 1 no'lu parsel varislerinden Hasan Ferdi BAYDAROĞULLARI , Handan POYRAZ vekili Muharrem ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :145

 

94- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-894) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25713 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Ali BAYDAROĞULLARI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :146

 

95- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-747) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Ebru TATAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :147

 

 

96- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-722) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31676 ada, 9 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Erol YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :148

 

97- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-723) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 12 no'lu parsel maliki Bayram DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :149

 

98- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-721) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 4 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm no:2 maliki Halil MEŞE tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :150

 

99- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-719) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 33 no'lu parsel maliklerinden İkram YEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :151

 

100- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-748) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 19 no'lu parsel maliki Süleyman TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :152

 

101- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-781) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 16 no'lu parsel maliki Levent AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :153

 

102- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-782) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 4 no'lu parsel maliklerinden Zaim HEPGÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :154

 

 

103- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-783) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 36 no'lu parsel maliki Ziynet KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :155

 

104- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-784) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31695 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hacere YAĞCI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :156

 

105- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-785) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31681 ada, 55 no'lu parsel maliki Ramazan DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :157

 

106- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-786) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  4088 ada, 20 ve 21 no'lu parsellerin maliki Nebiye SARIÇAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :158

 

107- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-787) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31681 ada, 29 no'lu parsel maliki Yunus ZEYBEK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :159

 

108- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-779) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 4 no'lu parseldeki binanın bağımsız bölüm No:1 maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :160

 

109- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-790) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Ednan ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :161

 

 

110- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-791) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 61 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :162

 

111- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-807) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 95 no'lu parsel maliklerinden Gültekin ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :163

 

112- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-831) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 6 no'lu parsel maliki Şakir TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :164

 

113- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-832) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4085 ada, 5 no'lu parsel maliki Zekeriya AYGÖREN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :165

 

114- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-833) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 35 no'lu parsel maliklerinden Mehmet ATICI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :166

 

115- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-834) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34999 ada, 8 no'lu parsel maliki Celal ŞAHİN'in varislerinden Gülseren ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :167

 

116- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-835) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2391 ada, 9 ve 38 no'lu parsel maliklerinden Ayşe KINIK, Sebahat OĞUZ, Zeynep YILMAZ ve Alper YILMAZ adına vekaleten ve kendi adına asaleten Nebahat TÜRKİŞ ile Mavuşa ÇATALKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :168

 

117- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-836) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 25 no'lu parsel maliki Ramazan İNCİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :169

 

118- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-837) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 5 no'lu parsel maliki Emin Kenan KARAKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :170

 

119- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-838) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34990 ada 4 no'lu parsel maliki ve 35095 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Salih SELÇUK adına veraseten İsmet SELÇUK ve Hikmet SELÇUK ile Salih SELÇUK adına veraseten ve kendi adına asaleten Bedriye SELÇUK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :171

 

120- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-839) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 14 no'lu parsel maliki Hatice YENİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :172

 

121- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-840) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 38 no'lu parsel maliki Abdülvahap YAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :173

 

122- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-841) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4084 ada, 11 no'lu parsel maliki Muzaffer DALYAPRAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :174

 

123- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-842) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 19 no'lu parsel maliki Kerim SARİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :175

124- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-843) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Armağan ÇOLAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :176

 

125- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-844) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31668 ada, 28 no'lu parsel maliki Gazi AYGÜNDÜZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :177

 

126- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-845) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 9 no'lu parsel maliki Rahime KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :178

 

127- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-846) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 15 no'lu parsel maliki Şerif  KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :179

 

128- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-847) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 10 no'lu parsel maliki Şerif  KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :180

 

129- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-951) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 28 no'lu parsel maliki Hacı YAVUZASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :181

 

130- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-952) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31713 ada, 19 no'lu parsel maliki Belgüzar ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :182

 

 

131- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-953) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 23 no'lu parsel maliki Enver KORKMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :183

 

132- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-954) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 32 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :184

 

133- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-955) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 92 no'lu parsel maliki Feridun EĞİLMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :185

 

134- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-956) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 5 no'lu parsel maliki İmren ŞİMŞEK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :186

 

135- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-957) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 2 parsel, 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Metin ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :187

 

136- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-958) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 5 no'lu parsel maliki Nurullah KILIÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :188

 

137- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-959) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 31 no'lu parsel maliki Nurullah ÖZBUDAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :189

 

 

138- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-850) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 17 parsel, 2. kat 4 no.lu bağımsız bölüm maliki Bilal KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :190

 

139- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-851) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 55 parsel, 2. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Sebahattin DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :191

 

140- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-852) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 9 parsel, 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Ahmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :192

 

141- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-853) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 36 no'lu parsel maliki Günnaz MAKAS tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :193

 

142- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-849) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 59 parsel, 1. kat 4 no.lu bağımsız bölüm maliki Feridun AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :194

 

143- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-848) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 105 parsel, zemin kat 5 no'lu bağımsız bölüm maliki Feridun AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :195

 

144- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-854) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Nazmi KERMEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :196

 

 

145- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-855) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31711 ada, 9 no'lu parsel maliki Kemal ARSLANKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :197

 

146- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-856) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31671 ada, 16 no'lu parsel maliki Yaşar KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :198

 

147- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-857) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına   4089 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Kemal ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :199

 

148- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-858) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Asime GÜNGÜZELİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :200

 

149- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-859) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31692 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Ümmü AKKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :201

 

150- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-860) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 31 no'lu parsel maliki İsmail KIYAÇ varisleri Ahmet KIYAÇ, Osman KIYAÇ, Hatice ATAŞ ve Necla ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :202

 

151- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-861) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 31-32 no'lu parsellerin maliklerinden Mehmet SARIÇAM varislerinden Fatih SARIÇAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :203

 

 

152- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-862) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31630 ada, 26 no'lu parsel maliki İbrahim ÇAĞDAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :204

 

153- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-863) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 79 no'lu parsel maliki Ziya AKDAĞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :205

 

154- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-864) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 77 no'lu parsel maliki Adem KOLCU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :206

 

155- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-865) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 7 no'lu parsel maliki Şerafettin GÜLTEKİN varislerinden Döndü GÜLTEKİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :207

 

156- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-866) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31697 ada, 5 no'lu parsel maliki Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :208

 

157- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-867) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4090 ada, 6 no'lu parsel maliki Abdullah ÇELİK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :209

 

158- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-940) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 10 no'lu parsel maliklerinden Muzaffer TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :210

 

 

159- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-941) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 3 no'lu parsel maliki Yusuf ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :211

 

160- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-942) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31687 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Şakir ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :212

 

161- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-943) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 11 no'lu parsel maliki varislerinden Elif ÖZER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :213

 

162- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-944) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31674 ada, 5 no'lu parsel maliki Hüseyin KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :214

 

163- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-945) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 73 no'lu parsel maliki Celal URKAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :215

 

164- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-946) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31674 ada, 4 no'lu parsel maliki Ahmet KARA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :216

 

165- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-947) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87  parselde bulunan binanın 1-3 ve 5 no.lu bağımsız bölümlerinin maliki Mehmet ÇOBAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :217

 

 

166- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-948) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34983 ada, 6 no'lu parsel maliki Cafer KARAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :218

 

167- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-949) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 6 no'lu parsel maliki Yıldız KORTAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :219

 

168- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-950) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Yusuf IŞILDAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :220

 

169- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-921) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 11 no'lu parsel maliki Emine GİRGİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :221

 

170- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-922) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 12 no'lu parsel maliki Mehmet TOPÇU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :222

 

171- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-923) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 337 ada, 126 no'lu parsel maliki Mehmet ALTINKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :223

 

172- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-924) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 11 no'lu parsel maliki Mustafa AKYILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :224

 

 

173- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-925) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 102 no'lu parsel maliki Mehmet BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :225

 

174- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-926) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26442 ada, 1 no'lu parsel ve 35096 ada, 1 no'lu parsel maliki vekili Can TEZCAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :226

 

175- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-927) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31711 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Celal İNCİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :227

