Meclis Çalışmaları

04/04/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 04.04.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ-Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema Turan- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞÇI – Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye Bayrak KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Yeterli çoğunluk vardır birleşimi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

02.04.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Buyurun Hatice hanım.

Hatice TATLI- Sayın Başkan Değerli Meclis Üyeleri 3 Nisan 1930 tarihinde yerel yönetimlerde kadına Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkı verildi.  Tam 88 yıl önce kadınlar ilk defa muhtar, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi oldular. Bu gün bu mecliste 10 tane kadın oturuyorsa İzmir genelinde 147 tane belediye meclis üyesi kadın oturuyorsa bu sıralarda, 1930 yılında Atatürk'ün bize verdiği bu haktan dolayı ve 88 yıl önce bu hakkı veren Atatürk'e bir kez sevgi ve saygılarımızı özlemle sunuyor ve kendisini yad ediyoruz

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Buyurun Ali Bey

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan dışarıda kalan vatandaşlarımızla ilgili bilgi verir misiniz olması gerekenler varsa içeri alalım.

BAŞKAN-  İçerde şimdi oturacak yer yok şimdilik koridora aldık içeri talimat verildi. Buradalar arkadaşlar koridordalar.

Abdullah AKTAŞ- Temsilcisi olan birkaç kişiyi alalım buraya, adamlar geldiler onlar dinlesinler.

BAŞKAN- Dinliyorlar dışarıdan da dinliyorlar. Nereye alacağız? Bu sefer öndekileri kapatıyorlar.  Evet arkadaşlar devam edelim. Yer yok orada 2 kişiyi alabiliriz 2 kişilik yer var orada. Ayaktaki 2 kişi otursun şöyle.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım gündemdeki maddelerin, gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Gündemdeki maddelerin, gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Ali Bey hayırlısı olsun evet 2 kulalı bakalım neler yapacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Ensenizdeyiz sayın başkanım.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2570) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36191 ada, 7 parsel 141,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin imar, plan bütçe ve hukuk komisyonların sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin imar, plan bütçe ve hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 04.04.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİN II. OTURUMUNA AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkan Vekili            : Necati YILDIZ

Belediye Başkanı                  : Hasan KARABAĞ

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ-Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema Turan- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞÇI – Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye Bayrak KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-2740) 2017 Yılı Faaliyet Raporu hk.

BAŞKAN- 2017 yılı faaliyet raporu için Necati bey buyurun.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Hayırlı olsun Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Teşekkür ederim sayın başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Size de teşekkür ediyoruz Çağlar bey.

Latif AYDEMİR - Evet bugün Necati bey olmasaydı

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  O da olur inşallah. Değerli arkadaşlar gündeme kaldığı yerden devam ediyoruz 2017 yılının faaliyet raporunun görüşülmesi. Gruplar adına teamüller gereği muhalefetten başlamak üzere 20'şer dakika, şahışlar adına da birer arkadaşa 5'er dakika olmak üzere 25 dakika içinde görüşlerimizi ifade edelim. Önce Ak parti grubu adına Ali KÖKOĞUZ bey siz mi konuşacaksınız?

Ali KÖKOĞUZ- Ak parti grubu adına sayın Aynur ÇETİN hanımefendi, akabinde de Hayrettin GÜNGÖR beyfendi söz alacaklar.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-   Evet buyurun Aynur hanım.  

Aynur ÇETİN- Sayın başkan ve değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum, bugün burada 2017 yılı faaliyet raporunu görüşmek üzere söz aldım. Görüşmek üzere olduğumuz ilişkin faaliyet raporu kitapçığını inceledik. Ben başından değil son sayfasından incelemeye başladım.  Mali hizmetler birim yöneticisi sayın Mehmet ŞİMŞEK bey ve üst yöneticisi sayın Hasan KARABAĞ’ın güvence beyanlarını imza ettikleri kitapçığın son sayfasında öneri ve tedbirler başlıklı bölümde, bu faaliyet raporundan belediyemiz yönetiminin edindiği sonucu bir özeleştiri olarak algıladık ve aynen tekrar etmek istiyorum. “Performans esaslı bütçe uygulamasının daha etkin yürütülmesi amacıyla, belediyemiz yönetim bilgi sistemi daha da geliştirilmelidir. Bu kapsamda öncelikle stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının yönetim bilgi sistemi üzerinden hazırlanabilmesi ve takibinin sağlanabilmesi gerekmektedir. Faaliyet raporlarının daha anlamlı ve güvenilir olması için performans programı ve bütçe sistem üzerinden ilişkilendirilmelidir. Tek başına bu ifade bile görüşmekte olduğumuz faaliyet raporunda anlamı ve güvenilirliği konusunda belediyemiz yönetiminin dahi tatmin olmadığını göstermektedir. Bunun sebebi de aynı metinde dile getirilmiştir. Buradan çıkardığımız sonuç performans ölçümünün zayıf olduğu, yürütülen faaliyetlere ilişkin veri kayıtlarının yönetim bilgi sistemi eksikliği nedeniyle yeterince tutulamadığı diğer bir ifadeyle ölçmeye yönelik yeterli çalışma yapılmadığıdır.  Oysa başarı ölçmeye bağlıdır. Aynı başlık altındaki diğer eleştiri ve öneriler ise bizim bugüne kadar her performans programı ve her faaliyetinde raporu görüşmesinde şiddetle dile getirdiğimiz eleştirilerden farklı değildir. Belediye yönetimine yıllardan beridir bir yandan biz muhalefet grubu olarak eleştirmekte diğer yandan kendi öz eleştirilerini bu faaliyet raporlarında dile getirmekte ancak hala bir arpa boyu yol kat edilemediği ayan beyan görülmektedir. Bunun en açık ispatı yine her yıl hazırlayıp meclis huzuruna getirdiğiniz faaliyet raporlarının bizzat kendisidir. Zira önceki yıllarda hazırlayıp oyladığımız faaliyet raporlarının son sayfalarında da göz atmanızı öneririm. Daha başarılı bir belediyecilik için alınması gerekli tedbirleri önceki yıllarda sıraladıktan sonra 9 yılın sonunda hala tedbirleri alamamış olup bir sonraki yıla bırakmak başarı değil olsa olsa başarısızlık ve zafiyetin sonucudur. Raporun ilk sayfasına baktığımızda ise Bayraklı nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı çağdaş kentsel dönüşümle , çevreye saygılı modern ve estetik imar alanları açarak korumak ve Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaktır şeklindeki misyon tanımını görüyoruz.  Oysa gelinen noktada kentsel dönüşüm adına somut ve kamuyu tatmin edecek bir girişim ve eyleme dönüştürülmüş başarılı bir yol haritası dahi çizilmiş değildir. Sayın başkan kitapçığın ön sözünde her fırsatta söylediği üzere; “Kendiliğinden dönüşüm için yaptığımız adımlar diğer belediyelerin de  dikkatini çekiyor. Birçok mahallede yaptığımız imar revizyonları ile birlikte ilçemizde dönüşümün kendiliğinden olmasının önünü açtık” diyor. Ancak filli gerçek yine bu değil. Zira imar revizyon planlarına karşı yapılan itirazlar açılan ve aşılması kuvvetle muhtemel temel davalar ve ileride meydana gelecek tartışmalar, mülkiyet kavgalarıyla sosyal barışın bile tehlikeye düşeceğinden endişe duymaktayız.  Bu revizyon planları önümüzdeki yıllar boyunca fiilen uygulanması mümkün olmayan planlar görünümünde maalesef. Vatandaş kendisini adaletsizce emri vaki yapıldığı kanısında. Oysa dönüşüm emri vaki ile olmaz, adalet ve hukuk ile olur. Bayraklımız tüm coğrafik, stratejik, sosyal, kültürel ve turizme açık yetenek ve rezerv avantajlarına rağmen bu yetenek ve avantajları sosyal ve çağdaş belediyecilik hizmetini yansıtabilmiş değildir. Belediye yönetimi üç beş yıl önce olduğu gibi daha yeni doğmuş bir belediyenin mazeret ve bahaneleri arkasına artık sığınmamalıdır. Bayraklı halkı çağdaş ve çözüm odaklı hizmet üretme yolunda hiçbir mazerete kurban edilemeyecek kadar değerlidir. Faaliyet raporunun en başında sıralanan ilkeler kapsamında kapsamında yer alan güvenilirlik sıfatına şayan olmanın en önemli şartı da vaad edilen hizmetleri mazeret ve bahane üretmeden en kısa sürede gerçekleştirebilmektir. Faaliyet raporunun ilgili olduğu performans program ve hedefleriyle kıyaslandığı sayısal verileri değerlendirdiğimizde ise gördüklerimiz bizi daha çok endişelendirmiştir. Birim bazında yapılan faaliyetlerin bütçeye yansıyan giderlerine baktığımızda gider bütçesini arttıran temizlik işlerine ait performans hedeflerinin tutturulamadığı vatandaş bazındaki %100 memnuniyet beklentisine ulaşılamadığını görmekteyiz. Oysa bu güne kadar belediye yönetimin en çok gururla savunduğu birim temizlik işleriydi. Yine diğer bir çok performans hedefine ulaşılamadığı sayısal verilerle gözlenmekte. Hedefte sapmanın en çok görüldüğü stratejik amaç, performans hedefi ise maalesef 4 nolu stratejik amaç. “Kentte yaşam kalitesini arttırıp herkesin yaşamını kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak” hedefi. Üstelik bizi ürküten ve içimizi acıtan tablo ise hedeflerdeki bir çoğu ağır denebilecek sapmalara sebep olarak gösterilen açıklama ise bütçe yetersizliği ve bütçe kısıtlaması. Yani diyorsunuz ki performans programına koyduğumuz ve yapmayı vaat ettiğimiz iş ve projeleri bütçemiz olmadığı için yapamadık. Bizim hukuk terminolojisinde bir deyim vardır. “Atiye bırakmak” Yani meçhul bir zamana ertelemek. Siz de diyorsunuz ki paramız yoktu bu işi atiye bıraktık. Biz de diyoruz ki özellikle merkezi idareden ayrılan bunca paya hizmet alanlarının bir çoğunun Büyükşehir yetki ve görev alanına bırakılmasına ve özellikle son iki yılda finansal borçlanmalarınıza rağmen bu bütçeyi nereye harcıyorsunuz da halkın şiddetle beklediği yatırıma, projeye ve en önemlisi kendi performans hedeflerinize bütçeyi yetiştiremiyorsunuz. Netice olarak Bayraklı halkının beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği mevcut bütçe imkanlarına rağmen yetersiz olduğu için şiddetle eleştirdiğimiz 20017 yılı performans programında amaçladığınız hedeflere bile ulaşamadığınızın başarısızlığınızın ispatıdır bu faaliyet raporu. Bu nedenle biz Ak parti  grubu olarak 2017 yılı faaliyet raporuna red oyu veriyoruz saygılar ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Evet teşekkür ederim. Hayır. Muhalefet eleştirir, iktidar bir anlamda ona cevap verir. Şeyi bozmayalım kuralı. Evet Hayrettin bey buyurun.

Hayrettin GÜNGÖR-  Savunmayı yada sunuşu dinledikten sonra bu eleştirileri yapmak daha kolay.  

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Sunuş elinizde, elinize koca kitap halinde verilmiş.

Hayrettin GÜNGÖR-  Sayın başkan meclisimizin değerli üyeleri divan ve hazirun hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.Vizyon kısmından başlayacağım. Sunulan raporun başında yer alan insan odaklı, çevre ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla yaşam ve kalitesi yüksek kentleşmede dünya standartlarına ulaşmış turizm ve ticaret kenti olmak vizyonundan başlayacağım. Geçen 10 yıllık yönetimde  bu vizyondan oldukça uzak kaldınız. Kentleşmede bırakın dünya standardını Türkiye standartlarının bile çok altında bulunduğunuz açıkça görülmektedir. Halkımızın yaşamına olumlu katkıda bulunulamadı maalesef. Kültürel ve soysa ve ekonomik olarak refahı hedefleyen herhangi bir faaliyetinize rastlamadık şahit olamadık. İlçemizde bayram kutlamaları ve bir kaç konser dışında halkımızı sürekli mutluluğuna katkıda bulunabilecek herhangi bir faaliyet izleyemedik. İzmir in tam ortasında körfeze bu kadar hakim, doğası ve mükemmel manzarasıyla bütün dünyaya parmak ısırtacak güzelliğe sahip olan ilçemiz alanlarının, halkımızın yaşam standardını yükseltecek modern ve çağdaş yapılara kültürel ve sosyal alanlara kavuşması yolunda 2017 yılında bir şey yapmadığız halkımız ve grubumuz tarafından çok net olarak görülmektedir.  Bayraklının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı çağdaş kentsel dönüşüme, çevreye saygılı modern ve estetik imar alanları açarak korumak, Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak misyonundan da maalesef oldukça uzak durumdasınız. Bayraklı’da kentsel dönüşümle ilgili kayda değer herhangi bir çalışmaya şahit olamadık.  Çevreye saygılı, estetik imar alanlarının nerelere açıldığını bilmek ve görmek isteriz. Çağdaş belediyecilik alanlarında yaptıklarınızdan da ne halkın nede bizlerin herhangi bir haberi bulunmamaktadır. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Smyrna antik kenti ilçemizin tam ortasında olmasına rağmen belediye olarak ulusal ve uluslararası tanıtıma nasıl bir katkı sağladığımızı, varsa bu katkımız sonucu bu tarihi alana yılda kaç turist çekebildiğimizi, bunun ilçemiz esnafına belediyemize ve halkımıza nasıl bir kazanç sağladığını bu raporda görmek ve okumak isterdik. Ama maalesef her alanda olduğu gibi turizm alanında da yine bir şey yapmadığınızı üzülerek görmekteyiz. Çok net olarak görülmektedir ki, Bayraklı belediyesi bayraklı halkının hak ettiği çağdaş, modern ve müreffeh yaşamı sağlamak yolunda her hangi bir çalışma yapmayarak 2017 yılını da kayıp bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Bunların dışında alt yapı çalışmalarını son derece cılız kalmış, dar sokakları %65 civarında kentsel dönüşümü bekleyen gecekondu alanları,  ihtiyaca cevap vermeyen yeşil alanları, kapatılan pazar yerleri ve daha bir çok sorunlar yumağı haline gelmiş, 2018 yılını da şimdiden kaybetmiş görünmektedir. Belediyemizin zorunlu hizmetleri için yapılan çalışmalar ya son derece pahalı ya da yetersiz kalmıştır. Kaynakların kullanımı verimsiz ve müsrifçedir. Örneğin belediyemiz aktifinde  100 adet kamyon ve kamyonet, 16 adet otomobil, 8 adet minibüs ve 5 adet otobüs olmasına rağmen, destek hizmetleri eliyle bedeli milyonlara varan araç kiraları yapılmıştır. İş makinaları parkımızın durumu ise içler acısıdır. 2017 yılında belediyemiz 173 milyon 847 bin 633 tl gelir elde etmesine rağmen 204 milyon 542 bin 042 tl harcayarak 30 milyon 542 bin 042 tl açık vermiş iflasın eşiğine gelmiştir. Son 3 yılda belediyemiz hızla borçlanmakta çok büyük bir  faiz yüküyle karşı karşıya kalmaktadır. Yine son 3 yılda borçlanma yaklaşık 3 kat artmış 2016 yılında ödenen 4 milyon 621 bin 130 lira faiz 2017 yılında 9 milyon 547 bin 358 liraya ulaşarak %100 artış kaydetmiştir. Sonuç olarak belediyemiz 2017 yılında da daha önceki yıllarda olduğumuz gibi yapmış olduğunuz faaliyetlerde raporun başında belirtilen vizyon ve misyon hedeflerinin çok uzağında kalmış, yeni binasında yönünü manzaraya sırtını halka dönmüş, sorunların çözümlerinden uzak iflas etmiş bir görüntü sergilemektedir. Bu itibarla grubum ve şahsım adına sunmuş olduğunuz faaliyet raporuna olumsuz oy kullanacağımı beyan ediyor Bayraklı halkına ve onun iradesini temsil eden meclise saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Çok teşekkür ederim. Şahıslar adına bakın Ali bey, önce gruplar adına konuşmaları yaptıracağız sonra her iki gruptan da 5 er dakika 1 er kişi

Mikail BİLİCİ- 20 dakika dolmadı 20 dakikayı 3 kişi kullanabiliriz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-   Sözünüz bölünebilir.

Mikail BİLİCİ- 5 dakikayla bitireceğim ben Ali bey. Müsaade edersen Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi bizim alacağımız var. bir 20 dakika+10 dakika 30 dakika. Bakalım saate 30 dakikanın hesabını görelim doğru değil mi?Doğru matematik, hakkaniyetli olsun.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Efendim bakın şahıslar adına size 5 dakikalık konuşma vereceğim.

 Ali KÖKOĞUZ- Süre alacağımızdan bahsediyoruz.

 Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Siz doldurmak istiyorsunuz onu.

Ali KÖKOĞUZ-  Tabiki.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Buyurun Ali bey 6 dakikanız kaldı.

Mikail BİLİCİ- Ali bey müsaade edersen sayın başkanım. Sayın başkan,

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan dışarıda sıkıntı var aşağıya beni çağırdılar, Mikail başkan niçin sahip çıkmıyorsunuz bizim sıkıntılarımıza gibi…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Şimdi bu gündem maddesi onunla ilgili değil olayları çarpıtmayın.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım bir saniye.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Bu görüştüğümüz konuların dışarıdaki arkadaşların sorunuyla bir ilgisi yok.

Mikail BİLİCİ- Var var.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-   O gündem maddesi geldiğinde

Mikail BİLİCİ- Niye kesiyorsun sen beni ya.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Bakın ya diye bir kelime yok, önce bir konuşma adabımıza dikkat edelim ya diye bir konuşma tarzı yok medeni toplumlarda.

Mikail BİLİCİ-  Tamam müsaade edin 2 dakika konuşayım.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  siz o konuyla ilgili konuşacaksanız ilgili gündem maddesinde konuşun.

Mikail BİLİCİ-  Sayın başkanım “Adalet mülkin temelidir” Dışarıda feryadı figan var. Çağırdılar sıkıntı yaşadım, Ali beyle mevcut Aynur hanımın konuşması bile patlattı beni ya illa konuşmam lazım ötesi beresi yok. Sayın başkanın da ben şunu biliyorum idareci

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) - Mikail işi sulandırmayalım bizim konuştuğumuz faaliyet raporu üzerindeki görüşme. O arkadaşların sorunu ile ilgili gündem maddesinde, sayın başkan yerine geçecek o yönetecek o bakımdan şimdi bunlarda ısrarcı olmayalım. Ali bey kalan süreyi lütfen doldurunuz.

Mikail BİLİCİ-  Ali bey ben dolduruyorum süreyi.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Böyle bir uygulama yok kardeşim, emri vaki yapamaz. Ali bey size söz verdim buyurun.

Mikail BİLİCİ-   Hayır hayır sayın başkan 3. kişi olarak benim konuşacağım belliydi Ali bey, konuşuyorum evet. Sayın başkan arkadaşlar bütçeye deyindi. Bütçe daha başından beri bizim faizde sıkıntı var faizde sıkıntı var diyip kapınızı aşındırdığımız bir bütçe. Faizde sıkıntı var evet sıkıntı var. 9 tane müdürlüğümüzün harcama kalemlerinin toplamı faiz ödemesine denk. 9 müdürlükten bahsediyorum, arkadaşlar baksınlar o mevcut kitapçığın içerisinde sayfasını da söyleyeyim  31 nolu sayfa. 9 müdürlük faizde. 2014- 2015 deki meclis son derece güzel ve hoştu. 2016’dan sonra meclis harcama kaleminde tahsilat kaleminde bozuldu o bozulma faiz rakamlarıyla kapımızı çalmaya başladı. Sayın başkana 2016 da dedim ki; “Sayın başkanım bunu düzeltin” Aynı düzelme olmadığı gibi aynı oranda aynı şiddette karşımıza 2.bir faiz dilimi geldi, 4 milyardan 9 milyara çıktı. 9 milyarlık faiz 9.5 milyarlık faiz var gördüğüm gibi performansta bu faiz bizim 9 tane müdürlüğümüze denk bir rakam, orda sıkıntımız var. Faizin toplamı bütün gelirlerimizin %5.5  ine denk büyük rakam. Tahsil ettiğimiz verginin 1/5’ine denk o yüzden harcama kalemlerinde…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Süreyi doldursun yapacak bir şey yok.

Mikail BİLİCİ-   Evet gider tablosu harcama kalemlerinde bazı aylarda hasılatlarımız düşük bazı aylarda harcamalarımız yüksek. Mali işler başkanı veya o birimin sorumluları o aylardaki hasılatları yüksek olanları özel teminle verilen işlerde o rakama çekebilirler o dengeyi kurabilirlerdi. Mevcutta kısa vadeli borçlanmalarda 50 küsür milyardan 75 milyara çıkmış durumdayız. Toplam gelirimiz 173 lira iyi bir bütçe geliri gideri denk olandır. 173 lira geliriniz varsa 173 lira harcayacaksınız. 204 lira filan harcamayacaksınız,  böyle bir şey yok. Bu mevcut bayraklı halkının sıkıntılarının faizle imtihanı gibi bir şey oluyor. Başkanı bu faiz konusunda rahatsızlığımızı defalarca dile getirdim o diğer kalemlerde harcama kalemlerindeki yüksekliğe falan  değinmiyorum zamanında dar olduğunu biliyorum ama sayın başkanın faize karşı alerjisini bir türlü temin edemedik sayın başkan faize karşı nasıl olduysa alerjisi olmadı. Dışarıdaki   meseleye gelince sayın başkanın…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Oraya gelmeyelim.

Mikail BİLİCİ-   Üç kişinin sıkıntısı vardır onları alın karşınıza dinleyin bu ateşi dindirin. Yani bu kadar mı zor dinlemek.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Hiç dışarıdaki insanları da provoke edici sözcükler kurmayın.

Mikail BİLİCİ-   Hayır provoke yok.

 Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Sorunları gündemi geldiğinde…Efendim ısrar etmeyiniz. Chp grubu adına…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir saniye.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Size söz vereceğim.

 Ali KÖKOĞUZ-  Bir dakika bir dakika. Siz yine saate bakıyorsunuz yanlış bilgi veriyorsunuz meclise. Bakın meclis çalışma yönetmeliğinin 11 inci maddesinin son paragrafında grup adına konuşma 20 dakikadır diğer üyeler de 10 dakikadır. Saate bakıyorum şuanda siz bakıyorsunuz oraya 27 dakika oldu meclis açılalı hatta 5 dakika da geç açıldı.22 dakika oldu meclis açıldı bizim daha 30 dakika buradan daha alacağımız var. Siz niye buradan kısa kesmeye çalışıyorsunuz neyi kaçırmaya çalışıyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Bir şeyi  kaçırmaya çalışmıyoruz Ali bey

Ali KÖKOĞUZ-  Bana vaktiniz bitti diyorsunuz, bakın meclis çalışma yönetmeliğini hatırlatırım size. 20 dakika grup adına…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Ali bey 20 dakika olduğunu ilan ettim zaten baştan.

Ali KÖKOĞUZ-  O zaman 30 dakika olması lazım

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) -  Hayır peki siz kalan bölümü devam edin buyurun.

Ali KÖKOĞUZ-  5 dakika ilavesini devam ediyorum. Şimdi sayın Başkan değerli meclis üyeleri basınımızın değerli emekçileri öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım hepiniz bildiğiniz üzere belediyeler kentte yaşayan vatandaşların doğumdan ölümüne kadar yaşamından sorumlu olan kurumlardır. Bu merkezde belediyeler etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunmak zorundadır. Çünkü değişen dünyamızda vatandaşlarımız tüm hizmetleri bizden talep etmektedirler ve haklarıdır da.  Bu nedenle belediyeler stratejik programlarla performanslarla ve faaliyet raporlarıyla hizmet sunumlarını meclise getirir ve vatandaşlar da bunlardan bilgi sahibi olur. En kaliteli hizmeti üretmek bizlerin zaten asli görevidir. Bu nedenle şimdi bakıyoruz faaliyet raporunda gene gündeme alınmış İzmir büyükşehir belediyesiyle beraber kentsel dönüşüm hikayesinden ve geyik muhabbetinden  bahsedilmekte.  Burada tam 8 senedir bu vatandaşların Alpaslan ve Cengizhan ın bir kısmında vatandaşlar 50 yaşındaysa 58 yaşına geldi 58 yaşındaysa 66 yaşına geldi bu dünyada malının meyvesini yemeden uçup gidecekler. Enkazı kim kaldıracak? ilçe belediyesi ilçe belediyesi, bunu Büyükşehire veren bu belediyedir bunun verilmesi sakıncalıdır bun geri alınacaksa alınsın yapılmayacaksa yapılmasın. Vatandaş kentsel dönüşüm ben kendi ada bazında yapılabilirim diyor zaten. Bırakın bu insanlara dünya gözüyle şu malların meyvesini yemeye başlasınlar inşaatını  mı yapacak değerlendirecek mi satacak mı ne yapacaksa   yapsınlar. Diğerleri Yahya Paşa Yalısıyla ilgili faaliyet raporunda var. İzmir büyükşehir belediyesiyle ilgili kamulaştırma kentsel çalışma yapılacak bir gram çalışma yok. Hadi o özel mülkiyet onu da geçtim ulaşımla  ilgili Mustafa Kemal sahil bulvarının yer altına alınmasıyla ilgili faaliyet raporunda madde var.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Mustafa Kemal sahil bulvarı?

Ali KÖKOĞUZ-  Altın yolla ilgili. Bayraklı sahil Altın yol ilgili İzmir büyükşehir belediyesiyle yer altına alınacak. Ne alınacak yer altına? Biz de bu kentte yaşıyoruz meclis üyesiyiz vatandaşa hesap veriyoruz amma velakin bilgi yok proje yok, her şey hikaye. Sayın başkan 8 sene 10 sene proje hazırlıyoruz bu ne biçim projedir ya Allah Allah Beethoven ın senfonisi gibi oldu bu ya nedense anlayamıyoruz. Şimdi faaliyet raporuna bakımızda şaşılacak bir durum var.  Amacımız vatandaşa hizmet mi hizmet edelim o zaman faaliyet raporunun aynısını şu kağıda geçirdim. Bakın ne diyor; yeni park yapılması 2017 yılında planlı programa almış yeni park yapılması kaç adet biliyor musun? 315 bin nüfuslu yerde 3 adet plana programa alınmış arkadaşlar. Gerçekleşen kaç?

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Hatice hanım lütfen karşılıklı cevap olmaz. Ali bey lütfen bana dönün lütfen siz de, haklı yani başkanlığa hitaben konuşulması doğru uzatmayalım lütfen.