 

176- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-928) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 20 no'lu parsel maliki Kemal YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :228

 

177- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-929) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35096 ada, 18 no'lu parsel maliki Celal DEMİRCAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :229

 

178- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-818) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 9 no'lu parsel maliki Ünzile AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :230

 

179- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-819) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 18 no'lu parsel maliki Nurullah GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :231

 

 

180- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-820) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 9 parsel, zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Samet ONUR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :232

 

181- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-821) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 332 ada, 94 no'lu parsel maliki Rüstem KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :233

 

182- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-822) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4093 ada, 6 no'lu parsel maliki Abdullah ÇETİNKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :234

 

183- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-823) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31672 ada, 18 no'lu parsel maliki Veli BEKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :235

 

184- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-824) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31690 ada, 3 parsel, 2. kat, 5 no'lu bağımsız bölüm maliki Dudu KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :236

 

185- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-825) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31706 ada, 4 no'lu parsel maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :237

 

186- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-826) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31695 ada, 1 no'lu parsel maliki İsmail KARAKAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :238

 

 

187- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-827) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  34179 ada, 4 no'lu parsel maliki İbrahim AVSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :239

 

188- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-828) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 2 no'lu parsel maliki Zekeriya TAKİM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :240

 

189- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-829) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 3 no'lu parsel maliki Fikret YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :241

 

190- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-830) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31704 ada, 2 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :242

 

191- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-679) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 3 parsel, 1. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm ile 31672 ada, 4 no'lu parselin maliki Hüseyin KILINÇHARMAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :243

 

192- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-680) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 22 no'lu parsel maliki Salim KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :244

 

193- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-681) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 29 no'lu parsel maliki Hüseyin ÖZER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :245

 

 

194- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-682) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 1 no'lu parsel maliki Mustafa KOYUNSEVEN varisi Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :246

 

195- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-683) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 8 no'lu parsel maliki Ali AKTAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :247

 

196- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-684) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  334 ada, 87 no'lu parsel, zemin kat, 7 no'lu bağımsız bölüm maliki Kerim KUŞÇUOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :248

 

197- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-685) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 13 no'lu parsel maliki Gülşen ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :249

 

198- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-686) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31695 ada, 44 no'lu parsel, zemin kat, 3 no'lu, 1. kat, 1 no'lu ve 2. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Nurullah AKTAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :250

 

199- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-687) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına   34992 ada, 11 no'lu parsel, 2. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Hasan SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :251

 

200- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-688) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31630 ada, 21 no'lu parsel, 1. kat, 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Hasan SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :252

 

 

201- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-689) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 4 no'lu parsel maliki İbrahim KAYALI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :253

 

202- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-690) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31670 ada, 6 no'lu parsel maliki Mahmut ALOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :254

 

203- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-691) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31707 ada, 29 no'lu parsel maliki Ali GÖKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :255

 

204- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-692) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31628 ada, 8 no'lu parsel maliki Bilal BÜLBÜL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :256

 

205- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-693) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4099 ada, 3 no'lu parsel maliki Muammer KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :257

 

206- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-694) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Tevfik ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :258

 

207- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-695) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 13 no'lu parsel maliki Ayşe ATALAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :259

 

 

208- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-670) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 19 no'lu parsel maliki Necati DÖNMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :260

 

209- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-671) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31675 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Şevket ŞEHİTLİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :261

 

210- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-672) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Nurullah ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :262

 

211- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-673) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31675 ada, 4  no'lu parsel maliki Fadime ŞEHİTLİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :263

 

212- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-674) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 1 no'lu parsel maliki Fatma ŞİMŞEK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :264

 

213- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-675) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 32 no'lu parsel maliki Saadet ÖNDER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :265

 

214- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-676) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 11 no'lu parsel maliklerinden Seyfettin KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :266

 

 

215- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-797) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31701 ada, 4 no'lu parsel maliki Veli TURAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :267

 

216- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-798) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 13 no'lu parsel maliki Hamza KOLCU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :268

 

217- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-799) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2405 ada, 123 no'lu parsel maliklerinden Semiye YETİŞ adına vekaleten ve kendi adına asaleten Ayşe TALAS tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :269

 

218- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-800) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 1 no'lu parsel, 1. kat, 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Tahsin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :270

 

219- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-801) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 19 no'lu parsel malikleri Mustafa ÜNAL ve Erdiç ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :271

 

220- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-802) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 333 ada, 64 no'lu parsel, 1. kat, 2 no'lu bağımsız bölüm maliki Sait ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :272

 

221- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-803) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31709 ada, 16 no'lu parsel maliki Hakkı KANDEMİR varislerinden Raziye KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :273

 

 

222- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-804) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31691 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Nuran BERBER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :274

 

223- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-805) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 23 no'lu parsel maliki Mustafa ÖNDER varislerinden Ercan ÖNDER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :275

 

224- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-806) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 75 no'lu parsel maliki Halil ŞAHİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :276

 

225- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-696) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31691 ada, 3 no'lu parsel maliklerinden Nazmi KARA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :277

 

226- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-697) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 101 no'lu parsel malikleri Hamiyet KÖSE ve Ratibe KABAN adına vekaleten ve kendi adına asaleten Yusuf BALTA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :278

 

227- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-698) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Hasan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :279

 

228- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-699) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 53 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :280

 

229- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-700) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden İsmail ÇAKMAK  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :281

 

230- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-658) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 37 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :282

 

231- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-659) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 7 no'lu parsel maliki Fadime ÖZTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :283

 

232- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-660) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 9 no'lu parsel maliki İbrahim TELLİ vekili Ramazan TELLİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :284

 

233- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-661) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Abdullah ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :285

 

234- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-662) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31691 ada, 4 no'lu parsel maliki Fatma KILIÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :286

 

235- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-663) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  335 ada, 85 no'lu parsel maliki Şakir KARATAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :287

 

 

236- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-664) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4094 ada, 1 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :288

 

237- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-665) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4094  ada, 19 no'lu parsel maliki Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :289

 

238- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-666) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 101 no'lu parsel maliklerinden Emrullah BALTA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :290

 

239- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-667) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 28 no'lu parsel maliki Ramazan BAĞCI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :291

 

240- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-668) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 8 no'lu parsel, Zemin kat, 3 no'lu bağımsız bölüm maliki Ahmet KALAYCIOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :292

 

241- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-669) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 87 no'lu parsel, 2. kat, 6 no'lu bağımsız bölüm maliki Halil AÇIKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :293

 

242- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-930) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden Sebahattin PALA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :294

 

 

243- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-931) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31690 ada, 16 no'lu parsel maliki Mustafa ASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :295

 

244- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-932) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 10 no'lu parsel maliklerinden Mehmet AKÇAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :296

 

245- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-933) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31713 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden ve 11 parsel 1. kat 1 no'lu bağımsız bölüm maliki Şükrü AKTAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :297

 

246- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-934) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 16 no'lu parsel maliki Ali SÖNMEZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :298

 

247- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-935) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 24 no'lu parsel maliki Yaşar BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :299

 

248- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-936) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 21 no'lu parsel maliki Veysel ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :300

 

249- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-937) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31710 ada, 9 no'lu parsel maliki varisleri Hatice GERİKAYA, Niyazi GERENKAYA, Celal GERENKAYA, Ali İhsan GERENKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :301

 

250- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-938) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 23 no'lu parsel maliki Sefer KOYUNSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :302

 

251- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-916) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31703 ada, 10 no'lu parsel maliki Dilber BORAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :303

 

252- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-917) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 2407 ada, 143 no'lu parsel maliki Recep MUMCU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :304

 

253- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-918) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 4 no'lu parsel maliki Recep MUMCU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :305

 

254- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-919) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 24 no'lu parsel maliki Hasan ÇAKMAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :306

 

255- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-920) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 24 no'lu parsel maliki Mehmet YAVUZASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :307

 

256- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-776) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31631 ada, 13 no'lu parselde bulunan binanın bağımsız bölüm No:2 maliki Yıldıray TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :308