Ali KÖKOĞUZ-  Değerli arkadaşlarım Bayraklı belediyesi 200 milyon yaklaşık bütçeyle 2017 yılında 3 tane park yapmayı taahhüt ediyor ve vatandaşa söz veriyor. Gerçekleşen yapılan kaç tane biliyor musunuz arkadaşlar ? Sıfır sıfır sıfır. Çok hayret bir şey açın kitaba bakın bu raporlar elinizde. Devam ediyorum revize edilen park sayısı 20 adet planlıyor gerçekleşen kaç? 10 adet, insaf 200 milyonlu bütçeli bir yerde ve 10 tane ancak ve ancak revize park yapılıyor 10 tanesi yapılamıyor. Otomatik sulama sistemi yapılacakmış bu parklara. Kaç m3? 80 bin m3.  Söz vermiş belediye söz vermiş vatandaşa asıl kullanılacak ve daha yeşil olacak damlama sulama. bunu köylü vatandaşlarımız tarlalarına yapıyorlar. 80 bin m3 otomatik sulama sistemi. Gerçekleşen kaç metre küp arkadaşlar? Yemin ediyorum sıfır, Allah belamı versin sıfır. İşte burada yazıyor. Yemin ediyorum ya hayret bir şey devam ediyorum bu kitapçıkta olan şeyler bunlar.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Ali bey 1 dakika içinde toplayın lütfen.

Ali KÖKOĞUZ-  Daha da var da bakın şimdi size çok enteresan bir şey söylüyorum şimdi yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evde saç ve sakal tıraş hizmeti veriyor bu belediye. 315 bin nüfus 2017 de kaç kişiye tıraş yapmış biliyor musunuz? 185 kişiye hayret bir şey ya, 185 kişi buyurun o zaman başkan hava atma ben sana şimdi diyorum

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Sayın başkanım ben rica ediyorum, ikinizden de rica ediyorum. Ali bey toparlayalım bağlayalım.

Ali KÖKOĞUZ-  Bir dakika bunun bahanesi ne biliyor musunuz? Saç kesen berber hasta olmuş. Yahu  315  kişide  berber mi yok orda bir sürü insan var çaksanıza 30 tane 100  tane berber şu belediye  ne var sanki yaşlı ve engellileri tıraş edin, devam ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Devam etmeyin artık şahız adına konuşursanız o zaman devam edin. Teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi adına Veli bey sıralamanız nasıl önce hanginiz konuşacaksanız ona göre.

Veli TOPAL- Önce ben konuşayım.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Evet Veli TOPAL bey, Chp adına.

Veli TOPAL- Sayın başkan sayın meclis bayraklı belediyesi 2017 faaliyet raporu hakkında Cumhuriyet Halk partisi grubu adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Misyonumuz insan odaklı çevre ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla yaşam kalitesi yüksek kentleşmede dünya standartlarında turizm ve tarihi kent olmaktadır misyonumuz Bayraklının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı çağdaş kentsel dönüşüme çevreye saygılı modern ve estetik, imar alanları açarak korumak ve Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak. Temel ilkemiz insan odaklı olmak adil ve tarafsız olmak, güvenilir olmak, dürüst olmak. Çağdaşlık katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik. Bu doğrultuda Bayraklı belediyesini 2017 geliri yaklaşık 174 milyon lira,  gideri 204 milyon lira olmuştur. Bu mali bilgiler ile belediyemizde yapılan hizmetleri kısaca anlatmaya çalışacağım. Belediyemizin omurgasını teşkil eden fen işleri müdürlüğünün faaliyetleri ana hatları ile özetlemek gerekirse, fen işleri şantiye hizmet binası, veterinerlik hizmet binası, ek ameliyathane ve hayvan barınağı tamamlanmıştır.  Nafız Gürman mahallesi kültür merkezi yapımı %60 oranında tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir. Araç atölyesi bakım ve onarım atölyesi tamamlanmıştır. Kentte yaşam kalitesini arttırıp vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak ve düzenli çağdaş bir ilçe yaratmak için muhtelif sokaklarda 20 bin 450 m2 kilit parke döşenmiş, 5000 ton asfalt kullanılmış. İlçemizde bulunan 7 adet okulun ve 4 adet caminin bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Vatandaşlarımız için yaşamaktan zevk duyacakları bir çevre sağlamak için 4 adet parkımız yenilenmiş 10 adet parkımız revize edilmiş 69 sağlık ocağı, cami, okul kurumlar  revize edilmiştir.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Abdullah bey lütfen lütfen.

 Veli TOPAL- Abdullah bey biz müdahale etmedik.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Abdullah bey rica ediyorum lütfen bak onlar sizi sessizce dinledi aynı duyarlığı göstermenizi rica ediyorum

Veli TOPAL- 200 bin adet mevsimli çiçek ve 11.000 adet çamlık ve ağaç dikilmiş 7 adet parkımıza yeni çocuk oyun grubu alınmış çeşitli parklarımıza 42 adet dış mekan spor aletleri kurulmuştur. Ayrıca engelli çocuklarımızı hayatın içinde tutabilmek için 1 parkımıza engelli oyun grubu alınmıştır engelli çocuklarımıza engelsiz bir yaşam sağlamak ve sunmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca parklarımızda kullanılan bank ve çöp kovaları çocuk oyun grupları zemini bozulan kauçuk zeminler, banklar, çöp kovaları eksikleri  tamamlanmıştır. Türkiye ye örnek olan İSO 9001 ve 14.001 belgesi almaya hak kazanan temizlik işleri müdürlüğümüz ilçemizde bulunan çöp konteynırlarının yenilenmesi amacıyla 1000 adet konteynır alınmış 2744 adet konteynır tamir ve bakımı yapılmış çöp konteynırının yeşillendirme kamuflajlı saklama kabı içine almaya başlanmıştır. İlçemizde bulunan okul ibadethane gibi kurumlar ile bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı evi olmak üzere 354 mekanın temizliği yapılmış ve periyodik olarak yapılmaktadır. Belediyemiz ilçemiz kültürel yaşamı belirleyici unsurları olmaya devam etmiştir. Çocuk ve tiyatro festivali kapsamında 5500 çocuğumuza tiyatro gösterimi sunulmuş gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın milli duygularını canlı tutmak ve tarihi yerlerini görmeleri için kültür turları düzenlenmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nın 94. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Smyrna meydanında etkinlik düzenlendi etkinlik alana kurulan dev perdeler Atatürk ve Cumhuriyet konulu gösteri görüntü ışık ve sesle yapılan gösteri ile başladı ışık ve lazer gösterileri sunuldu, havaya fişekleriyle gece aydınlatıldı daha sonra yediden yetmişe farklı yaş gruplarından 4000 kişi kendileri için hazırlanan 1200 farklı tonda üzerinde Atatürk ün kalpaklı fotoğrafını bulunduğu kıyafetlerle saat 19:23 de gösterimde 4000 kişi aynı anda zeybek oynadı ardından bir araya gelerek Atatürk ün renkli kalpaklı fotoğrafı oluşturuldu. Bu etkinlik…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Ali bey lütfen rica ediyorum siz yol yordam bilen insansınız.

Veli TOPAL- Sayın başkanım ben bunları rüyamda görmedim eğer arkadaşlarım incelerse kitapta bu bilgiler var.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Ali bey Ali bey bakın rica ediyorum siz yol yordam bilen insansınız yardımcı olun lütfen

Veli TOPAL- Parlayan yıldız eğlence etkinlik ve Rekreasyon ödülleri yarışmasında en başarılı kurumsal etkinlik dalında ödüle layık görülerek ilçemizin adı ulusal düzeyde duyulmuş oldu. Vallahi sizin istediğiniz gibi olmayabilir.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-   Veli bey lütfen siz konuşmanızı tamamlayın.

 Veli TOPAL- Adalet ve demokrasi haftası kapsamında Uğur Mumcu paneli, sevgililer günü, emekçi kadınlar günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 10 Kasım Atatürk ü anma özel konser gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Kütüphane  müdürlüğümüzün okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği yazarlarla buluşma etkinlikleri meyvelerini vermiş ve 15 kütüphanede 46550 kitap ve 13964 üye sayısına ulaşılmıştır. Spor işleri müdürlüğünün faaliyetlerini özetlemek gerekirse ilçemizdeki insanların daha sağlıklı hareketli bir yaşam sürmeleri için 20 ayrı branşta kurs vermekteyiz bu branşta 2017 yılında 5304 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Ayrıca gençlerimizin daha eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla spor salonumuzda kurslarımız birçok faaliyet düzenlenmiştir. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı semt merkezlerinde ve diğer bağlı birimlerimizde düzenlenen okuma yazma meslek edinme hobi ve beceri kursları vatandaşlarımızın sosyal hayatı ve üretime katılmaya artırmaya çalışmıştır. Bu kapsamda düzenlenen kurslarımızdan 2017 yılında 2447 vatandaşımız faydalanmıştır. Maddi olanakları yeterli olmayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları olanaklarımız dahilinde giderilmeye çalışılmıştır. 572 vatandaşımız sosyal marketlerimizden giyim eşyası almış, 261 vatandaşımıza yakacak odun yardımı , 255 vatandaşımıza da 1000 tl nakdi yardım yapılmıştır. 106 vatandaşa ev eşyası yardımı yapılıp 1447 vatandaşımıza erzak yardımı, 1113 çocuğa eğitim yardımı yapılmıştır. Ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza sağlık taramalarımız yapılmakta hastanelere ulaşımları sağlanmakta ve ihtiyaçları doğrultusunda tekerlekli sandalye dağıtımı yapılmaktadır. Ülke olarak sınıfta kaldığımız eğitimler bayraklıda daha üst noktaya çıkarmak için Baygem aracılığı ile 988 öğrenciye eğitim vermekte başarı oranımız ülke standartlarının üzerindedir. Sağlık işleri müdürlüğümüz 2017 yılı içerisinde poliklinik hizmeti, cenaze işlemleri, ağız ve diş hizmetleri, ambulans hizmeti ve evde yatalak hasta ziyareti olmak üzere 37850 vatandaşımıza hizmet vermiştir. Veteriner işleri müdürlüğümüz sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak üzere çevre ve halk sağlığı acısından riskleri azaltmak amacıyla 1000 hayvana kuduz aşısı yapılmış 2750 hayvana poliklinik hizmeti verilmiş 1000 hayvan kısırlaştırılmıştır. Yukarda kısaca anlatmaya çalıştığım bayraklı belediyesi 2017 yılı faaliyetlerinin ayrıntıları elinizde bulunan kitaplarda görebileceksiniz. Bir arkadaşım konuşmasında dedi ki;

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    Veli bey diğer arkadaşımıza da süre bırakalım mümkün olduğu kadar toparlayalım.

Veli TOPAL- Bir iki tane şeye cevap versem uygun olur mu sayın başkanım. Ali bey şöyle söyledi…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    İsim vermeden lütfen cevap hakkı doğacak şekilde yapmayalım. Onu başkan gerekirse cevaplar.

Veli TOPAL- Peki peki bir iki cümle söylesem.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    Onu başkan söyler gerek duyarsa.

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi arkadaşlar bütçenin yetersizliğinden bahsetti. Evet doğrudur bütçe yeterli değildir keşke 1milyar lira bütçemiz olsa ona göre yatırım yapsaydık şimdi bu ülkenin yönetim direksiyonunda arkadaşlarım var eleştirileri de ona göre yapmalılar. Bugün dolar 4 lira olmuş Euro 5 lira olmuş 2003 yılında efendim maliyetleri çoğaltıyor bir saniye lütfen.

İsmail YAĞCI- Bayraklıyı konuşalım merkezi hükümeti değil.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    Ali bey Bayraklı Türkiye de bağımsız bir bölge değil Türkiye nin bir parçası.

Veli TOPAL- Sayın başkanım toparlıyorum. 2003 yılında petrolün varili 60 dolar, mazot 1400 liraydı. 2018 yılında Petrolün varili 60 dolar, mazot 5200 lira. Bunu arkadaşlar göz önünde bulundurursa maliyetlerin nasıl artığını bütçenin neden yetersiz olduğunu daha iyi anlarlar diye düşünüyorum saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Teşekkür ederim Ali bey bir dakika. Değerli arkadaşlarım Chp adına konuşma yapacak 2. konuşmacı aynı zamanda başkanlık divanı üyesi olduğu için geçici bir süre yer değiştirin konuşmasını yaptıktan sonra tekrar yerine geçsin arkadaşımız buyurun Sema hanım.

Sema TURAN- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım; Bayraklı belediyemiz 2017 yılı faaliyet raporu üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüş ve değerlendirmelerini sunmak için söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri şahsım ve grubum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım İzmir in kurulduğu yer olan ve batı Anadolu medeniyetine merkezlik yapmış olan Bayraklının tarihi binlerce yıl eskiye dayanmaktadır. Hemen yanı başımızdaki ve İzmir e ismini veren Smyrna kazı alanından çıkan tarihi eserler de göstermiştir ki Bayraklı yalnızca batı Anadolu nun merkezi olması ötesinden izleri Mezopotamya ya ve oradan orta doğuya uzanan bir uygarlığa da merkezlik yapmıştır. Bu özelliğinden dolayıdır ki döneminin en güçlü devletleri tarafından sıkça saldırılara uğrayarak yağmalanmış ve anıtsal eserleri tahrip edilmiştir. En parlak döneminin milattan önce 650 milattan sonra 546 yıllarında yaşamış bu tarihten sonrada merkezi özelliklerini Konak taki Agora ya bırakarak kaderine terk edilmiştir. 1990 lı yılların başlarında aralarında kurucu belediye başkanımız sayın Hasan KARABAĞ ın da bulunduğu bir grup doğma büyüme Bayraklılı şehrin tarihsel önemi ve taşıdığı gelişme potansiyeli dikkat çektikten sonra bayraklının makus tarihi de değişmeye başlamıştır. Bir yandan bayraklının ayrı  ilce ve belediye olması için başlatılan bu kampanyalar diğer yandan da merhum profesör Ekrem AKURGAL hocamızın 1993 yılında başlattığı kazılar, mazisi 5000 yıla uzanan muhteşem yerleşkenin yalnızca geçmişi değil günümüzün de dünya mirası olduğunu ortaya koymuştur. Osmanlı döneminde batı Anadolu nun ticaret limanı olan bayraklı, yalnızca bu önemiyle değil İzmir e ilk belediye teşkilatı kurulmasına öncülük yapan ve   1894 ve 1895 döneminde de İzmir belediye başkanlığı yapmış olan  Yahya Hayati Paşa gibi toplumsal değerlerin yaşadığı seçkin bir yerleşke olarak ta önemini korumuştur. Değerli arkadaşlarım gerek tarihi ve arkeolojik değeri ve gerekse de İzmir körfezine hakim jeolojik konumu ile cennetin yeryüzündeki izdüşümü olan bayraklı ne yazık ki asırların ihmali yetmezmiş gibi 1955 li yıllarda başlayan plansız gecekondulaşma çevreyi ve körfezi kirleten mezbaha gibi tesislerin toplandığı çarpık yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın da kurbanı olmuştur. Bayraklıyı Karşıyaka ve Bornava nın uydukent olmaktan kurtarıp ayrı bir ilce ve belediye yapmaya dönük girişimler 2009 yılında sonuca ulaşmış, bu tarihten itibaren de öncülüğünü bayraklı belediyemizin yaptığı girişimlerle bayraklı yeniden tarihteki parlak dönemine özel bir merkeze dönüşmeye başlamıştır. Sayın başkan değerli meclis üyeleri 2017 yılı faaliyet raporunun teknik analizine geçmeden önce bayraklımızın tarihteki eski parlak günlerine dönmesi için 2009 dan beri gösterilen çabaların daha iyi anlaşılabilmesi için önemli gördüğüm bir iki noktayı dikkatinize sunmak isterim. Birincisi bayraklının ilce yapıldığı 2009 yılında ilçe sınırları belirlenirken kentsel gereklilikten çok siyasi faydacılık kaygılarıyla hareket edilmiş bunun sonucunda da belediyemize ekonomik getirisi olan bölgeler dışarıda tutulmuş bu nedenlerle Bayraklı nüfus başına en düşük gelire sahip kılınmıştır.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bayraklı 2009 da yapılmadı başkanım. 2008 de yapılmadı mı?

Sema TURAN- Bölmeyiniz lütfen bitireyim.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ama yanlış bilgi veriyorsunuz.

Sema TURAN- Bitireyim düzeltirsiniz.

Kemal BÜYÜKKESİM- 2009 belediye seçimleri yapıldı.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    Efendim karşılıklı olmaz lütfen

Sema TURAN- İkincisi 2009 yılında tüzel kişilik kazanan bayraklı belediyesi kısıtlı imkan personel ekipman tam anlamıyla sıfırdan inşa edilmiştir. Üçüncüsü her birinin ilçe geçmişi eskilere dayandığı için kamu hizmet binaları dahil her türlü bürokratik kurumlara sahip diğer ilçelere nazaran bayraklıda bunların hiçbiri olmadığı için tüm mali yükü belediyemizin omzuna yüklenmiş aradan geçen 9 yıla rağmen de hala kendi binasında hizmet veren tek bir kamu kurumu yapılmamıştır. Bu nedenlerledir ki elde edilen başarı ölçülürken bu hususların da dikkate alınmasını hatırlatma gereği duyuyorum. Devir olunan miras ile bugün alınan mesafe birlikte değerlendirildiğin de görülecektir ki bayraklıda 2009 dan beri başarılan şey klasik belediyeciliğin çok ötesinde kentsel bir devrimdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu devrimin başarılmasında emeği gecen başta belediye başkanımız sayın Hasan KARABAĞ ve üzerlerindeki her türlü müfettiş ve adli baskıya rağmen başkanlarıyla tam bir gönül birliği içinde çalışan işçi memur tüm belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize… Neden bunları duymak sizi rahatsız ediyor sözümü bir kesmeyin lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-    Sema hanım lütfen siz cevap vermeyin siz bana dönük konuşmanızı yapın gayet güzel konuşuyorsunuz devam edin

Sema TURAN-  Muhtarlıklarımızı ve zorlukları bilerek başkan ve meclisimize 2 dönemdir güvenip yetki veren bayraklı halkına teşekkürü borç biliriz.  2017 faaliyet raporunun teknik analizine gelince; meclis çalışmalarımızın uyumlu ve verimli geçtiğini  görmekteyiz. 2017 yılında meclisimiz 25 oturum yapmış 144 karara imza atmıştır. Meclisten geçen kararların %92 sinin oy birliğiyle alınmış olması uyumun, oturum sayısıysa verimin somut göstergesidir. Meclisimize bağlı olarak çalışan ihtisas komisyonları ise toplam 567 toplantı yapmış ve alınan kararlar %95oy birliği alınarak meclisteki uyum burada da gösterilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mecliste ve komisyonlarda uyum halinde çalıştığımız Ak partili arkadaşlarımıza ve meclisimize tüm bürokratik işlerini başarıyla yürüten Yazı İşleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ederiz. İcra organının bir parçası olan ve 3 üyesi meclisimizce seçilen encümen ise toplam 2067 karara imzasını atarak verimli bir çalışma dönemi geçirmiştir. Faaliyet raporundaki sıra takip edilerek spor işleri müdürlüğümüzün çalışmaları değerlendirildiğinde bu müdürlüğümüz kendisine bağlı Mustafa Kemal Atatürk spor salonu, Dogançay spor tesisleri, Mansuroğlu, Gümüşpala, Postacılar halı sahaları, Ümit Boz spor tesisi, anfi tiyatro, İhsan ALYANAK 75. yüzyıl kültür merkezi salonları, kadın dünyası spor salonları, bayraklı yüzme  havuzu gibi tesislerimizle tüm bayraklıyı kapsayacak şekilde gençlerimizin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Çevre ve kontrol müdürlüğümüz; bünyesinde kurulan gelişmiş labaratuar cihazlarla baca hızı salınım kontrolünden görüntü ve gürültü kirliliği kadar bir dizi kadar çevresel risk taşıyan olgu ve olaylar kontrol edilmektedir. Emlak ve istimlak müdürlüğümüz; bir yandan belediyemiz hizmet ve yatırımları için gerekli gayrı menkul kamulaştırmaları ve tahsislerle uğraşırken diğer yandan da belediyemizin malik ve hissedarı olduğu taşımazların satış işlemlerini başarıyla yürümektedir. Bu müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde toplam 16 adet taşımazın kamulaştırma işlemi tamamlanmış, 2981 sayılı yasa kapsamında olup değişik miktarda belediyemiz hissesi bulunan 17 adet taşınmaz gecekondu hak sahiplerine, 27 adet taşınmaz da parselde hissesi bulunan diğer hissedarlara satılmıştır. Fen işleri müdürlüğümüz;  gecekondu bölgelerinden oluşan ve topografik olarak olumsuz koşullara sahip binlerce metre karelik yol yapımı, mevcut yolların parke taşı ve asfalt kaplamaları yanında ihale yasası hükümlerine göre yapılan muhtelif yol istinat duvarı Pazar yeri belediye hizmet şantiyeleri vs gibi inşaatların kontrolü hizmetini yürütmüştür. Merkezi yönetimce yeterli ödeneklerinin bulunmayışı nedeniyle bayraklı sınırları içerisinde bulunan tüm okul, cami, cem evi ve bazı kamu hizmet binalarının boya badana, bahçe düzenlemesinin vs gibi bir çok hizmetin bu müdürlüğümüzce başarıyla yürütülüyor olması her türlü taktiri hak etmektedir. İmar ve şehircilik müdürlüğümüz; bünyesindeki deneyimli ve bilgili personeli ile İzmir in en başarılı imar müdürlüğü ünvanına sahiptir. İzmir de gerek imar konuları gerekse de kent sosyolojisi ile ilgili yada belediyemiz ile ilgili imarla ilgili işi olan kiminle konuşursanız konuşun bu müdürlüğümüze yönelik memnuniyetlerini duyarsınız. Bu müdürlüğümüzün çalışmalarının ayrıntılarına fazla girmeden taktir ve teşekkürümüzü fazlasıyla hak ettiklerini belirtmek isteriz. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü belediyemizin kültür ve sanat faaliyetlerini yürütmekten kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz; belediyemizin kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü 2017 yılında da birçok başarılı etkinliğe imza atmış, organize ettiği kültür ve sanat etkinlikleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde belediyemizin adını duyurmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu müdürlüğümüzün sosyal yardım işleri ile ortaklaşa organize etiği Smyrna meydanındaki 29 Ekim görsel etkinliği ise ulusal ve uluslar arası medyanın da ilisini çekmektedir. Bu nedenledir ki tamamı idealist gençlerden oluşan bu müdürlüğümüzde

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Bir dakikanızı Sema hanım rica edeceğim. Değerli arkadaşlarım Sema hanım hem genç hem bayan arkadaşımız çok polemikten uzak kaliteli bir sunum yapıyor lütfen sessizce dinleyelim ve gençleri teşvik edelim. Teşekkür ediyorum devam edin.

Sema TURAN- Bu müdürlüğümüz de her türlü övgü ve taktiri hak etmektedir. Mali hizmetler müdürlüğü; bünyesinde muhasebe gelir ve icra birimlerinin bulunduran mali hizmetler müdürlüğümüz deneyimli ve bilgili müdür ve personelleri ile gerçek anlamda belediyemizin beyni görevini yapmaktadır. Meclisimizce her yıl görüşülen faaliyet raporları, yıllık performans raporları, bütçe ve kesin hesaplar bu birimimizin emekleri ile hazırlanmaktadır. Gelir kaynakları çevremizdeki belediyelere nazaran daha kısıtlı olan belediyemizin çarkının döndürülmesindeki ustalıklarının yanında, yıllardır gerek sayıştay ve gerekse diğer kamusal denetimlerden yüzünün akıyla çıkmayı başarmıştır. İktisat biliminin sınırlı kaynaklarıyla sınırsız ihtiyaçları karşılamak sözü adeta bu müdürlüğümüz için söylenmiştir. Bu nedenlerle biz de bu müdürlüğümüzün çabalarını taktir ediyor tüm çalışanlarına taktir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediyelerin asli görevlerinden biri olan yeşil alan düzenlenmesi park ve bahçe yapımı ve mevcutlarının bakım ve onarımıyla ile görevli park ve bahçeler müdürlüğümüz bilgili ve yaratıcı teknik personeli ve çalışanlarının özverileri sayesinde İzmir in en güzel ve bakımlı parklarına imza atmaktadırlar. Bayraklı ilçesindeki parkların çoğu teknolojik park mobilyalarıyla donatılmış olmaları sürekli bakımlı tutulmaları bizlerin olduğu gibi halkımızın da taktirini kazanmaktadır. Bu parklarda belediyemiz şirketince sunulan cafe hizmetleri bayraklıdaki parkların yeşil alandan çok yaşayan parklar konsepti ile anılmasını sağlamaktadır. Plan ve proje müdürlüğü; bayraklı belediyesinin İzmir de en yaygın ve kamulaştırmasız tek imar plan revizyonlarına imza atan bu müdürlüğümüze sayın başkanımızca da özel bir önem verilmiş bünyesine bir çok idealist teknik personel katılmış ve en son teknolojik imkanlarla donatılarak bu ünvanı elde etmeleri sağlanmıştır. 2017 yılında 10 adeti meclisimizce kabul edilmiş, bir kısmı yürürlüğe girmiş bir kısmı da büyükşehir onay aşamasında olan ve halen de yenilerinin hızla hazırlanmakta olduğu bu planlar hayata geçtiklerinde bayraklı yalnızca İzmir in değil Türkiye’nin en prestijli yaşanabilir yaşam alanların başında yer alacaktır. Biz inanıyoruz ki dönemin son hizmet yılına giren meclis üyelerimiz en çok bu kararlarıyla övüneceklerdir. Ruhsat ve denetim müdürlüğü;

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Efendim Ali bey bakın siz genç ve bayan arkadaşımıza 5 dakika tolöransı hepimiz veririz. Efendim çok formel olmayalım lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bu süreyi bildiren yönetmelikte erkeği bayanı yok bu işin. Eşit fırsatlar vardır 20 dakika 10 dakika.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)-  Ali bey meclisi ben yönetiyorum lütfen saygılı olalım.  

Ali KÖKOĞUZ- Yönetmeliğe göre yönetin keyfinize göre yönetemezsiniz.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Siz konuşmanıza devam edin.

Sema TURAN- Ruhsat ve denetim müdürlüğü; belediyeciliğin hem zor hem verdiği kararlar nedeniyle kent yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlerinden biri olan ruhsat ve denetim hizmetlerini büyük titizlikle sahiplenen bu müdürlüğümüz ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık işleri müdürlüğü; belediyemizin sosyal belediyecilik fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli işler gören sağlık işleri müdürlüğümüz poliklinik hizmetleri, cenaze hizmetleri ağız ve diş sağlığı hizmetleri yanında yatalak hastalara evde  bakım hizmeti vermektedir. Özellikle sayısı giderek artan diş polikliniklerimiz halkımızdan büyük  övgüler almaktadır. Sağlığın ticarileştiği günümüzde bayraklı halkına ücretsiz sağlık hizmeti sunan bu müdürlüğümüzle ve ekip arkadaşlarımızla gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Sosyal yardım işleri müdürlüğü; belediyemizin sosyal belediyecilik hizmetlerinden birisini de sosyal yardım işleri yürütmektedir. Bu müdürlüğümüz bünyesinde bulunan semt evleri okuma yazma kursları hobi ve beceri kursları ile halk belediye birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemektedirler. Sosyal yardım işleri müdürlüğümüz bünyesinde yer alan sosyal marketler dar gelirlilere gıda, ev eşyası giyim eşyası yakacak yanında bin tl ye kadar ayni yardım yapmaktadır. Bu müdürlüğümüz bünyesinde yer alan engelli merkezi ile engelli yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıran aktiviteler yapılmakta Nene hatun kız yurdu vasıtasıyla da üniversite eğitimi gören kızlarımıza katkı verilmektedir. Belediyemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını sağlayan 29 Ekim etkinliklerinde yer alan  binlerce gönüllünün bu müdürlüğümüz bünyesindeki semt evleri kursiyerlerinden oluştuğu her yıl yüzlerce çocuğumuz için yapılan sünnet şöleni ve binlerce hemşerimize kurulan iftar çadırlarının bu müdürlükçe yapıldığı dikkate alınır ise bu müdürlerimiz çalışanlarını belediyemizin görünmez kahramanları ve sosyal belediyeciliğin halk ve doğrudan temas halindeki olarak nitelemek yerinde olacaktır. Özverili çalışmaları için müdürlüğümüz ve personeline teşekkür ediyoruz. Temizlik işleri müdürlüğü; hizmetlerinde etkinlik ve kaliteleri ile İSO 9001 belgesine layık görülmüş olan müdürlüğümüz  bayraklı halkının da takdir ve beğenisini kazanmıştır. Bu müdürlüğümüz Bayraklı da her gün ortalama…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili) - Efendim bakın efendim ben haksızlık yaparsam…

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım haksızlık yapıyorsunuz ama. bakın Ali beyi kestiniz konuşturmadınız.  