 

 

257- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-878) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31631 ada, 6 no'lu parsel maliki Ayhan YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :309

 

258- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-876) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 9 no'lu parsel maliki Kuffettin TOK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :310

 

259- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-875) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden İbrahim GÜLTEKİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :311

 

260- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-874) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  4083 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Yıldıray TUNÇEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :312

 

261- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-872) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34985 ada, 4 no'lu parsel maliki Hatice AVCI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :313

 

262- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-871) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4089 ada, 9 no'lu parsel 1. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Miktad ONUR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :314

 

263- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-870) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31700 ada, 21 no'lu parsel maliklerinden Rahmi ATEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :315

 

 

264- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-868) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 637 ada, 53 no'lu parsel maliki Musa YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :316

 

265- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-758) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31631 ada, 38 no'lu parsel maliki Ali YILMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :317

 

266- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-757) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34992 ada, 31 no'lu parsel maliki Necmettin AKYOL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :318

 

267- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-756) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 13 no'lu parsel maliki Halil YAVUZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :319

 

268- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-755) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 6 no'lu parsel maliki Mehmet ÖZCAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :320

 

269- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-753) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31702 ada, 4 no'lu parsel maliki Ömer KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :321

 

270- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-754) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34987 ada, 16 no'lu parsel maliklerinden Mahmut YAPICI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :322

 

 

271- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-752) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34982 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Sait ve Salim KOCAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :323

 

272- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-751) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Talha YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :324

 

273- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-869) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Mehmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :325

 

274- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-749) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Ahmet YILDIRIM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :326

 

275- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1052) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 96 no'lu parsel maliki Mustafa ALTAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :327

 

276- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1051) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 90 no'lu parsel maliki Abdurezzak ŞEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :328

 

277- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1049) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 16 no'lu parsel maliki Abdullah AKDAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :329

 

 

278- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1047) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 49 no'lu parsel maliklerinden Bedriye AKIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :330

 

279- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1044) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 34 no'lu parsel maliki Naim YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :331

 

280- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1041) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4095 ada, 9 no'lu parsel maliki Turgut KIRKPINAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :332

 

281- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1042) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parsel zemin kat 12 no.lu bağımsız bölüm maliki Atila BAHTİYAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :333

 

282- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-892) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 335 ada, 92 no'lu parsel maliklerinden Fehmi ÇETİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :334

 

283- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-891) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 9 no'lu parsel maliki Adem ER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :335

 

284- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-889) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 89 no'lu parsel maliki Selehattin SAĞLAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :336

 

 

285- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-888) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 19 no'lu parsel maliki Ruhane GÜLNAR (ŞENGÜL) tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :337

 

286- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-887) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 11 no'lu parsel maliki Hüsamettin YAMAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :338

 

287- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-886) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31693 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Adem TARHAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :339

 

288- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-885) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 336 ada, 115 no'lu parsel maliklerinden Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :340

 

289- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-884) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 30 ve 31 no'lu parsel maliki Hasan VURAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :341

 

290- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-883) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 19 no'lu parsel maliklerinden Halis BAYRAM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :342

 

291- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-882) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Küçükhanım SARIOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :343

 

 

292- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-881) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31678 ada, 8 no'lu parsel maliki Bekir TEKELİOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :344

 

293- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-880) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34997 ada, 1 no'lu parsel 3. kat 15 no.lu bağımsız bölüm maliki Murat PARLAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :345

 

294- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-879) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26442 ada, 2 no'lu parsel 3. kat 5 no.lu bağımsız bölüm maliki Mustafa YURT'un vekili tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :346

 

295- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1394) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31695 ada, 8 no'lu parsel maliklerinden Gürsel KARAASLAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :347

 

296- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1395) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31695 ada, 2 no'lu parsel maliki Mehmet HEZER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :348

 

297- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1396) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34179 ada, 7 no'lu parsel maliki Hacer AVSEVEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :349

 

298- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1397) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 9 no'lu parsel maliki Hamit KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :350

 

 

299- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1398) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31709 ada, 7 no'lu parsel maliki Hamit KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :351

 

300- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1063) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına , 34994 ada, 22 no'lu parsel 2. kat 7 no.lu bağımsız bölüm maliki İlhami ZEYTUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :352

 

301- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1062) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 85 no'lu parsel maliki Niyazi POLAT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :353
 

302- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1061) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4088 ada, 38 no'lu parsel maliki Ali İhsan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :354

 

303- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1060) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 12 no'lu parsel maliki Ednan KORKMAZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :355

 

304- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1059) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 21 no'lu parsel maliki Yunus ATEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :356

 

305- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1058) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 13 no'lu parsel maliki Günay AYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :357

 

 

306- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1057) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 15 no'lu parsel maliki Hayrettin GÜNEŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :358

 

307- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1056) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31698 ada, 7 no'lu parsel maliklerinden Halil PINAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :359

 

308- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1055) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 85 no'lu parsel maliki İftadiye TÜLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :360

 

309- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1054) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 86 no'lu parsel maliki Zeynep ÇOKBAKAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :361

 

310- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1053) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 2 no'lu parsel maliklerinden Şevki DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :362

 

311- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1399) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 333 ada, 64 no'lu parsel 1. kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Aslan ÇALIK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :363

 

312- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1400) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Şerafettin TÜRKMEN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :364

 

 

313- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1401) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31671 ada, 17 no'lu parsel maliklerinden Ramazan KANDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :365

 

314- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1402) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 23 no'lu parsel maliklerinden Ramazan DOĞRU  tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :366

 

315- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1482) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31707 ada, 12 no'lu parsel malikinin varislerinden Yaşar ÖLÇÜM tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :367

 

316- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1403) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31630 ada, 9 no'lu parsel maliklerinden Salih KONDURLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :368

 

317- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1404) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Gültekin GÜÇLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :369

 

318- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1405) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31689 ada, 36 no'lu parsel maliklerinden Mahmut GÖKSU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :370

 

319- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1406) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4091 ada, 21 no'lu parsel maliki Nesim KAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :371

 

 

320- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1417) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31688 ada, 9 no'lu parsel maliki Hasan ÇELİMLİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :372

 

321- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1407) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 33 no'lu parsel maliklerinden Cahide AKBAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :373

 

322- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1408) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 20 no'lu parsel maliki Ali TÜRKAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :374

 

323- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1409) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 335 ada, 96 no'lu parsel maliki Zahire DEMİRKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :375

 

324- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1410) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 334 ada, 84 no'lu parsel maliki Hasan DEMİRKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :376

 

325- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1411) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31685 ada, 5 no'lu parsel maliki Mustafa ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :377

 

326- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1412) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31710 ada, 17 no'lu parsel maliki Haydar AKYAR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :378

 

 

327- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına   34986 ada, 11 no'lu parselin maliki, 34986 ada, 22 no'lu ve 35096 ada, 29 no.lu parsellerin maliklerinden Mehmet DEMİRLİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :379

 

328- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1414) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31671 ada, 18 no'lu parsel maliki Kemal SELVİ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :380

 

329- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1415) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31714 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Bekir KILIÇ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :381

 

330- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1416) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31681 ada, 102 no'lu parsel 1. kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Yusuf Ziya VARLI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :382

 

331- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1483) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 4 no'lu parsel maliki Candan BEYDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :383

 

332- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1484) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 80 ve 81 no'lu parsel ile 31691 ada 2 no.lu parsel maliki Döne ÖZDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :384

 

333- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1485) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 40 no'lu parsel maliklerinden Hatice ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :385

 

 

334- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1486) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31670 ada, 12 no'lu parsel maliklerinden Mehmet Emin BULDAN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :386

 

335- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1489) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4092 ada, 6 no'lu parsel maliklerinden Abdullah ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :387

 

336- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1487) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 54 no'lu parsel bağımsız bölüm maliklerinden Nadiye TURAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :388

 

337- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1488) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31627 ada, 39 no'lu parsel maliki Abdullah AKDAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :389

 

338- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1449) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4092 ada, 6 no'lu parsel maliki Şaban ÇAKIR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :390

 

339- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1450) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31627 ada, 46 no'lu parsel zemin kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Ümmü KARİPÇİN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :391

 

340- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1451) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 27 no'lu parsel maliklerinden Mehmet YÜKSEL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :392

 

 

341- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1452) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 14 no'lu parsel maliki Celvan DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :393

 

342- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1453) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 21 no'lu parsel maliki İbrahim ÖZAYDIN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :394

 

343- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1454) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31698 ada, 1 no'lu parsel maliki Salih BERBER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :395

 

344- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1455) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31696 ada, 21 no'lu parsel maliklerinden Hatice PINARBAŞI tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :396

 

345- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1456) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31694 ada, 5 no'lu parsel maliki Hamid ŞEKER tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :397

 

346- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1457) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31706 ada, 17 no'lu parsel maliki Ali BULUT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :398

 

347- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1458) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 Ada, 19 No'lu parsel maliklerinden Hanefi KOÇAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :399

 

 

348- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1459) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 21 no'lu parsel maliki Meryem COŞKUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :400

 

349- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1460) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31714 ada, 16 no'lu parsel zemin kat 1 no.lu bağımsız bölüm maliki Ahmet GÜRÇEŞME tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :401

 

350- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1461) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31628 ada, 4 no'lu parsel 2.Kat 3 no.lu bağımsız bölüm maliki Ümmü GÖKGÖZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :402

 

351- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1462) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31679 ada, 8 no'lu parsel maliki Teyip AKTAŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :403

 

352- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1463) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 35093 ada, 13 no'lu parsel maliki Arsin DEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :404

 

353- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1464) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31713 ada, 13 no'lu parsel maliki Adalet DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :405

 

354- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-873) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34989 ada, 2 no'lu parsel maliki Nazif AYDEMİR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :406

 

 

355- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-877) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34991 ada, 30 no'lu parsel maliki Ahmet TOK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :407

 

356- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1465) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4087 ada, 15 no'lu parsel maliklerinden Yılmaz AZAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :408

 

357- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1466) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31689 ada, 30 no'lu parsel maliki Abamüslim ALAMUR tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :409

 

358- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1468) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4086 ada, 11 no'lu parsel maliki Abdulhadi ALTAY tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :410

 

359- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1467) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34994 ada, 19 no'lu parsel maliklerinden Nilüfer KOÇAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :411

 

360- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1469) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31704 ada, 7 no'lu parsel maliki FERİDAN YILDIZ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :412

 

361- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1470) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 4096 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Muhittin ÇAKMAK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :413

 

 

362- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1471) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31699 ada, 57 no'lu parsel 2. kat 9 no.lu bağımsız bölüm maliki Sebahettin DUMLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :414

 

363- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1472) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31680 ada, 14 no'lu parsel maliklerinden Hurşit ÖZTÜRK tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :415

 

364- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1473) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31708 ada, 4 no'lu parsel maliklerinden Dilek GÜÇLÜ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :416

 

365- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1474) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31672 ada, 10 no'lu parsel maliki Haydar KURT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :417

 

366- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1475) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31702 ada, 8 no'lu parsel 1. kat 2 no.lu bağımsız bölüm maliki Necati KILINÇKAYA tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :418

 

367- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1476) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 56 no'lu parsel maliki Durmuş ÖZKUL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :419

 

368- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1477) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 26307 ada, 1 no'lu parsel maliklerinden Cevat KATİPOĞLU tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :420

 

 

369- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1478) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34986 ada, 7 no'lu parsel maliki varislerinden Hasan İBİŞ tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :421

 

370- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 34990 ada, 10 no'lu parsel maliki Hilmi DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :422

 

371- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1480) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına  31688 ada, 10 no'lu parsel maliki Muzaffer ÜNAL tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :423

 

372- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1481) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 31681 ada, 47 no'lu parsel maliki Necip DURSUN tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk  Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :424

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ -

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 02.05.2018

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                                      Hasan KARABAĞ

                                                                                                                         Meclis Başkanı