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Efendim kaliteli bir konuşmadan neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz?

Ali KÖKOĞUZ- Bizim konuşmalarımız kalitesiz mi?Bizimki de en az sizinki kadar kalitelidir.   

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili)- Polemik konuşmalarını herkes yapar.

Ali KÖKOĞUZ- Polemik konuşmayı sen yapıyorsun.

Sema TURAN- Ali bey ses tonunuza dikkat eder misiniz meclisteyiz lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Sen devam et Sema hanım.

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan adil olun adil olun, adaletli olun. O koltuğa oturuyorsanız adil ve adaletli olun.  oturuyorsanız adil ve adaletli olun.

Sema TURAN- Bu müdürlüğümüz Bayraklıda her gün ortalama 350 - 400 ton çöpü dakikada zamanında ve düzenli toplayıp depolama alanına nakil etmekte ve personeli de kullandığı iş makinası ve kullandığı mallara kendi malları gibi sahiplenip düzenli bakım yaptırmakta bu nedenle süpürgecisinden müdürüne kadar

 Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Bakın sizin bu rahatsızlığınızı anlıyorum araya girmeseydiniz bu konuşma bitmişti.

Ali KÖKOĞUZ- Utanın be utanın.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )-  Ben niye utanacağım sözünüzü geriye alın, bakın siz bir partiyi  temsil eden grup başkan vekillisiniz herhalde onun ağırlığını bilerek sizi seçmişlerdir. Ülkeyi yöneten bir iktidar partisinin grup başkan vekilisiniz.  Büyükşehirdeki ucuzluğunuza burada izin vermem.

SÖZ ALMADAN BİRLİKTE KONUŞULDUĞU İÇİN DEŞİFRE EDİLEMEMİŞTİR.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Devam et Sema hanım.

Sema TURAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Sabırlı olun Ali bey lütfen.

Sema TURAN- Faaliyet raporundaki yazılış sırasına göre faaliyetleri değerlendirdiğimizde 1. derece deprem bölgesinde bulunan kentimizde gecekondularının Türkiye gerçeği olduğu dönemde sağlıklı, çağdaş ve güvenli bir yapılaşma için etkin ve verimli bir çalışma yürüten yapı kontrol müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.  Hayvan dostu belediye ünvanını almamızda emeği olan sahipsiz can dostlarımız için modern bir rehabilitasyon merkezinde tedaviden kısırlaştırmaya ve rehabiliteden sahiplendirmeye kadar patili dostlarımıza her türlü hizmeti sağlayan hayvansever belediye başkanımıza ve Veteriner İşleri müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zabıta müdürlüğümüz başta Pazar yerleri olmak üzere gayrı sıhhi müessese denetimlerinde de vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması ve kent için düzeni sağlanmasında özveriyle çalışan zabıta müdürlüğü personelimize teşekkür ediyoruz. Sayın başkan değerli meclis üyeleri arkadaşlarımız sizlere de bayraklımızın tarihsel geçmişi ve belediyemizin 2017 yılı faaliyetlerini ana hatlarıyla dile getirmeye çalıştım. Son olarak bu hizmetlerin hangi koşullarda yerine getirildiğini tutanaklara geçmesi tarihe not düşmek için aşağıdaki hususları sizinle paylaşmak isterim. Bayraklı belediyesinin Cumhuriyet halk Partili başkan ve ekibi gecesini gündüzüne katarak faaliyetlerini sürdürürken

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bize geldi mi toparlar mısın

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )-  Son olarak dedi.

Sema TURAN- faaliyetlerini sürdürürken …

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )-  Son olarak dedi cümle bağlandı….

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bize geldi mi toparlar mısın.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )-  Ya biraz tahammüllü  olun Kemal bey.

Sema TURAN- Söyleyeceğim cümleyi hakkettiler herhalde  sayın başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )-  Toparla  toparla hiç bakma

Sema TURAN- …merkezi yönetimden hiç destek  görmemiştir.

 Kemal BÜYÜKKESİM- İyi tamam söyledin kurtuldun mu rahatladın mı bunu söyleyince?

İsmail YAĞCI- Merkezi hükümetten gelen bütçe Muz Cumhuriyetinden mi geliyor?

Sema TURAN- Bırakınız destek görmeyi diğer belediyeler gibi idari ve adli baskılara maruz bırakılmıştır. Biz sizi kesmedik saygıya davet ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Sema hanım siz konuşmanızı ayni başarıyla sürdürün bağlayın.

Sema TURAN-  İmzasız dilekçelerle yapılan şikayetlere istinaden baskılar devam etmektedir. İzmir in kurulduğu yer olup Anadolu medeniyetine merkezlik yapmış olan dahası İzmir e ilk belediye teşkilatını  kuranların da yaşadığı Bayraklı  uzun yılların ihmaline son verebilmek için 2009 da ilçe yapılmış olup ilçe yapılırken de çizilen sınırlar ile …

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım siz Ak partı grubunu tahrik ediyorsunuz.

Sema TURAN- Gelir kaynaklarından mahrum bırakılmış mal ve personel  paylaşımında  adaletsizliğe  uğramış, dahası aradan geçen 9 yıla rağmen merkezi yönetimin tek bir yatırımı alınmamıştır.  Bayraklı da kentsel gelişim adına ortada gördüğünüz ne varsa arkasında bayraklı belediyesinin imzası ve yatırım ile yapılmıştır. Bu tespit ve değerlendirmeler  ışığında  biz Cumhuriyet Halk Partisi  grubu olarak 2017 yılı faaliyet raporunu başarılı bulduğumuzu ve bu nedenle de olumlu oy vereceğimizi  beyan ediyor hepinizi saygı ve sevgiler sunuyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Ben de teşekkür ediyorum ve bu tür konuşmalar meclisimizde  daha çok olması dileğimle. Şahıslar adına telafi edeceğim. Çağlar bey, Tarkan bey bir dakika şahıslar adına Çağlar bey seni arar durumdayız,  valla seni arar durumdayız. Yani partinizin kararına saygılıyım ama bilmiyorum ama 1 yıl herhalde zor geçecek.  Çok adaletli davranıyorum lütfen. 4 kişiye söz verdim daha nasıl adalet sergilemeliyim. Çağlar bey buyurun.

Çağlar HASPOLAT-  Arkadaşlar ben özellikle…

Necati YILDIZ (Meclis 1. Başkan Vekili )- Şahsı adına Çağlar HASPOLAT  sonra Şeref bey şahsı adına  sonra da oylamaya geçiyoruz efendim. Cevap hakkı varsa Çağlar bey verir lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Arkadaşlar bir saniye ben Sema Hanıma teşekkür ediyorum. Kendisi bütün müdürlüklere arka arkaya birçok teşekkür gönderdi. Hepsini  bir seferde gönderseydi  iyi olurdu, bu kadar da kargaşa çıkmazdı. Şimdi 2017 yılı Bayraklı Belediyesinin yaptığı faaliyetlerde sayın başkan benim en çok hoşuma giden  en güzeli sayın başkanımızın makam odası  olmuş. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Süper lüks olmuş.  Şimdi önümüze denizi alırsınız seyredersiniz cennetin iz düşümü. Evet Bayraklı gün batımını orda izlemek güzel, güzel bir makam olmuş. Ama denizi seyrederken denizi seyrederken sırtınızı Bayraklı halkına dönerseniz ve bu sorunları görmezden gelmezseniz sonu böyle her hafta geldiğimizde  burada  hem arbede, hem protesto, hep isyan. Bir gün işçiler burada, bir gün pazarcılar burada, bir gün de işte Adalet Mahallesi Manavkuyu halkı, vatandaşı burada.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Birileri örgütlüyor gibime geliyor.

Çağlar HASPOLAT- Kesinlikle hakkını arıyorlar. Pazarcı gelmiş ekmek davasına Manavkuyu’daki Adalet’deki tapuları olan resmen tapuları elden giden resmen elden giden vatandaşta gelmiş burada hakkını aramaya. Sayın başkan makam odanızdan inin şu vatandaşlara bir çare olun lütfen….

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet sayın başkanım lütfen şu şahıslar adına konuşmalarda bitsin ben bu zor görevi size devredeyim, bir an evvel. Bir an evvel size devredeyim.

İsmail YAĞCI- Necati başkan çabuk pes ettiniz..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Pes etmem ben, bizim tabiatımızda pes etmek yoktur.

Mikail BİLİCİ- Başkanı mumla arıyoruz ya. Sayın başkan orada olsa…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bende Çağlar Beyi mumla arıyorum ona bakarsanız.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi 3 sene ben burada grup başkanı vekilliği yaptım. İster istemez burada tartışmalar oldu. Hakkaniyetli olmaya çalıştık. Burada bu meclis daha çok Bayraklı halkına, Bayraklı vatandaşına, Bayraklı Belediyesinin daha iyi hizmet edebilmesi için hep beraber ortak kararlar da aldık. Yeri geldi tartıştık. Eğer burada kalbini kırdığım biri olduysa hakkını helal etsin. Ben helallik istiyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet konuşmanızı tamamladınız mı Çağlar Bey? Evet Şeref Bey siz şahsınız adına..

Şeref BALBAY- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Siz istiyorsunuz ki bir kişi daha o zaman Ali Beye söz vereyim konuşmasını tamamlaması için.

Ali KÖKOĞUZ- Biz sizi seviyoruz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bizde sizi seviyoruz efendim ama sizde yardımcı olun. Sizde yardım deneyimli siyasetçisiniz siz yardımcı olun. Buyurun Ali Bey siz kalan süreyi de tamamlayın haksızlık yaptığım süreyi de tamamlayın.

Şeref BALBAY- Sayın başkan bana söz vermiştiniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Efendim artık grup en son iktidar partisi en son konuşur. En son size vereceğim kapatacağım.

Ali KÖKOĞUZ- Bu kitapçığın son 10 sayfasından alıntılara devam ediyorum. Performansa esas faaliyet raporunun performansına esas. Bakın Bayraklı Belediyesi parklara çocuk oyun grubu alacakmış 2017 yılında. Kaç adet alması lazımı? 10 adet. Gerçekleşen kaç? 7 adet ya bu çocuk oyuncak bu arkadaşlar bu yani para mı yok, pul mu yok? Batıyor musunuz? Bizim haberimiz mi yok? Tamam bir 60 milyon borcunuz var bankalara faizi yüz binlerce faiz ödüyorsunuz ama bu nereye gidiyor bu paralar bunu anlamıyoruz. 200 milyon lira para nereye gitti anlamıyoruz. Bir dakika bir dakika daha neler var ya. Alınan dış mekan spor aleti insanlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız dış mekanda spor yapacak ve aletleri alacak  Bayraklı Belediyesi ve bunu planlamış ve vatandaşa da söz vermiş. Planladığı adet 150 adet, kaç adet almış dersiniz dış mekanda spor aleti yemin ediyorum 7 adet bu kitapta yazıyor arkadaşlar. Kitabınız yok sizin ya. Vallahi kitabınız yok Allah Allah. Şimdi yaşlılar, vatandaşlar, sevgililer bankta oturacaklar ve Bayraklı Belediyesi o kadar düşünceli bank yapmaya karar veriyor bank bank 2017 de 500 adet almaya karar veriyor. Allah’ın bankı arkadaşlar bank ya sıra bu ya, oturacaksın ya.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali Bey halk oturuyor o kadar küçümseme…

Ali KÖKOĞUZ- Tamam işte bak kim büyütüyor kim küçültüyor göreceksiniz. 500 tane planlamışsınız kardeşim başkanın koltuğunda sen oturuyorsun. Siz pardon özür dilerim. Kaç adet almışsınız kaç adet gerçekleşmiş biliyor musunuz 500’e karşı 100 adet.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bank olmayan park mı gördünüz yani gezdiğiniz de bank olmayan park mı gördünüz de bu kadar öncelikle dile getiriyorsunuz..

Ali KÖKOĞUZ- O gözünüzü de koydururum okuttururum burayı şimdi size yazıyorsunuz bunu. Eğer bir utanç varsa o sizin utancınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şimdi demek ki bu Ali KÖKOĞUZ klasiği biraz katlanacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Bir dakika daha bitmedi bitmedi. Halka çöp kovası alınacak değerli arkadaşlar çöp kovası çöp çöp çöp kaç adet biliyor musunuz 2017 de almayı düşünüyor. Bu belediye bu belediye çöp kovası 300 adet çöp kovası almayı planlıyor. Birde planlıyor sanki marsa gidecek, uzaya gidecek bir dakika bir dakika…

Konuşmalar üst üste olduğu için anlaşılamadığından deşifre edilememiştir.

Fahrettin ORANDI- Ali Bey şov yapıyor Ali Bey..

Ali KÖKOĞUZ- 300 adet planlanmışsınız çöp kovası almaya size soruyorum sayın başkan kaç adet aldınız?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bende başkanıma soracağım.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır sen ineceksin o zaman oradan bu kitabı okuyacaksın sen bileceksin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Benim görevim meclisi yönetmek.

Ali KÖKOĞUZ- Öyle işkembeden meclisi….

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Size laf yetiştirmek değil.

Ali KÖKOĞUZ- Yok yok öyle..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Size laf yetiştirmek değil ki benim görevim.

Ali KÖKOĞUZ- Çöp kovası yerine planlamasına rağmen 40 adet almış yemin billah ediyorum size, vallahide billahi de. Bir dakika bu spor alanlarında ve çocuk alanlarında kauçuk kaplayacak Bayraklı Belediyesi modernize oluyoruz ya. Kauçuk kaç metre kaplayacakmış sizin programda var programınızda. 5 bin metre kare kaplayacakmış kauçuk spor alanlarına ve çocuk bahçelerine kaç metre kaplamışlar dersiniz? Vallahi de billahi de  sıfır. Yemin ediyorum sıfır. Vallahi de sıfır, billahi de sıfır.

Ali ŞENAY- Ali Bey gel parkları gezelim Ali Bey. Parkları görelim Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Gelelim kütüphanelere 315 bin nüfuslu yerde 2017 yılında 3 adet kütüphane açmayı  düşlemişsiniz. Kaç adet açılmıştır 2017 yılında yemin ediyorum  sıfır al burada… Ben okuduğuma bakarım sayın başkan onu bunu anlamam.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali Bey, Ali Bey lütfen Ali Bey, Ali Bey yüzünüzü bu tarafa dönün lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- Bu kitabı yazanların ya kafası iyidir ya da hap içti, böyle kitap mı yazılır?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Aynı şey konuşan içinde geçerli olabilir bilemiyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Neyin kafası bu, kimin kafası bu? Hayret bir şeysiniz ya. Daha devam ediyorum. Daha devam ediyorum. Engelli merkezlerinden faydalanan kişi sayısı 2 bin kişi hedeflenmiş, bakın değerli arkadaşlar şakayı bırakıyorum şakada değil de…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-Yani şu ana kadar şakamı yaptın, sakamı yapıyordunuz yani?

Ali KÖKOĞUZ- Hani şov yapıyor diyorsunuz ya… Şimdi bir bakın çok ciddi bir şey söyleyeceğim..

Hasan KARABAĞ (Meclis üyesi)- Ali Bey kitabı yazanlardan özür diler misiniz? Kitabı yazanlardan..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-Buradan konuşma hakkı olmayan bürokratlarımıza…

Hasan KARABAĞ (Meclis üyesi)- Özür diler misin kitabı yazanlardan hakaret ediyorsunuz siz belediye ye hizmet edenlere hakaret ediyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Hasan Bey lütfen.

Hasan KARABAĞ (Meclis Üyesi)- Biraz daha saygılı konuşun Ali Bey.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali Bey burada konuşma hakkı olmayan bürokratlarımızı evet...

Konuşmalar üst üste olduğu için anlaşılamadığından deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Eyvallah düzeltti…

Ali KÖKOĞUZ- Tabii ki, tabii ki siz bu benim söylediklerim yalan deyince bu kitabı yazanlar o zaman yalan...

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Ben yalan falan demedim. Ben yalan demedim sizin sözlerinize…

Ali KÖKOĞUZ- Doğru değil diyorsunuz. Doğru değil diyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-   Siz o zaman.. anlamakta da zorlanıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi değerli arkadaşlar bakın engelliler çok hassas bir konu Türkiye’mizde Türkiye nüfusunun yaklaşık % 8’i 9’u engelli daha öncede bunları konuştuk. Yani Türkiye de yaklaşık 13 milyon lira falan, 13 milyon kişi engelli maalesef ki maalesef.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ne yazık ki, ne yazık ki..

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi Bayraklı’mızda da 300 bin nüfus var ortalama % 9 dan 27 bin kişi yapar. Bakın siz 2000 kişiye hizmet etmeyi düşünüyorsunuz ve yapmışsınızda oysa ki..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Birde bizim Büyükşehir ayağımız var onlarda yapıyor efendim. Yani tek olarak bizi ele almayın.

Ali KÖKOĞUZ- Siz kendi ayağınıza sıkıyorsunuz ona bakın isterseniz…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Sayın KÖKOĞUZ hazır sakinleşmişken tatlılıkla bağlayalım Şeref Beye de söz verip…

Ali KÖKOĞUZ- Tatlı tatlı bağlıyorum sayın başkanım gördüğünüz üzere, yazdığınız üzere yazdığınızı  okuduğum üzere  yalanlasanız da dahi..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ben öyle bir şey demedim. Demişsem geri alıyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Bu faaliyet raporu tel kadayıf gibi tel tel dökülmekte. Son bahar yaprakları gibi yerlerde sürünmekte bu nedenden dolayı ret oyu vereceğiz, bilginiz olsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Teşekkür ederim Şeref Bey buyurun.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Tamam, tamam haksızlık yaptığım arkadaşım kendi grubumdan haklı olarak da çok defa sözünü kesiyorum bu defada kesersem herhalde darılır. Buyurun Şeref Bey.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncellikle futbolun, siyasetin duayeni Çağlar Beyin yerinde  Ali KÖKOĞUZ’u görmek Kula’lı Ali Beyin başarılar diyecek halimiz yok herhalde, otursun orda

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Dileyelim başarı dileyelim.

Şeref BALBAY- Dileyemiyoruz. Çağlar Beye bir cevap vermek istiyorum. Sırtını İzmir’e dönen bir Bayraklı Belediyesi dedi. Hâlbuki sırtını İzmir’e dönen bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye vergisinin % 11’ini İzmir’den alan bir iktidar yalnızca İzmir’e bu % 11’in % 2’siyle geri dönüyor. Adaletiniz nerde kalkınmanız nerde?  Nerdesiniz Ak Partinin değerli meclis üyeleri?

Hayrettin GÜNGÖR- Buradayız ..

Şeref BALBAY- Devlet sadece ona..

Hayrettin GÜNGÖR- Yanlış bilgi veriyorsunuz. İzmir de iller bankasından en yüksek payı alan 2. ildir. Yanlış beyan ediyorsunuz.

Konuşmalar üst üste olduğu için anlaşılamadığından deşifre edilememiştir.

Tarkan DÜZMAN- Cumhuriyet Halk Partisinin her zaman yaptığı gibi yine kıvırmaya yandan geçme yalan…

İsmail YAĞCI- Demagoji yapmayalım burada Şeref Bey.

Tarkan DÜZMAN- Bak kayıtlara geçiyor söyledikleriniz….

Hayrettin GÜNGÖR- Lütfen bu söylediklerim kayıtlara geçsin….

Konuşmalar üst üste olduğu için anlaşılamadığından deşifre edilememiştir.

Hayrettin GÜNGÖR- Efendim lütfen değildir diyene ben ispat etmeye hazırım 1’inci il Kocaeli 2’inci il İzmir’dir.

Veli TOPAL- Lütfen söz alsınlar öyle konuşsunlar başkanım.

Şeref BALBAY- Hayrettin Bey siz konuşurken sükunetle dinledik biz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Hatırlattınız için teşekkür ederim.

Hayrettin GÜNGÖR- Doğru değil efendim meclisi ve dinleyenleri yanıltıyorsunuz bey efendim o yüzden müdahile etmek zorunda kalıyoruz. Tabi ki dinleyeceğiz niye dinlemeyelim.  Doğru söylenen her şey dinleyeceğiz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Siz konuşurken arkadaşların bir tanesi çit çıkarmadan dinledi.

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın tekrar özür diliyorum. Kabalık yapmak istemiyorum. Yanlış bir bilgiyi düzeltiyorum sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Siyaset biliminde yanlış doğru göreceli bir kavramdır. Sana göre yanlış olan bir başkasına göre doğru olur.

Konuşmalar üst üste olduğu için anlaşılamadığından deşifre edilememiştir.

Hayrettin GÜNGÖR- Sayın başkan benim söylediğimde görece yoktur. Benimki matematik…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Demokrasi dediğinde böyle bir şey zaten. Bir birine tahammül etme rejimi lütfen.

Hayrettin GÜNGÖR- Demokraside yalan yanlış konuşma hürriyeti yoktur efendim. Doğruyu konuştuğunuz zaman demokratsınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Hakim misiniz savcı mısınız lütfen.

Şeref BALBAY- Sayın meclis üyeleri devlet 16 yılında yalnızca İzmir’e 10 milyar TL yatırım yaptı. Yalnızca Büyükşehir Belediyesi İzmir’e 12 milyar TL yatarım yaptı. Devlet İzmir’i ne kadar çok seviyor?  Bunu rakamlarla size anlatmak istiyorum. Hala sizin kafanız o hani bir İzmir diyordunuz ya o İzmir demisiniz sizleri merak ediyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Şeref BALBAY- Ali Bey faaliyet tıraş falan dedin ya, Ali Bey tıraş falan dedin faaliyet dedin, hiç bir şey yok dedin. 2011 yılın da sayın başbakan Binali YILDIRIM 35 İzmir 35 proje dedi. Ne oldu yalan mı oldu?

İsmail YAĞCI- Hepsi yapılıyor tek tek. Hepsi de yapılıyor Şeref Bey tek tek.

Şeref BALBAY- Abdullah Bey sen yalancı şahit değilsin otur da bir sakin dinle.

İsmail YAĞCI- Bayraklıyı konuşalım Bayraklıyı…

Ali ŞENAY- İsmail Bayraklı başka bir ülke mi?

Şeref BALBAY- Mikail Bey dedi ki faize karşıyım. Mikail Bey sen mi faize karşısın?  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şeref Bey…

Şeref BALBAY- Bakın 16 yıl da Ak Parti…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Şeref Bey bana hitap edin ve konuşmanızı sürdürün. Şahısların ismini vererek söz hakkı doğuyor lütfen konuşmanızı sürdürün.

Şeref BALBAY- Arkadaşlar söz hakkı alabilir. Cevap da verebilirler. 16 yılda Mikail Bey size söylüyorum. Siz cevap hakkı verebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyetinin ödediği 16 yılda ki faiz size söylüyeyim 216 milyar dolar faiz lobisine ödediniz. Türkiye’nin bütçesini ödediniz oraya. Sen faize karşı mısın?

Mikail BİLİCİ- Karşıyım.

Şeref BALBAY- Tebrik ediyorum hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet faaliyet raporu görüşmelerine bir hanım efendinin eleştirisiyle başladık. Bir başka hanım efendinin sözleriyle de tamamlamak istiyorum. Yeşim Hanım buyurun birkaç dakika da siz değerlendirme yapın. Sonra oylamaya geçeceğim.

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri çok konuşmayacağım. Sadece isim vermeyin diyorsunuz ama geliyor mu sesim?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Geliyor şuan da.

Yeşim TEKOĞLU- Şimdi 1’incisi Aynur Hanım performansla ilgili güvensizlikle ilgili bahsetti. Faaliyet raporunun sonundan başladığını söyledi ama sanırım ki gözünden kaçmıştır. Sayfayı da söylemek istiyorum 203’üncü sayfa da Performans Bilgi Sisteminin  Değerlendirilmesi başlığı altında performans değerlendirilmesine esas verilen yaklaşık %95 gibi çok büyük bir oranda otomasyon programı üzerinden, bazıları Microsoft Ofis Programlarından, bazıları ise tutanak çıktılarından elde edinmektedir. Bu açıdan veriler oldukça güvenilir edilmektedir.  2’incisi…

 Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Ali Bey tamamlasın lütfen lütfen.

Yeşim TEKOĞLU- 2’incisi de Mikail Bey faaliyetlerle ilgili eleştiride bulundu. Meslektaşım da kendisi mali müşavirdir biliyor. Krediler tersten işleniyor son zamanlarda. Kredilerin çoğu da 2016-2017 yılın da kullanılmış ve faizi artan ana paraları artan azalan olduğundan bu yükseklik görünüyor. 3’üncüsü de şu kütüphanelerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kütüphane Müdürlüğümüzün çok özel projeleri kapsamın da biraz size bilgi aktarmak istedim. Hacettepe Üniversitesi Teknokent  teknoloji transfer merkezi ile Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla başlatılan ve Türkiye çapın da yapılan herkes için kütüphane projelerin de Bayraklı Belediyemiz dahil olmuş ve Kütüphane Müdürlüğümüz ses getirecek ilklere imza atarak dijital çağa ayak uydurmuş ve kütüphaneleri teknoloji üstü haline getirmiştir. Ayrıca Kütüphane Müdürlüğümüze 101 adet masa üstü bilgisayar, kulaklık, webcam,  lisans programları, ofis programları, 15 modem, 15 laptop,  14 projeksiyon cihazı, 15 renkli yazıcı gibi hibeleri de almıştır. Bu bir proje başarısıdır, arkadaşlarımı kutluyorum. Tam 16 tane kütüphanemiz mevcuttur. Düşünmeye, okunmaya teşvik edilen bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunan önce belediye başkanımıza ve sonra bürokratlara teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek istiyorum. Sanat ve kültür faaliyetlerinin her daim halkla buluşabileceği kimliğini koruyan, temiz, doğa dostu modern ve insanların ramazan  sofralarını, aşurelerini, lokmalarını bir araya gelerek barış ve huzur içinde yaşattıkları bir ilçemiz Bayraklı bu anlamda tekrar başkanıma ve  ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım.

Mikail BİLİCİ- Cevap hakkı var sayın başkan cevap hakkı var. Cevap hakkı var sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi hanımlar konuşunca meclisimiz sakinleşiyor.

Mikail BİLİCİ- Hayır, sakinleşmiyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Bu bakımdan hepimize örnek olsun oylamaya geçiyorum.

Mikail BİLİCİ- Hayır, hayır hayır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Faaliyet Raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler

Mikail BİLİCİ- Cevap hakkı var.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Kabul edenler kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın başkanım buyurun zor görevinize başarılar.

 

 

 

 Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye        

 

 

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI TOPLANTISININ 04.04.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ-Faysal YILDIZ- Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI- Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema Turan- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Hayrettin GÜNGÖR- İsmail YAĞÇI – Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye Bayrak KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bu hal ve hareketler hiç buraya yakışmıyor. Mikail Bey şöyle demişti diyor, böyle demişti diyor cevap hakkı vermeden konuyu kapatıyor. Müsaade ederseniz cevap hakkı vereyim. Bırak şu hakkını ya….

BAŞKAN- Mikail’in başka türlü kesemeyeceğiz. Kesilmedi mi?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan.

BAŞKAN- Dilek ve temennilerde konuşuruz yine. Hangi maddedeyiz? Arkadaşlar teşekkür ederim. Bu faaliyet raporu görevimizin son faaliyet raporuydu. Önümüzdeki meclis döneminde burada olma şansını yakalayan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Yalnız geçen dönemden elde edindiğim bir tecrübemi söyleyeyim o zaman Ali Beyde vardı. Bir de Kemal Bey vardı demi. Çok bağıranlar meclise alınmadı geçen dönem İsmail Bey susar mısınız? Çok bağıranlar çok tribüne oyunları özellikle Ak Parti de değerlendirmedi, dışarıda kaldı. O bakımdan Ali Bey bir daha meclis üyesi olmak istemiyor herhalde, grup başkanlığında baya jimnastik yapıyor. Evet devam edelim…

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1180) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği Encümen üyelerinin gizli oyla seçimi hk.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Encümen üyeliğine Nail KURTULUŞ, Fahrettin ORANDI, Emre MARAZ’ı öneriyoruz.

BAŞKAN- Evet yazıyorsunuz. Şimdi bu park alanlarıyla ilgili hem oylama sürsün de Ali Bey’e bilgi vereyim ben göreve geldikten sonra yaklaşık 33 park yaptık biz. Yaklaşık 110 bin metrekare parke yaptık. Şimdi 2017’de planlanmış, terk edilmiş, tapusu bize geçmiş bir tek alan kaldı. Oda Dumlupınar Caddesinin hemen arkasında kamulaştırmasız el atmadan uzun süre ve büyük paralar ödediğimiz alan kaldı. Kaan KILIÇ parkı olarak oraya ismini vermiştik. Bir tek orası kaldı. Tabi terk edilmiş, bize ait park alanı kalmayınca buda park yapma şansını ortadan kaldırıyor. Şimdi işte bu plan revizyonlarından terklerden bize gelen alanlarda inşallah onu gerçekleştirecek önümüzdeki dönemler bizim bütün sıkıntımız gece kondular yani o planlar çalışmadığı için yeni yeşil alanlar terk edilemedi ve oralara park yapılamadı. Bunun dışında Büyükşehir’in de yaptığı park revizyonları ve yeni park alanlarıyla bizim bölgemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4.3 metrekare oldu Ali Bey. Bu metrekare alan biliyorsunuz günümüzün koşullarına uygun değil ama iyileştirildi belli ölçüde. Mesela Adalet Mahallesinde %10 olan eski düzenlemedeki yeşil alan miktarı %25’lere çıkartıldı. Benim arkadaşlardan aldığım bilgi öyle. Plan revizyonlarının ana fikri inşaat haklarını büyük parseller içinde yüksek gabari ile belli yerlerde toplamak, geniş yeşil alanlar, geniş ulaşım aksları yaratmak. Dolayısıyla da bütün bu işler bizim şehirlerin zamanın da arsalar üretilmeden gecekonduyla kaplanması faciası. Bence o en büyük sıkıntı. Mesela gidiyorsunuz Avrupa’ya bir Viyana’yı görüyorsunuz hayretler içinde kalıyorsunuz. Orta çağda kurulmuş bir şehir 200 metre akslı ana caddeleri var. Tramvayı ayrı, otobüsü ayrı, metrosu ayrı insanlar tercihine göre gidiyor. Bizim maalesef kentlerimiz kuruluş aşamasında düzgün kurulmadı.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Evet ama parklar yaptırıyoruz yaptırıyoruz. Yeniden bir kız aldık biz.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Engelli ama yalnız. O şöyle ulaşabildiği kadar bir arkadaşımız vardı berber bizim onu gönderiyorduk engellide aldık birde bir kız aldık sonra. O arkadaş ayağından rahatsızlandı sonra birini aldık. Vereyim söz, söyle neler yaptın. Sosyal hizmetler müdürü anlatsın. 

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Şimdi başkanım bu projede bize talepler geliyor, telefonlar geliyor. Şuana kadar hepsini karşılamış durumdayız.

BAŞKAN- Yani ihtiyaç çağrılınca gidiyorsunuz biz tespit edemeyiz onları.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Engelliler kendileri bizi arıyorlar. Randevu veriyoruz ona göre gidiyoruz. Yani kapıları vurup giremiyoruz. Kişilerden talep geldi mi ona göre gidiyoruz. Ve şuana kadar geçmiş durumdayız.

BAŞKAN- Evet yeni engelli merkezi taşındıktan sonra sizin ısrarlı isteğinizde benim de en büyük isteğimdi. Yeni engelli merkezini siz gezdiniz mi? Düzenlediğimiz haline bir  gidin bakın tiyatrosundan, sinema salonuna, jimnastik salonundan kurs odalarına kadar yeniden dizayn edildi. İzmir’in en büyük engelli merkezi inşallah çok daha iyi olacak orası. Evet kullandı mı oy?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Hoş geldin bebeğin durumu ne? Çuvallamış değil ya, o ihale doğrudan…

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Başkanım dağıtılıyor, talepler geldikçe. Elimizde de var yine veriyoruz yerine ulaşıyor.

BAŞKAN- Sayıyı söyleyin…

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Muhtarlıklara da verdik bin tane var elimizde. Yani doğum oldukça insanlar bize başvuruyor. Bizde ona istinaden veriyoruz.

BAŞKAN- Bize gelenleri muhtarlıklara bildik biz doğumları bize bildirin diye, bize gelen talepleri cevaplandırıyoruz.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım şimdi bu doğumları herhalde ilçe sağlıktan, engellileri de kaymakamlıktan alabiliriz. Biz müdahale edebiliriz, yani bir engelli varsa aramasını beklemeden.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Başkanım vermiyor biz oralara başvurduk kesinlikle o bilgileri alamadık.

BAŞKAN- Siz alabiliyorsanız bize sağlayın.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Eğer bize verirseniz, alabilirseniz meclis üyem biz gereğini yaparız.

BAŞKAN- Şimdi bak bazı güzel şeylerden de bahsedelim.

Tarkan DÜZMAN- Ben kötü olsun diye söylemedim. Dediğim gibi vatandaş evinde engelli  başında bir…

BAŞKAN- Bak diş hekimliği çalışmamız Türkiye de bir örnek  çalışma. 18 bin 2017 yılında diş hekimlerine girip tedavi olmak 18 bin küsur.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- Biz yapmıyoruz zaten. Dolgu yapıyoruz, protezi dışarıda yaptırıyoruz. Dolgu, çekme, tedavi işi 18 bin 300 kişi girmiş çıkmış.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

BAŞKAN- İftar yemeği okullar şöyle oldu. İftar yemeği bir dakika…

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Para azlığı bahane orda öyle bir şey yok.

Ali KÖKOĞUZ- Yazıyor.

BAŞKAN- Şöyle bir şey var. Bir dakika anlatıyım. Okullar açıldı ya önümüzdeki geçen dönem geçen yıl biz okul bahçelerine kuruyorduk. Bazı okullar tabi hiçbir okulda kuramadık bu sene okullar bahçelerini değerlendiremediğimiz için bazı yerlerde iptaller söz konusu oldu. O yüzden.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Sayısı aynı başkanım.

BAŞKAN- Sayısı…

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Hiç birinde değişiklik olmadı.

Ali KÖKOĞUZ- Para yetersizliğinden yazıyor ya okuyacağım şimdi para yetersizliği…

BAŞKAN- Öyle ya öyle yazıldıysa yanlış yazılmış.yani olabilir sehven yapılmış bir hata ama ondan vazgeçemeyiz. Yani bize talep çok yoğun o konuda.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşleri Müdür V.)- Başkanım birde açamadığımız yerler de bir ekip kurduk evdeki yaşlı teyzelere, amcalara biz her gün…

BAŞKAN- Kütüphane konusunda bak kütüphane Türkiye de en başarılı ilçeyiz.

Ali KÖKOĞUZ- 3 tane programlanmış.

BAŞKAN- Programlanmış ama yer ve talebe göre değerlendiriyoruz. Mesela en son açtığımız Manavkuyu değil mi kütüphanesi? Manavkuyu kütüphanesini açtık Türkiye de tekiz. Türkiye de bizim sayımıza yaklaşık kütüphanesi olan ilçeler var. Okullarda açıyorlar. Okulları biz saymıyoruz. Bizim ki bağımsız dolayısıyla Hacettepe’nin bütün etkinliklerinde biz birinciyiz. Yani konuşulsun karşılıklı konuşursak güzel işler yapılır.

Ali KÖKOĞUZ- Detayları bilmiyoruz. Ama siz buraya 3 tane planlarsanız 2017 yılı 365 gün içinde sonucunda da sıfır gerçekleşme derseniz dikkati çekiyor tabiî ki.

BAŞKAN- Ama göreve başladığımızda 5 kütüphane vardı 16 ya çıkarılmış.

Ali KÖKOĞUZ- 2017 yi konuşuyoruz başkanım.

BAŞKAN- 2017 de olmayabilir. İhtiyaç duyulan yere açılıyor fuzuli de açılmaz ki. Kafada planlanmıştır, ihtiyaç duyulan yere açıldığı için gerek duyulmamıştır tasarlanan yerlere. 

Ali KÖKOĞUZ- Banklara ne dersiniz, bank alamıyor musunuz?

BAŞKAN- Bank eskimemiştir. İlla alacağız diye bir şey mi var?ben bu kadar hayal ediyorum yazıyorum eskimedi almıyorum. Ne diye alayım fuzuli bank. Şimdi imalatı kendimiz yapacağız başladık.

Ali KÖKOĞUZ- Çöp kovası?

BAŞKAN- Ya kardeşim eskimeden niye aldırıyorsun sen bana ısrarla.

Ali KÖKOĞUZ- Sen yazmışsın.

BAŞKAN- Yazabilirim almıyorum kardeşim. Sana ne? Sen çöpler toplanıyor mu ona bak sen. Şimdi Encümen seçimimiz gerçekleşti. 38 kişi oy kullanmış. 4 geçersiz 34 oyla Nail KURTULUŞ, Fahrettin ORANDI, Emre MARAZ seçilmiş tebrik ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar.

4- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1179) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi hk.

 

BAŞKAN- Evet nerden başlıyoruz?

 

Veli TOPAL- Meclis başkan vekilliği.

 

BAŞKAN- Meclis başkan vekilliği seçilmiyor sayın grup başkanı.

 

Veli TOPAL- Divan üyeleri.

 

BAŞKAN- Divan üyelerini 2 yılda 3 yılda bir seçiliyor sen çalışmadan gelmişsin. Ali bey iki kulalı bir araya geldiniz. Nedir benim bu Kulalılardan çektiğim.

 

Veli TOPAL- Plan ve Bütçeden başlıyoruz.

                                              

BAŞKAN- 3 Kulalı oldunuz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Veli yi eğiteceğim.

 

BAŞKAN- Sizler şöyle yer değiştirin. Söyle çabuk.

 

Veli TOPAL- Plan ve Bütçe komisyonuna Mustafa KARAMAN, Hasan KARABAĞ, Hatice TATLI

BAŞKAN- Ben değilim bana bakma. Evet Ak Parti Grubu?

 

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Mikail BİLİCİ, İsmail YAĞCI

 

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- İmar komisyonuna Şeref BALBAY, Ali ŞENAY, Cindi Can POLAT.

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Tahsin ÜNAL, Latif AYDEMİR

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL-Hukuk komisyonuna Gönül VURAL, Necati YILDIZ, Faysal YILDIZ

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Avukat Aynur ÇETİN hanımefendi, Tarkan DÜZMAN

BAŞKAN- Hukuk komisyonuna mı? Tebrik ederim Tarkan. Hukuk konusunda uzman arkadaşımız. Fakat en iyi hukukçu Necati bey biliyorsunuz. Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Çevre ve Sağlık komisyonuna Gamze Gül ÇAMUR, Veli TOPAL, Sema TURAN

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Kemal BÜYÜKKESİM, Rukiye Bayrak KARATAŞ hanımefendi.

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Eğitim komisyonuna Ayşegül BAHADIR, Mustafa ÇEKİÇCİ, Ramazan BULUT

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Abdullah AKTAŞ, Kemal BÜYÜKKESİM

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayşegül ÇETİNKAYA olarak düzeltiyoruz. Öyle yazmışız. Orda yanlış yazmışız.

Veli TOPAL- Ben yanlış söylemişim. ÇETİNKAYA olarak düzeltiyorum başkanım.

BAŞKAN- Veli bey eski berberden traş oluyor. Devam edelim.

Veli TOPAL- Esnaf Sanatkarlar Pazaryerleri  komisyonuna Ali ŞENAY, Ramazan BULUT, Necati YILDIZ

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın İsmail YAĞCI, Tarkan DÜZMAN

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Sosyal İşler  komisyonuna Yeşim TEKOĞLU, Hamdi VATANSEVER, Fatma ATALAY

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Mikail BİLİCİ, Abdullah AKTAŞ

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Mahalle Sınırları Tespit  komisyonuna Mustafa ÇEKİÇCİ, Faysal YILDIZ, Hamdi VATANSEVER

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Rukiye Bayrak KARATAŞ, Tahsin ÜNAL

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Gençlik ve Spor  komisyonuna Fatma Duygu KUMAŞ, Fatma ATALAY, Ayşegül ÇETİNKAYA

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Adem SEÇİLMİŞ, Mikail BİLİCİ

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kültür  komisyonuna Fatma Duygu KUMAŞ, Veli TOPAL, Sema TURAN

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Rukiye Bayrak KARATAŞ, Kemal BÜYÜKKESİM

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Sosyal Konutlar  komisyonuna Hatice TATLI, Necati YILDIZ, Gamze Gül ÇAMUR

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın İsmail YAĞCI, Avukat Aynur ÇETİN

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kent Konseyi  komisyonuna Fatma ATALAY, Hasan KARABAĞ, Ali ŞENAY

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Hayrettin GÜNGÖR, Rukiye Bayrak KARATAŞ

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Kadın Erkek Eşitliği  komisyonuna Yeşim TEKOĞLU, Şeref BALBAY, Mustafa KARAMAN

Ali KÖKOĞUZ- Ak Parti grubu adına sayın Avukat Aynur ÇETİN, Rukiye Bayrak KARATAŞ hanımefendiler.

BAŞKAN- Başka aday yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Tarihi Kentler Birliğine Fatma Duygu KUMAŞ.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Veli TOPAL- Ege Belediyeler Birliğine Veli TOPAL

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kendine nasıl el kaldırıyorsun böyle.

Ali KÖKOĞUZ- Muhalefet niye burada üye vermiyor sayın başkan?

BAŞKAN- Bu icrayı ilgilendiren konular.

Ali KÖKOĞUZ- Öyle mi pardon.

Veli TOPAL- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Mustafa ÇEKİÇCİ , Gamze Gül ÇAMUR, Yeşim TEKOĞLU, Faysal YILDIZ

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Kendine nasıl el kaldırıyorsun böyle. Göndeririz yine. Ben kim istiyorsa gönderiyorum Kentler birliğine falan. Siz isteyin yeter ki. Teşekkürler arkadaşlar. Bu dönemin son komisyonları son faaliyet raporuydu.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-654) 1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Revizyon İmar Planına 25008 ada, 5 no'lu parsel maliklerinden Hasan ARAT tarafından askı sürecinde yapılan itirazın reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bunlar plana itirazlar mı? Birinci maddeden 376 ıncı maddeye kadar olan maddeleri komisyonlardan geldiği gibi oylarınıza…

 

Veli TOPAL- Başkanım 372

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Burada bir revizyon imar planı çalışması yapıldı belediyemiz tarafından ve 376 adet istenmeyen bir durum var itiraz var.  Benim bu belediyelerde anlamadığım bir şey 40 yıldan beri.  Buraya bağlayacağım şimdi. Pazartesi günü meclise geldi 376 adet itiraz. Salı günü komisyon toplandı, sorarım bu komisyona 376 adet belgeyi nasıl incelediniz kardeşim. Bu nedir bu? Zamanlama olarak yanlış…

BAŞKAN- Taraftarların kutluyor seni.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ama başkan bak o kadar harcıalem işler ki bunlar. Çok ayıp bir defa, hakkaniyet yok. Konuya ilişkin değil bak genel olarak Türkiye de bu yapılıyor. Yani 376 adeti nasıl başardınız nasıl becerdiniz? Nasıl baktınız dosyalara, mümkün değil olamaz. O bakımdan bunların belki biz göremeyiz ama bunların dikkat edilerekten tek tek incelenmesi lazım. Hakkaniyet mertebesi test edilmesi lazım. Herkese adaletli davranmak lazım. O bakımdan dolayı lütfen bunları dikkate alın, biz de bu nedenle bu anlamsız tetkik zamanlama açısından anlamsız tetkikler yüzünden biz bu vatandaşların taleplerini itirazlarını haklı görüyoruz. O nedenle…

 

BAŞKAN- Siz oy birliği ile geçirdiniz bu planları unutmayın. Şov yapmaya gerek yok burada.

Ali KÖKOĞUZ- Ama benim bir sözüm vardı tutanaklarda kayıtlı. Vatandaşa haksızlık yapmayacaksınız demiştim.

 

BAŞKAN- Yapılmadı.

 

Ali KÖKOĞUZ- Dedim ama dedim ama.

 

BAŞKAN- Yapılmadı.

 

Ali KÖKOĞUZ- Kayıtlarda var. Her defasında söyledim. Lütfen bakın tapu namustur Türkiye de. Buradaki vatandaş Bayraklıdaki vatandaşın hepsi 10 yaşında gelmişler bu kente, işçilik yapmışlar 50 senede 40 senede  bir arsa ev sahibi olmuşlar şimdi ne olacağı belirsiz bir meçhule atılıyor. Plan güzel ama mülkiyet konusu ne oldu?Hani mülkiyet namustu?Ama olmaz o bakımdan sayın başkan vatandaşların itirazlarını kabul ediyoruz.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu oylanmadan önce rica ediyoruz bir daha komisyonlara gidilsin, bir daha komisyonlarda iyice incelensin. Çünkü canı yanan insanlar var. 5000 m2 orada bir itfaiye alanı ayrılmış. Yeşil…

 

BAŞKAN- Onun izahı yapıldı geçen mecliste.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım lütfen.

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar 1 aylık süre var zaten. Şöyle bir sıkıntı var. Bir aylık süre içinde cevap verilmesi gerekiyor itirazlara. O itirazları bizim planlama müdürlüğümüzün ciddi incelemeleri ile yapıldı ve gerekli komisyon üyelerine bilgi de verildi. Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu ile geçmiştir. Devam ediyoruz.

 

Rukiye Bayrak KARATAŞ- Vatandaşla tekrar bir araya gelseydiniz sayın başkanım tekrar anlatılsaydı bunlar vatandaşlara.

 

BAŞKAN- Konu bitti ama bu konu ile ilgili veremem ben. Buyurun.

 

Rukiye Bayrak KARATAŞ- Bence vatandaşı dinleyin onu bekliyorlar burada.

 

BAŞKAN- Bu doğru bir tavır değil.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkan yani…

 

BAŞKAN- Burası dağ başı değil yalnız.  

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Adalet mahallesinde bir imar yenilemesi yaptınız dogru. Kağıt üzerinde gerçekten düzgün bir plan yani her şeyi düşünmüşsünüz. Ali bey in dediği gibi dün komisyonları topladınız incelenmeden bu komisyonlardan geçti. Ben şunu merak ediyorum. Bu itirazların değerlendirilmemesinin sebebi nedir?

 

BAŞKAN- Değerlendirildi itirazlar. Planlama müdürü 1 aydır çalışıyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu plana katılan insanlar da var katılmayanlar da var. Şimdi adamın yeri şu an mevcuttaki yeri ana caddenin üzerinde ama şu an cami yerine kalmış. Bu itirazlarında haklı olan insanlar var.

 

BAŞKAN- Cami yerinde kalanların hakları başka parselde verildi biliyorsun.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım verildi ama adam şu an adanın dışına gitmiş.

 

BAŞKAN- Başka çaresi yok çözüm bu.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki neden bunları teker teker incelemediniz…

 

BAŞKAN- Nasıl inceleyelim. Neyini inceleyeceksin kardeşim planda sosyal tesis alanı ayırmak zorundasın. Ayrılan yere düşenlerin hakları yandaki parsele verilmiş çözüm bu.

 

Abdullah AKTAŞ- Peki madem bu itirazlara siz değer vermeyecektiniz…

 

BAŞKAN- Değer vermeyecektik diye bir şey yok.

 

Abdullah AKTAŞ- Neden askı sürecinde insanları 1 ay beklettiniz.

 

BAŞKAN- Niye beklettik. Geldiler tek tek bilgi verildi burada.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım verdiniz de adamların itirazlarını değerlendirmediniz ki. Burada gerçekten mağdur olan insanlar var.

 

BAŞKAN- Mağdur olan insan falan yok. Bu konuyu kapat artık tamam. Başka söz almak isteyen arkadaş var mı? Gündem ne durumda?

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Buyurun Gamze hanım.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Sayın başkanım ve değerli meclis üyeleri hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Başkanım bütün arkadaşlarımızın da bildiği gibi ben avukatım. Yani yargının üç sac ayağından biri olan savunmayı temsil ediyorum. Diğer ayakları da idda ve karar makamlarıdır. Yarın 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Bu nedenle bu konuşmayı yapmak istedim. Avukatlık mesleğinin savunma ayağı olduğumuz için bu günlerde özellikle ülkemizde bağımsızlığını temsil ediyoruz biz. Yani insanların en çok ihtiyaç duyduğu bağımsız olarak kalıp hukukun güvencesini sağlıyoruz. Bu nedenle mesleğini hiçbir erk ve ideoloji gözetmeden yapan tüm meslektaşlarımın ve meclis üyesi arkadaşı Aynur ÇETİN in 5 Nissan Avukatlar gününü kutluyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bende Gamze hanım ve Aynur hanımın avukatlar gününü kutluyorum. Sayın başkan bu dışarıdaki hal ne?

 

BAŞKAN- Bilmem niye öyle?

 

Çağlar HASPOLAT- Bizim az önce söylemek istediğimiz şey buydu başkanım.

 

BAŞKAN- Olacak bunlar. Yapacak bir şey yok. Yargı yolu açık. Mahkemeler açık.

 

Çağlar HASPOLAT-  Burada hem meclisi yöneteceksiniz hem vatandaşı yöneteceksiniz. Beceremediniz başkanım. 

 

BAŞKAN- Siz çok beceriklisiniz Türkiye yi yangın yerine döndürdünüz.

 

Abdullah AKTAŞ- Tamam haklısınız da bu insanların içinde yargıya parasını veremeyecek insanlar var.

 

BAŞKAN- Toplu gidiliyor davalara toplu yapılıyor.

 

Abdullah AKTAŞ- Hayır toplu yapılmıyor.

 

BAŞKAN- Organize edenler parayı bulur ona.

 

Çağlar HASPOLAT-  O insanları kimse organize etmedi.

 

BAŞKAN- Ediyor ediyor.

 

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi faaliyet raporunda bir not var. Müdürlüğümüzce 470.200 adet mükellefimize  sms çekilerek borç hatırlatması yapılmıştır diyor.

 

BAŞKAN- Ne olmuş?

 

Abdullah AKTAŞ-  164.390 adet mükellefe de yaptıkları ödemeden dolayı teşekkür mesajı gönderilmiştir. Toplam mesaj sayısı herhalde 700.000 civarı. Şimdi bu Adalet mahallesine kaç mesaj attınız ben merak ediyorum.

 

BAŞKAN- Nasıl?

 

Abdullah AKTAŞ-  Adalet mahallesinde imar değişikliğinde kaç mesaj atıldı bu insanlara ben merak ediyorum.

 

BAŞKAN- Adalet mahallesinin bilgilendirilmesi için sms atılmasına mı gerek var. Bu sms le mi bilgilendirilir.

 

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım borcu bilgilendiriyorsanız bu insanların hayatları değişiyor şu an. Yani çoluk çocuklarının rızkı değişiyor yaşam alanları değişiyor.

 

BAŞKAN- Abdullah bey şov yapma şimdi burada. Bu tür şeylerden pirim yaparak oyunuzu arttıramazsınız.

 

Abdullah AKTAŞ-  Pirim yapmıyoruz siz dediniz ya geçen meclis “Ben gecekonduda yaşadım” Ben de gecekonduda yaşıyorum.

 

BAŞKAN- Buyurun Ali bey.

 

Ali ŞENAY- Ak Parti grubuna soruyorum geçen sene bu aylarda sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan randevu aldık. Biletlerimizi aldık, arkadaşlar burada şov yapıyorlar. Vatandaş için şov yapmasınlar. Bir dakika Abdullah bey dinle dinle şov yapma. Beraber ben aldım. Bir dakika dinle Abdullah sonunu dinle sonunu. Gerçekleri konuşuyorum. Şov yapmayın burada şov yapmayın.

 

BAŞKAN- Abdullah bey bir dakika sen, bir dakika arkadaşım. Abdullah bey otursana.

 

Ali ŞENAY- Kemal BÜYÜKKESİM bakanımızın danışmanlarını bir dakika cevap ver.

 

BAŞKAN- Cevap verirsin ya niye heyecanlanıyorsun.

 

Ali ŞENAY- Kemal BÜYÜKKESİM ben beraber gidiyorduk hep beraber. Kemal BÜYÜKKESİM bir dakika dinle Abdullah.

 

BAŞKAN- Yerine otursana bir dakika sen. Karşılıklı konuşmayın arkadaşlar.

 

Ali ŞENAY- Yapma Abdullah. Dernek üyeleri hepsi yanımda. Şov yapmayın.

 

BAŞKAN- Abdullah bey.

 

Ali ŞENAY- Size döneceğim dedi 1 yıl oldu daha dönmedi.

 

BAŞKAN- Arkadaşlar meclisi  kapatacağım böyle yaparsanız. Şimdi Abdullah bey bir dakika Ali bey, Ali bey. Bir dakika böyle meclis olmaz. 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Kim gelmedi gelmeyen var mı?Gelmeyen yokmuş.

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Ne zaman yapıyoruz meclisi?

 

Veli TOPAL- 2 Mayıs 2018.

 

BAŞKAN- 2 Mayıs 2018 de saat 18.00 de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye